Essay: Keuken

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 10 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 27, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Keuken
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2716 words. Download the full version above.

Een rapport over het 7S-model bij Eigenhuis Keuken Groep (EKG)

Opgesteld door:

Jan Boekhout S1106724 LE1B

Juriaan Krijgsman S1107639 LE1B

Lars de Valk S1103778 LE1B

Grappige titel?

Informatieve ondertitel

Klas: LE1B

Projectgroep: De Logistieke Vlammers

Plaats: Zwolle

School: Christelijke Hogeschool Windesheim

Opleiding: Logistiek en Economie

Vak: Project de onderneming

Docent: P. Graaf-Muller, de

Opdrachtgever: EKG

Datum Voltooiing project: 29-10-2016

Auteurs:

Jan Boekhout S1106724 [email protected]

Juriaan Krijgsman S1107639 [email protected]

Lars de Valk S1103778 [email protected]

Samenvatting

Hele vele samenvatting

Voorwoord

Heel veel voorwoord met mening he

Inhoudsopgave

Keuken 1

3.1 Strategy 8

Plan van aanpak 10

Inhoudsopgave plan van aanpak 12

1. Achtergronden 13

2. Het projectresultaat 15

Plan van aanpak 10

3. Projectactiviteiten 16

projectactiviteiten 2……………………………………………………………………………………………………………. 19

4. Projectgrenzen 17

5. De tussenresultaten 18

6. Kwaliteit 19

7. De projectorganisatie 20

Keuken 1

3.1 Strategy 7

Plan van aanpak 9

Inhoudsopgave plan van aanpak 11

1. Achtergronden 12

2. Het projectresultaat 14

3. Projectactiviteiten 15

4. Projectgrenzen 16

5. De tussenresultaten 17

6. Kwaliteit 18

7. Projectactiviteiten 19

1. Inleiding…………………………………………………………………………………………………………….3

2. voorwoord..………………………………………………………..……………………………………………….4

3. Processen………………………………………………………………………………………………………….5

3.1 Primaire processen…………………………………………………………………………………5

3.2 Secundaire processen…………………………………………………………………………….5

4. 7S-model……………………………………………………………………………………………………………6

4.1 Strategy ………………………………………………………………………….……………………..7

4.2 Structure……………………………………………………………………………………….……….7

4.3 Systems………………………………………………………………………………………………….7

4.4 Style……………………………………………………………………………………………………….8

4.5 Staff……………………………………………………………………………………………………….8

4.6 Skills…………………………………………………………………………..………………………….9

4.7 Shared Values………………………………………………………………………………………..9

5. Conclusie…………………………………………………………………………………………………………10

6. Bijlage……………………………………………………………………………………………………………..11

6.1 bijlage A………………………………………………………………………………………………….12

Bronvermelding

Inleiding

Hoe wordt uw keuken verwerkt?

Dit rapport bevat het resultaat van een onderzoek dat de projectgroep heeft uitgevoerd. Hierbij was de hoofdvraag: ‘Hoe is de interne situatie bij EKG georganiseerd?’. Er waren ook een paar deelvragen, namelijk welke primaire en secundaire processen plaats vonden. En hoe het bedrijf is georganiseerd volgens het 7s-model.

Er is een interview afgenomen die in bijlage 1 uitgewerkt is. Dat is om een duidelijk overzicht te krijgen maar vooral om het voor de lezer makkelijker te maken.

De projectgroep onderzocht hoe de interne situatie bij EKG georganiseerd is.

De resultaten hiervan staan uitgebreid beschreven in hoofdstuk X.

3.1 Strategy

Even bedenken wat we doen, strategy of strategie.

Want engels 7s, nederlands is de rest.

Strategy in het 7S-model geeft in grote lijnen aan welke route een organisatie of deel hiervan moet afleggen om haar doelstellingen te bereiken. En hoe met haar concurrentie wordt omgegaan. De strategie van Eigenhuis Keuken Groep wordt in het onderstaande hoofdstuk uitgelegd.

