Jak można zauważyć, w przypadku gmin wiejskich, skutki finansowe kryzysu 2008…

Jak można zauważyć, w przypadku gmin wiejskich, skutki finansowe kryzysu 2008 roku wyraziły się w spadku dochodów własnych częściowo zrekompensowanym wzrostem dotacji oraz subwencji. Natomiast po 2015 roku widoczny jest efekt przekazania gminom zadań w zakresie wypłaty świadczeń programu Rodzina 500+ skutkujący istotnym wzrostem otrzymywanych dotacji (lecz są to jedynie działania pośredniczące gmin nie wpływające … Read more

W dzisiejszych czasach marketing odgrywa dużą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku światowym…

W dzisiejszych czasach marketing odgrywa dużą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku światowym. Głównym celem marketingu jest promowanie swoich produktów i usług w taki sposób, aby zaoferować je i zachęcić klientów do zakupu. Dzięki temu przedsiębiorstwo równocześnie dba o swoją markę i dąży do zaspokojenia potrzeb potencjalnych nabywców, nie zapominając również o partnerach, z którymi … Read more

Istota transportu i jego znaczenie

Rozdział I. Istota transportu i jego znaczenie   1.1. Pojęcie transportu H. Karbowiak definiuje transport następująco „jest to zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków. Transport obejmuje samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe oraz manipulacyjne”1. Transport można … Read more

“Pewnego razu była sobie błękitna planeta”… tak zaczyna Andri Snaer Magnason i na myśl przychodzi mi od razu Ziemia …

“Pewnego razu była sobie błękitna planeta”… tak zaczyna Andri Snaer Magnason i na myśl przychodzi mi od razu Ziemia. Nie może to być jednak nasza planeta, ani żadna inna z istniejących, ponieważ jej słońce codziennie odbywa wędrówkę wschodząc i zachodząc. Kolejny raz, po chociażby “Matce Słońca”, Kopernik nie ma nic do gadania i musimy się … Read more

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU KARDIOLGICZNEGO…

.1 CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU KARDIOLGICZNEGO Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku im. Marcina Kacprzaka funkcjonuje od 1969 roku. Decyzję o budowie podjęto już w 1960 roku ze względu na dynamiczny rozwój miasta. Obecnie posiada 22 oddziały w tym oddział kardiologiczny funkcjonujący od 1975 roku. Pielęgniarką oddziałową jest Pani mgr piel. Edyta Wiśniewska. Na oddziale kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala … Read more

Motivating employees in theoretical terms

2 ROZDZIAŁ 1 Motywowanie pracowników w ujęciu teoretycznym 1.1. Istota i pojęcie motywacji Jedną z najważniejszych funkcji zarządzania jest motywowanie1, które zawiera się w pobudzaniu pracowników do aktywnej i sumiennej działalności dla wykonania określonych zadań organizacji2, czyli w określaniu potrzeb personelu, opracowaniu systemu wynagrodzenia za wykonaną pracę, wykorzystaniu różnych form opłaty pracy. W większości przypadków … Read more