Guide: Essay: Hoe ziet de toekomst van de EU eruit?

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 18 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Hoe ziet de toekomst van de EU eruit?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 5189 words. Download the full version above.

Deelvraag 1: Waarom willen landen lid worden van de EU?
Deelvraag 2: Wat voor gevolgen heeft de euro tot stand gebracht?
Deelvraag 3: Wat heeft de Europese Unie tot nu toe opgeleverd?
Deelvraag 4: Wat zijn de gevolgen van de crisis op de Europese Unie?
Deelvraag 5: Is er een herstelplan om uit deze crisis te komen?

Deelvraag 1: Waarom willen landen lid worden van de EU?

Internationale handel

Bij toetreding tot de Europese Unie wordt de internationale handel met landen die lid zijn van de Europese Unie een stuk makkelijker. Accijns wordt dan heel erg verlaagd, waardoor er minder moet worden betaald aan exportkosten. Voor arme landen die het moeten hebben van de export is dit natuurlijk heel mooi de internationale handel zal ook sneller verlopen omdat er natuurlijk niet meer moet worden omgerekend van valuta naar andere valuta.

Bescherming/ veiligheid

Als je lid bent van de Europese Unie sta je meteen heel sterk. Een belangrijke reden hiervoor is de samenwerking met de legers binnen de landen van de Europese Unie. Deze landen zijn namelijk verplicht elkaar te beschermen tegen aanvallen van landen van buiten de Europese Unie. Dus als je lid bent van de Europese Unie betekend dat automatisch dat je geholpen wordt in tijden van oorlog met een ander land dat geen lid is van de Europese Unie.

Subsidies

Als een land niet lid is van de Europese Unie loopt dat land veel subsidies mis. Daarom zijn vooral arme landen gebaat bij het lidmaatschap. Die subsidies gelden dan in de meeste gevallen voor de landbouw. Ook subsidieert de Europese Unie:

* Landbouw en plattelandsonderzoek

* Onderzoek en technologie

* Onderwijs en beroepsopleiding

* Milieu

* Energie en vervoer

* Cultuur

* Consumentenbescherming

* Volksgezondheid

* Sociaalbeleid

* Justitie en Asiel

* Stedelijke ontwikkelingen

* Internationale samenwerking

Nederland was en blijft de grootste nettobetaler. Dit blijkt uit een EU-trendrapport van de Algemene Rekenkamer (zie deelvraag 9 voor nader uitleg). Hieruit blijkt overigens dat alleen Duitsland en Groot-Brittanni?? in absolute bedragen netto meer betaald aan de EU. Polen en Polen, Griekenland en Spanje ontvangen de meeste subsidies vanwege de gigantische financieringstekorten van 12.5%. Nederland zou z’n 6.3 miljard aan Brussel betaald hebben afkomstig uit Den Haag. Nederland kreeg echter maar 1.9 miljard aan subsidies terug.

Dat is echter niet alles, want Nederland moet ook nog eens van de Rekenkamer 155 miljoen euro terugstorten, omdat er tussen 2000 en 2006 onregelmatigheden waren bij de bestedingen van de Europese subsidies. Als dat nog niet genoeg is zijn er ook nog cijfers dat vanwege de dubbel gedeclareerde btw voor EU-projecten 48 miljoen opzij gelegd moet worden plus de gereserveerde subsidie reserves schijnen weg te vallen.

Grenzen opheffing

De grenzen worden opgeheven waardoor het makkelijker is om internationaal aan een baan te komen. Het reizen zal dan ook nog eens een stuk sneller gaan.

Het is vrij logisch dat je als land in Europa lid wil worden van de Europese Unie, dit geeft namelijk het recht op subsidies voor de eerder genoemde onderwerpen. Als land word je dan beschermd door alle lidstaten van de Europese Unie. Het wordt goedkoper om producten uit te voeren naar andere lidstaten. De grenzen worden opgeheven dit zorgt voor meer internationale banen. Het reizen zal dan ook nog eens sneller gaan.

Deelvraag 2: Wat voor gevolgen heeft de euro tot stand gebracht ?

Gevolgen van de Euro

Het geldverkeer tussen verschillende landen is veel makkelijker geworden. Eerst moest er namelijk van alles worden omgerekend. De dollar heeft hierdoor wereldwijd veel invloed verloren.

