Guide: Essay: De 7s model

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: De 7s model
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 574 words. Download the full version above.

De systemen van het 7s model kan beschreven worden aan de hand van een aantal vragen. Deze vragen worden behandeld.

System

Welke procedures, voorschriften en regels worden gebruikt in de communicatie?

Er zijn een aantal procedures oftewel werkwijzen die worden gehanteerd bij het bedrijf. Zo werkt van den Pol volgend de principes van het lean bouwen. Het bedrijf slaagt erin om in de fase van het tekenen een forse beperking van de doorlooptijd te behalen, door een goede co??rdinatie met alle disciplines.

Ook maken het bedrijf standaard van gevraagde offertes een duurzame uitwerking. Het bedrijf geeft advies over duurzame oplossingen en beschikken over expertise om processen te verduurzamen. Als laatste werkt Van den Pol met vaste teams van eigen mensen die op elkaar zijn ingespeeld. De mensen zijn flexibel, komen met goede oplossingen.

Welke overlegsituaties zijn er?

Er vinden vele overlegsituaties plaats in het bedrijf. Zo overlegt Van den Pol rechtstreeks met de eindgebruikers over hun wensen en daarmee bespaart de opdrachtgever tijd en inspanning.

De vakkennis en de ervaring in het duurzamer maken van de installaties en hun beheer heeft het bedrijf gebundeld in een Green Team. In het Green Team is een team opgesteld die zich hiermee bezig houden en goed samenwerken.

Hoe wordt de kwaliteit van de dienst/het product gecontroleerd in de organisatie? En is dit vastgelegd in een kwaliteitszorgplan?

Van den Pol is voor alle werkzaamheden gecertificeerd. Toch heeft het bedrijf verbeterteams, die de diensten en producten controleert en zoekt naar mogelijkheden om de prestaties te vergroten en nieuwe technologie te evalueren. Dit allemaal is niet vastgelegd in een kwaliteitszorgplan.

Hoe wordt de kwaliteit van de medewerkers gecontroleerd in de organisatie?

Van den Pol werkt met vaste teams van uitsluitend eigen mensen. De nieuwe medewerkers krijgen technisch onderwijs in het vak van elektromonteur. Ook leren de medewerkers om in competentie gerichte onderwijs samen te werken met andere disciplines, te communiceren met klanten en krijgen ze uitgelegd hoe er bij Van den Pol wordt omgegaan met mensen en middelen.

Het bedrijf stelt hoge eisen aan de medewerkers. Dit wordt dus allemaal gedaan om de kwaliteit van opleiding en dus het niveau van de mensen zeker te stellen.

De stijl van het 7s model wordt ook beschreven aan de hand van een aantal vragen. Deze vragen worden behandeld.

Style

Wat is de stijl van leidinggeven binnen deze organisatie? top down/bottom-up?

De stijl van het bedrijf is het Bottom-up design. Van den Pol begint met de meer technische details en gaat vervolgens naar meer abstracte eigenschappen van het product of dienst.

Hoe wordt er samengewerkt?

In het bedrijf Van den Pol wordt er op veel manieren samengewerkt. Door een planning op te stellen, verzekert het bedrijf aan de klant een tijdige oplevering van de installaties. Deze installaties worden goedgekeurd door een onafhankelijk inspectiebedrijf.
Het bedrijf werkt met vaste teams van uitsluitend eigen mensen. Deze teams werken samen, om zo het beste resultaat te behalen.

Hoe zou je de organisatiecultuur kunnen typeren?

Van den Pol heeft een mensgerichte organisatiecultuur. Zo bestaan er gemeenschappelijke waarden en doelstellingen. Er is een onderlinge samenhang, ‘wij-gevoel’. Participatieve instelling, teamwork en het beste uit elkaar halen is een belangrijk punt in het bedrijf. De klanten worden als partners beschouwd. En als laatste worden de regels en procedures ondergeschikt aan het gevoel een team te zijn.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: De 7s model. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-7s-model/> [Accessed 17-06-21].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.