De Herkomst van andere Talen - Essay Marketplace

De Herkomst van andere Talen

De talen van de wereld zijn te verdelen in een aantal taalfamilies. In de taalfamilie van Europese talen is een van de grootste stromingen de Germaanse talenfamilie.

• De Noord-Germaanse talen zijn met name de Scandinavische talen.

• Er bestond ook een Oost-Germaanse taal maar die is uitgestorven.

• Onder de West-Germaanse talentak vallen het Nederlands, Duits, Schots, Fries en het Engels. Het Engels lijkt heel veel op het Schots en het Fries.

Het is heel leuk om te zien dat sommige woorden in al deze talen nog steeds ongeveer hetzelfde klinken.

• Engels: House, Fries: Hûs, Nederlands: Huis, Duits: Haus

• Engels: Book, Fries: Boek, Nederlands: Boek, Duits: Buch

Natuurlijk zijn er verschillende uitspraakveranderingen per taal opgetreden; deze zijn vaak tijdens een periode gebeurt.

Het Engels is ontstaan uit de Germaanse talen die in Groot-Brittannië gesproken werden, met name de talen van de Angelen en de Saksen. Toch is de invloed van deze Oude talen maar voor ongeveer een kwart terug te vinden in het hedendaagse Engels.

De Invloed van andere Talen

Omdat het Britse Rijk vele verschillende volkeren heeft en zich over de hele wereld heeft verspreid, zijn er heel veel invloeden van andere talen.

• In oude tijden was er veel invloed van het Oudnoords, vanwege de vele Vikingen die er zich vestigden. Een paar voorbeelden: sky, call en egg.

• De grootste taalinvloed op het Engels kwam van het Frans, door de langdurige Normandische overheersing van Engeland. Waarschijnlijk is bijna 30% van het standaard Engels terug te voeren op het Frans.

• Er zijn heel veel leenwoorden uit andere Romaanse talen, met name Latijn, Spaans en Italiaans.

• Er is ook wat invloed vanuit het Nederlands, vooral woorden vanuit de scheepvaart. Een paar bekende zijn brandy (van brandewijn), Santa Claus is natuurlijk onze Sinterklaas en misschien wat minder bekend: cookie komt van ons koekje.

Het Engels is dus een Germaanse taal maar met heel veel Romaanse invloeden. Daarom heeft het Engels een enorme woordenschat; vaak zijn er verschillende woorden voor één betekenis, waarbij de Germaanse kant meer voorkomt in het dagelijks taalgebruik en de Franse of Latijnse kant meestal de officiële schrijftaalkant is geworden.

Engelse verbanden met andere talen:

Engels komt sterk voort uit de verre talen: Latijn, Grieks, Iers, Perzisch, Russisch, Hindi, Armeens, Litouws.

Engels komt minder sterk voort uit: Deens, Zweeds, Noors, IJslands, Faeröers.

Engels is sterk verwant aan: Schots, Nedersaksisch, Fries, Nederlands, Duits, Jiddisch, Afrikaans.

Het Engels heeft invloed gehad op: Vrijwel iedere bestaande taal.

Het Engels is beïnvloed door: Frans, Latijn, Grieks, Oudnoors, en een beetje door het Nederlands.

Taalfamilie

Het Engels is een West-Germaanse taal en het meest verwant aan het Fries, het Nedersaksisch, het Nederlands en het Duits (ook West-Germaanse talen). In mindere mate is het Engels ook verwant aan de Scandinavische talen (de Noord-Germaanse talen) en het Gothisch (een uitgestorven Oost-Germanse taal).

De Indo-Europese talen

De Germaanse talen behoren tot de grotere taalfamilie van de Indo-Europese talen. Deze groep talen is zo’n 5000 jaar geleden ontstaan in of in de buurt van Oekraïne. De sprekers verspreiden zich zowel naar het westen of het oosten en vandaag de dag behoren bijna alle Europese talen en vele talen uit West-Azië tot de Indo-Europese talen.

Tot deze taalgroep behoren ook het Latijn, het Frans, het Russisch, Grieks, Litouws, Armeens, Iers en Hindi.

Engels Duits Nederlands Deens IJslands Gothisch

sun Sonne zon solen sólin sauil

father Vater vader far faðir atta

mother Mutter moeder mor móðir aiþei

brother Bruder broer bror bróðir broþar

sister Schwester zus søster systir swistar

eye Auge oog øje auga augo

nose Nase neus næse nef –

heart Herz hart hjerte hjarta hairto

one eins één en / et einn ains

two zwei twee to tveir twai

three drei drie tre þrír threis

first erste eerste første fyrsti fruma

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.