Virksomhedskarakteristik for Royal Greenland - Essay Marketplace

Virksomhedskarakteristik for Royal Greenland

Virksomhedskarakteristik for Royal Greenland

Royal Greenlands interne forhold

Konkurrencesituationen på det danske marked for rejer

Diskuter Royal Greenlands anvendelse af parameteren produkt

Litteraturliste

Konklusion

Virksomhedskarakteristik for Royal Greenland

Royal Greenland er Grønlands største virksomhed og verdens største producent af koldtvandsrejer. Royal Greenland er 100% ejet af Grønlands hjemmestyre. Selskabet har knap 2.000 ansatte, heraf ca. 800 i Grønland. Selskabets hovedkontor er placeret i Nuuk, Grønland. I 2012/2013 havde virksomheden et årsresultat på 168.000 kr. og en omsætning på 5,3 milliarder kr. Det danske marked udgjorde 8% af dette salg. Virksomheden har en eksporthandel på 92%. Samtidig har de en hjulpen kendskabsgrad på 95%.

Royal Greenlands bestyrelse består af Niels Harald de Coninck-Smith, formand, Sara Heilmann, Pernille Fabricius, Jan H. Lynge-Pedersen, Tim Ørting Jørgensen, Åse Aulie Michelet, Lars Berthelsen, Peter Korsbæk og Niels Ole Møller.

Royal Greenlands interne forhold

Virksomhedens idé:

Virksomhedens idé er det strategiske grundlag, som virksomheden drives på. Virksomhedens idé er en kortfattet beskrivelse, som udtrykker virksomhedens eksistensberettigelse, og virker derfor som en rettesnor for virksomheden. Virksomheden skal derfor forsøge at læne sig op ad dens idé mest muligt, ellers bør den ændres.

”Royal Greenland vil sælge fisk og skaldyr af høj kvalitet til producentmarkeder i store dele af verden.”

Virksomhedens idé er det strategiske grundlag, hvilket også er måden virksomheden bliver styret på. Virksomhedens idé er den, som demonstrerer virksomhedens eksistensberettigelse, og derfor bruges den også som en korrekt retningslinje for virksomheden. Virksomheden bør derfor prøve at bruge dens idé mest muligt, ellers skal de finde på nye ideer.

”Royal Greenland vil sælge fisk og skaldyr af høj kvalitet til producentmarkeder i store dele af verden.”

Virksomhedens vision:

Royal Greenlands vision viser, hvad det egentlig er virksomheden vil opnå på længere sigt. Visionen for en virksomhed, kan også betegnes som et kvalitativt mål. Virksomhedens vision er hentet fra udleverede materiale.

”Vi er en fuldt ud vertikal integreret virksomhed. Royal Greenland bringer nordatlantiske fiske- og skaldyrsprodukter af høj kvalitet fra fangst til forbruger.”

Vi har den stærkeste markedsposition og den stærkeste markedstilstedeværelse på alle globale markeder, der har langsigtet potentiale for vores produkter. Royal Greenlands position er baseret på en dybdegående forståelse for globale kunde- og forbrugerbehov.

Virksomhedens mål:

Royal Greenlands mål viser den ønskede tilstand for virksomheden på længere sigt. Målet for virksomheden er et præcist og målbart udtryk for, hvad de vil opnå. Virksomheden og i dette tilfælde, Royal Greenland, kan opstille både hovedmål og delmål. Hovedmål er over 2 år og delmål er under 2 år.

”… målsætningen er, at minimum 5 % af omsætningen hvert år skal komme fra nye produkt- og smagsvarianter.”

I Royal Greenlands mål beskrives både hoved- og delmål, hvor virksomhedens hovedmål er, at både nye produkts varianter og smagsvarianter, skal udgøre minimum 5% af omsætningen ude i fremtiden. Dette er et kvalitativt hovedmål. Udover det har Royal Greenland også et delmål, som siger at omsætningen skal komme fra de nye produkt varianter og smagsvarianter hvert eneste år. Dette er et kvalitativt delmål. Royal Greenlands delmål forbindes med hovedmålet, det er derfor en hjælp til virksomheden for at opnå deres hovedmål, som i dette tilfælde var at nye produkts varianter og smagsvarianter, skal udgøre minimum 5% af omsætningen ude i fremtiden.

Virksomhedens generiske strategi:

Den overordnede strategi, er den vi kender som den generiske strategi. Den udtrykker konkurrencemæssige fordele for virksomheden. En virksomhed differentierer sig ved at have differentieringsfordele eller omkostningsfordele. Der er 4 overordnede startegier som en virksomhed bør følge. Disse 4 er; Omkostningslederstrategi, omkostningsfokus, differentieringsstrategi og differentieringsfokus.

