Essay: Facebook (Dutch) - Essay Marketplace

Essay: Facebook (Dutch)

 

MANAGEMENTSAMENVATTING

Het bedrijf Facebook is opgericht in 2004 door Marc Zuckerberg. Dit is een social media op internet waar mensen een account kunnen maken en hun mening kunnen geven over foto’s van vrienden. Facebook is niet alleen in Nederland enorm populair, maar over de hele wereld. In totaal zijn er 1,35 miljard actieve leden over de wereld.

Facebook is mei 2012 gestapt naar de beurs. Ook hier was het succes van Facebook erg groot. De beursgang was namelijk ‘?n van de grootste ooit in Amerika. De beursgang verliep niet zonder problemen. De koers steeg in eerste instantie erg hard, maar na korte tijd dook de koers omlaag. De daling was te danken aan diverse problemen.

Op lange termijn bekeken is er een stijgende trend in Facebook te herkennen. De koers nu is bijna verdubbeld ten opzichte van de intekenprijs. Grootaandeelhouders van facebook zijn: Morgan Stanley, Goldman Sachs en JP Morgan en natuurlijk CEO Zuckerberg. Later heeft Zuckerberg zijn aandelen verkocht.

Facebook is niet enige social media die actief is. Ook Twitter en LinkedIn zijn beroemde social media. Deze 2 zijn ook actief op de beurs. Elk site heeft zijn eigen manier van werken, namelijk bij Twitter kunnen er korte berichten schreven worden en LinkedIn is dan weer actief voor professionals. Voor beleggers is het natuurlijk belangrijk welke bedrijf het best presteert, dus zijn de jaarverslagen en de koersen geanalyseerd.

Facebook heeft zijn positie binnen de social media verstevigd door zijn grootste concurrenten Whatsapp en Instagram te overnemen. Nieuwe opkomende internetsensatie zoals Dubsmash zijn nog geen gevaar voor Facebook.’
1. INLEIDING

De oprichting van Facebook begon in 2002 in het 2e studiejaar aan de Harvard university. In de eerste instantie lanceerde Zuckerberg voor de grap een site genaamd ‘Facemash’. Op deze website konden de studenten van Harvard univercity hun mening geven op de foto’s. De website is echter door het schoolbestuur offline gehaald, omdat de site bij sommige bestuursleden en studenten niet in goede aarde viel.

De medestudenten lieten weten dat er behoefte was aan een soortgelijke website met online gegevens van alle studenten. Hiervan trok de universiteit zich niks aan. Hierop greep Zuckerberg zijn kans en besloot om zijn nieuwe droomproject nog groter aan te pakken. Zo werd een website op 4 februari 2004 vanuit zijn studentenkamer op de campus opgericht, genaamd ‘thefacebook.com’. In eerste instantie was de site beperkt tot het personeel en de studenten van Harvard university. Eind 2004 werd de website gebruikt door honderden onderwijsinstellingen, dus de site werd uitgebreid.

Vanaf 2006 kon iedereen vanaf dertien jaar met een geldig e-mailadres toegang krijgen tot Facebook. Binnen een jaar tijd groeide Facebook tot een social media fenomeen. Tot vandaag de dag is Facebook nog steeds de nummer ‘?n gebruikt socialmedia.

Op 18 mei 2012 maakt Facebook een grote stap naar de beurs. De beursgang van Facebook was ‘?n van de grootste ooit. Dit leidt aan tot een onderzoek over dit onderwerp met als doel om de lezers te informeren over de beursgang van Facebook. Behalve de val in het begin, verdubbelde de koers van Facebook op de beurs. Met dit in achterhoofd wordt de stuwende kracht van Facebook onderzocht.

De jeugd zit een groot deel van hun vrije tijd op Facebook. Het is een bedrijf dat niets produceert, maar toch is het gelukt om zijn koers te verdubbelen. Met deze informatie werden de volgende vragen bedacht. De hoofdvraag die tot stand komt bij dit onderzoek is: hoe was de koersontwikkeling van Facebook in Amerika? De volgende afgeleide deelvragen dragen bij aan het beantwoorden van de centrale vraagstelling:

1. Wat is Facebook?
2. Hoe ziet de koersontwikkelingen van Facebook eruit?
3. Wat ging er allemaal mis met de beursingang van Facebook in Amerika?
4. Hoe doen de concurrerende social media op de beurs?
5. Wat zijn de toekomstperspectieven van Facebook op de beurs?

