Motivating employees in theoretical terms

2 ROZDZIAŁ 1 Motywowanie pracowników w ujęciu teoretycznym 1.1. Istota i pojęcie motywacji Jedną z najważniejszych funkcji zarządzania jest motywowanie1, które zawiera się w pobudzaniu pracowników do aktywnej i sumiennej działalności dla wykonania określonych zadań organizacji2, czyli w określaniu potrzeb personelu, opracowaniu systemu wynagrodzenia za wykonaną pracę, wykorzystaniu różnych form opłaty pracy. W większości przypadków … Read more