Strategie richting de consument

Het doel van de meeste organisaties is zoveel mogelijk omzet maken en de grootste van het land te worden. Ook dit is het doel van EKG. Hoe zorgt EKG ervoor dat zij zoveel omzet maakt? Door zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de klant. Dat doet EKG door het ruime aanbod. EKG heeft een ruim assortiment aan keukens en opties. Bovendien is er overal in en rond de randstad wel een filiaal waar je altijd even kan binnen stappen. Ook is de klant altijd gegarandeerd van de beste prijs/kwaliteit verhouding.

De slogan van EKG is: ’De klant bepaald het succes van morgen.’ Nog verwijzen? want citaat  interview bron

Strategie realiseren van hun doel

EKG wilt de grootste keuken aanbieder worden op het gebied van de renovatiemarkt.

Veel lege kantoren worden omgebouwd tot kleine woningen. Daar focust EKG zich op. Dit realiseert EKG door de kwaliteit zo hoog mogelijk en de prijs zo laag mogelijk te houden. In de randstad wordt op dit moment al ongeveer 70% van alle woningen en kantoorgebouwen gerenoveerd door EKG.

Strategie voor logistiek

De prijs laag houden is een uitdaging, maar EKG heeft tot de dag van vandaag elke mogelijkheid benut om de prijs laag te houden. Zo gebruiken ze in de rompen van hun kasten 30% popcorn in plaats van hout. Dit leidt tot iets minder dan 30% minder gewicht die de vrachtwagens elke keer moeten meenemen. De vrachtwagens komen uit Duitsland en besparen hierdoor dus een enorme hoeveelheid benzine. Hiermee zijn ze ook meteen een stuk duurzamer. EKG heeft haar eigen vrachtwagens, ook hierdoor besparen ze kosten zoals onder andere het huren van vrachtwagens. Dit allemaal zorgt voor lagere kosten, wat uiteraard verwerkt wordt in de verkoopprijs.

Kopjes direct overgenomen, wellicht veranderen/weglaten??

Staff

In het onderstaande hoofdstuk wordt het onderdeel staff besproken. Het gaat hier dus over het Human Resource beleid. Het Human Resource beleid gaat over de manier hoe

Het onderdeel staff gaat het over personeel binnen het bedrijf. In dit onderdeel wordt dus het ‘Human resource (HR)’ beleid besproken. Het HR-beleid gaat over de manier waarop de bovengeschikten omgaan met de ondergeschikten. (Ten Berge & Oteman, 2013) De informatie binnen dit onderwerp is gehaald uit het interview (bijlage B) (Eikelboom & Brouwer, 2015).

3.4.1 Personeelsopbouw, contracten, niveau en ervaring Het distributiecentrum heeft verschillende urencontracten. Er is onderscheid in fulltime contracten en parttime contracten. De verschillende functies binnen het distributiecentrum zijn te vinden bij het organigram in het hoofdstuk structuur. – Fulltimers met een contract van 160 uur: hier is de gemiddelde leeftijd 45 jaar en zijn er vooral mensen werkzaam van mbo-niveau met veel ervaring op de werkvloer. De mensen werken vooral overdag maar soms worden ze een week in de nachtdienst ingezet. Deze groep is voor langere tijd werkzaam binnen de organisatie. – Fulltimers met een contract van 128 uur: hier is de gemiddelde leeftijd 20 jaar oud. De werknemers zijn vooral mbo-studenten die net klaar zijn voor de studie en voor tijdelijk werk nodig zijn, omdat ze net klaar zijn hebben ze ook weinig ervaring op de werkvloer. Deze werknemers worden vaak na 2 jaar weggewerkt uit de organisatie. Met een 128 uur contract werken de werknemers de ene week 5 avonden en de week erop 3 dagen. Dit contract is ontstaan doordat fulltimers met een 160 uur contract vanaf 50 jaar uit de nachtdienst mogen. Er ontstaan dus tekorten aan medewerkers in de nachten. – Parttimers: De parttimers worden 1 dienst in de week ingezet (vrijdagnacht, zaterdag overdag of zondag overdag). Parttimers zijn vooral studenten met geen of weinig ervaring op de werkvloer.

