Essay: Et kunsteventyr er en skriftelig fortælling, hvor både forfatter og årstallet er kendt…

Essay details:

 • Subject area(s): Danish essays
 • Reading time: 9 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 24, 2020
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Et kunsteventyr er en skriftelig fortælling, hvor både forfatter og årstallet er kendt...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2852 words. Download the full version above.

1. Præsentation
Jeg har valgt at fokusere på personbeskrivelsen, symboliken og udviklingen.

Hvad er et kunsteventyr?
Et kunsteventyr er en skriftelig fortælling, hvor både forfatter og årstallet er kendt. Sproget er individuelt, selvfølgelig alt efter hvilken forfatter der har skrevet eventyret.

Forskellen på kunsteventyr og folkeeventyr:
Et folkeeventyr derimod, er gået fra mund til mund indtil det er blevet skrevet ned.
Eftersom det er gået fra mund til mund, kan historien have ændret sig meget, og der er derfor flere versioner af den sammen fortælling. Man kender ikke forfatteren eller årstallet. Der er som regel heller ikke specielt detaljrede beskrivelser af steder og personer i folkeeventyr, som der derimod er i kunsteventyr, derfor virker kunsteventyr også meget mere levende.

Forfatteren:
Hans Christian Andersen, også kaldet H.C Andersen, blev født den 2. april 1805 i Odense. Han er en verdenskendt dansk forfatter, som skrev under romantismen. Han har skrevet både digte, romaner, rejseskildringer, selvbiografier og drama. Han er specielt kendt for eventyr, deriblandt Den Lille Havfrue, som blev offentliggjort den 7. april 1837.

2. Analyse
Resumé: Den Lille Havfrue lever i en prægtig verden under havet, men hun ønsker så inderligt at se menneskenes forunderlige verden over vandoverfladen. Hun må dog vente til hun er 15 år. Imens fortæller hendes ældre søstre om det, de ser. Da dagen endelig oprinder, og hun kan at stige op og kigge på menneskene og deres verden, ser hun et prægtigt kongeskib. Ombord holder man en fest for den unge prins. Havfruen betages af alt, hvad hun ser – dog især prinsen.

Da et uvejr slår skibet itu, redder hun prinsen og bringer ham ind på land. Der bliver han fundet af nogle unge piger og når således aldrig at se sin egentlige redningskvinde. Havfruen finder frem til kongeslottet, og jo mere hun ser af menneskenes verden, jo mere ønsker hun at blive en af dem, vinde prinsens hjerte og dermed få en udødelig sjæl. Hun opsøger derfor den gruopvækkende Havheks. Havheksen kan hjælpe hende, men det koster havfruens smukke stemme, og hun kan aldrig vende tilbage til havet som havfrue. Hun må vinde prinsens hjerte, hvis hun ikke skal dø morgenen efter hans bryllup. Havfruen er imidlertid fast besluttet.

På land med to smukke ben finder prinsen hende og betages straks af hendes skønhed. Han tager hende til sig som en muse, og betror hende alt. Men han leder stadig efter den kvinde, der i sin tid reddede ham fra druknedøden. Prinsen skal giftes med nabokongens datter, og hoffet gør klar til at drage af sted. Da prinsen imidlertid ser nabokongens dejlige datter ser han, at det er hende der frelste ham i sin tid.

Bryllupsforberedelserne begynder og havfruen ved at hendes død er nær. Bryllupsnatten dukker hendes fem søstre op af havet. De har klippet deres lange hår og givet det til havheksen. Til gengæld har de fået en kniv, som den lille havfrue skal dræbe prinsen med. Når hans blod rammer hendes fødder, vil de vokse sammen til en fiskehale. Havfruen tøver og kaster til sidst kniven i havet. Morgensolen viser sig i horisonten og havfruen kaster sig i havet, hvor hun straks opløses til havskum. Hun er kommet til Luftåndernes verden og hun bliver fortalt, at hvis hun gør gode gerninger i 300 år kan hun få den udødelige sjæl – som hun så inderligt ønskede sig.