Internationaal gevolg

Door de euro zijn de prijzen van producten doorzichtiger. We zeggen dat de transparantie van de prijsvorming is vergroot. Hierdoor is de markt doorzichtiger doordat er nu 1 munteenheid is en hoeft men niet steeds te rekenen. Zij kunnen nu makkelijker de prijzen vergelijken. Ook zullen de landen die niet zijn van de EMU achterraken en dus gestimuleerd worden wel over te stappen op de euro. Dit komt omdat sommige handelspartners wel overstappen op de euro waardoor zij niet meer zullen handelen met hun handelspartners omdat het veel gedoe met zich mee zou brengen (gevestigde multinationals in bepaalde landen, toeristensector, transportsector en bankwezen). Gevolg is dus dat landen niet kunnen achterblijven en dus ook zullen overstappen op de euro.

Consumentengevolgen

Voor de consument zijn er niet heel veel gevolgen. Het is alleen maar wennen met omrekenen, bijvoorbeeld: als iemand een shirt van 50 euro ziet, lijkt het heel goedkoop, maar 1 euro is toch wel iets meer dan 2 gulden, dus is dat shirt circa 100 gulden.

Beleggersgevolgen

Voor de beleggers daarentegen heeft de euro zeer veel veranderd. De euro zorgde ervoor dat diensten en producten met 1 munteenheid werd geprijsd. Ook aandelen van Europese landen werden opeens in de euro berekend. Als puntje bij paaltje komt, komt men tot de conclusie dat alles maar dan ook alles in euro’s moet worden berekend. Dit zorgde voor een grote chaos op de beurs.

Banken

Doordat door de euro de omwisselingkosten zijn verdwenen tussen Europese munten kunnen banken niet meer de marge in hun zak steken die zij reeds verkregen door vreemde munten tegen een hogere koers te verkopen en tegen een lage koers te kopen.

Gevolgen voor het bedrijfsleven

Voor het Bedrijfsleven moet alles worden veranderd, qua prijs en personeelskosten. Dit lijkt misschien niet al te moeilijk maar het levert behoorlijk wat moeilijkheden op. Bijvoorbeeld als je een hele prijslijst moet veranderen ben je daar nogal lang mee bezig. Ook moet opeens in consumenten winkels, zoals supermarkten en winkelcentra, de euro gaan bestellen, dit zorgde tot grote overlast bij de banken.

Voordelen van de Euro

Een belangrijke reden van de invoering van de Euro is om een einde te maken aan de niet-stabiele wisselkoersen. De onstabiele wisselkoersen was altijd al een groot struikelblok voor de internationale handel. Als een wisselkoers veel wijzigt kan dit een faillissement voor een bedrijf betekenen dat afhankelijk is van de internationale handel. Een bedrijf kan zich wel verzekeren tegen een wisselkoers, dit kost alleen veel geld. Met de euro bestaat dat probleem binnen Europa niet meer.

Nadelen van de Euro

Landen kunnen nu niet meer door het wisselkoersmechanisme hun tekorten en of overschotten zelf oplossen. Voorbeeld hiervan: vroeger toen Nederland een tekort had op de betalingsbalans kon dat zijn doordat zij meer importeerde dan exporteerde. Hierdoor moesten Nederlandse bedrijven meer betalen waardoor er meer toename was van een aanbod van guldens op de valutamarkt ten opzichte van de andere valuta. Hierdoor wordt Nederland goedkoper waardoor meer landen meer gaan kopen in Nederland waardoor de export toeneemt en dus uiteindelijk weer tot een betalingsevenwicht komt. Verder is er door de invoering van de euro waren veel stress en complicaties aan de orde. Alles moest opnieuw geprijsd worden, er moesten nieuwe biljetten en munten worden gemaakt, automaten moesten worden aangepast. De vervanging van de gulden kostte dus veel geld.

Ik wil een enquete houden onder de bevolking. Ik denk aan zo’n 50 mensen en ben dan benieuwd wat de uitkomst is.

1. Wat voor leeftijd heeft u?

0 tussen de 18-25 jaar

0 tussen de 26-35 jaar

0 tussen de 36-45 jaar

0 ouder dan 45 jaar

2. Bent u nu tevreden met de Euro?

”””””””””””””””’..

3. Stond u vroeger hetzelfde tegenover de Euro als nu?

”””””””””””””””’..

4. Bleef uw koopkracht gelijk of steeg/daalde uw koopkracht toen de Euro werd ingevoerd?

0 daalde

0 bleef gelijk

0 steeg

5. Rekent u wel eens terug van de euro naar de gulden?

0 ja

0 nee

6. Zou u terug willen naar de gulden?

0 ja, omdat”””””.”””””.”””..

0 nee, omdat”””””””””””””..

Deelvraag 3: Wat heeft de Europese Unie tot nu toe opgeleverd?