3.4.2 Niveau van het personeel Voor het werk wordt zijn in het algemeen niet erg hoge opleidingen nodig, vooral mbo-opleidingen. Maar voor de functie operationeel manager is er wel een hogere opleiding nodig. Ondanks de medewerkers met het lagere niveau voldoet het niveau wel. Het productieproces van Albert Heijn is namelijk juist een van de sterke punten van de organisatie. Dit wijst erop dat het personeel prima gekwalificeerd is voor het verzorgen van het distributieproces.

3.4.3 Doorstromingsmogelijkheden, trainingen en opleidingen Mensen die goed zijn in bepaalde dingen wordt de mogelijkheid geboden zich hierin te ontwikkelen. De Albert Heijn betaald mee aan het volgen van studies en worden medewerkers vak intern opgeleid voor eventuele taken. Teamleiders worden ook constant bijgeschoold met betrekking tot het omgaan met mensen en aansturing, wat ook geld voor shiftleaders. Als het personeel goed blijkt te zijn binnen een bepaalde taken worden ze hier meer op ingepland. Evenals mensen die slecht in bepaalde taken. Als je de taken waar je goed in bent zo goed blijkt doen is het ook mogelijk om bij een vertrek van een cockpitmedewerker door te groeien naar die functie. Ook kan je takenpakket op de vloer worden uitgebreid.

3.4.4 Motivatie van het personeel Binnen het DC is het werk redelijk eentonig, wat leidt tot verzuim van het werk. Aan de teamleiders is dus de taak om het personeel goed gemotiveerd te houden. De teamleiders doen dit door zo veel mogelijk te delegeren en veel vrijheid te houden voor de medewerkers. Zolang de taken maar op juiste manier binnen de juiste tijd worden uitgevoerd.

Plan van aanpak project ‘de onderneming’ LEA1

17

3.4.5 Vrouwen binnen het distributiecentrum van de Albert Heijn Van nature werken er in de logistiek minder vrouwen dan mannen, de vrouwen vertegenwoordigen maar 30% volgens het onderzoek vrouwen in de logistiek (Lijftogt, 2008). De reden hiervoor is, ook bij het distributiecentrum van de Albert Heijn, het zware werk. Bij het distributiecentrum is te zien dat de vrouwen binnen het bedrijf vooral werken bij de afdeling houdbaar en bijna niet bij vers. Dit is opnieuw te herleiden naar fysiek zwaar werk, want bij vers is de urgentie natuurlijk hoger dan bij houdbaar. Verder is er geen discriminatie, er zijn geen functies die speciaal worden vertegenwoordigd door mannen of vrouwen.

Bijlagen

A. Plan van aanpak

Plan van aanpak

Project: Logistieke Vlammers

Organisatie: Eigenhuis Keuken Groep

Plaats, datum:

Zwolle, 8 september 2016

Opgesteld door: Projectgroep Blauw 3

Jan Boekhout 1106724 [email protected]

Juriaan Krijgsman 1107639 [email protected]

Lars de Valk 1103778 [email protected]

Inhoudsopgave plan van aanpak

1. Achtergronden 2

2. Het projectresultaat 3

3. Projectactiviteiten 4

4. Projectgrenzen 5

5. De producten 6

6. Kwaliteit 7

7. De projectorganisatie 8

Bijlage A 9

Bijlage B 10

1. Achtergronden

Inleiding

Wij schrijven een plan van aanpak, zodat we weten wat ons de komende weken te wachten staat in dit project. Door dit plan van aanpak loopt het project soepel. Het is daarom noodzakelijk dat iedereen weet wat de bedoeling is en wat de taken zijn. Het is de bedoeling dat alle taken en doelstellingen hier duidelijk in verwoord worden.

Deze opdracht wordt uitgevoerd door Jan Boekhout, Juriaan Krijgsman en Lars de Valk van de opleiding Logistiek & Economie op Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Aanleiding

Voor dit project hebben wij gekozen voor het bedrijf ‘Satink Sanitair B.V.’. Satink Sanitair B.V. is een bedrijf gespecialiseerd in keukens, badkamers en tegels, en is gevestigd in Zwolle.

Satink Sanitair B.V. bestaat al ruim 30 jaar en is in die tijd een bekend en betrouwbaar bedrijf geworden.

Ze staan vooral bekend om de goede service en de beste prijzen. Vooral de goede service valt op. Zo heeft het bedrijf veel aandacht voor de klant. Ze luisteren echt naar wat de klant wil, waardoor je je zeer op je gemak voelt.