Het publiek waarvoor de paper bedoelt, zijn de beginnende beleggers. Dit kunnen de beleggers zijn die ge??nteresseerd zijn in de aandelen van Facebook. Na het lezen van de paper krijgen deze beleggers meer grip op de koersontwikkeling van de Facebook.

Tijdens het onderzoek om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden komen de volgende activiteiten aan bod:
‘ Informatie vinden over de beursgang van Facebook
‘ Nieuws volgen over Facebook
‘ Koersontwikkeling van Facebook volgen
‘ Jaarverslagen analyseren

Uitgangspunt voor het onderzoek is het analyseren en vaststellen hoe de koersontwikkeling van Facebook eruit zag. Daarnaast zal de beursgang en nieuwsartikelen worden geanalyseerd en zullen de fouten met hun oplossingen worden samengevat.
Als laatst zal er een toekomstperspectief over de Facebook worden voorspeld. Deze voorspelling zal aan de hand van jaarverslagen en beursontwikkelingen worden geschetst.

De onderwerpen die buiten dit onderzoek zullen vallen zijn: concurrentiestrijd, oprichter van Facebook, populariteit van het gebruikersaantal. Hier zal wel kort over verteld worden, maar er zal geen verdieping plaatsvinden.

Als eerste zal in hoofdstuk 2 algemene informatie over Facebook worden uitgelegd. In paragraaf 2.1 zal toegelicht worden hoe Facebook is ontstaan. Hoofdstuk 3 geeft uitleg over de koersontwikkeling. Er bevinden zich 3 paragraven in hoofdstuk 3. De reden van de beurs de beursgang zal hiervan de eerste zijn. Vervolgens wordt er gekeken wat er tijdens de beursgang gebeurt en er wordt kort uitleg gegeven over de aandeelhouders. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 4 de onregelmatigheden onder de loep genomen. Hoofdstuk 5 worden diverse social media met elkaar vergeleken. In hoofdstuk 6 bevinden de analyses. Waarna er in hoofdstuk7 een toekomstperspectief wordt gegeven. Tot slot zal er aan de hand van de beantwoorde hoofd-deelvragen een conclusie komen in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 9 bevinden de aanbevelingen.


2. FACEBOOK

Facebook is van oorsprong ontworpen in Verenigde Staten. Het is een online sociaalnetwerk site voor iedereen. Gebruikers kunnen na de registratie hun persoonlijk interesses zoals video’s, foto’s, statussen en notificaties delen. In dit hoofdstuk zal de ontstaan, geschiedenis en begin van het succesverhaal van Facebook nader toegelicht worden.

2.1 ONTSTAAN

Facebook ontstond op 4 februari 2004 in Californi??. Het hoofdkantoor bevindt zich in Palo Alto, Californi??. De oprichters van Facebook waren Mark Zuckerberg tevens ook de algemeen directeur, Eduardo Saverin, Sean Parke, Dustin Moskovitz en Chris Hughes. Aanvankelijk kon alleen de studenten van het universiteit van Harvard lid worden. Later werd dit uitgebreid tot enkele andere universiteiten. In september 2006 werd Facebook geheel openbaar, waarna iedereen vanaf 13 jaar en ouder zich kon aanmelden voor dit social network. Binnen een jaar tijd groeide Facebook uit tot een social media platform met 50 miljoen actieve gebruikers. In figuur 1 wordt het aantal actieve Facebook gebruikers weergegeven vanaf 2004 tot de dag van vandaag. Er zijn meer dan 1,35 miljard gebruikers actief (per november 2014). Dat zijn meer mensen dan inwoners in Europa, ofwel 1 op 6 van de wereldpopulatie.

Figuur 1: Aantal actieve Facebook gebruikers
Gebruikers zijn niet alleen actief achter de computers. Het mobiele gebruik van Facebook gebruikers groeit sterk. Zo is er 1,27 miljard maandelijks actieve gebruikers en 802 miljoen dagelijkse actieve gebruikers. Het aantal gebruikers dat dagelijks via mobiele applicatie Facebook bezoekt, overstijgt het aantal dagelijkse desktopgebruikers. Daarmee groeit het aantal mobiele gebruikers social netwerk flink ten opzichte van voorgaande jaren.
Facebook kampt echter met over populatie. Afgelopen maanden zijn de nieuwe aanmelders fors gedaald. Zowel in Verenigde Staten, Europa als Japan loopt het aantal leden terug. In Nederland is de groei van het aantal gebruikers tot stilstand gekomen. In tegenstelling tot stagnatie in Westerse landen stijgt het aantal nieuwe gebruikers In Zuid-Amerika en India.