Royal Greenland følger den generiske differentieringsstrategi, fordi deres produkter differentierer sig fra konkurrenternes. Udover det, er virksomhedens konkurrencemæssige sigt meget bredt. Royal Greenlands produkter differentierer sig i og med, at virksomheden adskiller sig fra deres konkurrenter. Dette skyldes blandt andet produkternes høje kvalitet og kundernes meget stærke præferencer for produkterne. Som jeg skrev før, er virksomhedens konkurrencemæssige sigte bredt, da Royal Greenlands sortiment er meget dybt. Deres sortiment går ud til mange lande, samtidig med at deres produkter ikke har en fast aldersgruppe.

Virksomhedens SWOT:

En SWOT-opstilling (SWOT-model eller SWOT-analyse) er en situationsanalyse, ved hjælp af hvilken virksomhedens interne og eksterne forhold kan beskrives, analyseres og vurderes.

Under interne forhold stilles virksomhedens stærke sider (Strengths) over for virksomhedens svage sider (Weaknesses). Her vurderes virksomhedens tekniske, økonomiske og menneskelige ressourcer. Andre forhold som fx produkt, koncept, distribution, beliggenhed mv. kan også vurderes.

Denne analyse set ud fra Royal Greenlands stærke og svage sider viser, at de står rigtig godt med høj kvalitet i et dybt sortiment. Deres brand er utrolig stærkt, hvilket også kommer til udtryk i både deres kendskabsgrad og præferencegrad. Royal Greenlands kendskabsgrad er på 95% og deres præferencegrad er på 94%. De ser vækst på størstedelen af deres eksportmarkeder. Udover disse utrolig stærke sider, er Royal Greenland præget af få svage sider. Den mest væsentlige omfatter, at Royal Greenlands produktion er begrænset af fiskekvoter. Til dette forsvarer den administrerende direktør, Mikael Thinghuus, at Royal Greenland sagtens kunne sælge langt større mængder, hvis de havde haft rådighed til det. Dog rækker deres adgang ikke til det.

Virksomhedens værdikæde:

Værdikæden er udviklet af økonomen Michael E. Porter. Virksomheden kan bruge værdikæden til systematisk at analysere sine aktiviteter for at identificere, hvor virksomheden opnår konkurrencemæssige fordele.

Værdikæden viser alle de aktiviteter og sammenhængen mellem aktiviteterne, der skal udføres i virksomheden – lige fra den indledende produktudvikling over produktion og markedsføring til produktet anvendes af slutbrugeren.

Produktudvikling:

Virksomhedens sortiment er meget dybt, det består nemlig af omkring 1.500 varenumre. For virksomheden er dette meget positivt, da den samtidig med at have et dybt sortiment, har virksomheden også en bred målgruppe. Virksomheden kan via det dybe sortiment også tilbyde en forhandler flere forskellige ting, som gør at forhandleren ikke skal hente ting fra andre virksomheder. I virksomheden er målsætningen at min. 5% af deres omsætning skal være fra deres nye produkter og varianter. Virksomheden har den optik, at de hele tiden skal holde sig opdateret mht. kunderne, hvilket gør, at de skifter flere gamle produkter ud, og får nye ind. Den løbene udskiftning af produkter, betyder en effektivisering af virksomheden.

Produktion:

Royal Greenland har nogle havgående trawlere, som koger og forarbejder fiskene og skaldyrerene. Det fører til stor værdi for Royal Greenland, da det aflaster fabrikkerne, samtidig med at det giver nærhed til markedet, da produkterne færdigforarbejdede når de kommer på land. Det medfører til at produkternes kvalitet bliver forhøjet, idet der er kortere tid mellem fangst og forbruger. Royal Greenland har også investeret i højteknologiske filtreringsmaskiner, hvilket er med til at gøre, at de kan færdigforarbejde mere på Grønland. Dette medfører en bedre kvalitet og samtidig mindsker det logistikomkostningerne.

Marketing:

Royal Greenlands emballage viser det grønlandske rigtig godt frem og selvfølgelig det friske. Man kan sige dette skaber en værdi for dem, da emballagen virker salgsfremmede pga. den autenticitet og kvalitet emballagen viser.

Royal Greenland er i samarbejde med kokke og restauranter, hvor de tilsammen udvikler opskrifter. Det medfører værdi, da det på en måde er promotion, men det vigtigste er at Roya Greenland får kunderne til at prøve deres produkter. Som jeg tidligere har skrevet, har virksomheden en kendskabsgrad på 95%, hvilket vil sige det er essentielt, at de sikrer at kunderne køber eller prøver deres produkter.

Konkurrencesituationen på det danske marked for rejer

For Royal Greenland handler det om at identificere markedet, så de kan få kendskab til konkurrenceforholdene på markedet.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.