Er wordt veel gedaan om de klanten te helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw keuken of badkamer laten monteren door een zelfgekozen montagebedrijf of door één van de door Satink Sanitair B.V. geselecteerde bedrijven uit uw regio. Hier heeft u dus ook veel vrijheid in, wat vaak als prettig wordt ervaren door de klant.

Naast deze goede service vindt u bij Satink Sanitair B.V. ook een ruim assortiment. U heeft de keuze uit vele gerenommeerde merken. Zo werken ze alleen al op de keukenafdelingen met vijf verschillende meubelfabrikanten met ieder hun eigen producteigenschappen.

Bij Satink Sanitair B.V. is duurzaamheid erg belangrijk. Zo hebben ze een eigen duurzaamheidsbeleid en helpen ze de klanten graag met het maken van milieuvriendelijke keuzes.

Satink Sanitair B.V. is niet alleen in Zwolle maar ook in de omgeving een zeer bekend bedrijf. Met onder andere de grootste showroom in de regio is het zeker een bedrijf van formaat.

Wij hopen met dit onderzoek een goed beeld te krijgen van de interne organisatie bij Satink. In de volgende hoofdstukken zal meer duidelijk worden over het project en over de organisatie binnen onze projectgroep. Maar vooral is het een leerproject. Waarbij wij onze skills verder zullen uitbreiden

De opdracht gever is Paulien de Graaf-Muller.

2. Het projectresultaat

Het doel van ons project is het zo duidelijk mogelijk in kaart brengen van Satink. Dit doen wij door het stellen van een hoofdvraag en een paar deelvragen. De verzamelde informatie wordt verwerkt in een poster en een rapport. Ook houden we een logboek bij met het verrichte werk.

Hier beneden de hoofdvraag en deelvragen en ook onze opdracht.

Opdracht:

Het analyseren van de interne situatie bij EKG.

Hoofdvraag:

Hoe is de interne situatie bij EKG georganiseerd?

Deelvragen:

1. Hoe is het bedrijf Satink georganiseerd volgens het 7s-model?

2. Wat zijn de primaire processen bij EKG?

3. Wat zijn de secundaire processen bij EKG?

De manier waarop we informatie verzamelen is deskresearch en fieldresearch.

Met behulp van het 7s-model zullen we de verzamelde informatie verder verwerken in het rapport.

3. Projectactiviteiten

Hier staan alle activiteiten die tijdens dit project uitgevoerd moeten worden. Hiermee creëren wij een duidelijk overzicht over alles dat bij dit project komt kijken Dit helpt ons om tot een zo goed mogelijk rapport te komen.

De activiteiten die we tijdens dit project gaan doen zijn:

Allereerst hebben we de algemene activiteiten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de samenwerking in de groep en aanwezigheid in de lessen. Bij de samenwerking in de groep denken wij vooral aan de communicatie en de taakverdeling. Dit is een zeer belangrijk onderdeel om het project goed te laten verlopen. Aanwezigheid in de lessen gaat vooral om een stukje discipline. Daarnaast is het ook fijn om tijdens de lessen goed te werken als we met alle groepsleden bij elkaar zijn.

Wanneer de algemene activiteiten zijn afgerond, zullen we een bedrijf moeten kiezen. Zodra dit gelukt is, moeten we contact opnemen met dit bedrijf. Als het bedrijf mee wilt werken aan ons project, wordt er een afspraak gemaakt voor een interview. In dit interview verzamelen wij zo veel mogelijk informatie over de onderdelen van het 7s-model met betrekking tot het bedrijf.

Zodra alle benodigde informatie verzameld is, gaan wij aan de slag met het uiteindelijke rapport. Dit rapport wordt aan de hand van het 7s-model opgesteld. Hierbij maken wij een taakverdeling. Ieder project lid doet zijn eigen onderdeel. En ieder lid maakt een peer- en self-assessment. Deze onderdelen worden uiteindelijk samengesteld en vormen het eindrapport.

4. Projectgrenzen

Hier wordt aangegeven op welke punten de focus wordt gelegd, en waar niet.

