Turkish essays Archives - Essay Marketplace

Turkish essays

Pursuit of happiness

Aristo’dan itibaren, “mutluluk arayışı” ve “iyi yaşam” kavramı filozoflar ve teologlar arasında bir tartışma konusudur. Pozitif psikolojinin de gelişimiyle, psikolojinin optimal işlevsellik ve mutlulukla ilişkili alanlara hitap etme eğilimi artmıştır. Bu durum ise mutluğun ve yaşam doyumunun yeniden ilgi çekici …

Takım tezgâhı sektörü

BÖLÜM BİR GİRİŞ Takım tezgâhı sektörü, tasarım ve imalatı kapsayan temel bir mühendislik alanıdır. Bu sektör otomotiv ve elektronik sanayisinden, savunma sanayisine, tekstilden tarıma, havacılık sanayisinden inşaata kadar pek çok sektör ile direkt ilişkilidir. Bu tezgâhlar, çalışılan sektörde bulunan bütün …

DESELÜLERİZASYON YÖNTEMLERİ VE DOKULARDA KULLANIMI

ÖZET Deselülerize edilmiş doku ve organlar çeşitli doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamalarında başarıyla kullanılmaktadır. Ekstraselüler matristen elde edilen biyolojik bir iskele, işlem görecek dokudan hücreleri etkin bir şekilde ortadan kaldıran çeşitli deselülerizasyon yöntemleri ile üretilebilir. Kullanılan deselülerizasyon yöntemleri dokuların …