Industriële robots

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Hoofdvraag en deelvragen

1.2 Geschiedenis:

1.2.1 Geschiedenis industriële robot:

1.2.2 Geschiedenis productie/assemblage lijnen:

1.3 Toepassing industriële robots

Hoofdstuk 2: Hoe is een robot opgebouwd

2.1 Soorten industriële robots:

2.2 Grijpertechnieken van de robots:2.3

2.3 bewegen van de industriële robot:

2.3.1 Frame

2.3.2 Motoren

2.3.3 Robot configuratie:

2.3.4 Duurzaam bewegen

2.4 levering:

Hoofdstuk 3: Hoe is een productielijn opgebouwd/ingedeeld:

3.1 Frame

3.2 Indeling

3.2.1 Machines

3.3 Sensoren

Hoofdstuk 4: Programmeren van een industriële robot

4.1 Programmeer taal

4.2

Hoofdstuk 5: Veiligheid bij industriële robots

5.1 Vier wetten van robotica

5.2 Zones

5.3 Veiligheids sensoren

5.4 Overbelasting

5.5 Richtlijnen

Hoofdstuk 6: Wat heeft de productielijn/assemblage met het bedrijfsleven gedaan

6.1 automatisering

6.2 banen

Hoofdstuk 7: Toekomstverwachting, industriële robot en productielijn

7.1 toekomstverwachting industriële robot

7.2 toekomstverwachting productie/assemblage lijn

Voorwoord

Mijn Profielwerkstuk onderwerp is ‘’industriële robots’’.

Mijn belangstelling en enthousiasme is de techniek en het opbouwen van robots, dat voor mij een uitdaging is om meer te weten en te leren over allerlei technieken in een bedrijf.

Inleiding

Mijn Proefielwerkstuk gaat over het onderwerp “industriële robots” en hoe deze zich verhouden in een productie- en assemblage lijn. Ik heb voor het onderwerp gekozen omdat ik deze robots vroeger al zeer speciale machines vond.

Hoofdvraag en deelvragen

Hoofdvraag:

Wat komt er bij kijken om een industriële robot goed te laten functioneren in een productie- en assemblagelijn.

Deelvragen:

1. Hoe is een robot opgebouwd?

– Wat voor functies heeft een industriële robot?

2. Hoe is een productie lijn opgebouwd/ingedeeld?

3. Hoe gaat het programmeren van een productielijn inclusief robots?

– Hoe wordt een productielijn met robots aangestuurd?

4. Waar wordt een robot allemaal voor gebruikt?

5. Hoe staat het met de veiligheid bij een productielijn en een robot?

6. Wat heeft de productielijn en de robot met het bedrijfsleven gedaan?

7. Wat bied de toekomst voor een robot.

Hoofdstuk 1: De geschiedenis van industriële robots en productielijnen/assemblagelijnen:

1.2 Geschiedenis

1.2.1 geschiedenis industriële robots:

Robota

In 1922 waren er twee broers de Tsjechische schrijver/auteur Karel Capek en zijn broer Jozef lieten voor het eerst robots in een toneelstuk optreden. Hij staat bekend als uitvinder om het woord ‘robot’, maar Karel zegt dat zijn broer Jozef het woord verzonnen heeft. De robot duidde aan om slavenarbeid te verrichten, een mens als slaaf te evenaren. De term robot komt van het Tsjechische woord ‘’robota’’ wat weer betekent ‘’ zware arbeid’’.

In het jaar 1938 werd in het blad Meccano Magazine de allereerste industriële robot gepubliceerd, dat door Bill Griffith P. Taylor in 1937 werd voltooid. Voor elke beweging werd het eerst uitgezet op grafiekpapier, daarna werd de informatie overgebracht op het papier tape, ook het papier tape werd aangedreven door de robot enkele motor. Met behulp van een elektromotor en onderdelen van Meccano werd er een kraan-achtig apparaat gebouwd. In voorgeprogrammeerde patronen kon de robot houten stapelen. De onderdelen bestonden uit o.a. een grijper, grijper rotatie en vijf assen.

Octrooi / patent voor het bedrijf Unimation

George Charles Devol is de eerste oprichter van de Robotica, men hield zich bezig met de theoretische implicaties en praktische toepassingen, hij was degene met de eerste octrooi in 1954, maar toegekend in het jaar 1961. Een octrooi of patent beschermd je uitvindingen op een technische product of proces. De Nederlandse wetgeving geeft aan dat de octrooi of patent een exclusief eigendomsrecht is op een uitvinding. Je mag de uitvinding als enige maken, verkopen of beheren. Het proces of product mogen niet door anderen worden gemaakt, gebruikt, doorverkocht, verhuren en afgeleverd. Het bedrijf ‘Unimation’ werd opgericht door George C. Devol en Joseph F. Engelberger in 1956. Het bedrijf was de eerste oprichter met Unimation robots, of terwijl programmeerbare overdracht machines. Wat ze vooral gebruikten waren hydraulische actuators en deze werden geprogrammeerd in hoeken van de verschillende verbindingen, ze werden opgeslagen en weergegeven in het bedrijf.