De Euro:

De euro is de munt die is ingevoerd als gevolg van het bestaan van de Europese Unie. De munt werd op 1 januari 2002 ingevoerd. In de volgende landen heeft de Euro de oude valuta van het land vervangen:

Eurozone

‘ EU-lidstaten met verplichting de euro in te voeren ” Referendum over de euro te houden in de nabije toekomst (Denemarken) ” EU-lidstaten die een opt-out (Een opt-out regeling houdt in dat betrokkenen niets hoeven te doen om mee te doen met de regeling, maar de mogelijkheid hebben ervan af te zien) hebben op het invoeren van de euro

‘ Gebieden buiten de EU die de euro gebruiken middels een overeenkomst met de EU

‘ Gebieden buiten de EU die de euro gebruiken zonder een overeenkomst met de EU

De Euro maakt het makkelijker om door Europa te reizen aangezien er dan dus altijd met dezelfde valuta wordt betaald, op een aantal landen na. Nog een voordeel is dat het heel makkelijk is geworden om prijzen te vergelijken. De opheffing van de grenzen van landen die lid zijn van de Europese Unie, is een voordeel voor de handel. Dit zorgt voor geen controles waardoor er snel kan worden doorgereden.

Opheffing van grenzen, meer banen:

Een van de Taken van EU is het cre??ren en stimuleren van werkgelegenheid in Europa. Maar de bedrijven in Europa kunnen pas banen gaan cre??ren als de Europese economie er naar staat. Dus daarom zet de EU zich daar extra voor in. De euro heeft hier al aardig mee geholpen. Toen de grenzen opengingen zag je een duidelijke toename van internationale arbeiders door heel Europa.

Technologische ontwikkeling:

De Eu stimuleert de groeiende technologie door universiteiten, bedrijven en andere EU projecten van geld te voorzien. Het doel hiervan is om te concurreren op technologisch gebied met een groeiende VS.

Ook probeert de EU door de snel opkomende technologie meer banen te ontwikkelen, waardoor er meer mensen kunnen gaat werken. Waardoor de werkloosheid omlaag gaat. Een paar belangrijke prioriteiten zijn het ontwikkelen van nanotechnologie, ruimteonderzoek, voedselkwaliteit en duurzame ontwikkeling van energie/produceren. Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk moet maken te werken met deeltjes in de orde van grootte van een aantal nanometers (een nanometer is een miljardste meter). Dit is een schaal van grootte die net boven die van atomen en moleculen ligt.

De EU zorgt er ook voor dat de ontwikkelde technologie in het dagelijks leven kan worden gebruikt. Denk hierbij maar aan de mobiele telefoon, niet voor niets worden in Europa de meeste telefoons ontwikkeld.

Politiek

De vrede bewaren in Europa:

Door de samenwerking binnen Europa die zich al meer dan 50 jaar voordoet, is een wereldoorlog waar een EU-land de oorzaak is bijna ondenkbaar. De meeste financi??le steun voor landen, waar oorlog heerst of armoede, komt van de Europese Unie. De EU doet actief mee aan operaties die de vrede moet bewaren. Twee voorbeelden hiervan zijn Irak en Afghanistan. Er worden ook zat projecten opgezet waarbij de democratie en de rechten van de mens verdedigd wordt.

De EU blijft zich ontwikkelen op het vlak van veiligheidsbeleid in het buitenland. Hierdoor speelt de Eu een grote internationale rol. Iedereen wil namelijk vrijheid en veiligheid in het leven. Een relatief groot deel van het gevaar dat we dagelijks kunnen meemaken heeft veel internationale betrekking. Denk maar aan drugshandel, drugsmisbruik, internationaal terrorisme, illegale handel in buitenlandse vrouwen (voornamelijk van het Oostblok) die dan vervolgens in de illegale prostitutie terechtkomen en natuurlijk mensensmokkel. De landen die lid zijn van de Europese Unie doen er alles aan om aan deze verontrustende omstandigheden wat te doen. Vaak met succes, maar het zal nooit uit de wereld worden geholpen.

Vluchtelingenbeleid:

Het vluchtelingenbeleid in landen van de EU is op elkaar afgeremd. Om de grote groep asielzoekers in aantallen terug te dringen, is de EU actief in de gebieden waar de meeste vluchtelingen vandaag komen. Hier is de EU bezig om de omstandigheden drastisch te verbeteren. De asielzoekers die in een Europees land zijn gekomen, krijgen meestal gewoon een huis in een asielzoekerscentrum.

Ecologie

De EU heeft het milieu van Europa verbeterd, hoewel het altijd beter kan. De EU heeft meer dan tweehonderd idee??n goedgekeurd voor verbetering van het milieu. Een groot aantal milieuproblemen kunnen pas worden aangepakt als alle landen van de EU goed samen gaan werken.

