BM har længe ønsket at udvide deres nuværende salgskanaler med B2B salg. - Essay Marketplace

BM har længe ønsket at udvide deres nuværende salgskanaler med B2B salg.

BM har længe ønsket at udvide deres nuværende salgskanaler med B2B salg. BM finder markedet for BCAA attraktivt, hvilket resulterede i to smagsvarianter af BCAA pulverform. Den seneste udvikling har flyttet fokus over mod drikkeklar BCAA, hvilket de tidligere har undersøgt, dog uden at realisere dette. Den eksplosive omsætning på Bodyman.se, samt omsætningstal fra andre lignende forhandlere i Sverige, har flytte fokus fra det danske til det svenske marked. BM ønsker at skabe et nyt brand, som de vil lancere på det svenske marked og senere udvide til andre europæiske lande under et særskilt brand.

Det svenske markedet er aldeles attraktivt og statistikkerne vidner om et land, hvor 7 ud af 10 mænd træner og er det land, som sælger flest fitnessorienteret produkter pr. indbygger.

Ifølge Thomas Pedersen adm. direktør i Bodyman, så er Sverige det land, som omsætter mest i fitnessbranchen i Europa målt på kosttilskud og fitness gear.

Markedet for BCAA oplever stor vækst og er steget markant siden introduktionen i 2014. Markedet er således steget med over 500% siden starten af 2014 og forventes at stige yderligere.

Det seneste år er det lykkes for konkurrenten Clean drink at trænge ind på markedet og på forholdsvis kort tid skabe sig en respektabel omsætning, hvilken igen har fået ønsket til at blusse op hos BM.

BM har derfor bedt mig i kraft af min stilling som praktikant i virksomheden – om at analysere det svenske marked samt udarbejde en dybdegående promotion strategi, samt et realistisk etableringsbudget.

Problemformulering

Bodyman har længe ønsket at udvide deres B2B salg, hvilket har resulteret i en drikkeklar BCAA energidrik. Bodyman har grundet sin viden og salg på det svenske marked, valgt Sverige som det land, de gerne vil forsøge sig i.

Problemformuleringen lyder således:

”Analyser det svenske marked og udarbejd en forretningsmodel for Pro Amino.”

Virksomhedsbeskrivelse:

I 2003 startede Kaare Madsen og Thomas Fisker op for deres eventyr, som senere skulle blive til Bodyman (BM). De har været vidt omkring og har bl.a. beskæftiget sig med ”street” tøj undervejs. Street tøjet er fjernet igen og i dag koncentrere BM sig udelukkende om produktion og distribution af fitness produkter. Deres selskab hedder E-handel Danmark ApS – i starten åbnede de en fysisk butik, som i Niels Ebbesens gade i Aalborg, Drømmen var realiseret og de flyttede fra en kælder, til et ”rigtigt” lokale. De først år læste de samtidig med de havde deres butik, efter endt uddannelse startede de i 2007 Bodyman.dk. På daværende tidspunkt, var danskernes købevaner ikke, som de er i dag og det var ikke så normalt at handle over nettet, hvor der var forbundet stor usikkerhed med et køb.

I 2007 flyttede de i større lokaler i Borgergade, lejemålet var delt op og de havde både butik, kontor og lager et og samme sted. Alle produkterne de havde i butikken, kunne nu købes online, hvilket gjorde lageret krævede mere plads end tidligere. Der gik ikke mere end et år før lageret i Borgergade blev for lille, hvorfor de flyttede til nogle større lokaler, som kunne følge med den udvikling de var i. Som nævnt kastede E-handel Danmark ApS sig også ud i et projekt omhandlere salg af street wear, rettet mod det yngre segment. Det var et marked præget af hård konkurrence og resultaterne var ikke tilfredsstillende, hvorfor de i 2012 valgte at sælge Streetman.dk til Coolshop.dk.