Later breidde Unimation licentie uit aan het bedrijf Kawasaki Heavy Industries en GKN, fabricage Unimation in Japan en Engeland.

Concurrent was voornamelijk Cincinnati Milacron Inc. uit Ohio. In de late jaren rond 1970 kwam een aantal grote Japanse bedrijven dat uit verschillende divisies bestaat die niet met elkaar in verband staan, begon de productie van dergelijke industriële robots.

1.2.1Geschiedenis productie/ assemblage lijnen:

Ontwikkeling van productieprocessen

Drie primaire stadia ontwikkelingen worden onderscheiden.

 Handmatige productie

 Massaproductie

 Lean productie

 Sail Lab

Handmatige productie

In de 16e eeuw werden door vaklieden handgemaakte producten vervaardigd, maar pas in de 19e eeuw kwam het pas op zijn hoogtepunt. Specialistische vaklieden werkten in deze tijd vol met trots aan hun product. De mate van eigenaarschap en de kwaliteit van deze handgemaakte producten waren hoog, maar echter de aantallen van het product waren enorm laag. De kosten waren per product zeer hoog vanwege het specialistisch/ambachtelijk werk. Kostenreductie in deze tijd was toen geen optie, ze besteden er ook geen aandacht aan.

Massaproductie

Vanaf het begin van de 20e eeuw maakte veel meer bedrijven de overstap van handmatige productie naar massaproductie. De overgang van het traditionele productieproces naar een systematische productie, middels het gebruik van een assemblagelijn. Voor vele bedrijven was het verschil ‘een ongekende groei’ rond 1908 was de groei minder, maar in het jaar 1914 was de stap en de groei enorm. De aantallen producten stegen circa van 20.000 naar meer dan 300.0000 producten in het jaar 1914. Wat in hield dat de massaproductie standaard werd en de specialisten waren niet langer noodzakelijk. Vaklieden werden vervangen door laag opgeleid personeel, zonder enige trots voor het vak. De productieaantallen liggen vele male lager, maar er moest harder worden gewerkt.

Lean productie

In de tweede helft van de 20e eeuw stappen steeds meer organisaties over van massaproductie naar ‘Lean productie’. Grote ontwikkelingen op het gebied van productieprocessen. In ‘Lean productie’ worden assemblagelijnen opgesplitst in flexibele werkcellen en personeel wordt i.p.v. massaproductie een breder werkgebied aangeboden.

De mens staat centraal, de persoonlijke ontwikkeling van het personeel krijgt veel meer aandacht. Het belang is groot in hoog gekwalificeerde medewerkers. Lean productie concentreert zich op het maximaliseren van de ‘waardestroom’ richting de klant. Men neemt de volgende stappen en word alles in kaart gebracht en gebruiken veel bedrijven een stroomschema oftewel ‘’ Value Stream Mapping ’’. De verspilde zaken worden in tijd of materialen enorm teruggedrongen. Managers en productiemedewerkers moeten in één opslag kunnen vaststellen wat er wel en niet goed gaat, door in kleine stappen naar de ideaal situatie toe te werken. Gedragsveranderingen en samenwerking is hierbij optimaal nodig. Het probleem –oplossende vermogen in een organisatie wordt daarbij gestimuleerd door de competenties van iedereen, medeverantwoordelijkheid, directe feedback en trachten het doel te bereiken. Lean management: alleen sturen wat echt nodig is, en de medewerkers op de werkvloer maximaal de ruimte geven om de klanten steeds beter van dienst te zijn.

Term productie

De term productie heeft betrekking op allerlei gradaties en vormen variërend van high tech, industriële productie tot specifieke eindproducten. In de vrije markt economie wordt de productie als term massaproductie genoemd, oftewel de grootschalige productie van consumenten goederen teneinde winst te behalen.

Alle producenten moeten zich aan de regels en wetgeving die zijn opgesteld door de overheid houden.

Productie is het vervaardigen van één of meer tastbare producten, met het gebruik van machines, gereedschappen en/of arbeid om het te verkopen of te gebruiken.

