Essay: Essay: Kinderen beginnen zich al op jonge leeftijd seksueel te ontwikkelen…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 8, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Kinderen beginnen zich al op jonge leeftijd seksueel te ontwikkelen...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1248 words. Download the full version above.

Kinderen beginnen zich al op jonge leeftijd seksueel te ontwikkelen. Seksueel ontwikkelen begint bij het ontdekken van je eigen lichaam en het lichaam van anderen. Met de seksuele ontwikkeling bedoelen we het proces dat leidt tot en vorm geeft aan de latere volwassen seksualiteit (De Graaf & Rademakers, 2003) Jonge kinderen tonen bijna dagelijks seksueel getint gedrag. Seksueel getint gedrag heeft betrekking op het onderzoeken en bewust worden van het lichaam. Peuters en kleuters lopen graag in hun blootje. Kijken naar elkaars geslachtsdeel en raken dit van elkaar aan. Wanneer ik langs de kleuter wc’s loop zie ik kleuters bloot tegenover elkaar staan of met de handen in de broek
dit duidt op seksueel getint gedrag. Volwassen weten hier vaak niet mee om te gaan. Ze beseffen maar al te goed dat ze er iets mee moeten doen, maar weten vaak niet hoe. Op seksualiteit bij kinderen rust nog altijd een taboe. In bepaalde culturen is seksualiteit en bloot een onderwerp waar niet over gesproken wordt.

Seksuele ontwikkeling verloopt via een aantal fasen. Peuters worden zich bewust van verschillen tussen jongens en meisjes. Ze raken elkaar aan en hebben vragen. Kleuters spelen vaak doktertje of vader en moedertje. Er wordt ook gemerkt dat seks iets geheimzinnigs is. Vanaf ongeveer groep vijf zijn kinderen bewust van wat ze op tv zien. Ouders denken vaak dat dit een leeftijd is waarbij een begin gemaakt kan worden met seksuele voorlichting. Echter de seksuele ontwikkeling begint al veel eerder. Kinderen van alle leeftijden zijn al nieuwsgierig zijn naar seks en hebben seksuele gevoelens, zoals ik hierboven al noemde ook bij peuters en kleuters.

Wanneer kinderen vroeger vragen hadden over seks of iets dergelijks konden de kinderen dit niet op internet opzoeken. De kinderen konden de vragen stellen aan ouders en leerkrachten. Tegenwoordig kunnen kinderen alles vinden op het internet en komen ze ook van alles tegen. Toen ik nog op de basisschool zat en informatie voor mijn werkstuk over poezen wilde opzoeken, toetste ik de site http://www.poesjes.nl in. In mijn onschuld zat ik ineens op een pornosite. Ik schrok echt en schaamde me dood. Met vroege seksuele voorlichting had ik geweten wat ik tegen had kunnen komen.

Kinderen zijn op school om te leren. De vraag die hierbij gesteld kan worden is: wat moeten de kinderen leren? Er moet gezorgd worden voor een prettig klimaat in de klas, waarin kinderen optimaal kunnen leren. Kinderen moeten leren zich te concentreren en de reden weten waarom ze zich moeten concentreren. Deze taken behoren tot de voorwaarden van het leren. Veel scholen en docenten leggen de focus op rekenen, taal en spelling aangezien dit getoetst wordt tijdens de CITO. Kinderen zijn niet op school om alleen maar kennis op te doen over algemene zaken. De school is er ook om de kinderen normen en waarden bij te brengen en aan gebruiken te laten wennen. Kinderen moeten leren om rekening met elkaar te houden, niet voor je beurt te praten en je aan de regels te houden. Er wordt geleerd wat gewenst gedrag is. Burgerschapsvorming leert kinderen om te participeren in de maatschappij, iets van elkaar aan te trekken en solidair te zijn.
De school moet compenseren wat de kinderen thuis niet leren. Zo leren kinderen veters strikken en tandenpoetsen tegenwoordig vooral op school. Seksuele voorlichting is een heel andere kwestie. Thuis praten kinderen nauwelijks over seks met de ouders. Dat blijkt uit een onderzoek van het tijdschrift J/M voor Ouders. Voor beide partijen is het vaak een ongemakkelijk gesprek en daarom vermijden ouders het gesprek. Wel vinden ouders het een belangrijk onderwerp.