Het dalen van gebruikers heeft te maken met de privacy schending die reeds door Facebook is doorgevoerd . Als eerst is er een grote kritiek ontstaan op de verkoop van de persoonlijke gegevens aan adverteerders. Vervolgens was er ook een kritiek op de samenwerking met het Amerikaanse inlichtingdienst NSA. Facebook verscherpte hierop zijn servers maar kon hiermee het vertrouwen van de gebruikers niet winnen. Tot slot was er ook nog kritiek op het bewaren van de gewiste gegevens. Bij Facebook duurde soms aantal jaren totdat het informatie definitief werd verwijderd.

Naast het rechtszaken kampt Facebook ook met concurrenten van andere opkomende sociale media zoals Twitter, Instagram en Snapchat. Jongeren overwegen massaal om over te stappen naar concurrenten van Facebook. De jongere gebruikers voelen zich niet meer thuis bij Facebook omdat de hele familie mee kan kijken. Daarnaast hechten de concurrenten meer aandacht aan de privacy. Zo worden bijvoorbeeld de foto’s en video’s bij andere social media, na het bekijken, weer verwijderd.

3. KOERSONTWIKKELING VAN FACEBOOK

Door de succesvolle groei van Facebook en de hoge jaarlijkse omzet werd het bedrijf in december 2011 gewaardeerd op een bedrag van 100 miljard dollar. In november 2011 werd bekend dat Facebook tussen april en juni 2012 aan de Amerikaanse beurs zal deelnemen. Facebook wilde geen gebruik maken van diensten van zakenbanken. In dit hoofdstuk zal er dieper ingegaan worden op de beursgang van Facebook en zullen de koersontwikkelingen geanalyseerd worden.

3.1 REDEN VOOR BEURSGANG

Op 18 mei 2012 is Facebook daadwerkelijk naar de beurs gegaan. Volgens de oprichter Mark Zuckerberg had de hele beursgang niet gehoeven, omdat het bedrijf genoeg winst en geld. De belangrijkste reden om toch op de beurs te gaan was het bereiken van meer dan 500 aandeelhouders . Onder de beleggers was Facebook erg gewild omdat het bedrijf in korte tijd richting de 100 miljard dollar was gewaardeerd. Dit was zeer aantrekkelijk voor investeerders die graag wilden cashen.

3.2 BEURSGANG

Om ervoor te zorgen dat de investeerders niet de controle van het bedrijf zou overnemen heeft Mark Zuckerberg 22% van de Facebook aandelen op zijn eigen naam behouden. Dit is goed voor 57% stemrecht van aandelen binnen het bedrijf. In eerste instantie is er 337 miljoen aandelen uitgegeven. De handel is om half zes Nederlandse tijd begonnen. Bij de opening van de handel in aandelen van Facebook was de openingskoers 38 dollar. De doelstelling van Facebook was met deze openingskoers een beursgang van 18,4 miljard dollar binnenhalen . Hiermee overtreft Facebook bedrijven zoals Yahoo, Ebay en Mcdonalds. In de eerste minuten van de handel zijn honderd miljoen aandelen verhandeld. Door te grote belangstelling is de koers binnen enkele minuten gestegen naar 42 dollar. Wegens grote belangstelling werd er na het eerste week het aantal aandelen van Facebook verhoogd van 337 naar 421 miljoen, waarvan 63 miljoen in reserve staan voor extra vraag. In totaal komt 421 miljoen overeen met ‘?n vijfde van het totaal kapitaal.

