Malay Essays Archives - Essay Marketplace

Malay Essays

Essay: Agama Islam merupakan agama fitrah…

Agama Islam merupakan agama fitrah, yang mana Islam lebih mengetahui dan meraikan kewujudan fitrah dalam diri manusia. Contoh fitrah ialah manusia memerlukan kepada pasangan. Oleh yang demikian Allah s.w.t telah mensyariatkan nikah untuk memenuhi semua tuntutan fitrah dan kehendak manusia. …