Seksuele prikkels van buitenaf zijn enorm. Zoals hierboven al vermeldt staat is het de taak van de school om kinderen dat te leren wat ze thuis niet leren. Kinderen krijgen veel informatie over seks, ze praten bijvoorbeeld met vriendjes en vriendinnetjes erover, zien seksueel getinte reclames en lezen van alles op social media. Wanneer zij geen seksuele voorlichting hebben gehad bestaat de kans dat de kinderen zeer oppervlakkig over seksuele contacten gaan denken. Het is daarom belangrijk om kinderen een verantwoorde, gezonde en mooie kijk op seksualiteit bij te brengen.

De meeste kinderen krijgen tegenwoordig op de middelbare school seksuele voorlichting. Rutgers WPF heeft een enqu??te afgenomen onder 600 leerlingen uit de onderbouw. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen deze voorlichting vaak matig vinden. De leerlingen willen dat docenten meer onderwerpen behandelen en ze willen meer de ruimte krijgen om vragen te stellen. Door de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs zijn scholen nu verplicht om expliciet aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Kinderen jonger dan veertien jaar kunnen al seksueel actief zijn en het is van belang dat de kinderen hiervoor al seksuele voorlichting hebben gehad over bijvoorbeeld het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Vaak hebben ouders zelf te weinig kennis over anticonceptie, soa’s en de klachten die horen bij de soa’s. Het is van belang dat de kinderen de juiste kennis wordt bijgebracht en wanneer ouders niet over deze kennis beschikken, leren de kinderen hier ook niet over. Daarom is het belangrijk dat seksuele voorlichting op school wordt verteld zodat alle kinderen hier de juiste kennis over opdoen. Het is noodzakelijk dat de seksuele voorlichting gegeven wordt voordat de kinderen daadwerkelijk seksueel actief zijn. Het is van belang dat kinderen wordt uitgelegd wat veilig vrijen betekend. Ze zijn zo in staat om eventueel zelfstandig en op de juiste manier te handelen. De kinderen weten ook de gevolgen van onveilig vrijen en zijn in staat om vooraf, tijdens of na het seksueel handelen keuzes te maken. Ook is veilig vrijen van belang om seksuele overdraagbare aandoeningen en zwangerschap te voorkomen.

Het is van belang dat kinderen vanaf jongs af aan seksuele voorlichting krijgen. Nu is het de vraag is dit dan de taak van de ouders of van de school. Uit het onderzoek dat hierboven staat vermeldt van J/M Ouders blijkt dat ouders thuis nauwelijks over seks praten. Hier kun je uit opmaken dat veel kinderen thuis geen seksuele voorlichting krijgen. Scholen moeten kinderen leren wat ze thuis niet leren. Daarom is het belangrijk dat seksuele voorlichting op school gegeven wordt. Het is belangrijk dat het goede voorbeeld wordt gegeven en dat er niet geheimzinnig over seks wordt gedaan. Wat in het onderwijs moet voorkomen zijn volgens Hand onder andere Needs en Conditions. Onder ‘Needs’ valt wat kinderen later nodig hebben om vrij te zijn. Conditions houdt in het leren over normen, waarden en tolerantie. Kinderen hebben kennis nodig. Wat is belangrijke kennis? Kinderen leren op school over normen, waarden en tolerantie. Kinderen wordt veel kennis bijgebracht over vakken als rekenen en taal. De meeste kinderen zullen in hun leven seks gaan hebben en hebben dus kennis nodig over seks. Deze kennis moet bijgebracht worden in het onderwijs aangezien de school ook een opvoedende functie heeft. De reden waarom sommige ouders het onderwerp seksualiteit vermijden kan ook komen door de levensbeschouwelijke opvatting. De ouders kiezen vaak een school die past bij hun eigen normen en waarden of die overeenkomt met hun levensbeschouwelijke overtuiging. Als de schoolkeuzevrijheid van ouders voorop staat, dan wordt de school aan de priv??sfeer gekoppeld. Wanneer ouders niet willen dat hun kind seksuele voorlichting krijgt op school en er thuis ook niet over seksualiteit wordt gesproken, wordt er in zeker zin geen rekening gehouden met de rechten en vrijheden van het kind.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Kinderen beginnen zich al op jonge leeftijd seksueel te ontwikkelen…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-kinderen-beginnen-zich-al-op-jonge-leeftijd-seksueel-te-ontwikkelen/> [Accessed 13-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.