De aandelen van Facebook zijn sinds de beursgang van 2012 tot heden bijna verdubbeld. Dit wordt duidelijk weergegeven in figuur 3. Bij de beursingang bedroeg ‘?n aandeel 38 dollar. Binnen 2 jaar zijn de aandeelprijzen ruim verdubbeld naar 75 dollar. De stijging is mede dankbaar aan bedrijfsovernames. Zo kocht Facebook Instagram in April 2012 met zijn 12 personeelsleden op voor rond de 1 miljard dollar . Tevens kocht Facebook begin 2014 het populaire chatplatforum Whatsapp Messenger voor ruim 19 miljard dollar .
Figuur 3: koers Facebook
3.3 AANDEELHOUDERS FACEBOOK VS CONCURRENTEN

Wanneer Facebook met de concurrenten zoals LinkedIn en Twitter wordt vergeleken op basis van eigen en vreemd vermogen, valt het direct op dat Facebook en LinkedIn 100% op hun eigen vermogen staan. LinkedIn is verreweg het grootst qua volume. Met magere cijfers bestaat Twitter 25% uit vreemd vermogen. Alle drie social media platformen worden grotendeels door instellingen en beleggingsfondsen ge??nvesteerd. Het valt op dat Facebook en LinkedIn bijna geen insiders hebben. Al dit verhaal wordt weergegeven in bijlage 2. Uiteraard zijn de top managers afgelopen jaar flink uitbetaald. Dit wordt weergegeven in bijlage 3. Dit werd betaald in de vorm van salaris, bonus, vergoedingen en aandelen. Het valt direct op dat de eigenaren voor 80%-90% van hun salaris worden uitbetaald in de vorm van werknemersoptie. In de Verenigde Staten kan dit een groot belastingvoordeel opleveren. Het kan ook voordeel opleveren indien de werkelijke (beurs)waarde van het aandeel op enig moment gedurende de looptijd hoger is dan de uitoefenprijs. Het helpt uiteraard ook merendeel van het personeel in financieel succes van de organisatie. Dit zijn variabele beloningen afhankelijk van het behaalde succes van een bedrijf. Aandelenoptie is vaak een lange-termijnbeloning. Wanneer men de grafieken in bijlage 3 analyseert valt het direct op dat de Oprichter Mark Zuckerberg de laatste jaar een vergoeding kreeg in de vorm van overig compensatie. Dit komt omdat Zuckerberg zijn aandelen in Facebook heeft verkocht voor 41.35 miljoen dollar . De Vergoedingen binnen de Facebook zijn de afgelopen jaren flink gedaald omdat de investeerders zoals Mark Zuckerberg, Marc Andreesen afstand namen van hun aandelen. In tegenstelling van Facebook werd de vergoedingen bij LinkedIn vertienvoudigd. Dit was mede dankbaar aan de sterke groei van LinkedIn op de beurs . De daling is ook te zien in de grafieken van bijlage 4.’
4. ONREGELMATIGHEDEN IN AMERIKA

Op 18 mei 2012 stapte Facebook in de Amerikaanse beurs. Dit verliep niet feilloos omdat de beursingang rommelig verliep vanwege de hoge verwachtingen. In dit hoofdstuk zal de eerste paar uren van de beursingang worden geanalyseerd. De onregelmatigheden in de koers van Facebook zal nader toegelicht worden.
4.1 INTRODUCTIEDAG FACEBOOK

Facebook CEO Mark Zuckerberg luidde de openingsbel om 15:30 uur ( Nederlandse tijd) van de Amerikaanse beurs NAsdaq. Bij deze aankondiging was Zuckerberg niet in New York, maar in het hoofdkantoor van Facebook in Californi??.

Met een introductieprijs van 38 dollar stapte Facebook in de handelsbeurs. De openingsprijs steeg direct naar 42 dollar door de flinke interesse. Dit is een stijging van ongeveer 10%. De handel in aandelen van Facebook begon 2 uur na de opening van de beurs. Aan het eind van de eerste dag noteerde Facebook een klein winst van 0,61% hoger dan de introductieprijs. Na de weekend maakte het aandeel een vrije val en dook richting 32 dollar. Dit is lager dan de introductieprijs van de eerste handelsdag. De aandeelprijs bleef diezelfde week slingeren rond de intekenprijs.

De aanklagende beleggers beschuldigden meerdere partijen van tegenvallende beursgang van Facebook. De schuldigen waren:
– Topman Mark Zuckerberg
– Drie grote banken Morgan Stanley, Goldman Sachs en JP Morgan
– Technologiebeurs Nasdaq.

Waarom werden deze drie grote partijen door de beleggers beschuldigd?

Facebook werd voor de rechter uitgedaagd door een groep bellegers. De beleggers menen dat het bedrijf kritieke informatie achter heeft gehouden. In het prospectus zou belangrijke informatie ontbreken. Dit prospectus helpt beleggers om een goede keuze te maken. Hierin staan gegevens over het aantal aandelen, soorten van de effecten en de nominale waarden van de effecten. Een week voor de beursgang van Facebook werd het prospectus aangepast om beleggers te waarschuwen voor de toename van mobiele platform.