Tijdens het productie dient de verkoper te voldoen aan de wensen van de klant.

Tenslotte is productie echter niet alleen dan het vervaardigen van tastbare producten. Alles draait om samenwerking en niet de taak van één individu. De mogelijkheid bestaat dat er meer organisaties met verschillende productieprocessen door derden wordt verricht.

SAIL Lab

In het jaar 1969 werd door Victor Scheinman een student, hij studeerde voor Mechanical Engineering aan de ( SAIL ) Stanford Artificial Intelligence Lab University uitvinder van de Stanford arm. Vandaag aan de dag wordt deze arm nog steeds als basis en vorm gebruikt in allerlei toepassingen.

Deze arm bestond uit een all-electric, 6-assige gelede robot. Het verbrede het mogelijk gebruik van de robot om meer gevarieerde toepassingen zoals assemblage en lassen. Hij ontwierp tevens een tweede arm voor het MIT AI Lab, de ‘’ MIT arm.’’

1.3 Toepassing industriële robot en productie- en assemblagelijn:

Het hoofddoel van een productielijn met daarin o.a. de industriële robot is het automatiseren van de menselijke arbeid.

Een robot kan de assemblageduur productiesnelheid verhogen, verlagen en zeker de kwaliteit verbeteren, met de juiste adaptermechanismen kunnen de robotten de assemblage van de onderdelen in metaal, hout, kunststof of andere materialen op zich nemen.

 Verlaag de bedrijfskosten

 Productiemogelijkheden vergroten

 Kwaliteit en stofeigenschap verbeteren

 Milieu- impact verkleinen

 Robotextensies kunnen worden afgestemd om de productie vereisten

 Productiesnelheid en dataopslag verbeteren

Hoofdstuk 2: Hoe is een robot opgebouwd?

2.1 Soorten industriële robots:

Er zijn verschillende soorten industriële robots de meest voorkomende zijn 4-assige en 6-assige robots. De vier-assige worden meestal gebruikt voor de palletisering, de zes-assige zijn flexibeler en daarom worden deze gebruikt bijv. voor de las industrie, of andere flexibele werkzaamheden. Er zijn ook 7-assige robots deze worden vaak gebruikt voor zeer nauwkeurige werkzaamheden zoals het spuiten van moeilijk begaanbare plaatsen.

Er zijn verschillende types robots, de ene categorie is licht gewicht, deze gaan van dicht bij nul naar ongeveer 100 kg maar er is ook een klasse zwaargewicht bijv. voor de auto industrie, deze kunnen van ongeveer 300 kg tot 1350 kg tillen. Daarnaast is de bewegingssnelheid van de robot ook voor velen robot consumenten belangrijk. Vanwege dat de snelheid het aantal producten doet stijgen waaronder dus ook de omzet en de winst.

2.2 Grijpertechnieken van de robots:

Er zijn verschillende grijpers voor industriële robots

2.3 bewegen van de industriële robot:

Hoe de robot bewogen wordt is zeer belangrijk want je kan op verschillende manieren van punt A naar punt B

2.3.1 Frame:

Een robot wordt vanuit de fabriek geleverd zonder dat er een voetplaat onder zit.

De voetplaat kan besteld worden of kan costum made worden gemaakt. Er zijn verschillende soorten voetplaten:

• Industriële robot op een sokkel

• Industriële robot ondersteboven gemonteerd

• Industriële robot op slede

• Industriële Shelf mounted robot

Industriële robot op een sokkel:

Wanneer er een handeling verricht moet worden op een bepaalde hoogte en het werkstuk moet van een lager niveau komen en het moet hoger zijn dan het maaiveld dan word er meestal gekozen voor een robot op een sokkel, want dan kan deze het werkstuk lager oppakken en hogerop plaatsen.

figuur : Robots op sokkels

industriële robot ondersteboven gemonteerd:

Een robot kan onderste boven worden geplaatst zodat het werkstuk wat op de productie- en assemblage lijn zich bevindt vanuit alle hoeken bewerkt kan worden. Meestal is dit in de auto-industrie.

Figuur: industriële robotarm ondersteboven gemonteerd van het merk KUKA

Industriële robot op een slede:

Als een industriële robot op een slede wordt geplaats kan dit velen voordelen met zich meebrengen.