De EU wil dat de industrie, het toerisme en energievoorziening geen schade of tenminste de schade aan het milieu heel erg gaan reduceren. Deze drie sectoren doen meer schade aan het milieu dan de rest. De EU wil dus een duurzame ontwikkeling.

Omdat de EU zich goed bezighoudt met het milieu is de stijgende lijn van luchtvervuiling enigszins afgenomen binnen Europa dan in 1990. In 1993 werd in Kopenhagen het Europees Milieuagentschap opgericht. Hun taak is alle gegevens over milieuvervuiling verzamelen, en dan goede uitgangspunten zoeken die door de wet zijn toegestaan.

Om koolstofdioxide gebruik te reduceren zijn er een paar, dat mensen kunnen doen, o.a. minder auto rijden, vaker de fiets pakken of lopen. Iets wat heel opvallend is dat vegetarisch worden nog beter voor het milieu is dan stoppen met autorijden.
Deelvraag 4: Wat zijn de gevolgen van de crisis op de EU? (financieringstekorten)

Het antwoord op deze vraag bestaat uit meerdere onderdelen.

-Hypothecaire crisis Amerika

-Interbancaire geldmarkt

-Waardering banken

-Bonussen

Oorzaken

Hypothecaire crisis Amerika

Dit hield in dat de banken veel te makkelijk hypotheken verstrekten aan de consumenten. De constructie zat zo in elkaar dat er sprake was van variabele rente. Dit betekent dat de rente naarmate de tijd vordert ook de rente steeds verder oploopt. In het begin ging dit allemaal heel goed, er werden namelijk steeds meer huizen verkocht en gekocht naarmate de prijzen meer opliepen. Huizen werden steeds minder gezien als onderdak en steeds meer als een manier om winst te maken.

Totdat de huizenmarkt in 2006 stagneerde en de huizenprijzen begonnen te dalen. Hierdoor kwamen vele banken in de problemen en namen beslag op huizen. De banken kwamen in de problemen doordat de mensen hun hoog oplopende hypotheek niet meer konden betalen. Veel mensen werden dakloos en kwamen in de schulden, eveneens als de banken zelf.

Doordat mensen geen dure huizen meer konden betalen, werd ook een stuk minder aan nieuwbouw gedaan. Er werden bijvoorbeeld op veel plaatsen het werk neergelegd, er werden ook plannen voor nieuwbouw van de tafel geveegd. Dit allemaal puur omdat er geen vraag meer was naar nieuwbouw. Hierdoor vielen in de bouwsector veel ontslagen. De mensen die in de sector werden ontslagen konden dus hun vaste lasten niet meer betalen en kwamen zo ook zonder huis te zitten. Waardoor de vraag de vraag naar nieuwbouw weer afneemt, en zo kom je dus in vicieuze cirkel.

Aangezien alle groten banken internationaal verbonden zijn met andere grote banken, hield dit ook in dat de Amerikaanse banken hun leningen ook niet meer konden aflossen bij de grote Europese banken. Hierdoor ontstond dus een soort van domino-effect. Daardoor moesten overheden bijspringen om de liquiditeit van deze banken op pijl te houden. Dus gingen de uitgaven van de overheid omlaag. Als gevolg daarvan ging de werkloosheid natuurlijk sterk groeien, vooral in de bouwsector.

Interbancaire geldmarkt

Interbancair betekent letterlijk: De relatie op diverse gebieden tussen banken onderling, zowel nationaal als internationaal. Bij de interbancaire geldmarkt is het vertrouwen tussen banken nationaal en internationaal van heel groot belang. In het bijzonder omdat hierbij het uitlenen van geld en het lenen van geld grote bedragen worden verstrekt. Toen eenmaal de eerste grote bank was gevallen was het vertrouwen bij de banken onderling helemaal weg.

Nationaal ging het nog wel redelijk tussen de banken qua vertrouwen in elkaar. Internationaal echter was het een drama als het om vertrouwen gaat. Alle banken waren bang om nog geld uit te lenen uit de angst dat een bank aan wie het geld werd uitgeleend zou vallen. Hierdoor kwamen de banken die al een lage liquiditeit hadden nog verder in de problemen.

Zij konden geen geld meer lenen van andere banken, omdat deze banken het niet aandurfden om in een bank met liquiditeitproblemen geld te steken.

Hedgefondsen

Hedgefondsen zijn fondsen die met grote bedragen aan geleend geld zeer riskante posities innemen op financi??le markten. Banken leenden het geld dus uit aan een particulier, die het vervolgens weer aan een bedrijf verschafte dat gespecialiseerd is in het beleggen van geld. Deze bedrijven belegden het geld weer in zeer risicovolle producten.