De waarschuwing was over de tegenvallende verdiensten in advertenties op het mobiele platform. Volgens de beleggers werd alleen de positieve groeiverwachting met de markt gedeeld. Zo hield Facebook de cruciale informatie over het mobiele platform voor zich. Ook Zuckerberg werd om die reden uitgedaagd.

Vervolgens werden de banken Goldman Sachs, Morgan Stanley en JP Morgan, die Facebook naar de beurs hielpen, ook aangeklaagd. Na een wijziging van het prospectus hadden de banken de winstverwachting van Facebook naar beneden omgezet. Volgens de speculaties van Amerikaanse media zijn de wijzigingen in de winstverwachting alleen doorgegeven aan een aantal grote investeerders.

Hoewel er twijfels waren, is de introductiekoers van Facebook toch door de banken omhoog geschroefd. Daarnaast werd ook het aantal aandelen verhoogd. Het komt zelden voor dat banken voor de beursgang van een bedrijf hun omzet- en winstprognoses aanpassen.

Bij de opening van de beurs zijn de handelaren geschrokken van de tegenvallende groeiverwachtingen, door deze prognose viel de handel in aandelen op de beurs tegen. De beursgang van Facebook werd begeleid door in totaal 33 banken. Hiervan waren de banken Goldman Sachs, Morgan Stanley en JP Morgan het grootste.

Ook kan Nasdaq zelf een schadeclaim tegemoet zien. Die heeft betrekking op het feit dat de techniek van de beurs de grote handelsvolumes tijdens de beursgang van Facebook niet aankon, waardoor veel beleggers hun orders niet konden plaatsen. Hierdoor ontstond er een vertraging van half uur voor de beursgang. Nasdaq-topman Robert Greifeld heeft ondertussen toegegeven dat er fouten zaten in het systeem.

De problemen bij de beursgang van Facebook werden ook door de Nederlandse beleggers gevoeld.
Beleggers die vrijdag via ABN Amro en Binckbank orders hadden geplaatst kregen maandag pas de order toegewezen. Dit kwam door de technische storing die vrijdag ontstond. Echter, de koers was maandag ingezakt, waardoor de beleggers geld verloren.


5. CONCURRENTEN VAN FACEBOOK

Tegenwoordig heeft Facebook grote concurrenten om zich heen. De twee grootsten hiervan zijn Twitter en LinkedIn. LinkedIn richt zich vooral op professionals terwijl bij Twitter de statusupdates centraal staan. In dit hoofdstuk wordt er een korte toelichting gegeven over de concurrenten van Facebook.
5.1 TWITTER

Twitter is een microblogging website. Hiermee wordt bedoeld dat mensen kort berichten, van maximaal 144 karakters, vertellen wat ze op dat moment aan het doen zijn. Vrienden, ofwel ‘followers’ kunnen deze berichten lezen. Zo kunnen mensen berichten van elkaar lezen en een overzicht krijgen van wat er in hun leven speelt.

Twitter is opgericht in 2006 door een bedrijf uit San Francisco genaamd Obvious Corp. Na de lancering maakte Twitter een enorme groei. Met behulp van Twitter konden mensen hun meningen uiten, rampen volgen en politici volgen.

In 2013 is Twitter naar de beurs gegaan met een openingsprijs van 26 dollar. De vraag naar aandelen bleek veel hoger te zijn, dus is de prijs gestegen naar 49 dollen en stabiliseerde vervolgens op 45 dollar. Twitter haalde met deze ingang een bedrag van 1.8 miljard dollar op. Dit is stuk minder dan concurrent Facebook.

In tegenstelling tot andere social media verdient Twitter geen cent. Het bedrijf heeft geen inkomsten van bijvoorbeeld advertenties.

5.2 LINKEDIN

LinkedIn is een online social media dat vooral gericht is op professionals. LinkedIn werd op 2002 opgericht door onder andere R. Hoffman. Officieel is de site gelanceerd in 2003. Het hoofdkantoor bevindt zich in Californi?? en heeft kleine vestigingen verspreid over diverse steden over de wereld. Met name in de laatste jaren in het aantal gebruiker hard gestegen. Tegenwoordig zijn er 300 miljoen leden actief in meer dan 200 landen op LinkedIn

Missie van LinkedIn is om alle professional wereldwijd met elkaar te verbinden, zodat deze productiever en succesvoller worden in het bedrijfsleven.

