Essay: Hoe is het reisgedrag van Nederlanders naar Kameroen?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: April 21, 2022
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Hoe is het reisgedrag van Nederlanders naar Kameroen?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 953 words. Download the full version above.

1. Hoe is het reisgedrag van Nederlanders naar Kameroen?

1.1 Uitgaand toerisme algemeen

Een groot deel van de Nederlandse bevolking gaat op vakantie. In de periode tussen 2007 en 2013 is te zien dat ruim 80 procent van de Nederlanders deelneemt aan vakanties. Het toerisme vanuit Nederland naar Kameroen zal vooral bestaan uit lange vakanties (vakanties met meer dan vier overnachtingen). Het grootste deel van de lange vakanties vindt plaats in de zomerperiode. De cijfers hiervan zijn te zien in tabel 1.1.

Tabel 1.1 (Bron CBS)

2002 2005 2010 2011 2012 2013

%

Binnen Europa (incl. Turkije) 89 85 82 81 82 85

Egypte 1 2 2 1 2 1

Verre Oosten 1 2 3 2 2 2

Verenigde Staten 2 2 3 2 3 3

Caribisch gebied 1 1 1 1 1 0

Overige landen (incl. Kameroen) 6 9 9 9 9 10

van alle lange vakanties die de Nederlanders maken, blijft meer dan 80 procent binnen Europa. In de laatste paar jaar is het toerisme naar bestemmingen buiten Europa gestegen. De cijfers hiervan staan in tabel 1.2.

Tabel 1.2 Lange vakanties in het buitenland (afgeronde cijfers)

Volgens het UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) was er tot en met 2013 een toenemende toeristenstroom naar Afrika. Toen in 2014 de ebola-epidemie uitbrak, zorgde dat voor een teruggang in het Afrikaanse toerisme. In de eerste vier maanden van 2015 is dit nog steeds te zien met een daling van zes procent.

1.2 Eisen aan vakanties

1.2.1 Vervoer

In de cijfers, van gebruikte vervoersmiddelen voor lange vakanties naar het buitenland tussen 2002 en 2014, is te zien dat het vliegtuig erg stijgt in populairiteit. Ondanks de lichte daling, is de auto nog steeds het favoriete vervoersmiddel voor lange vakanties in het buitenland. Zo’n 7 miljoen keer werd de auto gebruikt voor deze vakanties. Het gebruik van het vliegtuig daarentegen stijgt enorm. In 2002 werd 3,9 miljoen keer gebruik gemaakt van het vliegtuig, in 2014 was dit gestegen tot 6,2 miljoen, een stijging van bijna 59%. Ondanks de stijging staat het vliegtuig nog op nummer twee. Als de ontwikkeling zo doorgaat, zal het vliegtuig spoedig het favoriete transportmiddel zijn. De trein, touringcar en andere transportmiddelen worden aanzienlijk minder gebruikt, bij elkaar wordt het iets meer dan 1 miljoen keer gebruikt in een jaar.

Als vervoersmiddel naar Kameroen zal over het algemeen gekozen worden voor het vliegtuig. Om met de auto, trein, touringcar of boot naar Kameroen af te reizen, kost erg veel tijd en geld. Tenzij het vervoer ook dient als attractie is het niet logisch om voor een ander vervoersmiddel te kiezen dan het vliegtuig.

1.2.2 Accommodatie

Het grootste deel van de Nederlandse toeristen die op een lange vakantie naar het buitenland gaan, verblijven in hotels. Op de tweede plaats staan appartementen en als derde caravans, campers en vouwwagens.

