Essay: Essay: Op welke niveaus opereren de managers binnen TMF?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Op welke niveaus opereren de managers binnen TMF?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 948 words. Download the full version above.

Beschrijf
hun belangrijkste aandachtsvelden en splits deze in
beleidsformende en uitvoerende taken.
In dit hoofdstuk staat uitgelegd op welke niveaus managers binnen TMF opereren en wat de
aandachtsvelden van deze managers zijn. De aandachtsvelden zijn gesplitst in
beleidsformulerende en uitvoerende taken. Het hoofdstuk begint met een uitleg van de
theorie, en later in het hoofdstuk wordt de theorie gekoppeld aan het bedrijf TMF.
Manager
Een manager is verantwoordelijk voor het resultaat van een afdeling en zorgt ervoor dat het
handelen van werkenden op gang wordt gebracht. Een management is een organisatie
leiding die als taak heeft een onderneming te besturen. Een managementteam bestaat uit
managers met verschillende deskundigheden. Het communiceren met organisatieleden en
mensen buiten de organisatie is een activiteit die erg belangrijk is voor managers.
Managers hebben drie rollen, namelijk: interpersoonlijke rollen, informatieve rollen en
besluitvormende rollen.
– Interpersoonlijke rollen zijn onder andere het onderhouden van relaties.
– Informatieve rollen zijn rollen zoals op de hoogte blijven van veranderingen en de
resultaten van het bedrijf, en bijvoorbeeld woordvoerder zijn voor een team.
– Besluitvormende rollen geven richting aan het uit te voeren beleid en zorgt ervoor dat
problemen opgelost worden. Ook wijst het middelen toe om een doel te bereiken.
Managersniveas
Er zijn verschillende managementniveaus waarmee managers te maken krijgen. Deze
niveaus beinvloeden de manier waarop managers leidinggeven aan medewerkers. Er zijn
twee soorten managersniveas, namelijk: de klassieke organisatie en de moderne organisatie.
Klassieke organisatie
Bij de klassieke organisatie zijn er 3 lagen: top management, het midden management en
het lager management.
Topmanagement zorgt voor de complete leiding van de organisatie. Een topmanager is
verantwoordelijk voor de doelen en veranderingen in het bedrijf.
Het middenmanagement stuurt de activiteiten van de uitvoerenden werknemers aan. Ook
stuurt het middemanagement het het lager management aan.Het lager management zit
tussen de uitvoerende medewerkers en het middenmanagement. Moderne organisatie
Een moderne organisatie bestaat alleen uit het topmanagement en het
middenmanagement. Het lager management van de oude organisatie is hierbij bij het
middenmanagement ingevoegd.
Het topmanagement houdt zich bezig met beleidsformulerende taken. Dit zijn taken waarbij
er vooruit gekeken moet worden, situaties voorspelt moeten worden en er geplant en
organiseert moet worden. Het middenmanagement heeft ook steeds meer te maken met
beleidsformulerende taken. Ook houdt het middenmanagement zich bezig met
beleidsuitvoerende taken. Beleidsuitvoerende taken zijn taken die te maken hebben met de
werkzaamheden binnen het bedrijf en het controleren en motiveren van werknemers (Van
Dam, 2013).
Managers met hun functie in TMF
Huib van Balen – Hoofd van TMF (CEO)
Dick Jansen ‘ Hoofd Reclame
Cees van Balen ‘ Hoofd Accounts
Dennis van Balen ‘ Hoofd Internetdiensten
Karen de Vries ‘ Hoofd Communicatie
Belangrijke aandachtsvelden (gesplitst in beleidsformulerende- en
uitvoerende taken) van de TMF managers
Huib van Balen is het hoofd van TMF. Ook heeft Huib het bedrijf TMF 30 jaar geleden
opgericht. Huib zit in het topmanagement van het bedrijf en wordt gezien als creatief en
iemand met een sterk, zakelijk inzicht. Huib is zich gaan toeleggen op toegepaste vormgeving
voor bedrijven en organisaties. Hierbij zijn er een aantal beleidsformulerende taken. Huib
moet voorspellen wat er in de toekomst kan of gaat gebeuren met het bedrijf. Huib denkt
bijvoorbeeld na over specialisme die nodig kan zijn binnen TMF. Huib houdt ook de
ontwikkelingen binnen de teams in de gaten en kent de zwakke en sterke punten van de
mensen binnen TMF. Hierbij kan Huib een beter beeld krijgen van de toekomst van het
bedrijf. Huib is zakelijk actief en volgt ontwikkelingen in de mediasector en vraagt zich af hoe
TMF hier het beste op in kan spelen.
Een uitvoerende taak die Huib vervult is dat hij het personeel stimuleert en dat hij de sfeer
altijd goed weet te houden binnen TMF. Er worden bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag borrels
gehouden.
Dick Jansen is het hoofd van de reclame binnen TMF. Dick zit in het topmanagement. Een
beleidsformulerende taak is dat Dick meedenkt over de huidige aanpak van TMF en toezicht
houdt over de afdeling Reclame. Het werk van de vormgevers en copywriters is moeilijk te
managen, maar Dick moet voor een goede planning zorgen en aan het principe ‘tijd is geld’
denken. Dit om niet achter te blijven bij de concurrentie van TMF. Cees van Balen, een van de zoons van CEO Huib van Balen, zit al 10 jaar bij TMF. Cees zit in
het topmanagement. Cees haalt klanten binnen die ge??nteresseerd zijn in cross mediale
toepassingen, media-inkoop en digitale toepassingen. De beleidsformulerende taak van Cees
is om toezicht te houden binnen zijn afdeling. Ook werkt hij samen met Dick Jansen
(manager van reclame) die zorgt voor de reclame binnen TMF. Een uitvoerende taak van
Cees is dat hij klanten werft. Cees heeft al een groot netwerk en klantenkring opgebouwd
die steeds groter wordt.
Dennis van Balen zit al 10 jaar bij TMF en is hoofd van Internetdiensten. Dennis van Balen is
de zoon van het hoofd van TMF: Huib van Balen. Dennis zit in het topmanagement. Dennis
heeft internet en digitale communicatie van TMF onder zijn hoede. Beleidsformulerende
taken zijn dat Dennis de ontwikkelingen van het internet moet volgen want deze
ontwikkelingen gaan heel snel. Beleidsuitvoerende taken die Dennis uit moet voeren zijn het
overwegen en uitvoeren om een volledig internet service bureau te worden, wat wellicht
voor veel groei kan zorgen.
Karen de Vries werkt nauw samen met het CEO Huib van Balen. Karen de Vries haar
beleidsuitvoerende taak is dat zij kijkt hoe de communicatie verloopt binnen TMF en deze
verbetert. Karen heeft alleen beleidsuitvoerende taken dus zit zij in het lager management.
Bron:
Marcus, J. & van Dam, N. (2013). Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en
Management. Groningen/Houten. Noordhoff Uitgevers.
..

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Op welke niveaus opereren de managers binnen TMF?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-op-welke-niveaus-opereren-de-managers-binnen-tmf/> [Accessed 02-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.