BM har i dag to fysiske butikker, en i Bispensgade i Aalborg og en i Frederiksgade i Aarhus. De ejer dog ikke hele butikken i Aarhus, man kun 2/3 dele, da den sidste 1/3 del er ejet af Maisam Kasami, som driver butikken til daglig.

BM’S’s største indtægtskilde er med stor afstand deres webshop, hvor de især er specialister i at sælge købestore varepartier eller datovare og så tilbyde dem til en pris, som er billigere end de resterende spillere på markedet. Det var førhen kun kosttilskud, tøj og helsekost, som udgjorde omsætningen, men en udvikling på markedet og en ændring i købsadfærden hos forbrugerne, har gjort elektronik særdeles eftertragtet. De har især har stor succes med et Bluedio trådløst headsæt, som er købt til billige penge i Kina og selv men en flot fortjeneste på egen side.

Denne udvikling skyldes især Thomas Pedersen, som i 2013 erstattede Thomas Fisker som administrerende direktør. Thomas Fisker stoppede dog ikke helt, da han stadig er medejer og har sin gang i bestyrelsen.

Thomas Pedersen blev senere hen medejer og har for alvor bidraget til den nye strategi, hvor især indkøb har været hans hovedfokus. De var ham som startede trenden med at købe datovare eller store varepartier fra sidste års kollektion, som kunne sælges videre til forbrugeren til en favorabel pris og ofte med et spar 50% banner, som er med til og fange forbrugerens opmærksomhed. Den øgede volumen, hvilket gjorde at deres postaftaler og andet forbedres markant. Den stigende efterspørgsel efter elektronik i fitnessbranchen blev udnyttet og elektronik er i dag fast inventar i BM’s sortiment.

Thomas øgede fokus på indkæb, samt en ændring i deres markedsføringsstrategi skabte en større synergi imellem indkøb og afsætning og var startskuddet til BM Nutriton som blev dannet i 2014 og er BM’s eget private label brand. Det startede rigtig godt for BM, som især blev kendt for deres protein pulver med chokolade smag. De produkter BM lancerede blev starten på et nyt eventyr, som resulterende i markedsudvikling, da BM valgte at åbne op for B2B salg, til andre virksomheder. Det var lidt svært i starten, da de nu forsøgte at få deres produkter ind hos konkurrenterne. Fitnessbranchen er ikke særlig stor og var det slet ikke på daværende tidspunkt, hvor det var en udfordring, som de dog overkom.

Samme år udvidede BM til et nyt marked, da Bodyman.se blev en realitet. Den svenske side har de samme produkter som den danske, den er på svensk og valuta er i SEK – hvilket differentierer den fra deres dk shop. Væksten på den svenske side, har været med til at øge omsætningen og udgør for hver dag en større og større procentdel af den samlede omsætning.

I 2016 flyttede virksomheden til Lyngvej i Aalborg. Her er både lager og kontor, så alt er stadig samlet. De er placeret i et stort fællesskab af virksomheder.

Virksomheden består i dag af 42 ansatte hvoraf de 15 af dem er ansat i de to fysiske butikker, 15 på lageret, som har ansvar for pakning osv og så 12 ansatte på kontoret, som laver alt fra markedsføring, indkøb, oprettelse af produkter osv. Ud af de 42 er 20 ansat på deltid, det er især lagermedarbejderne som er deltidsansatte.

Meget har ændret sig siden firmaets start i 2003 dog har målgruppen aldrig ændret sig. Den er stadig fitness glade mennesker i alle aldre. BMs fremtidige ønske er at få et gennembrud som B2B forhandler, hvor planen er at Sverige skal udgøre hovedmarkedet. Det fremtidige ønske om at øge salget B2B og beslutningen om at forsøge sig med en drikkeklar BCAA, har medført et krav til en analyse, samt strategi for det svenske marked. (Madsen K. , 2017).

Min rolle og arbejdsgang i praktikken

Se bilag 1.