Na verloop van tijd, naarmate de crisis zich vorderde stortte het hele hedgefonds systeem in. Dit leidde er weer toe dat de particulieren hun geld niet meer terugzagen. Wat weer tot gevolg had dat de particulieren hun lening niet meer konden aflossen bij de bank.

De bank kwam hierdoor weer in de problemen, er ontstonden dus zo weer liquiditeitsproblemen voor de banken. Zij probeerden dit op te lossen door beslag te leggen op huizen van de mensen die hun lening niet meer konden aflossen. Hierdoor groeit het aantal daklozen, en dus de kosten voor de overheid. Doordat de mensen geen geld meer hadden om een huis te kopen, stortte de hele huizenmarkt in. Daarmee dus ook de bouwsector, er was namelijk geen vraag meer naar huizen.

Bonussen

De bonussencultuur is met afstand het meest besproken onderdeel van de kredietcrisis in de media. De bonussencultuur leidt tot veel discussie, zeker in een tijd waar veel mensen er heel erg op achteruit zijn gegaan, roept dit op tot vraagtekens in de samenleving.

Het grote nadeel aan de bonussencultuur is dat de bonussen berust zijn op de winst en prestaties van een bijvoorbeeld een manager of directeur van een bepaalde vestiging of onderdeel van een bedrijf. Hierdoor worden veel grote risico’s genomen omdat de te behalen bonussen dan heel groot zijn.

Aan de andere kant, het is ook zeer prestatiebevorderend, en misschien ook wel voor een groot deel aansprakelijk voor de jarenlange economische groei die we hier in Europa hebben gekend. Ook vragen de mensen die belangrijke functies invullen om bonussen omdat ze anders niet komen werken bij een bedrijf of bank. Ze zijn natuurlijk ook veel meer ervaren dan iemand die net is afgestudeerd. Daarom nemen veel bedrijven geen risico en nemen iemand aan die verstand van zaken heeft, die weet hoe de zakenwereld in elkaar steekt en voornamelijk, hoe iemand doelstellingen weet te behalen.

Gevolgen

Voor de EU betekent het dus dat de kredietcrisis het budget heel Europa heel erg naar beneden heeft gehaald. Het vertrouwen tussen de banken is de essenti??le oorzaak hiervan. Of beter gezet het wantrouwen tussen de banken.

Nog een gevolg van de kredietcrisis is dat de werkloosheid weer een stijgende lijn is ingeslagen. Zie de tabel hieronder.

Bestand:Unemployment rate Eurozone.png

Uit de onderstaande bron valt af te leiden dat Nederland het nog redelijk doet in vergelijking met Europa qua werkloosheid.

http://www.volkskrant.nl/multimedia/archive/00134/EC-cpb2009-091208_134796a.jpg

Het aantal ontslagen door faillissement is ook heel erg toegenomen. Dit heeft natuurlijk te maken met het aantal teruglopende bestedingen onder de consumenten. Zoals te zien is in de onderstaande bron.

Gedwongen ontslag via UWV, kantonrechter of door faillissement

In totaal is het aantal ontslagen binnen de EU dus fors toegenomen en stijgt nog steeds exponentieel. Maar ook vallen er veel ontslagen omdat bedrijven de kosten willen drukken. Dit doen ze door middel van mechanisatie, dit houdt in dat machines het werk van mensen overnemen. Zoals nu het geval bij TNT-post is, daar zullen nu ongeveer tal van werknemers ontslagen worden (5.000!) omdat vanaf nu de machines het sorteren zal gaan doen.

Dus bedrijven bezuinigen meer op arbeidskosten. Hierdoor daalt dus de werkgelegenheid, maar op langer termijn is dit juist een positief effect. Namelijk doordat bedrijven minder kosten maken, kunnen hun product goedkoper aanbieden op de markt. Hierdoor stijgt de internationale concurrentie positie in vergelijking met andere landen. Daarom stijgt dus de export en dus is er meer vraag naar arbeid. Dus op lange termijn ontstaat er zo meer werkgelegenheid, het duurt alleen wel even. Nu met die crisis duurt het waarschijnlijk nog iets langer dan normaal.

Financieringstekorten

Griekenland blijkt ook te liegen over zijn begrotingstekort
na correctie van de begrotingscijfers heeft het toch weer een buitensporig begrotingstekort. Het land had vorig jaar een tekort van 3,5 procent van het bruto binnenlands product, terwijl de EU -limiet op 3 procent ligt.