In 2011 besloot LinkedIn de beurs in te gaan. Met deze beursgang haalde LinkedIn 353 miljoen dollar op. De openingsprijs was 45 dollar, maar na enkele uren steeg de prijs naar 122.70 en sloot de dag op 94.25 dollar. In 2011 was dit de grootste beursgang van een internet bedrijf na google.

6. ANALYSE

Een ander manier om bedrijf beter te kennen is koersanalyse of jaarverslaganalyse. Hierin wordt gekeken hoe het bedrijf de laatste jaar(en) heeft gepresteerd. Uit deze analyses kan men belangrijke informaties uithalen bijvoorbeeld of het bedrijf economisch gezond is. In dit hoofdstuk is Facebook met de directe concurrenten vergeleken en hieruit zijn opmerkelijke vergelijkingen te voorschenen.
6.1 KOERSANALYSE

In figuur 4 is de koers van de afgelopen jaar van de drie grootste social media bedrijven afgebeeld. Het valt direct op dat LinkedIn een hogere koers heeft in vergeleken met z’n concurrenten. In het eerste halfjaar heeft LinkedIn en Twitter een daling meegemaakt. In vergelijking met LinkedIn en Twitter heeft Facebook een lichte stijging geboekt. In het laatste halfjaar heeft LinkedIn en Twitter de klap opgevangen en zijn weer gestegen. Facebook heeft afgelopen jaar met een stabiele stijging afgerond.

Figuur 4: koersvergelijking sociaal media

6.2 JAARVERSLAGANALYSE

Om een goed beeld te krijgen over de drie bedrijven is het jaarverslag van de afgelopen jaar geanalyseerd. Met de gegevens vanuit de jaarverslagen zijn er kerngetallen berekend. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Met behulp van deze kengetallen kunnen de drie bedrijven worden vergeleken. De berekeningen zijn toegevoegd als bijlage 1.
Tabel 1: kengetallen
Facebook Twitter LinkedIn
Current ratio 11.882 11.42 4.29
Quick Ratio 11.882 11.42 4.29
(Netto)Werkkapitaal $11.970 $2.349.249 $2.113.479
Omlooptijd Debiteuren 42.38 98.67 60.39
Omlooptijd Crediteuren 22.19 10.03 23.16
Operationele Cashflow $1.500 $-645.323 $26.769
Solvabiliteitspercentage 637.94% 708.74% 366.0%
Dept Ratio 13.55% 12.36% 21.43%
Rentedekkingsgetal -49.18 1.02 1.03
Rentabiliteit van het eigen vermogen 11.02% -47.77% 1.51%
Rentabiliteit van het totale vermogen 16.69% -30.83% 2.08%
Rente van het vreemd vermogen -1.94% -2.20% 8.02%


TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Voor een toekomstvoorspelling over Facebook kan men de koers van de voorgaande jaren samen met de ontwikkelingen op de social media analyseren. Echter bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Wanneer de koers van Facebook vanaf de beursgang wordt geanalyseerd kan men concluderen dat er een rustige aanhoudende stijging is. Deze gestage stijging was ook in de koers van 2014 te zien. Aan de hand van het derde kwartaal cijfers van 2014 te vergelijken met 2013 in figuur 5 valt het direct op dat de netto winst bijna is verdubbeld. Hiermee steeg ook de per aandeel prijs van Facebook. Dit is onder andere te danken aan inkomsten en operationele winsten zoals advertentieomzetten. Vooral op de mobiele site en de smartphone-app verkocht Facebook meer advertenties. Mobiele advertentie was goed voor 62% van alle advertentie-inkomsten . Volgens Yahoo! Finance stond Facebook op nummer 2 in de top 10 meest gezochte fonds in 2014.