Metode og videnskabsteori

I dette afsnit vil valg af videnskabsteori og metode blive beskrevet med det formål at svare på problemformuleringen. Tanker og overvejelser som er dannet for at kunne besvare problemformuleringen vil også blive beskrevet.

Videnskabsteori

Der er valgt systemtilgangen til beskrivelse af projektet. Denne rapport er derfor både bygget op omkring statistik og analyserende data, samt subjektive holdninger og meninger. I systemsynet opfattes virkeligheden som bestående af systemer. I et system er det komponenterne der tilsammen skal skabe synergi. Verden og virkeligheden opfattes i systemer, disse systemer er designet sådan, at de ændrer sig alt efter hvordan man opfatter virkeligheden. Systemerne er interdependente, hvilket betyder at de er gensidigt afhængige af hinanden. Der ses dog stadig på virksomheden som en helhed.

Der er brugt både objektiv og subjektiv data, som kan placeres i vores system, epistimologien findes derfor i systemsynet. Det subjektive data kan være påvirket af, at der kun har været få kontaktpersoner fra virksomheden. Dette bærer præg af, at den subjektive kilde fremstiller virksomheden på bedst mulig vis og er samtidig influeret af meninger og holdninger herom.

Projektets paradigme er først at skabe forståelse for virksomheden, med den interne analyse og derefter det marked, som de ønsker at penetrere, for at kunne udarbejde en plan til hvordan de bedst muligt kan penetrere markedet. Virksomheden har før prøvet uden held, så det vil især være promotion, som dette projekt vil beskæftige sig med.

Projektets funktionalistiske del er brugt til at beskrive BM’s nuværende økonomiske situation ud fra et budget og til at samle data omhandlende det ønskede land. Der er samlet data om forbrugerne, købsvaner og lignende.

I indtrængningsstrategien bliver det indsamlede data om det udvalgte land fortolket til en bedre forståelse herom. Hertil menes der, at projektet skal give den bedst mulige forståelse for hvordan BM kan indtræde på det givne marked og med en strategi som gør at det ikke også flopper denne gang, hvor især promotion og branding er ønsket i fokus.

Projektets struktur

Formålet med denne rapport er at undersøge det svenske markeds muligheder for B2B salg. Den hårde konkurrence på markedet gør, at BM er nødsaget til at have en omkostningstung strategi, hvis det skal lykkes, hvilket denne opgave vil koncentrere sig om.

Den optimale måde at udarbejde analysen ville være at det indsamlede data er kreditereret efter fakta om B2B markedet. Dette har ikke været muligt da tilgængeligheden af data har været begrænset. Derfor er de fundne data indsamlet med henblik på B2C markedet, altså er det slutbrugerens behov der er i fokus, for at få den mest sande virkelighed af markedet med henblik på forbrugeradfærdsmønstre. Det anses også at den strategi som vælges er branding rettet mod slutbrugen, hvor det er efterspørgslen fra slutbrugeren, som skal skabe behovet B2B.

Osterwalder’s Business Canvas Model

For at illustrere den nye forretningsmodel vil der blive udarbejdet en business model canvas. Denne model består af ni ”byggesten” som tilsammen udgør virksomhedens forretningsplan. Modellen udarbejdes med henblik på det svenske marked. Det er essentielt at have styr på alle de omhandlende faktorer, da forretningsmodellen er bygget på interne og eksterne analyser og informationer, hvorfor det klarlægges før modellen udarbejdes. Ved brug af modellen skal der dog tages forhold for nogle kritikpunkter. Modellen antager bl.a. at alle virksomhederes formål er at have lav profit. Ydermere forholder modellen sig ikke til virksomhedernes konkurrenter, som kan have en forretningsmodel, så påvirker andres eller har en bedre model som den pågældende virksomhed burde stræbe efter at forbedre.