Dat meldde het EU-bureau voor statistiek Eurostat woensdag in herziene cijfers.

Griekenland, dat in april nog een tekort van 2,7 procent had gemeld, is berucht om zijn ondeugdelijke begrotingscijfers. Zo bleek het land na de invoering van de euro, achteraf nooit te hebben voldaan aan de criteria.

Het land heeft door de herziene cijfers het grootste begrotingstekort van de landen met de euro en het op een na hoogste binnen de EU. Alleen Hongarije, dat nog de forint heeft als munt in Europa , heeft in de EU een hoger tekort en bedraagt maar liefst 5,0 procent.

Zo zijn er niet alleen in Griekenland en Hongarije problemen met een tekort maar ook : Frankrijk, Ierland, Spanje en de Verenigde Koninkrijken.

De economische crisis heeft overal zware gevolgen voor de overheidsfinanci??n, en in de volgende vijf EU-landen zal het begrotingstekort naar verwachting zelfs hoger oplopen dan de 3% van het bbp die de EU als maximum heeft vastgesteld.

De Commissie maakt zich zorgen over de stabiliteit in de eurozone en wil die landen daarom een deadline geven om dat tekort te beperken. Ook vorig jaar hadden de vijf landen (Frankrijk, Griekenland, Ierland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) al een begrotingstekort van meer dan 3%.

Aan Ierland is nu gevraagd om het begrotingstekort tegen 2013 weer binnen de limiet te brengen. Frankrijk en Spanje krijgen hiervoor de tijd tot 2012. Griekenland zou met de nodige maatregelen het tekort in 2010 weer onder controle moeten krijgen. Voor het Verenigde Koninkrijk ten slotte, is de deadline 2013-2014.

De tekorten zijn opgelopen door :

– sterk dalende belastinginkomsten

– steun aan banken en bedrijven

– slooppremies,

– stijgende sociale uitgaven (bijvoorbeeld voor werkloosheidsuitkeringen)

Ondertussen doen veel regeringen een greep in de schatkist om de groei en investeringen op gang te houden en de ernstigste economische achteruitgang sinds de Tweede Wereldoorlog het hoofd te bieden. Alles bij elkaar pompen de EU-landen de komende twee jaar zo’n 3,3% van het bbp van de EU, ruwweg 400 miljard euro, in de economie.

Volgens de prognoses van de Commissie van afgelopen januari zal het tekort in

Frankrijk dit jaar oplopen tot meer dan 5%,

in Spanje tot bijna 6%,

in Ierland tot wel 11%

in het Verenigd Koninkrijk tot minstens 9%.

In Griekenland, dat al sinds 2007 met een begrotingstekort kampt, bedroeg het vorig jaar nog 3,7% en zal het ook dit jaar boven de limiet blijven.

Deelvraag 5: Wat is het economisch herstelplan van de EU om uit deze economische crisis te komen? (doelstellingen)

Om eerst een overzicht te geven hoe z’n besluit in zijn werking treedt zal ik eerst een overzicht geven van de bestuursorganen van de Europese Instituties:

* Raad van Ministers

* De Europese Commissie

* Het Europees Parlement

* Het Europese Hof van Justitie

* De Europese Raad van regeringsleiders

Raad van Ministers

Dit houdt in dat uit alle lidstaten ministers bijeen komen. Welke minister er komt is afhankelijk voor welk onderwerp het van belang is. Om maar een voorbeeld te geven komen voor agrarische problemen alle ministers van landbouw bijeen.

De Europese Commissie

Als de ministers tot een besluit zijn gekomen is het de taak van het dagelijks bestuur (Europese Commissie) om het ook daadwerkelijk uit te voeren.

Het Europees Parlement

Het Europees Parlement controleert de Europese Commissie d.m.v. de Europese Rekenkamer. Tevens geeft zij adviezen aan de ministerraad. Het EU-parlement is een volkvertegenwoordiging die om de 5 jaar gekozen wordt. Tot slot heeft het EU-parlement een bevoegdheid om de hele Europese commissie af te zetten, maar zij kan geen nieuwe commissie benoemen. Ook kan zij de Europese Commissie controleren met de Europese Rekenkamer. Dit is een instelling die in 1977 is ingesteld om bepaalde begrotingen te controleren van de EG.

Het Europese Hof van Justitie

In landen worden soms andere regels gehanteerd dan dat er in het Europese rechtboek staat vermeldt. Dit betekent dat het Europees recht boven het nationale recht staat. Deze Europese Rechtbank controleert de afspraken met de landen met betrekking tot haar burgers.

