Malay Essays Archives - Essay Marketplace

Malay Essays

PENGENALAN

Mutakhir ini, kes jenayah semakin hari semakin meningkat terutamanya jenayah yang melibatkan golongan remaja menyebabkan semua lapisan masyarakat berasa khuatir. Hampir setiap hari, di dada akhbar memaparkan kisah-kisah jenayah yang melibatkan golongan remaja. Pada dasarnya kita dapat lihat, jenayah yang …

Essay: Agama Islam merupakan agama fitrah…

Agama Islam merupakan agama fitrah, yang mana Islam lebih mengetahui dan meraikan kewujudan fitrah dalam diri manusia. Contoh fitrah ialah manusia memerlukan kepada pasangan. Oleh yang demikian Allah s.w.t telah mensyariatkan nikah untuk memenuhi semua tuntutan fitrah dan kehendak manusia. …