Økonomisk performance

Den økonomiske performance er udarbejdet for at give den bedste forståelse, for virksomhedens performance. I dette afsnit vil der blive udarbejdet en oversigt om den økonomiske situation. Denne oversigt er udarbejdet på baggrund af desk og field research.

Omverdensmodellen

Omverdensmodellen koncentrer sig om virksomhedens nær og fjern miljø. Modellen gennemgås ikke slavisk, men relevante forhold, fra modellen er taget med i opgaven. Der vil i denne model både indgå viden fra møder, interview, telefon samtaler med personer som har kendskab til branchen, til rapporter og statistikker fra Euromonitor.

Porters five forces

Porters five forces er en model som er udarbejdet af Michael Porter. Modellen er fra 1979, hvilket der skal tages forhold til, da markederne har ændret sig en del siden. Modellen er blevet beskyldt for at være statisk i et miljø, som konstant er i udvikling. Ydermere vægtes alle fem faktorer lige højt, hvilket i mange tilfælde ikke gælder for alle virksomheder.

Porters five forces er valgt for at beskrive og få et indblik i branchen. Der ses her på hvor hård konkurrencen er i branchen og der analyseres på de eksterne forhold på det svenske marked for at konkludere hvorvidt markedet er attraktivt eller ej. Der vil i analysen både være field og desk research.

De 4 p’er

De 4 p’er illustrer de handlingsparametre, der anvendes af virksomheden, for at nå de mål de har sat sig. Modellen er udarbejdet af Philip Kotler tilbage i 1950’erne, hvorfor modellen ikke er tilpasset til det marked vi har i dag. De 4 p’er er valgt i denne opgave for at lave en strategi for hvordan BM kan opnå succes på det svenske marked. Den beskriver de aktiviteter der foretages i henhold til produkt, promotion, pris og place.

Kildekritik

I dette projekt bruges der både primær samt sækunder empiri for at besvare problemformuleringen. Det primære data er indsamlet via praktikophold, møder og samtaler med administrerende direktør Thomas Pedersen og Kaare Madsen. Ydermere er der også indhentet data fra medarbejder og revisor. Derover er der udleveret internt, sekundært empiri som ikke bruges direkte i rapporten, da det oprindelige formål er et andet, men til at give en samlet forståelse.

Der er brugt eksterne, sekundære kilder i form af fagbøger samt internetkilder. Disse data er brugt med omhu, ved at være kildekritisk i henhold til belæg af udtalelser samt akademisk baggrund for skribenten (Harboe, 2013, s. 116-118).

Afgrænsning

Der er udelukkende fokuseret på det europæiske marked, da reglen for kosttilskud er meget forskellige. De europæiske landes regler ligger tæt op ad hinanden, hvorfor det er dem, som er i fokus. Denne rapport fokusere på fitness branchen, da det er den branche BM agere i og det segment de ønsker at ramme.

Jeg afgrænser mig fra at kommentere på skat, told moms og selskabsret, da dette bliver håndteret af virksomhedens revisor. I og med landet allerede er givet på forhånd, så afgrænser jeg mig fra at analysere hele det europæiske marked og i stedet fokusere på det land som er valgt, nemlig Sverige. Ydermere er afgrænses der fra teknologiske udvikling, da den er på samme stadie i de nordiske lande og mindstekravene til teknologisk udvikling er langt fra de nordiske lande.

BCAA kort beskrevet

”BCAA, eller forgrenede aminosyrer, er som navnet indikerer, aminosyrer. Der findes 20 forskellige aminosyrer, hvoraf de 8 er essentielle og skal tilføres via kosten. Ud af disse 8 essentielle aminosyrer er 3 af dem forgrenede aminosyrer. Der er tale om aminosyrerne leucin, isoleucin og valin. Disse 3 essentielle aminosyrer er ekstremt vigtige for folk, som træner med vægte, da de udgør en væsentlig del af de essentielle aminosyrer som indgår i muskelprotein” (Bodylab, 2016).

