Essay: A. OPDRACHT TRENDWATCHING - GROEPSOPDRACHT... - Essay Marketplace

Essay: A. OPDRACHT TRENDWATCHING – GROEPSOPDRACHT…

Deel 1: Week 1

A. OPDRACHT TRENDWATCHING ‘ GROEPSOPDRACHT
Als marketeer kruip je in de huid van de consument. Maar is de consument van vandaag ook de consument van morgen? Welke ontwikkelingen kun je signaleren? Welke trends zijn er?

In de eerste les krijg je een van de volgende trendwatchers toegewezen:
Adjiedj Bakas
Farid Tabarki
Lidewij Edelkoort
Hilde Roothart
Carl Rohde
Lieke en Richard Lamb
Christine Boland
Tom Kniesmeijer

Zoek zo veel mogelijk relevantie informatie over jullie trendwatcher.
Schrijf een kort verslag waarin je beschrijft:
Wie deze trendwatcher is;
Wat zijn of haar achtergrond is en wat zijn/haar verdiensten zijn (CV);
Welke trends deze trendwatcher signaleert;
Wat het belang van deze trends is voor de supermarktbranche.

Carl Rohde is ‘?n van de bekendste trendwatchers van Nederland en is voornamelijk gespecialiseerd in mentaliteitsverandering bij meerdere generaties. Dit doet hij internationaal en voor grote bedrijven als Microsoft, Heineken en Adidas maar zelfs ministeries maken gebruik van zijn lezingen.

Hij heeft jarenlang op de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de softspots van mensen. Na deze onderzoek heeft hij met honderden zogenoemde ‘coolhunters’ (mensen die alle veranderingen in de gaten houden in hun regio) in de gaten gehouden wat de nieuwe mentaliteitsveranderingen zijn en de opkomende trends zodat hij daar het snelst op in kan spelen met zijn team en om zo het beste en snelst aan zijn klanten te kunnen melden wat de nieuwe trends zijn.

E??n van zijn laatste ondervindingen zijn dat de generatie die nu het werkveld betreden de schuldengeneratie is en daar probeert hij op in te spelen door middel van zijn coolhunters daar specifiek op te laten focussen. Zijn andere bevinding is dat hij heeft opgemerkt online en offline over elkaar heen schuiven wat al te zien is aan de Google Watch. Dit noemt hij Onlife een term die we door Carl Rhode steeds vaker zullen zien.

Dat men in de winkels steeds meer begeleid worden door hun telefoon zal wellicht uiteindelijk overgaan in dat Onlife dat hij heeft voorspeld, dan worden ze door de winkel gestuurd met hun smartwatch.
(http://www.hetsprekersburo.nl/sprekers/dr-carl-rohde/348)

B. BUSINESS MODEL CANVAS
Bedenk voor elk van de elementen van het Business Model een mogelijke innovatie voor jullie supermarkt. Geef steeds een concreet voorbeeld. Geef bij elk voorbeeld aan hoe haalbaar deze innovatie volgens jullie is. Beargumenteer je antwoord. Kies de innovatie die volgens jullie de beste is. Met deze innovatie ga je de komende weken aan de slag. Voeg de lijst met alle innovaties die jullie bedacht hadden en de argumentatie als bijlage toe aan je rapport.
Het resultaat van deze deelopdracht verwerk je in hoofdstuk 2 van je rapport.
1. Customer Segments

De bepaling van de goede doelgroep is van essentieel belang. Je moet gaan bedenken op wie jouw product zou willen kopen en op wie jouw product het beste aansluit. Een ‘geloofsapp’, een telefoon applicatie die kan vertellen of het voedsel wordt geproduceerd met bijvoorbeeld varkensvlees. Vele moslims weten bijvoorbeeld niet dat er in bepaalde snoepgoed gelatine zit wat word gehaald uit varkensbotten. Zo proberen wij een extra service te leveren aan de consument.