Genre:
Kunsteventyr

Eventyrtræk:
Ingen navne. Overnaturlige væsner og verdener. Ingen bestemt tid. Modsætninger

Personbeskrivelse – Den Lille Havfrue
Ydre beskrivelse
Indre beskrivelse – Barn
Indre beskrivelse – Voksen
Dybe mørkeblå øjne
10 – 15 år
15 år
Hud så klar som et rosenblad
Glad, men sorgmodig
Lykkelig
Den smukkeste af dem alle
Uansvarlig
Ansvarlig
Langt, stort hår
Nysgerrig

Den smukkeste stemme
Frihedslængsel
Moralsk
Fiskehale i stedet for ben, dette skifter dog senere.
Styret af instinkter og længsel
Tænker over sine valg, rigtigt/forkert
Langt, sølvhvidt slør
Dumdristig
Forstandig
Svævende og elegant gang
Uskyldig
Uskyldig
Heltetræk: Hele vejen igennem eventyret har hun typiske heltetræk, som at hun er smuk, god og modig.
Familær rolle: Den yngste og smukkeste af de 6 prinsesser.
Pletten i haven: Kommer ind på det senere.
Prinsens rolle: Prinsen virker som et redskab der bliver brugt, fordi hun skal have den udødelige sjæl, med dette er det dog ikke sagt, at hendes kærlighed ikke er ægte, for hun elsker ham, men kun til en hvis grad. Hun tager først beslutningen om, at nu SKAL hun op til prinsen og leve med ham, da hun finder ud af, at hvis man skal have en udødelig sjæl, skal man have et menneskes kærlighed.

Miljøbeskrivelse:
Havet
Menneskenes verden
Overnaturlig verden
Realistisk verden
Overklasse
Underklasse
Smukt
Smukt
Luftens verden: Den 3. verden, hvor havfruer kommer hen når de dør, og bliver til en af Luftens søstre. I den verden, kan de ved gode gerninger i 300 år gøre sig fortjent til en udødelig sjæl. Det er en ret naturlig måde man komme derhen på, når en havfrue dør, bliver hun til skum på vandet, og når solen rammer vandet bliver vandet til damp.
Overklasse – Betydning for eventyret: Den lille havfrue er en prinsesse på havet, men ikke i menneskenes verden, hvilket også kan være en grund til at prinsen ikke gifter sig med hende. I forhold til ham, er hun underklasse, hvilket også bliver tydeligt på side 110, linje 18 – 23. ”

Symbolik:
Pletten i haven: Den viser også hvordan hun har det. Grædepilen kan symbolisere sorg og afsavn, det kan være efter den mor hun ikke har, men mere sandsynligt, længslen efter at få en udødelig sjæl.
Hun har også en marmorstøtte som symboliserer prinsen, og muligvis også et ønske om at blive et menneske, og leve blandt dem.
Religiøs tolkning:
Syndefaldet: Da den lille havfrue besøger havheksen, er der mange slangeagtige væsner, overalt er der vandsnoge og polypperne ser ud som hundredehovede slanger.
(Ligesom slangen i Adam og Eva.) ”Den lille havfrue drak den brændende skarpe drik, og det var, som gik et tveægget sværd igennem hendes fine legeme, hun besvimmede derved og lå som død. Da solen skinnede over søen, vågnede hun op, og hun følte en sviende smerte, men lige foran hende stod den dejlige, unge prins, han fæstede sine kulsorte øjne på hende, så hun slog ned og så, at hendes fiskehale var borte, og at hun havde de nydeligste små, hvide ben, nogen lille pige kunne have, men hun var ganske nøgen, derfor svøbte hun sig ind i sit store, lange hår.”
Drikken er æblet, og de slangelignende skabninger ved havheksen symboliserer slangen som frister Eva i paradisets have. Da hun vågner op er hun startet et nyt sted, og kan aldrig vende tilbage til havet. Det at være menneske er det samme som at være i Eva’s situation, og da det at være menneske er det der skal til for at opnå den udødelige sjæl, må havfruen ligesom Eva frelses til sjælens udødelighed.
Dette gør hun da hun redder prinsen fra døden, ved at ofre sig selv.
Havfruer: Kan efter sigende lokke sømænd i havet med deres sang på samme måder som sirener. Første gang havfruerne viser dette, er på side 4, linje 29 – 36.
“Dejlige stemmer havde de, smukkere end noget menneske, og når det da trak op til storm, så de kunne tro, at skibe måtte forlise, svømmede de foran skibene og sang så dejligt om, hvor smukt der var på havets bund, og bad søfolkene ikke være bange for at komme derned; men disse kunne ikke forstå ordene, de troede, at det var stormen, og de fik heller ikke dejligheden dernede at se, thi når skibet sank, druknede menneskene og kom kun som døde til havkongens slot.”
Vanitassymboler: Symboler der varsler om, at enden er nær.
Havruen: Hver eneste gang der er en storm, er der en havfrue i nærheden. I Europa opfatter man også synet af en havfrue, som varsel af storm eller som uheld.
De kan være symboler for sømændene om, at enden er nær.
Bobler: Bobler er skrøbelige, og netop på vej mod enden. Derfor er der et vantiassymbol i teksten ”Hvert skridt, hun gjorde, var, som heksen havde sagt hende forud, som om hun trådte på spidse syle og skarpe knive, men det tålte hun gerne; ved prinsens hånd steg hun så let som en boble, og han og alle undrede sig over hendes yndige, svævende gang.” Nederst s. 109 – øverst s. 110
Seksualitet:

Modsætninger:
Havkongens slot
Havheksens bolig
Forunderlige træer og planter
Alle træer og bukser var polypper – Halvt dyr og halv plante.
Blå sandbund
Grå sandbund
Blikstille
Knusende hvirvler
Levende blomster
Hverken blomster eller søgræs
Slot af koraller, rav og muslingeskaller.
Hus opført af menneskers hvide ben
Smukt
Omkomne mennesker, og en enkelt omkommen havfrue

Aktanmodellen:
Giver:
Ukendte kræfter
Prinsen
Mål:
En udødelig sjæl
Prinsen
Modtager:
Den lille havfrue

Hjælper:
Havheksen, luftens
Søstre, de gode børnHovedperson:
Den lille havfrue

Modstander:
De uartige børn, pigen fra klosteret
Udvikling: Den lille havfrues udvikling fra barn til voksen, er nok en af de største fokusser i teksten. Man kan se hendes udvilking fra barn til voksen, i den måde hun tænker og håndterer ting. Man kan også se det, på den måde hendes karakter ændrer sig. Fx til at starte med forlader hun sin familie og sin verden, uden at få dårlig samvittighed, eller tænke over de konsekvenser det kan få –
Hun forlader bare det hele styret af længsel og ønsker. I slutningen derimod tager hun konsekvensen af de valg hun har taget, netop ved at ofre sig selv for at prinsen kan leve videre. Hun konfronterer hendes valg, og først der bliver hun rigtigt lykkelig.
På den måde fik hun også sit største ønske opfyldt, nemlig hun kan arbejde sig hen mod den udødelige sjæl hun så inderligt ønskede sig, og derfor vælger jeg at se hendes tårer som glædestårer – S. 117, linje 7 ”Og den lille havfrue løftede sine klare arme op mod guds sol, og for første gang følte hun tårer.”

Hovedtema: Ønsket om det uopnåelige

Sidetemaer: Kærlighed overvinder ikke alt. Ulykkelig kærlighed. Selvofrelse for den man elsker. Udviklingen fra barn til voksen.

Fortællersynsvinkel:
Det er en aldvidende fortæller, men med en ydre synsvinkel

Sprog:
Gammelt sprog set fra nutiden. Selve historien er bygget op kronologisk.

3. Fortolkning
Morale: Tænk på andre

Budskab:

Repræsentanter af positive værdier: Den lille havfrue – Typiske heltinde træk, hun er god, smuk, modig og kæmper for de ting hun ønsker.

Repræsentanter af negative værdier: Havheksen – Nyder andres ulykke, hvilket man kan se tydeligt da hun vælger at hjælpe den lille havfrue, fordi det vil bringe havfruen ulykke på længere sigt.