Intern analyse

I den interne analyse er der udarbejdet en oversigt over BM’s nuværende økonomiske situatuon, en business model canvas og en virksomhedsbeskrivelse. Denne disposition er valgt på grund af, at produktet stadig er under udvikling, hvorfor det anses som tilstrækkelig.

Økonomisk situation

I dette afsnit vil der blive udarbejdet en oversigt over BM’s økonomiske situation, for at give et indblik i om de har det økonomiske setup, det kræver for at konkurrere med de spillere som allerede er på markedet.

BM ejede tidligere streetman.dk, som nævnt i virksomhedsbeskrivelsen, hvilket er grunden til årets resultat i 2012 er på -2,2 millioner med en negativ egenkapital på -514.000. Streetman.dk blev solgt til Coolshop, hvilket resulterede i store udsving. Efter streetman.dk blev solgt fra, var fokus nu igen rettet mod at skabe et godt resultat gennem driften på bodyman.dk og deres fysiske butik. Her var en ny strategi med til at vende den negative udvikling og det resulterede i at årets resultat i 2013 var 987.000, altså en forbedring på 1,5 millioner sammenlignet med sidste år. Egenkapitalen steg fra -514.000 til 472.000. (Pedersen T. , 2017).

I 2014 leverede BM et årsresultat på 189.000, hvilket var en del mindre sammenlignet med sidste år. Resultatet blev forværret af en uheldig sag de var indblandet i.

Efter år 2014 har virksomheden været inde i en positiv udvikling, hvor de især i 2016 leverer et flot resultat. Årets resultat har været stigende hvert år og de er gået fra en egenkapital i 2014 på 600.000 til 1,55 millioner i 2016 (Pedersen T. , 2017).

Den flotte vækst i 2016 er fra B2C salg. BM har haft stor succes med at åbne webshop i Sverige, som er et meget større marked, end det danske. De har gjort det simpelt, ved at lave en bodyman.se – hvor de tilbyder en-til-en/de samme produkter, som de gør på bodyman.dk. Deres fysiske butikker har klaret sig knapt så godt, hvorfor det er online handel, som udgør den største del af resultatet, hvor en eksplosiv stigning på det svenske marked anses som hovedaktør. Ydermere har BM haft stor succes med elektronisk tilbehør, som trådløse headset. Elektronik er blevet en større og større del af den aktive livsstil. Både i form af måleudstyr og headsets, hvor især trådløse headsets er eftertragtede.

BM har haft stor succes med at indkøbe headsets fra Kina, som de har solgt under markedsværdien – men stadig med en flot fortjeneste, grundet den store volume de kan aftage. Dette ses også på varebeholdningen, som er steget fra 2 millioner i 2014 til 4 millioner i 2016 (Pedersen T. , 2017).

Ses der på nøgletallene, fremgår den positive udvikling også heraf. Det ses især på soliditetsgraden, som er gået fra -11 i 2012 til 27 i 2016, hvor den er steget en smule hvert år. Soliditetsgraden beskriver hvor stabil en virksomhed er. Soliditetsgrad er ofte noget leverandører og samarbejdspartnere ligger stor vægt på. Dette er en vigtig faktor, i forhold til BM’s plan om at levere en drikkeklar BCAA, da det ikke bliver egen produktion, men private label.

Likviditetsgraden er steget en smule fra 2012 til 2016, hvor den har rykket sig fra 98 til 123, hvilket er positivt. Det viser at det er en betalingsdygtig virksomhed, en likviditetsgrad over 100 indikerer at virksomheden har flere omsætningsaktiver, som relativt hurtigt kan realiseres end kortfristende gældsforpligtelser.

BM er inde i en positiv udvikling, hvilket også ses på de forbedrede resultater. Ses der på regnskabsåret 2017 forventer BM et endnu bedre resultat. Dette er estimeret ud fra kvartal et, to og tre som er færdiggjort, hvorfor det kun er det sidste kvartal som mangler.