2. Value Proposition

Wees een uitblinker tegenover je concurrent. We gaan kleine beeldschermen op winkelwagentjes doen met daarop een guide voor door de winkel. Zo maak je het makkelijker voor de consument in de winkel je levert een extra service wat andere nog niet doen. Zo zullen de mensen die het makkelijker willen hebben in een winkel eerder voor jouw product kiezen.

3. Customer Relationships

Een stapje extra zetten levert een goede en stabiele klantrelatie op, waardoor de klant hopelijk vaker terugkomt. Als je een klant wilt weghalen bij de concurrentie (en dat wil je), dient jouw product niet alleen net zo goed of beter te zijn, maar is het ook belangrijk om te investeren in deze relatie.
Kosten besparen op de gebruik van mesjes in de winkel en de klantvriendelijkheid verbeteren beide d.m.v. het gebruiken van lijm i.p.v. plakband bij het leveren van de dozen. Tijdsbesparing bij de vakkenvuller tijdens het vakkenvullen lijdt er naar dat hij/zij meer tijd heeft om de klant te helpen.

4. Channels
Via internet bestellen en in de winkel komen ophalen. Een aantal ophaalpunten maken en ervoor zorgen dat dagverse producten daar klaar staan voor de klant die ze besteld heeft. Ze betalen online direct met de bestelling om er zo voor te zorgen dat de bestelde producten betaald zijn en om zo de verliezen in te drukken.
5. Revenue Streams
Alleen een geautomatiseerd kassasysteem, geen kassi??res. Hierdoor slinkt je personeelskosten maar zullen er wel eenmalige kosten zijn voor de genoemde systemen maar als deze afbetaald zijn zal je alleen de onderhoudskosten hebben wat aanzienlijk lager is dan personeelskosten.
6. Key Resources

Kosten besparen op de gebruik van mesjes in de winkel en de klantvriendelijkheid verbeteren beide d.m.v. het gebruiken van lijm i.p.v. plakband bij het leveren van de dozen. Tijdsbesparing bij de vakkenvuller tijdens het vakkenvullen lijdt er naar dat hij/zij meer tijd heeft om de klant te helpen.
Je gaat het personeel ook trainingen geven om beter op vragen van klanten in te gaan en ervoor te zorgen dat elk personeelslid een klacht goed kan verwerpen. Hierdoor zal je ervoor kunnen zorgen dat de klant heel snel geholpen kan worden.
Hierbij heb je hulp nodig van de leverancier. Deze zal met nieuwe machines moeten komen waarmee onderhandeld zou moeten worden over de kosten. We beginnen natuurlijk ermee om de leverancier te overtuigen van een zo laag mogelijke percentage te behalen.
7. Key Activities
Kosten besparen op de gebruik van mesjes in de winkel en de klantvriendelijkheid verbeteren beide d.m.v. het gebruiken van lijm i.p.v. plakband bij het leveren van de dozen. Tijdsbesparing bij de vakkenvuller tijdens het vakkenvullen lijdt er naar dat hij/zij meer tijd heeft om de klant te helpen.
Hierbij heb je hulp nodig van de leverancier. Deze zal met nieuwe machines moeten komen waarmee onderhandeld zou moeten worden over de kosten.
Hierdoor ga je vooruit lopen op de concurrentie en bespaar je kostbare tijd die je nu kan gebruiken om de klant in de watten te leggen wat op dit moment te weinig gebeurd.
8. Partners
Kosten besparen op de gebruik van mesjes in de winkel en de klantvriendelijkheid verbeteren beide d.m.v. het gebruiken van lijm i.p.v. plakband bij het leveren van de dozen. Tijdsbesparing bij de vakkenvuller tijdens het vakkenvullen lijdt er naar dat hij/zij meer tijd heeft om de klant te helpen.
Hierbij heb je hulp nodig van de leverancier. Deze zal met nieuwe machines moeten komen waarmee onderhandeld zou moeten worden over de kosten.
Is je leverancier ook die van je concurrent: ga naar je concurrent om zo je onderhandelingspositie te verbeteren met de leverancier.