4. Perspektivering
”Den lille havfrue” film af Walt Disney:
Den Lille Havfrue – Tekst
Den Lille Havfrue – Film
Ingen navne
De har alle navne
Ingen hjælpere, eller trofaste buddies
De har alle “hjælpere”
Dyrene kan ikke tale
Dyrene kan tale
Ikke rigtig tilstedeværelse af faderen
Tilstedeværelse af faderen
Plet i haven – Også symbol for følelser
Ingen plet i haven
Ariel opsøger selv havheksen
Ursula opsøger Ariel via sine ål.
Havheksen hjælper den lille havfrue, fordi det vil bringe havfruen ulykke
Ursula hjælper Ariel for at ødelægge havkongen
Drikken: Gør den lille havfrue til menneske, og hvis hun vinder prinsens kærlighed og de gifter sig, så vil hun vinde en udødelig sjæl.
Hvis ikke, så bliver hun til skum på havet.
Det gør ikke ondt når hun går, eller når hun bliver forvandlet til menneske.
Drikken: Forvandler Ariel til et menneske i 3 dage, og på 3. dagen inden solnedgang, skal prinsen være forelsket i Ariel, og skal have kysset hende. Hvis ikke dette sker, bliver Ariel havfrue igen, og tilhører Ursula.
Der er heller ikke nogen smerte forbundet.
Den lille havfrue skal drikke det hun får af havheksen, som så vil gøre hende til menneske, men dog med en hel del smerte.
Ariel bliver til et menneske nede i vandet, hvor Sebiastian og Flounders hjælper hende op.
Den lille havfrue bliver set som et “hittebarn” af prinsen, og sover ude foran hans værelse.
Ariel får sit eget værelse, og det lader til, at Eric også er optaget af Ariel.
Den lille havfrues søstre giver hende kniven, som de har fået af havheksen i bytte for deres hår. Den lille havfrue har nu valget mellem at slå prinsen ihjel, og blive til havfrue igen og leve sine 300 år, eller lade vær.
Ariel tilhører nu Ursula, men så bytter Triton med Ursula, og Ariel er fri.
Ariel og Eric kæmper mod Ursula, som nu har overtaget Tritons plads som magthaver.
Den lille havfrue ofrer sig selv, for at prinsen kan leve videre. Hun smider kniven, og bliver til skum på havet.
Eric redder Ariel, ved at sejle skibet ind i Ursula, som så slår hende ihjel. Kong Triton bliver til en havmand igen, og har igen magten. Ariel er stadig havfrue.
Den lille havfrue blev til en af luftens søstre, som ved at lave gode gerninger i 300 år, kan få en udødelig sjæl. Hun fik den udødelige sjæl.
Kong Triton forvandler Ariel til et menneske, så hende og Eric kan blive gift. Hun fik kærligheden.

Personkarakterstik: Jeg har kun taget de relevante forskelle med, da alt andet ville være nytteløst. Den største forskel, er at Ariel ikke gennemgår den samme udvikling som Den lille havfrue fra barn til voksen. Hun er afhænging af andre hele vejen igennem, og kommer på intet tidspunkt til at tage ansvar for hendes handlinger.
Hele vejen igennem har hun en trofast hjælper, Flounder. En far der bekymrer sig for hende, og en krappe der sørger for hun passer på sig selv.
Man ville muligvis godt kunne kalde krappen for Ariels overjeg, da han tænker for hende, og prøver at få hende til at følge de normer havfruer skal. Hun lytter dog ikke til ham, men kun hendes instinkter. Der er også en anden stor forskel, nemlig at den udødelige sjæl slet ikke er med i filmen. Der er kun hendes kærlighed til prinsen, hvilket også ender godt. De bliver gift, og der kommer en lykkelig slutning, dog ikke en hun fortjener.
Årsag: Årsagen kan være, at lykkelige slutninger sælger bedre, og det er trods alt en børnefilm. Man har lyst til at opdrage sit barn med optimisme og give dem troen på, at de kan opnå de ting de går efter. De har ligesom cuttet de ulykkelige og triste ting, som der hører med til historien, og selvfølgelig udviklingen fra barn til voksen, hvilket højst sandsynligt er for at fjerne fokus fra hendes personlige udvikling, og sætte det over på lykkelige slutninger og ægte kærlighed som lykkes.

”Den lille pige med svovlstikkerne” af H.C Andersen
Sammenligning: I begge historier er der sammenligningen mellem underklasse/overklasse, dog mere i den lille pige med svovlstikkerne end i den lille havfrue. Der er i begge historierer også liv/død indblandet, som også var et typisk kendetegn for Romantismen.
Sammenligninger
Den lille pige med svovlstikkerne + Den lille havfrue
Slutningen: Lykkelig død

Forskelle:
Den lille pige med svovlstikkerne
Den lille havfrue
Historie om dødsituation
Langt forløb

6. Oplæsning

7. Vurdering
Jeg synes det er et interessant eventyr, og jeg synes egentlig det er en meget godt slutning. Det har været en rigtig interessant tekst at analysere og fortolke, og jeg tror egentlig selv, at den lille havfrue blev frelst, udelukkende fordi hun gik imod sin egen havfrue/sirene natur. I stedet for at slå mennesker ihjel som hendes søstre, så reddede hun et frem for sig selv. Hvad der bekræfter dette endnu mere, er i slutningen af teksten ”Du stakkels lille havfrue har med dit hele hjerte stræbt efter det samme, som vi, du har lidt og tålt, hævet dig til luftåndernes verden, nu kan du selv gennem gode gerninger skabe dig selv en udødelig sjæl om tre hunrede år.” S. 117, linje 2 – 5.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Et kunsteventyr er en skriftelig fortælling, hvor både forfatter og årstallet er kendt…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/danish-essays/et-kunsteventyr-er-en-skriftelig-fortaelling-hvor-bade-forfatter-og-arstallet-er-kendt/> [Accessed 15-05-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.