In de periode 2002-2014 is te zien dat het aantal mensen dat voor een hotel kiest als accommodatie flink is gestegen, van bijna 3,6 miljoen in 2002 naar ruim 5 miljoen in 2014, een stijging van bijna 39%. Over dezelfde periode is het gebruik van appartementen vrijwel gelijk gebleven. In het gebruik van caravans e.d. is een lichte stijging te zien. In 2002 werd er ruim 1,5 miljoen keer voor dit middel gekozen, in 2014 was dat bijna 1,7 miljoen. Opmerkelijk in de ontwikkeling van het gebruik van accommodaties is dat tenten steeds minder populair worden. In 2002 kozen nog ruim 1,2 miljoen mensen voor de tent, in 2014 was dit gedaald tot minder dan 800 duizend. Het aanbod van campings in Kameroen is bovendien erg klein, een hotel is daarom een veel betere optie.

1.3 Ontwikkeling Afrikaans toerisme

1.3.1 Ontwikkeling toerisme Afrika

In 2012 waren er in totaal 63,3 miljoen toeristen die Afrika bezochten. In 2013 waren dit er 65,1 miljoen, dat is een kleine groei in een jaar tijd. Vergeleken met het aantal toeristen in 1990 (17,4 miljoen), is er al een relatief grote groei geweest. 65,1 miljoen in 2013 lijkt veel, toch is het maar zes procent van de wereldwijde toeristen. Er liggen zeker mogelijkheden voor Afrika om zich op het gebied van toerisme positief te ontwikkelen. Voordat er een echte grote groei kan komen, moet er eerst veel gedaan worden aan de Afrikaanse infrastructuur. De toekomst van het Afrikaanse toerisme ziet er goed uit, het continent heeft een rijke culturele- en natuurlijke schoonheid. Als de landen meer gaan investeren in het toerisme, zal er zeker rendement zijn. De Afrikaanse cultuur en natuur zijn namelijk uniek, als het toegankelijker zou zijn, zou het toerisme hoger zijn.

Het wereldwijde toerisme groeit nog steeds en zal ook de komende jaren blijven groeien, dat is althans de voorspelling van het UNWTO. Ze verwachten in 2020 ongeveer 85 miljoen internationale toeristen in Afrika, voor 2030 is de voorspelling 134 miljoen.

1.3.2 Ontwikkeling toerisme Kameroen

Cijfers van het toerisme in Kameroen zijn alleen voor 2010, 2012 en 2013 bekend. In 2010 kwamen er in totaal 569.000 toeristen naar Kameroen, in 2012 werden dit er 812.000 en in 2013 kwamen er 912.000 toeristen. Het is echter niet bekend hoeveel van deze toeristen uit Nederland kwamen. Kameroen ligt in West-Afrika, daar zijn ook cijfers over bekend. In 2011 kwamen er ruim 6,6 miljoen internationale toeristen naar West- Afrika. De voorspellingen van het UNWTO zijn dat er in 2020 ongeveer 13 miljoen internationale toeristen naar West- en Midden-Afrika zullen komen. Voor 2030 is de voorspelling dat het er 22 miljoen zullen zijn. Over de herkomst van de toeristen in West-Afrika is helaas niks bekend.

Conclusie

Uit de bovenstaande stukken valt te concluderen dat Nederlanders op lange vakanties het liefst een zo kort mogelijke reistijd hebben en in enige luxe overnachten. Hotels worden over het algemeen als luxe beschouwd, campers en dergelijke echter minder. Vliegtuigen worden over het algemeen steeds meer gebruikt. Voor de reis naar Kameroen zal ook voornamelijk het vliegtuig worden gebruikt.

Er gaan momenteel relatief weinig internationale toeristen naar Afrika. Er liggen zeker kansen voor Afrika om meer toeristen aan te trekken, maar dan zal er best veel veranderd moeten worden. De infrastructuur speelt hier een grote rol in. Volgens de voorspellingen zal het toerisme wel toenemen in de komende jaren, maar een concurent voor andere continenten zal het nog niet snel worden.

2015-10-13-1444730933

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Hoe is het reisgedrag van Nederlanders naar Kameroen?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/hoe-is-het-reisgedrag-van-nederlanders-naar-kameroen/> [Accessed 29-09-23].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.