Essay: Jem og Fix henvender sig til gør-det-selv manden... - Essay Marketplace

Essay: Jem og Fix henvender sig til gør-det-selv manden…

Jem og Fix henvender sig til gør-det-selv manden, der leder efter den billigste løsning. Virksomheden bruger et koncept, der går ud på at være billigere end konkurrenterne. Dette betyder selvfølgelig at kvaliteten på Jem & Fix produkter vil være dårligere, da pris og kvalitet ofte går hånd i hånd. Samtidig betyder dette meget prisbevidste koncept også at Jem & Fix er meget attraktiv, set i forhold til deres prisbevidste, gør-det-selv målgruppe. I Danmark har vi ofte tradition for at gøre tingene selv, samtidig med at vi er meget prisbevidste, hvilket betyder at Jem & Fix har et stort segment som målgruppe. Et problem der dog kan være med at Jem & Fix henvender sig til gør-det-selv typen er at virksomhedens personale ikke er faguddannet. Det betyder at, hvis man kommer som uvidende kunde og gerne vil have informationer om diverse produkter, så er der ingen garanti på at Jem & Fix personalet kan hjælpe når spørgsmålene bliver mere og mere avanceret. Netop dette ufaglærte personale kan være et problem da målgruppen som sagt er gør-det-selv typen, der højst sandsynlig har nogle spørgsmål som det ufaglærte personale vil have svært ved at svare på. Jem & Fix henvender sig kun på konsumentmarkedet.
 
OPG 2

Jeg mener ikke at der er snæver konkurrence i byggemarkedsbranchen(skydeskivemodellen). Der er mange forskelige slags kæder, som der er i byggemarkedsbranchen og de forskellige kæder variere også meget set på pris, kvalitet, antal varer og målgruppe. Derfor mener jeg ikke at der er snæver konkurrence i byggemarkedsbranchen. F.eks. hvis man sammenligner Jem & Fix med Stark, så er der eksempelvis stor forskel på prisen i de to butikker, hvor Jem & Fix altid vil være den billigste udgave af sig selv som muligt, så er Stark et langt dyre sted at handle, men samtidig vil der også være forskel på den kvalitet, man betaler for.

Jeg mener at byggemarkedet er et heterogent marked, fordi der netop er stor forskel i pris og kvalitet. Der er mange udbydere på det danske marked, og der er faktisk stor størrelses forskel på de forskelige kæder. Silvan, Stark, Harald Nyborg, Jem & Fix og XL-BYG er blandt de største kæder i Danmark. Dette er billedet, hvis man kun ser byggebranchen. På konsument markedet er Jem & Fix og XL-BYG de to kæder, som har de største markedsandele. Jeg mener at der er tale om differentieret oligopol på markedet, hvor der både er nogle store udbydere og en række mindre udbydere. Jeg vil mene at, XL-BYG er markedsleder med sine 125 butikker, og Jem & fix er markedsudfordrer med sine 91 butikker. DT Group og Bygma må være markedsfølger med deres 40 og 50 butikker. Til sidst må Bauhaus, Optimera og øvrige udbydere vurderes at være markeds nicher.

Konkurrencesituationen ( Porter’s 5 forces)

Truslen fra nye udbydere

Jeg mener ikke at truslen fra nye udbydere, er stærk. Dette mener jeg fordi, der er for store driftsfordele for de kæder, der allerede er på det danske marked. Grunden til at Jem & Fix kan fastsætte priser, som er så billige er pga. virksomhedens størrelse. Det vil samtidig også være særdeles svært for en ny udbyder at vælte en af de eksisterende kæder af pinden, da deres position på det danske marked allerede er fastlagt.

Truslen fra substituerende produkter

Det modsatte af at gøre det selv, må være at hyre en håndværker til at gøre tingene professionelt. Dette er derfor en stærk trussel for de forskelige byggemarkskæder, da det er denne løsning der er flest danskere der nok vælge, hvis de vil gøre arbejdet selv. Produktet som de levere, vil være af en bedre kvalitet, men er samtidig er det også en langt dyre

løsning.

Truslen fra leverandørerne

Nødvendigheden for leverandørerne bliver mindre og mindre for de forskelige kæder og derfor bliver truslen fra leverandørerne mindre og mindre.

Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder

Der er meget konkurrencer blandt de forskelige kæder, selvom der faktisk ikke er meget vækst. De fleste af virksomhederne har planer om en ekspansion. Både Jem & Fix og Silvan forventer at åbne nye butikker i de kommende år.

OPG 3

Konkurrencestrategi

Det er tydeligt at Jem & Fix er villig til at gøre det meste for at minimere deres omkostninger. F.eks. har hver eneste butik et meget lille lager for at sikre at de fleste varer er i butikken. Den mest signifikante måde som Jem & Fix differentierer sig på er gennem deres priser, hvor de vil være så billig som mulig. Som tidligere skrevet, er Jem & Fix personale ikke faguddannet, hvilket betyder at deres serviceniveau er lavere end i andre byggemarkeder, men samtidig følger prisen med, hvilket der nok er mange kunder, der foretrækker frem for serviceniveauet.

Intensiveringsstrategier

Det er tydeligt at Jem & fix satser på at skabe vækst med deres nuværende produkter til det nuværende marked. Kæden forsøger også selv at øge sin markedsandel, og dette gøres igennem konkurrencestrategien, omkostningsleder

Udover konkurrencestrategien vil kæden også forsøge at øge deres markedsandel ved at åbne nye butikker. Igennem promotion, hvor bl.a. et håndboldhold sponsorat kan øge deres markedsandel og på at få flere fra deres målgruppe til at købe hos Jem & Fix.

Der er altså derfor tale om markedspenetrering, hvor der forsøges at øge markedsandelen samt at øge forbruget.

Konklusion

Jeg mener at Jem & Fix har en rigtig fin balance mellem deres konkurrencestrategi og

Virksomheden benytter sig af omkostningsleder som konkurrencestrategi, hvor de har meget lave omkostninger og henvender sig til en stor målgruppe, som netop værdsætter deres lave priser – altså nytteværdien. Konkurrencestrategien ligger til grund for de vækststrategi- er, der bliver benyttet i virksomheden, som er markedspenetrering, produktudvikling og ver- tikal integration. Vha. af denne sammensætning af konkurrencestrategi og vækststrategier bliver jem & fix styrket i forhold til de fremtidsudsigter, der er på markedet.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.