De Europese Raad van regeringsleiders

Bij de Europese Raad komen alle staatshoofden en ministers van Buitenlandse Zaken bijeen om een informele vergadering te voeren. De Europese raad is dus een politieke besluitvorming die op hoofdlijnen plaatsvindt.

EU-president

Onlangs zijn er onenigheden geweest over onze minister-president. Jan Peter Balkende zou het nieuwe gezicht worden van Europa. De verkiezingen zijn echter gedaan en het blijkt dat de Belgische premier Van Rompuy voor iedereen de acceptabele EU-president is. De reden waarom Balkenende geen EU-president werd, doordat hij onvoldoende Frans zou beheersen.

Hoe wordt z’n voorstel ontwikkeld en wat is het verloop ervan?

Allereerst worden de voorstellen ontwikkeld in een directoraat-generaal. Vervolgens wordt het ontwerpvoorstel uitgewerkt en doorgestuurd naar de Europese Commissie. Na van veranderingen her en der gaat het voorstel naar de Ministerraad. De ministerraad legt het

voorstel dan voor aan het Europees Parlement. Ook kan het zo zijn dat in de Europese Commissie een voorstel wordt gedaan. Als dit van toepassing is wordt er in het Europees Parlement een rapporteur aangesteld die een meerderheid bij elkaar probeert te krijgen om zo een bepaalde conclusie over het voorstel te hanteren.

Europees Beleid

Het is van belang dat we even een kijkje nemen in de Europese beleidsterreinen, omdat de EU haar plannen vooral baseert op het sociale beleid en mededingsbeleid om de financi??le crisis te genezen.

* Sociaal-Economisch beleid dat gericht is op een markt- en prijsbeleid dat ervoor moet zorgen dat er redelijke inkomens en stabiele gemeenschappelijke markten ontstaan. * Monetair beleid dat gericht is op maatregelen die een Centrale Bank kan nemen om de waarde van de eigen valuta stabiel te houden.

* Mededingsbeleid is gericht op eerlijke verhandeling van alle producten die op de markt worden gebracht zonder enige discriminatie. Zo worden de concurrentieomstandigheden sterk bijeen getrokken. Concurrentie leidt immers tot lagere prijzen, effici??ntere productiemethoden en tot innovatie. Hierdoor wordt de EU sterker t.o.v. andere handelsblokken.

* Sociaal beleid is gericht op om de maatschappelijke randvoorwaarden voor de productie te harmoniseren.

* Structuurbeleid is gericht op versterking van de sociale en de economische samenhang tussen de regio’s in de EU.

* Ontwikkelingsbeleid is gericht op een ontwikkelingsfonds dit een regelt dat het beginsel van alle producten vrij toegang hebben tot verlenen tot de Europese markt

Het mededingingsbeleid speelt een centrale rol bij de oplossing van de financi??le crisis. Dit beleid wordt in Brussel door 20 teams geleid om tot een stabiel mededingsbeleid te komen. Zo zijn antrirustregels nodig om de concurrentie op te voeren van bedrijven, zodat er producten worden aangeboden tegen een goede prijs. Dit zorgt ook voor innovatie. Zou deze antrirustregel er niet zijn dan gaan bedrijven over tot kartelafspraken en laten ze geen concurrentie meer toe wat een averechts effect heeft over te voordelen van de antrirustregels voor de consument. Ook zijn fusieregels van belang, omdat anders als de bedrijven fuseren minder innovatie optreedt en er dus minder keus is voor de consument. Verder zijn de regels voor staatssteun belangrijk, omdat er anders onterechte subsidie aan bedrijven worden verleend waar het niet nodig is.

Conferentie Kopenhagen

Omdat het Kyoto-protocol in 2012 eindigt is er nu een nieuw akkoord gekomen om de bestrijding van het broeikaseffect te effectueren. Over dit plan dat gebaseerd is op de toekomst komen z’n 170 regeringsvertegenwoordigers bijeen. In dit akkoord staat dat binnen 10 jaar 80% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen gereduceerd moet worden. Ook zullen ge??ndustrialiseerde landen echter verandering in hun productie wijze moeten hanteren, door bijvoorbeeld emissiereducties te realiseren en door emissiereducties in derde wereldlanden te ondersteunen. Omdat wij rijk zijn aan wetenschappelijke kennis en technologie moet de EU ervoor zorgen dat alle ge??ndustrialiseerde landen netto geen broeikasgassen meer mogen uitstoten tegen 2050.

