Loverboys worden in de recherchebranche ook wel pooierboys... - Essay Marketplace

Loverboys worden in de recherchebranche ook wel pooierboys…

Loverboys worden in de recherchebranche ook wel pooierboys genoemd. Er is hiervoor gekozen, omdat zij loverboys een te lief woord vinden en omdat het eigenlijk gewoon pooiers zijn. Er wordt in dit stuk over loverboys geschreven, omdat het woord loverboys eerder in de volksmond gebruikt wordt (Sols, B. recherchekundige mensenhandel in Amsterdam, persoonlijke communicatie, 10 maart 2016). Loverboys zijn jonge mensenhandelaren die een liefdesrelatie met een vaak minderjarig meisje beginnen om zij vervolgens uit te buiten, veelal in de prostitutie. Dit gebeurd vaak via dwang, dreiging met geweld of fraude, afpersing, misleiding en misbruik van de kwetsbare positie waarin de vrouw/man verkeerd. De loverboys zijn over het algemeen mannen tussen de 20 en 30 jaar. Een groot deel van de mannen heeft de Nederlandse nationaliteit en een allochtone achtergrond. Zij zijn vaak al vanaf jonge leeftijd met criminaliteit bezig en zijn vaak al eens in aanmerking geweest met justitie. Daarnaast hebben loverboys vaak een stoornis en geen geweten (Koelma, A. Zedenpolitie, persoonlijke communicatie, 5 april 2016).

Loverboys zijn een relatief nieuw probleem. In de jaren 90 werd het begrip voor het eerst gebruikt. Voor die tijd was uitbuiting van meisjes vooral bekend binnen de prostitutie. Tegenwoordig beperkt het werkveld van een loverboy zich niet meer alleen tot de prostitutie sector. Er komen nu ook andere vormen van uitbuiting voor zoals het dealen en smokkelen van drugs of een abonnement of lening op de naam van het slachtoffer aansluiten. Daarnaast gebruiken loverboys nu ook vaak het internet om nieuwe slachtoffers te zoeken.

De loverboymethode kan worden opgedeeld in vier verschillende fasen. Daarbij moet worden opgemerkt dat er veel variaties zijn en de ingezette methodes continu veranderen. De beschreven fasen zijn van toepassing op vrouwelijke slachtoffers. De ‘klassieke’ loverboymethode kent de volgende vier fasen: ronselen, inpalmen, loskweken van sociaal netwerk/isoleren en uitbuiten. Tegenwoordig gebruiken loverboys ook vaak het internet. Deze werkwijze wordt de loverboymethode 2.0 genoemd. Deze vier fasen zijn: grooming en hawking, inpalmen, inlijven en uitbuiten. Beide methoden worden vaak door elkaar heen gebruikt. Hieronder worden de vier fasen van de loverboymethode beschreven.

Klassieke lovermethode
Ronselen: zoeken naar een potentieel slachtoffer en deze benaderen. Loverboys ronselen op verschillen locaties zoals winkelcentra, school, clubs en opvangcentra. De loverboy legt contact en probeert indruk te maken op het potentiële slachtoffer. Soms worden er meisjes (lovergirls) ingezet om andere meisjes te ronselen. Een loverboy weet welke meisjes er gevoelig voor zijn en speelt daar op in. Wanneer het meisje in gaat op de aandacht van de jongen probeert hij een liefdes relatie met haar aan te gaan.
Inpalmen: de loverboy probeert het slachtoffer in te palmen met verleidingstechnieken. Hij schenkt haar veel aandacht, geeft (soms) dure cadeaus en doet alsof hij verliefd op haar is. Hij gaat een relatie met haar aan. Hij speelt in op de zwakke plekken van het meisje en doet alsof hij echt om haar geeft. Een kwetsbaar meisje trapt hier vaak in, waar zij krijgen een relatie.
Losweken/isoleren: zodra het meisje verliefd is isoleert hij haar van haar sociale netwerk. Hij zet haar op tegen iedereen en zorgt dat zij breekt met haar sociale netwerk, zodat zij afhankelijk van hem wordt. Een loverboy maakt ook wel is gebruik van drugs om het meisje afhankelijk te maken. Zodra het meisje geïsoleerd is, gaat hij haar controleren. Het meisje krijgt vaak een telefoon waarop zij dag en nacht bereikbaar moet zijn voor hem. Het gedrag van de loverboy verandert. De relatie gaat zich kenmerken door afwisseling van haat en liefde. De loverboy gebruikt steeds vaker geweld en verkrachtingen komen ook voor. Doordat het meisje zo verliefd is en niemand anders heeft, praat zij het gedrag van de loverboy vaak goed.
Uitbuiting: de fase waarin het meisje voorbereid wordt op uitbuiting. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. De loverboy vertelt vaak dat hij problemen heeft. Bijvoorbeeld dat hij een schuld heeft of dat zijn vriend in de put zit doordat het uit is met zijn vriendin. De problemen kunnen erg variëren. In het geval van het terugbetalen van cadeaus of een schuld maakt de loverboy duidelijk dat er geld verdient moet worden. Hij weet een ‘snelle’ manier om geld te verdienen. Dit gaat vaak om prostitutie maar kan ook gaan om het dealen of smokkelen van drugs of leningen of abonnementen op haar naam zetten. Wanneer het meisje tegenstribbelt, gebruikt de loverboy vaak geweld en/of chantage met bijvoorbeeld naaktfoto’s/filmpjes of dwang. In het voorbeeld dat zijn vriend in de put zit, vraagt hij haar om hem gezelschap te houden. Hier volgt ook weer geweld, chantage en dwang. Eenmaal daar komt het vaak voor dat zij met hem naar bed moet of dat zij wordt verkracht. Het meisje moet steeds vaker met anderen naar bed en beland uiteindelijk in de prostitutie. Het komt ook voor dat de loverboy haar een mooie toekomst beloofd en dat zij daar voor moet werken in de prostitutie. Wanneer zij eenmaal begonnen is er geen weg meer terug (Bongers, 2012: 9 – 19).
Iedereen kan slachtoffer worden van een loverboy. Toch is er wel sprake van een risicogroep. Kwetsbare makkelijk beïnvloedbare jongeren die gevoelig zijn voor aandacht, hebben een verhoogd risico. Dit zijn vaak jongeren met een laag zelfbeeld, een instabiele thuissituatie of een problematische achtergrond. Meisjes met een laag IQ hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden (Sols, B. recherchekundige mensenhandel in Amsterdam, persoonlijke communicatie, 10 maart 2016).

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.