Bijv. een industriële robot kan langere werkstukken bewerken omdat de robot vrij kan bewegen in tegenstelling tot een industriële robot op een voetplaat. Ook kan de industriële robot als hij klaar is naar het volgende werkstuk gaan en daar alvast aan het volgende werkstuk beginnen dit scheelt tijd, dus geld en dat is in het bedrijfsleven zeer graag gewild.

figuur: industriële robot op een slede

Shelf mounted industriële robot:

Een Shelf mounted industriële robot die staat zelf op een verhoging staat waardoor zijn bereik onder hem komt te liggen. Dit wordt gebruikt bijvoorbeeld als een robot het werkstuk naar een verdieping lager moeten worden getransporteerd.

Figuur: een industriële Shelf mounted robot van het merk KUKA

2.3.2 Motoren:

Een industriële robot bestaat voor het grootste gedeelte uit metalen scharnierende delen

welke ook wel de assen van de robot genoemd worden. Zoals eerder aangegeven zijn de twee meest gebruikte robots 4 en 6 assige robots. Deze assen worden door verschillende motoren aangedreven. Sommige motor hebben hulp van een tandwielkast nodig om de kracht beter over te brengen.

2.3.3 Robot configuraties:

Een robot bestaat uit delen die een roterende [R] of translerende [T] werking hebben tenopzichte van elkaar. De combinatie van letters geven de 3 hoofdassen van de robot aan en hoe de robots werken tenopzichte van elkaar.

Er zijn vijf verschillende robot configuraties:

• TTT = PPP

• RTT = RPP

• RRT = RRP

• SCARA = SCARA: RPP

• RRR = RRR

TTT Configuratie:

Zoals de 3 letters aangeven heeft dit soort robot een translerende werking.

RTT configuratie:

RRT configuratie:

RRR configuratie:

SCARA configuratie:

2.3.4 Duurzaam bewegen:

2.4 levering:

De levering van industriële robot wordt zoveel als mogelijk prefab gebeurt. Dit is het makkelijkst voor de klant maar ook voor de leverancier.

Prefab houd in dat de robotcel opgebouwd wordt in de fabriek of een mechanisatie bedrijf

Hoofdstuk 3: Hoe is een productielijn opgebouwd/ingedeeld

Binnen het bedrijf/industrie brengen ze eerst de processtappen in kaart. Daaruit verder gaan ze in gesprek met de engineers en het management.

Ze kunnen snel de verbeterpunten inzichtelijk maken. Zij zullen aangeven hoe de verschillende processen kunnen worden ingericht en hoe de technische integratie voor het laatste toegevoegde waarde zal zorgen.

Ze willen geen verspilling, maar vooral efficiëntie per product en kwaliteitsverbetering, daar draait alles om voor een bedrijf.

Concept

Producthandlingssystemen, robotapplicaties, mechanische automatisering en software integratie deze techniek deel uit van het totale en integrale optimalisatieconcept.

3.1 Frame

3.2 Indeling

3.2.1 machines

Sommige bedrijven bieden totaaloplossingen van onderwerp tot realisatie en maintenance, zoals picking, packing en palletizing. Zij leveren alles in een complete en geïntegreerde oplossing met ERP- software en besturingstechnieken. Dit gebeurd in een goed geoutilleerde assemblagehal, deze is geschikt voor het realiseren van allerlei project- en pilot- opstellingen op het gebied van robotisering en palletisering.

3.3 sensoren

Hoofdstuk 4: programmeren van een industriële robot

4.1 programmeer taal

4.2

Hoofdstuk 5: Veiligheid bij industriële robots en productie lijnen.

5.1 veiligheidszones:

Een industriële robot staat altijd in een kooi dit word de

5.2 veiligheidssensoren:

In de veiligheids kooi zitten verschillend sensoren die beweging waarnemen, als je snel in de kooi komt stop de robot abrupt en kom je wat langzamer de kooi binnen van stopt de robot minde snel.

5.3 overbelasting:

5.4 richtlijnen:

Technieken speelt een belangrijke rol in onze samenleving. De moderne techniek kunnen we efficiënt produceren, aangenaam en veilig werken en plezierig wonen en recreëren Techniek vereenvoudigt onze mobiliteit en versnelt de communicatie, doelmatig produceren en energiebesparing in combinatie met elektrotechniek en IT.

Nulde Wet

Een robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid, of toelaten dat de mensheid schade toegebracht wordt door zijn nalatigheid

Eerste Wet

Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.

Tweede Wet

Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden,

behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.

Derde Wet

Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

Hoofdstuk 6: Wat heeft de productielijn/assemblage met het bedrijfsleven gedaan.

6.1 automatisering

6.2 banen

Hoofdstuk 7: Toekomstverwachting van de industriële robot en productielijn

7.1 toekomstverwachting industriële robot

7.2 toekomstverwachting productie/assemblage lijn

Conclusie:

Nawoord:

Literatuurlijst:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.