Economisch herstelplan

Op 26 november 2008 en 12 december 2008 heeft de Europese Commissie een economisch herstelplan opgesteld en dat is aangenomen door Europees Parlement. Dit plan is bedoeld om de financi??le crisis tegen te gaan en om de gevolgen te beperken. Ook is het plan gebaseerd om ervoor te zorgen dat Europa weer rechtvaardig en solidair wordt. Om het plan mogelijk te maken moet er 200 miljard aan een kapitaalinjectie worden gegeven waarvan 170 miljard uit de EU-lidstaten en 30 miljard uit de Europese Unie. Maar op 29 april 2009 heeft de Commissie bekend gemaakt dat boven de 200 miljard nog eens 139 miljard extra erbij komt. Volgens eurocommissaris Kallas zou het nieuwe budget de financi??le situatie dusdanig steunen dat er weinig financi??le achteruitgang is dan wel niet voorkomen. Of het voorstel doorgevoerd wordt hangt af van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, want zij zullen eind 2009 beslissen of het doorgevoerd wordt.

De Europese Investeringsbank

De EIB speelt bij deze financiering een grote rol. De EIB is verantwoordelijk voor de 30 miljard. Doordat zij een Triple A-rating heeft kan zij tegen gunstige rentetarieven op te kapitaalmarkt geld lenen om bijvoorbeeld goedkope leningen te verstrekken. Dit bedrag zal voornamelijk gestopt worden in midden- en kleinbedrijven, schoon transport en duurzame energie.

Lidstaten

Door de crisis wordt er ruimte geboden aan de lidstaten om tot een begrotingsevenwicht te komen dan wel niet een teruglopend tekort. Maatregelen die door de lidstaten worden genomen is bijvoorbeeld verlagen van de belastingen of investeringen in de infrastructuur of effici??ntere energievoorzieningen. Ook treedt er versoepeling op van de regels van de staatssteun. Om midden- kleine bedrijven te helpen wordt waarschijnlijk de BTW op milieuvriendelijke besproken. Hierna zal de EU zich inzetten voor sociaal beleid en werknemersrechten.

Doelstellingen van het plan

Om het te verduidelijken zet ik de doelstellingen onder elkaar:

1. Allereerst wil de Europese Commissie met het plan de zware gevolgen van de recessie vermijden. Het is van belang dat de consument het vertrouwen in de economie houdt of weer krijgt. Dit gebeurt door de lasten voor de meest kwetsbare mensen in de Europese samenleving te beperken tot het minimum en de structurele hervormingen in Europa doorvoeren.

2. Ten tweede is het plan bedoeld om versneld om te schakelen naar een ‘low carbon’ economie (een klimaatneutrale economie). Met betrekking tot het voorafgaande is het de bedoeling om als Europa minder afhankelijk te worden van het buitenland op het gebied van energie.

3. Vervolgens willen ze met het plan de klimaatveranderingen aanpakken.

4. Ook is het plan gericht om de infrastructuur in Europa te verbeteren.

5. Verder zal het plan ook de belastingsmaatregelen financieren.

6. Tevens is het plan bedoeld om de Europese internetfaciliteiten uit te breiden.

7. Tot slot wordt er een deel achtergehouden van het geld om de schade in de bouwsectoren en auto-industrie??n te neutraliseren. De Europese Commissie hoopt hiermee dat de economie??n van Europa als het vrije markt principe blijven functioneren om sterker te worden en in de toekomst nieuwe technologie??n te ontwikkelen.

Jos?? Manuel Dur??o Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat het plan bedoeld is om voor Europa eensgezind te worden. Barroso is van mening dat door de slechte

economische toestand meer mogelijkheden in de toekomst zich aandienen om tot verandering en structurele hervormingen te komen. Hij noemt het een globalised economy.

Stabiliteits- groeipact

Hierin worden de begrotingen van de EU-lidstaten vastgesteld. Hierdoor kunnen zij anticiperen wie niet een begrotingsevenwicht heeft en dus geld nodig heeft. In 1997 zijn er afspraken gemaakt dat landen hun inkomst/uitgaven moeten aanpassen. Indien dit niet wordt gedaan zal de Raad verdere sancties ondernemen, zoals boetes. Hoewel de ruimte die hierboven is genoemd ten strijde is met dit plan is het toch van belang dat de hierboven genoemde actie wordt doorgevoerd. Er zijn echter uitzonderingen met betrekking tot vandaag de dag. Nu er een recessie aan de gang is kunnen de landen veelal niet meer aan de eisen voldoen van dit groeipact. Zo blijkt dat voornamelijk de landen Spanje en Griekenland het erg moeilijk hebben in deze slechte tijden.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Hoe ziet de toekomst van de EU eruit?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-hoe-ziet-de-toekomst-van-de-eu-eruit/> [Accessed 02-12-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.