Uiteraard is Facebook nog steeds hype onder de jonge gebruikers ondanks de grote concurrenten zoals Instagram, Twitter, Whatsapp en LinkedIn. Twee van de grootste concurrentten Instagram en Whatsapp zijn onlangs door Facebook overgenomen. Hiermee heeft Facebook zijn positie binnen de social media tegenover zijn concurrent Twitter verstevigd. Instagram is de laatste jaar zeer populair naast Facebook. Het aantal nieuwe aanmeldingen voor Instagram stijgt nog steeds. Whatsapp is wereldwijd zeer bekend en wordt regelmatig gebruikt door veel smartphone gebruikers. Het is bekend dat Twitter het niet goed doet op de beurs en het gebruik van Twitter de laatste jaren daalt. De opkomende hypes zoals dubsmash zijn momenteel nog geen gevaarte tegenover Facebook. Instagram en Facebook zijn nog steeds populair onder de gebruikers en worden steeds meer gebruikt als een inlogmethode bijvoorbeeld bij smartphone games. Uiteraard stijgt de nieuwe aanmeldingen in Zuid-Amerika en India voor zowel Facebook als Instagram. Mark Zuckerberg kwam 31 december met een leuke aankondiging op zijn persoonlijke Facebookpagina om de gebruikers te vragen of ze nog idee??n hadden voor een persoonlijke uitdaging . Facebook-gerelateerde idee??n waren ook welkom. Deze aankondiging werd zeer positief ontvangen door de gebruikers van Facebook en liet zien dat CEO ook luisterde naar de gebruikers. Een van de reacties van de gebruikers waren: ”vind ik niet leuk” en ”sorry” buttons.

Aan hand van de jaarcijfers en de adviezen van de analisten is er in de toekomst nog geen reden voor een tegenval in de koers van Facebook. De gebruikers van Facebook en Instagram stijgen. Hiermee stijgt ook de advertentie-inkomsten. De verwachting is dat de Facebook en Instagram hun gestage stijging zullen houden. Concurrent LinkedIn sluit zich ook aan deze verwachting.

CONCLUSIE

Koers van Facebook opende op 38 dollar. Als snel steeg de koers richting de 42 dollar. Een week later nam de koers een duik naar 32 dollar. Dit had verschillende redenen. NASDAQ kon alle positie niet verwerken. Ook werd de CEO beschuldigd van achterhouden van informatie. Later die week kwam de koers weer rond de inschrijfprijs.

Als er gekeken wordt over 2 jaar is Facebook een succes. De huidige koers is nu 78 dollar. Dit is bijna een verdubbeling van de inschrijfprijs. Het succes is mede dankzij de bedrijfsovernames. Zo heeft Facebook het bekende chatdienst WhatsApp overgenomen. Ook Instagram is onderdeel van Facebook. Dit zijn 2 hele bekende en veel gebruikte diensten.

Social media bedrijven moeten vooral inkomsten genereren van advertenties. Dit is hun belangrijkste inkomstenbron. Dit is dan gelijk het nadeel van Facebook. De laatste jaren is de advertentie op de website van Facebook verminderd terwijl het bij smartphone-app is gestegen. Hoewel het bedrijf niets produceert, is de waarde van Facebook erg hoog. Hierdoor zijn dit soort bedrijven op de beurs overgewaardeerd.

Facebook krijgt steeds meer te maken van privacy schending. Zo zou Facebook gegevens van de gebruikers gebruiken om meer gerichte advertenties te plaatsen. Er is een groep die dit niet prettig vindt, dus zij heffen hun account op.

Beleggers kijken vooruit om te voorspellen of het bedrijf interessant is om in te investeren. Hierbij is de winstgroei belangrijk. Bijvoorbeeld Twitter heeft geen inkomsten. Met dit in achterhoofd komt Twitter het slechts weg van de 3 social media. Dankzij de hoge gebruikers en overnames van ‘kleine’ bedrijven is Facebook het stabielst van de 3 bedrijven. Dit is ook duidelijk te zien op de beurs. In 2 jaar tijd heeft Facebook een stabiele, maar rustige stijging geboekt.

AANBEVELING

Aanbevelingen die gegeven kan worden na dit onderzoek is voor beleggers:
‘ Long gaan op Facebook en LinkedIn. De verwachting is dat de koers van deze aandelen zullen stijgen
‘ Short gaan op Twitter, want het bedrijf maakt geen winst
‘ Uitkijken voor het gevaar dat deze bedrijven eigenlijk overgewaardeerd zijn. Deze sites maken weinig omzet, maar zijn erg hoog gewaardeerd
‘ Elke dag nieuws volgen. Nagaan of de koers nog wel zal stijgen.
‘ Niet alleen Facebook en LinkedIn kiezen om te beleggen. Spreiding in belangrijk, dus beleggen in verschillende soorten bedrijven.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.