BM forventer et 2018 med en fortsat positiv udvikling. De har planer om at udvide med bodyman.de og bodyman.no altså to nye webshops i henholdsvis Tyskland og Norge. Ydermere har de store forventninger omkring lancering af egen drikkeklar BCAA, som efter planen skal sælges B2B i Sverige i 2018. Den økonomiske situation har aldrig set bedre ud end den gør lige nu, hvorfor det vurderes at være et godt tidspunkt at lancere et nyt brand (Pedersen T. , 2017).

Ekstern analyse

I den eksterne analyse er omverdenmodellen brugt, til at analysere BM’s fjernmiljø.

Omverdensmodel

Omverdensmodellen ser på forholdet i virksomhedens omverden. Den ser på de forhold, som påvirker udviklingen i virksomheden. Modellen er opdelt i den afhængige omverden og den uafhængige omverden.

Der er valgt de faktorer fra modellen, som har relevans for den valgte problemstilling, hvorfor alle punkter i modellen ikke gennemgås.

Markedet for BCAA

Da BCAA stadig anses for at være et nyt produkt, med lancering i 2014, er markedet ikke opdelt, men under kategorien, FF beverages, hvorfor nogle af oplysningerne er generelt for branchen.

FF-energi drikke var den største faktor for væksten i FF-drikkevarer i 2016, med en handelsvækst på 18 % hvor den tegnede sig for en andel på 57 % af den samlede kategori. Salget blev styrket af den nye type energidrik, som indeholder BCAA. Det er især disse nye energidrikke som har et øget fokus på sundhed og målretter sig mod fitnessmiljøet. Den gennemsnitlige vækst per år forecastes til at være 7 % i faste priser og det antages at FF-drikkevarer samlet vil omsætte for 4,2 mia SEK i 2021.

Denne udvikling bakkes op af Nocco’s resultater, som er steget eksplosivt siden starten i 2014, hvor de er gået fra en markedsandel på 0 til 5.0 i 2016. I 2016 var det Nocco, som oplevede den største stigning og endte på en værditilvækst på 515 % (Euromonitor, 2017).

Salget af billige alternativer udfordres af den svenske økonomi, der har klaret sig væsentlig bedre sammenlignet med andre EU-lande. Det medfører at flere svenskere har råd til at betale en højere pris for mærkevarer. (Euromonitor , 2016)

Udviklingen de seneste år har flyttet produktet fra de specialiserede butikker til kiosker, tanker og supermarkeder, hvor det i dag anses som et convenience produkt, hvilket understøttes af Nocco’s kåringer i prisen årets dagligvare 2016. Denne udvikling har gjort BCAA lettere tilgængelig over for forbrugere, hvilket er en af grundene til den stigende omsætning af FF-energidrikke.

Flere og flere svenskere tager hård fysisk træning seriøst og det antages at 7 ud af 10 mænd træner hvorfor det menes efterspørgslen efter produkter der kan hjælpe det enkelte individ med at nå sine mål, fortsat vil stige da det hævdes at gavne muskeludvikling (Euromonitor , 2016).

For eksempel lancerede Orkla Foods Sverige SAND i april 2016, og Njie Group lancerede Aloe Vera Energy. Nocco udvidede deres brandportefølje med flere nye smage i 2016, såsom Nocco BCAA Tropical, Nocco BCAA Utan Kolsyra og Nocco BCAA Focus, hvilket er med til at understrege den stigende efterspørgsel.

Den stærkere vækst i sports-ikke-proteinprodukter (FTU) påvirker yderligere salget af sportsprotein-FTU, da forbrugere bliver mere og mere interesserede i aminosyrer, hvorfor BCAA har taget noget af salget, fra proteinpulver, proteinbarer osv. Forbrugerne er generelt nysgerrige efter nye produkter og her har lanceringen af BCAA været yderst populær, da dens indhold, med nedsat eller ingen sukker, lave kalorie indhold osv. appellerer til forbrugeren, som har en aktiv hverdag (Euromonitor, 2017).

