Essay: We gaan er steeds meer op uit en krijgen ook steeds meer mogelijkheden om dit te doen. Gewortelde voorkeurspatronen bij de verkeersdeelnemers zorgen er voor dat we elkaar massaal ontmoeten op ‘s Neerlands wegen. Bij elk budget, elke leeftijd en elke lichamelijke toestand is er sprake van verhoogde mobiliteit. De commercie speelt hier handig op in door een scalar aan mogelijkheden te bieden ter ondersteuning van deze behoefte. Op de Nederlandse wegen wordt het steeds veiliger.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • We gaan er steeds meer op uit en krijgen ook steeds meer mogelijkheden om dit te doen. Gewortelde voorkeurspatronen bij de verkeersdeelnemers zorgen er voor dat we elkaar massaal ontmoeten op ‘s Neerlands wegen. Bij elk budget, elke leeftijd en elke lichamelijke toestand is er sprake van verhoogde mobiliteit. De commercie speelt hier handig op in door een scalar aan mogelijkheden te bieden ter ondersteuning van deze behoefte. Op de Nederlandse wegen wordt het steeds veiliger.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 706 words. Download the full version above.

Onze culturele behoefte om elkaar op te zoeken en om gezamenlijk te bewegen van hot-naar-her, in combinatie met het gebruik van dezelfde infrastructuren en op dezelfde tijdstippen zorgt ervoor dat de verkeersrisico’s enorm toenemen. Dat de commercie ons tegenwoordig complexe voortbewegingsproducten biedt zoals smart-balance-boards, intelligent vehicles of elektrische fietsen en dat daarmee grote hoeveelheden mensen rondscheuren, op dat hele kleine stukje aarde, maakt het er niet veiliger op.

Beperkingen van mensen

Gelukkig herkent de commercie zich ook in de behoefte aan veiligheid, waardoor een geheel nieuwe markt ontstaan is voor veiligheidsproducten gericht op de mobiliteitswens. Voorbeelden van deze producten zijn: het alcoholslot voor auto’s, een alcoholslot zorgt ervoor dat je niet in beschonken toestand kunt deelnemen aan het verkeer; bochtverlichting bij auto’s en fietsen, waardoor een beter zicht op de zijkanten van de weg of de berm ontstaat bij het nemen van een bocht, waardoor medegebruikers sneller waargenomen worden; ledverlichting bij fietsen, fietsveiligheid wordt bevorderd door ledverlichting met een grotere lichtopbrengst, waardoor men sneller gezien wordt en daarnaast zijn er de wat meer huis-tuin-en-keukenhulpmiddelen zoals de fietshelm, welke bijdraagt aan het verkleinen van letsel bij ongelukken. De wat meer futuristische systemen zoals radardetectie op auto’s of zelfrijdende intelligent vehicles zijn momenteel breed in onderzoek. Een belangrijk aspect hier is dat we de beperkingen van mensen in bepaalde situaties herkennen, zodat er steeds meer veiligheidsmiddelen komen die deze situaties voorkomen.

“Het beleid om het aantal ongelukken tussen auto’s en fietsen te verminderen, is redelijk succesvol.”1) Hieraan liggen een aantal redenen ten grondslag. In eerste instantie is de infrastructuur verbeterd met meer gescheiden banen, waarbij er bovendien verbeterde voorrangsregels zijn gekomen, die rekening houden met kwetsbare groepen zoals fietsers of wandelaars. Ten tweede worden we middels overheidsvoorlichting via de media bewust gemaakt van de brede toename van verkeersdrukte, het appèl in deze voorlichting richt zich dan ook op verdraagzaamheid voor elkaar ter voorkoming van verkeersdrama’s.

Fietsongevallen

Alhoewel de conclusie zou kunnen worden getrokken dat het weggebruik steeds veiliger wordt, zoals uit eerdergenoemde argumentatie blijkt, is dit niet terecht. Dit blijkt uit het citaat van Pelgrim waarbij hij het volgende zegt: “Het aantal dodelijke ongevallen onder fietsers neemt niet structureel toe, in 2011 waren het er tweehonderd. Maar het aantal fietsongevallen waar fietsers bij betrokken zijn, stijgt al vijf jaar gestaag.”1) Een reden hiervoor is de grotere deelname van ouderen in het verkeer. Met name de hogere leeftijdsverwachting zorgt voor een grotere deelname van de ouderen. Zij zijn de vleesgeworden manifestatie van culturele aspecten en normen en waarden zoals respect en geduld. Gezellig keuvelend naast elkaar fietsend zorgen zij voor grotere risico’s ten opzichte van overige deelnemers aan het verkeer. Neem daarbij de slechte voertuigbeheersing van hun elektrische speeltje en alle ingrediënten voor een volgend verkeersdrama zijn aanwezig.

Echter de moderne oudere is vaak goed opgeleid en zich ter degen bewust van nieuwe innovaties. Tevens is de huidige oudere vaak nog erg vitaal en levenslustig en ook mentaal in staat tot het deelnemen aan het verkeer. Commercieel is dit erg interessant want ouderen zijn vaak meer vermogend, goud van oud, zogezegd. Aldus wordt deze doelgroep op z’n wenken bediend als het gaat over passende mobiliteit, want de klant is koning. Elektrische fietsen met twee of meer wielen en met toegespitste klantvriendelijke elektrische motoren zijn het gevolg. Ouderen van deze tijd zijn zich terdege bewust van hun mobiliteit en de verantwoordelijkheid die hierbij past. Zij vertolken de nieuwe norm in respect voor elkaar en verkeersveilig gedrag. Dat dit gepaard gaat met het gezamenlijk erop uit trekken geeft uiting van sociaal gedrag.

Veiligheid

In Nederland is verkeersveiligheid een onderwerp waarover veel gepraat wordt. Verkeersveiligheid en sociaal gedrag zijn belangrijke pijlers binnen het gebruik van onze infrastructuur. Duidelijk moge zijn dat nieuwe mobiliteitsproducenten inzetten op de vergroting van verkeersveiligheid. Maar kennelijk is dit niet voldoende voor een verlaging van het risico op ongelukken. Ons gedrag en houding zijn minstens zo belangrijk. De vraag die wij onszelf dan ook moeten stellen is: zijn wij in staat om rekening te houden met elkaar? Want veiligheid is een zaak van ons allen voor ons allen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, We gaan er steeds meer op uit en krijgen ook steeds meer mogelijkheden om dit te doen. Gewortelde voorkeurspatronen bij de verkeersdeelnemers zorgen er voor dat we elkaar massaal ontmoeten op ‘s Neerlands wegen. Bij elk budget, elke leeftijd en elke lichamelijke toestand is er sprake van verhoogde mobiliteit. De commercie speelt hier handig op in door een scalar aan mogelijkheden te bieden ter ondersteuning van deze behoefte. Op de Nederlandse wegen wordt het steeds veiliger.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/we-gaan-er-steeds-meer-op-uit-en-krijgen-ook-steeds-meer-mogelijkheden-om-dit-te-doen-gewortelde-voorkeurspatronen-bij-de-verkeersdeelnemers-zorgen-er-voor-dat-we-elkaar-massaal-ontmoeten-op/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.