9. Cost Structure
De eenmalige kosten zullen de machines bij de leverancier zijn maar weet jij deze positie te verbeteren tegenover hun dan zal deze kostenpost zeer laag zijn en zal je alleen op besparingen uit komen. Verder kan je deze kosten goed gaan gebruiken door het te investeren in je personeel en zo d?? supermarkt worden met de beste service. Ondanks dat de wereld steeds technischer word, hou je altijd een grote groep (met name de ouderen) die hier niet goed in mee kunnen gaan.

C. INLEIDING
Als opdracht hebben wij gekregen om een supermarkt onder de loep te houden. En zo hebben wij dat gedaan bij de C1000. Helaas ging dit niet heel gemakkelijk aangezien de c1000 op het randje zit om totaal overgenomen te worden door de Jumbo. Desalniettemin hebben wij hier een zeer goed bedachte innovatie voor verzonnen die na onze mening niet alleen bij de C1000 een vooruitgang zou laten boeken maar bij velen supermarkten. Wij willen de kosten gaan besparen en de functionaliteit verhogen en dit d.m.v. ons nuchtere idee.

D. MOTIVATIE
Schrijf minimaal 3 paragrafen over de motivatie van de consument.
– Kiest de consument voor jullie innovatie vanuit een positieve of vanuit een negatieve motivatie? Beargumenteer waarom. Maak hierbij gebruik van de theorie uit het boek: benoem welke basismotivatie van Rossiter en Percy ‘ zie tabel 3.1 ‘ jullie consumenten hebben om voor jullie innovatie te kiezen.
‘ De consument zal niets met ons idee te maken krijgen maar wel met de kettingreactie die er uit voor komt. De consument zal veel eerder naar een vakkenvuller toe gaan lopen om hem of haar iets te vragen aangezien de C1000 door onze innovatie het imago kan gaan krijgen als de meest klantvriendelijke en meewerkende supermarkt van Nederland.
– Beschrijf met behulp van de piramide van Maslow de verschillende behoeftes jullie innovatie kan bevredigen. Geef bij elk niveau een zo concreet mogelijk voorbeeld. Als jullie innovatie een bepaalde behoefte niet bevredigt, leg dan uit waarom niet.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow

FYSIOLOGISCHE BEHOEFTE (PRIMAIRE BEHOEFTE)
Niet zozeer veel verschil met dat van voorheen. De klant haalt en consumeert nog steeds hetzelfde alleen wellicht voor een lagere prijs.
VEILIGHEIDSBEHOEFTE (SECUNDAIRE BEHOEFTE)
Door de kostenbesparing kan de C1000 de prijzen beter hanteren en zo een stabielere uitgave cre??ren voor de klant.
SOCIALE BEHOEFTE
De klant durft eerder te vragen aan de medewerker omdat het ‘normaal’ is geworden.
BEHOEFTE AAN WAARDERING / ERKENNING
De klant voelt zich meer gerespecteerd door de medewerkers die nu veel meer de tijd nemen om met hen opzoek te gaan naar de boodschappen of hun verdere vragen diep op in te gaan.
BEHOEFTE TOT ZELFREALISATIE / ONTPLOOIING
Zelfontplooiing komt voor op de mate hoe vertrouwd een klant zich voelt in de winkel. Als de klant zich volledig vertrouwd voelt zullen ze wellicht meer vragen stellen en soms zelfs hun verbeterpunten melden wat zij willen zien in de winkel.
MIDDEL-DOEL-KETEN
Helaas is dit niet mogelijk bij onze innovatie maar wij hebben wel een hele sterke slogan bedacht:
Hoe willen wij naar betere kwaliteit streven? Door meer aandacht aan onze dierbare klanten te geven.
Met deze slogan proberen wij onze vaste klanten te laten weten dat het personeel voor hun door het vuur zal gaan en dat ze alles kunnen vragen. Dus ons hoofd doel is dan om de vaste klant nog meer in te pamperen zodat er een kettingreactie ontstaan in de vorm van mond tot mond reclame.
We kunnen door deze kosten en tijdsbesparing meer uitgeven aan personeelskosten waardoor je meer trainingen kunt geven en meer aandacht aan de klant.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.