Konkurrenter

De tre konkurrenter som agerer på markedet er Nocco, Celsius og Nutramino Heat. Siden rapporten er der kommet en ny indtræder på markedet, nemlig Clean Drink. Det har været svært at finde særlig mange informationer om dem, hvorfor de ikke er med i rapporten, men det må dog konkluderes at der er positive udsigter for BM, da det indikerer at det er muligt at trænge ind på markedet.

Analysen vil have størst fokus på Nocco og Celsius, da det vurderes, at det bliver de firmaer, som bliver den største udfordring for BM (Madsen K. , 2017).

Prisen på produkterne er taget ud fra følgende forhandlere: Bodyman.se, Gymgrossisten og MMsports. Da rapporten omhandler det svenske marked er priserne i SEK.

Alle varianterne kan købes som en kasse med 24 stk. – hvor der opnås mængderabat. Da det er meget forskelligt fra butik til butik, er der kun taget udgangspunkt i stk. pris.

De lave markedsandele skyldes at det er det samlede marked for FF beverages som analyseres ud fra, hvorfor almindelig energidrik f.eks. er med og disse produkter står for en meget større total andel af markedet, end BCAA gør (Euromonitor, 2017).

Celsius

Celsius er markedsleder i Sverige og har distribueret sine produkter på det svenske marked siden 2009. Det var dog først i 2014 Celsius, lidt efter Nocco’s første lancering at Celsius valgte at følge efter dem. Deres markedsandel vurderes til 48 % af det samlede salg af BCAA drikke. Sammenlignet med sidste års markedsandel, som var 61 % har Celsius tabt en del terræn (Euromonitor, 2017).

Prismæssigt er Celsius placeret i den dyrere ende, med en stk. pris på 25 SEK. Af de tre konkurrenter som er med i analysen, fremgår det at de fleste benytter sig af de samme distributionskanaler, med få undtagelser. Dog har Celsius været skarpe på den front, hvor de er indgået i et samarbejde med SATS, hvilket er en af grundene til den store markedsandel.

SATS har førhen været spredt ud i hele Norden. I Danmark blev de i 2012 solgt til Fitnessworld. I dag har de 65 centre i Sverige og 65 centre i Norge med ca. 400.000 medlemmer i alt. (SATS, 2017)

Dette er en glimrende salgskanal, hvor du fanger forbrugeren, enten før eller efter træning, hvor supplementer er mest effektive. Jeg har desværre ikke kunne finde nogle tal på omsætningen fra centrene, men det antages at en stor del af deres omsætning kommer derfra.

Celsius’ produktsortiment strækker sig bredt og de har klart det største sortiment i branchen. De er gode til hele tiden at finde på nye og innovative produkter. Det er dog ikke BCAA, som er deres hovedfokus. De bruger kendte personligheder i deres markedsføring fra film og musikbranchen, som ikke har noget med en aktiv hverdag at gøre, men har en stor verdensomspændende profil.

Her ses eksempelvis et billede af skuespilleren Neil Patrick Harris, som er kendt fra den populære serie ’How I Met Your Mother’. Da Celsius’ produkter spænder bredere end konkurrenterne, kan de lettere bruge personligheder, som ikke er fra fitnessmiljøet. (Celsius, 2017)

Celsius har opbygget et stærkt brand og produkterne har en vis ”coolness” over sig. Dette er skabt af en masse ambassadører, skarpe billeder og et attraktivt design. Det gør det til et eftertragtet Instagram-produkt, hvor bestræbelserne på at tage ”det perfekte billede” er altafgørende. Deres team er mest orienteret i sportsverdenen – dog er de også stærkt repræsenteret i fitnessverdenen, men det er tydeligt, at de primært satser på sportspersonligheder.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.