Na de tweede wereldoorlog was Nederland verwoest. Op plaatsen waar bommen op waren gegooid waren de huizen helemaal kapot en moesten opnieuw gebouwd worden. Deze periode heet de wederopbouw. De mensen moesten meehelpen met het bouwen van nieuwe huizen en gebouwen. In deze periode was ook de babyboom, omdat de oorlog was afgelopen wouden veel mensen een gezin starten en dit was de perfecte tijd daarvoor. Er was ook een tekort aan geld en voedsel, brandstof was er ook niet veel. Mensen moesten hun geld sparen en hard werken. Maar door de Marshallhulp die Amerika bood ging de economie in Nederland beter en kwam er meer welvaart. Tijdens de wederopbouw waren de lonen laag, en lette iedereen op het geld wat ze hadden. Maar tijdens de jaren 60 kwam er meer werk en gingen de lonen omhoog. De mensen hielden eindelijk wat geld over en konden hiervan luxe apparaten kopen, zoals een tv of een auto. Dit was een hele grote stap voor de mensen in Nederland, het opbouwen van Nederland was goed gegaan en Nederland was beter dan ooit. Nederland begon weer te handelen met Amerika en andere landen. - Essay Marketplace

Na de tweede wereldoorlog was Nederland verwoest. Op plaatsen waar bommen op waren gegooid waren de huizen helemaal kapot en moesten opnieuw gebouwd worden. Deze periode heet de wederopbouw. De mensen moesten meehelpen met het bouwen van nieuwe huizen en gebouwen. In deze periode was ook de babyboom, omdat de oorlog was afgelopen wouden veel mensen een gezin starten en dit was de perfecte tijd daarvoor. Er was ook een tekort aan geld en voedsel, brandstof was er ook niet veel. Mensen moesten hun geld sparen en hard werken. Maar door de Marshallhulp die Amerika bood ging de economie in Nederland beter en kwam er meer welvaart. Tijdens de wederopbouw waren de lonen laag, en lette iedereen op het geld wat ze hadden. Maar tijdens de jaren 60 kwam er meer werk en gingen de lonen omhoog. De mensen hielden eindelijk wat geld over en konden hiervan luxe apparaten kopen, zoals een tv of een auto. Dit was een hele grote stap voor de mensen in Nederland, het opbouwen van Nederland was goed gegaan en Nederland was beter dan ooit. Nederland begon weer te handelen met Amerika en andere landen.

Doordat Nederland een verzorginsstaat was geworden ging het ook beter met de mensen, je kon een uitkering krijgen als je werkeloos was of te oud was om te werken.

amerikanisering

Door de hulp die Nederland kreeg van Amerika kwamen ook Amerikaanse spullen naar Nederland, zo kon je nu coca cola kopen en Amerikaanse kleding. In de jaren 60 zijn de kinderen van de babyboom ongeveer 16. Zij hadden de wederopbouw niet echt meegemaakt dus letten hun niet op alle centen. De meeste jongeren hadden een bijbaantje waarmee ze genoeg verdiende. Ze kochten van hun verdiende geld sigaretten, lp’s, brommers en gingen ervan naar Amerikaanse films. Ook gingen ze naar concerten en leefde zoals hun wilden. Door de jeugdculturen ontstond er een generatiekloof tussen de ouderen
en de jongeren.

Verschillende jeugdculturen

In de jongerenculturen waren verschillende groepen. Zo had je de nozems, de provo’s en de hippies. De nozems die eind jaren 50 kwamen waren de grootste groep en hadden vaak leren jassen aan en een vetkuif. De meisjes droegen vaak petticoats aan en hadden hun haar opgestoken. Zij hadden vaak brommers en waren kinderen van arbeiders.
Nozems werden ook wel is ‘probleemjongeren’ genoemd.

De provo’s stonden bekend om hun ludieke actie’s en kwamen in de midden jaren 60. De provo’s hadden ook het wittefietsenplan, dat hield in dat overal in de stad witte fietsen stonden die je gratis kon gebruiken, je kon zo dus milieu vriendelijk door heel de stad rijden. Ze hadden ook scholen bezet, zo hadden ze het maagdenhuis in Amsterdam ook bezet. Ze wilden meer inspraak in het bestuur van het school zodat ze mee konden beslissen over beslissingen die de school maakte. Deze groep verdween al in 1967, wat al best snel was. De provo’s hadden vaak lang haar. De meiden hadden een minirok aan en de jongens een broekpak.
De hippies kwamen in de eind jaren 60. Deze jongeren wilden vrij leven en niet netjes zoals hun ouders. Ze lieten hun haar lang groeien en droegen tweedehands kleding met felle kleuren en bloemen. Muziek was belangrijk voor de hippies, ze gingen van festival naar festival. Het festival Woodstock in Amerika was een van de grootste festivals, er kwamen vierhonderdduizend jongeren bijeen.
De hippies waren een kleine groep die vooral in Amsterdam verzamelde.

Andere jeugdculturen

Er waren ook nog kleinere culturen buiten de nozems, provo’s en de hippies. De subculturen. Je had de metalheads, skinheads, disco en punks en nog meer.
Deze subculturen waren maar klein en konden niet zo veel bereiken als dat de provo’s of nozems hadden bereikt. Daarom waren sommige subculturen al snel weer verdwenen.
De verschillende culturen hadden ook weer hele andere standpunten zo waren de punks vooral voor het anarchisme terwijl andere culturen dat totaal niet waren.

