Essay: Social media ROI (return on investment) uiteenzetting - Essay Marketplace

Essay: Social media ROI (return on investment) uiteenzetting

De kosten die NDC mediagroep met nieuwe sociale media medewerker(s) zou maken, dienen zich wel op de een of andere wijze terug te kunnen betalen. Hier is tot slot in dit onderzoek ook naar gekeken door deze uiteenzetting te maken.

Er is samen met de opdrachtgever gekeken naar wat er mogelijk ge??nvesteerd moet worden in een social media redactie, afgezet tegen wat dat zou kunnen opleveren.. We konden hieruit niet direct conclusies trekken, maar wel een ruwe inschatting over wat de bestede tijd aan social media zou kosten en opleveren.

We zijn uitgegaan van de situatie bij de HS-krant, waar redacteur Marc Jansen dagelijks een uurtje bezig is met Facebook, en de situatie bij alle weekbladen bij elkaar opgeteld (dit is de controlegroep, het gros van de weekbladen laat Facebook via de automatische feed vollopen). De tijdsperioden die we daarbij hebben genomen zijn niet met elkaar te vergelijken, maar we hebben dit toch gedaan omdat we anders in de problemen kwamen met het vinden van een goede controlegroep. Harde conclusies kunnen we dus niet trekken, maar wel een ruwe inschatting maken wat de bestede tijd aan social media kost en oplevert.

Bij de HS-krant zien we dat, sinds Marc actief met Facebook is bezig gegaan, de paginaweergaven op de site vanuit Facebook zijn toegenomen met 44%. In de controlegroep, alle weekbladen bij elkaar opgeteld, is die stijging 38%.

Dat verschil van 6 procentpunt in paginaweergaven nemen we als opbrengst van inspanningen op Facebook. Het bestede uur per dag nemen we als kost van inspanningen op Facebook.

Kosten
Stel dat we voor iedere weekbladredacteur (40 in totaal) ‘?n uur aan inspanning op Facebook rekenen om de groei van 6 procentpunt over alle weekbladen te bewerkstelligen. Dat betekent dat we 40 uur per week, is 800 uur per maand, moeten investeren. Daar plakken we het fictieve cijfer van ‘ 20,- per uur op. We komen dan uit op een kostenpost van ‘ 16.000,- per maand.

Opbrengsten
Een extra stijging in paginaweergaven van 6 procentpunt levert over alle weekbladensites heen maandelijks zo’n 102.000 extra paginaweergaven op. Per pagina worden er gemiddeld 3 advertenties vertoond. We gaan er vanuit dat we per duizend advertentievertoningen ‘ 3,- verdienen. Daarmee komen we op directe maandelijkse opbrengsten van ‘ 918,-.

Je kan hieruit heel gemakkelijk de conclusie trekken dat de bestede tijd aan Facebook zichzelf nooit gaat terugbetalen. Maar we kijken hier alleen naar directe opbrengsten. We houden er geen rekening mee dat een stevige presentie op Facebook ook top-of-mind awareness cre??ert. Want hoeveel procent van de mensen die in hun browser bijvoorbeeld ‘www.gezinsbode.nl’ intikken zijn daartoe gekomen mede dankzij de presentie op Facebook? En voor hoeveel procent van het bezoek vanuit Google geldt hetzelfde?

Daarnaast is er veel te winnen in tijd door ‘?n redacteur meer dan ‘?n titel te laten beheren op Facebook. Dankzij schaalvoordelen kun je zo in minder tijd meer doen dan een enkele redacteur dat kan die Facebook ‘erbij’ doet.

Dit hebben we uit de losse pols berekend en ingeschat, waarbij we tot de conclusie kwamen dat het mogelijk zou moeten zijn om met een investering van ‘ 6.000,- inkomsten van ongeveer ‘ 2.000,- te generen. Gebruik makend van het huidige kennislevel, de huidige informatievoorziening en ondersteuning van redacteuren.

Wat moet er gebeuren om social inzet rendabel te maken?
In deze fictieve situatie zou er dus een systeem opgezet moeten worden om de inspanningen op social media met een factor drie te verbeteren. Hoe? Richtlijnen, strategie, training, ondersteuning, het aanstellen van social media specialisten. Is dat re??el? Dat blijft een lastig te beantwoorden vraag. De antwoorden van redacteuren tijdens de interviews en een analyse van social media strategie??n en activiteiten van experts/professionals kan daarbij helpen.

Overwegingen
Deze uiteenzetting is voor een groot deel fictief en de data zijn niet representatief. Het is een scenario dat mogelijk zou kunnen zijn en opgezet om aan te tonen waar aandachtspunten liggen. Het scenario is bovendien niet totaal, want de kosten van trainingen, het opzetten van richtlijnen, en de mogelijk hogere opbrengsten door extra bereik onder adverteerders zijn niet meegenomen.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.