Punten waar de focus op wordt gelegd:

• Het maken van een plan van aanpak.

• Het interviewen van een werknemer.

• Het bestuderen en verwerken van de gegeven antwoorden.

• Het volledige rapport inleveren.

• Een presentatie geven

Het project is begonnen in week 36 en eindigt in week 43

Om deze deadline te halen moeten we uiteraard hard werken.

Verder doen we elke week een stand up, dat is een soort kleine vergadering.

Het gaat over wat we hebben gedaan en wat we gaan doen.

Lopen we tegen problemen aan? Dan melden we dat tijdens de stand up,

5. De tussenresultaten

Hier worden de tussenresultaten van ons project getoond. Dit zijn de belangrijkste punten binnen ons project. Dit houdt in dat niet de gehele planning hier komt te staan.

In week drie moet het bedrijf benadert zijn. In deze week moet ook een go behaald worden voor het Plan van aanpak. Ten slotte moet de actie en besluitenlijst moet ingeleverd worden.

In week vier moet Satink keukens & badkamers bezocht zijn en de interviews afgenomen.

Tenslotte moet in week zeven het totale project ingeleverd worden. Dit is de belangrijkste deadline die er is. Het totale project bestaat uit een poster, een rapport en een peer- en self-assessment formulier. De poster zullen we presenteren. Deze deadline moet gehaald worden willen we het project goed afsluiten.

Dit zijn ver uit de belangrijkste momenten uit ons project. Het project bestaat uit meer gebeurtenissen. Maar dit zijn veruit de belangrijkste deadlines die gehaald moeten worden.

6. Kwaliteit

De kwaliteit van de gegeven informatie is essentieel voor het resultaat.

Dit houden wij zo kwalitatief mogelijk door ons te houden aan de volgende afspraken:

1. Telkens als er nieuwe tekst aan het project wordt toegevoegd, wordt dat gecontroleerd door de andere projectleden.

2. Tijdens het project verrichten wij acties waar tussenproducten uit zullen komen.

Voorbeelden van tussenproducten zijn o.a. verslagen, rapporten en concepten.

Als wij ervoor zorgen dat de tussenproducten kwalitatief goed zijn, zal het eindproduct ook meer kwaliteit hebben.

3. Alle door de projectleden producten worden in hetzelfde lettertype en grote ingeleverd (exclusief titels)

4. Voor externe feedback raadplegen wij onze studiebegeleider.

Verder wordt er elke week vergadert door de projectgroep over de volgende zaken:

– Hoe ver ben je?

– Wat heb je gedaan?

– Wat ga je doen?

– Weet je wat je moet doen?

7. De projectorganisatie

Medewerkers, taken en verantwoordelijkheden:

– Projectleider: Jan Boekhout Roerdomp 33 Meppel 06 43921094 [email protected]

– Notulist: Juriaan Krijgsman Maartstraat 49 Almere 06 57760557 [email protected]

– Project lid: Lars de Valk Vogelwikke 66 Barneveld 06 20183920 [email protected]

Samenwerkingsafspraken:

Tijdens dit project houden wij een logboek bij. In dit logboek komt alles te staan wat we voor dit project hebben gedaan, en wie dit heeft gedaan. Dit geeft een goed overzicht over de taken die zijn voltooid, en de taken die we nog moeten doen. Bij afwezigheid van iemand uit de project groep is het de bedoeling dat de projectleider hiervan op de hoogte wordt gesteld zodat we onze plannen waar nodig, tijdig kunnen aanpassen. Hiervoor gebruiken wij een Whatsapp groep. Dat maakt het communiceren makkelijker en sneller. We zorgen er voor dat alle gemaakte bestanden bij elkaar terecht komen zodat we niks kwijt kunnen raken. Het is de bedoeling dat iedereen de gemaakte afspraken gewoon na komt, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Mocht iemand zijn afspraken niet nakomen, wordt hij er eerst op aangesproken.

Als dat niet helpt moet de persoon één euro per dag dat hij de afspraak niet nakomt betalen.

Tenzij er een goede reden is waardoor het niet lukt. Hierdoor proberen wij elkaar te motiveren om onze taken uit te voeren.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Keuken. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/keuken/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.