Generatiekloof

De ouders van de jongeren moesten tijdens de wederopbouw hard werken en zuinig zijn op het geld, ze konden het niet zo uitgeven. Maar de jongeren konden dit wel, zij verdiende genoeg met hun baantje en hadden veel vrije tijd. De ouderen snapte dit niet. Zij wilden dat hun kind ook zuinig was op hun geld, want wat als er nog een oorlog zou uitbreken en ze dan al het geld nodig hadden.
De jongeren luisteren niet naar hun ouders en geven het geld gewoon uit, de tijd van zuinig zijn kende ze niet. Zij hadden de wederopbouw en de oorlog niet meegemaakt. Zij wilde nu leven, en niet zuinig doen net zoals hun ouders. Ze deden daarom ook alles wat zij wilden.

Protest

De Jongeren zongen ook protestliederen tegen dingen die er in de wereld gebeurde en voerde veel protesten uit. Zo protesteerde ze veel tegen de oorlog in Vietnam die Amerika aan het voeren was. Nederlandse zangers maakten ook liedjes hierover, maar ze zongen ook over hun ouderwetse ouders.
De dolle mina’s protesteerde ook, zij wilden dat ze abortus mochten plegen en dat elke vrouw de pil kon gebruiken.

Op welke manier dragen de jeugdculturen mee aan ontzuiling ?

Verzuiling

De mensen in Nederland leefden in groepen / zuilen, je had de katholieken, protestanten, socialisten en de liberalen. De zuilen bepaalde heel je leven, als je een liberaal was ging je niet om met een van de andere zuilen. Je deed alles binnen je eigen groep, en als jouw ouders socialisten waren was jij dat ook. Je ging ook naar een school binnen jouw zuil.
Je stemde ook op de partij waar jouw ouders op stemde, want je had geen informatie over wat de standpunten waren van de andere partijen dus moest je er wel op stemmen. Je had eigenlijk geen eigen mening meer.

Ontzuiling

In de jeugdculturen gingen de jongeren steeds minder luisteren naar hun ouders, en zich minder aan de regels houden die zij stelden.
De katholieken en protestanten stopten met naar de kerk gaan en begonnen om te gaan met mensen uit de anderen zuilen.
De jongeren vonden hun eigen mening belangrijk en gingen dus niet stemmen op wat hun ouders wilden of op hun zuil, ze wilden doen wat ze zelf wilden dus dat betekende ook stemmen op een partij die hun wilden.

Een eigen mening

De jongeren hadden hun eigen mening, over heel veel dingen.
Zo vonden ze de zuilen ouderwets, want hun snapten niet dat je niet gewoon mocht praten met iemand uit een andere zuil.

Welke andere gevolgen van ontzuiling zijn er ?

Verzorginstaat

Doordat Nederland een verzorgingstaat werd had ook geholpen aan ontzuiling, de zorg was minder afhankelijk van de zuil waarin je leefde. Ook zagen mensen programma’s op tv over hoe het in andere zuilen was, zo kregen ze meer informatie daarover en hoorde ze de ideeën van de partijen van andere zuilen.
Er werden kerken gesloopt of naar een andere plek verhuisd. De mensen wilden hun eigen leven leiden, zonder te luisteren naar een priester of een politicus.
Nederland werd vrijer, de jongeren kregen een vrijere opvoeding en mensen kregen een hele nieuwe leven stijl.

Ontkerkelijking

Ontkerkelijking is ook een groot gevolg van de ontzuiling.
Door op tv te zien hoe het in andere zuilen was wilden gelovigen niet meer precies doen wat de kerk wilde.
En de katholieken luisterde ook niet veel meer naar de paus.
Ze begonnen minder naar de kerk te gaan en begonnen te stemmen op socialistische of liberale partijen.
Er werden kerken gesloopt of naar een andere plek verhuisd. De kerk werd dus steeds minder belangrijk.

Beter voor Nederland

Nu dat de zuilen eindelijk weg waren was het in Nederland makkelijker geworden.
De politiek ging samenwerken en konden op sommige dingen het eens worden, waarbij ze het bijvoorbeeld toen de zuilen er nog waren niet eens konden worden.
De mensen in Nederland hadden nu ook meer sociale contacten, want als je eerst alleen met de mensen van jouw zuil om mocht gaan mocht je nu met iedereen om gaan.

Op welke manier veranderd Nederland door de ontzuiling ? (nieuwe partijen e.d.)

Door de ontzuiling kregen mensen meer sociale contacten, ze gingen voortaan om met mensen uit andere zuilen die ze anders nooit hadden gesproken. Er werden ook nieuwe partijen opgericht die bijvoorbeeld een mix waren van ideeën van protestanten en socialisten. De verschillende tv en radio programma’s die eerst bij een zuil hoorde waren nu voor iedereen bestemd. Door de ontkerkelijking kregen sommige confessionelen partijen minder stemmen, zij gingen dan op socialistische of liberale partijen stemmen.
Voor de ouderen was de ontzuiling heel anders, zij waren gewend in een zuil te leven en niet om te gaan met mensen uit een andere zuil, maar dit veranderde allemaal voor ze.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.