Lucrarea de faţă îşi propune analiza şi proiectarea unei aplicaţii web - Essay Marketplace

Lucrarea de faţă îşi propune analiza şi proiectarea unei aplicaţii web

Lucrarea de faţă îşi propune analiza şi proiectarea unei aplicaţii web care să vină în ajutorul unei companii de prestări servicii situată în Cluj-Napoca. Această companie îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcțiilor, având un număr relativ mare de clienţi și de angajați. Activitatea profesională a acesteia constă în realizarea de lucrări de construcții civile și industriale precum și lucrări de finisaje interioare și exterioare. Proiectul acesta este realizat pentru a spori activitatea din cadrul firmei OKConstruction, pentru creșterea cererilor de prestări servicii și eficientizarea serviciilor prin crearea şi dezvoltarea unei aplicaţii web care să permită o mai bună gestionare a activităţii firmei.

Aplicaţia constă în expunerea ofertelor pe care această firmă le realizează, programarea unei întâlniri pentru stabilirea detaliilor în cazul în care utilizatorul dorește să apeleze la serviciile oferite de firma OKConstruction, iar pentru persoanele care sunt interesate de noutațile/ofertele/promoțiile pe care această firmă le oferă, aceștia își pot crea un cont de utilizator. Această aplicaţie este necesară pentru a putea oferi servicii profesionale clienţilor prin creşterea eficienţei serviciilor oferite şi sporirea posibilității de a atrage noi clienţi. Se dorește, de asemenea și reducerea timpului necesar furnizării informaţiilor clienţilor, întrucât „Timpul înseamnă bani” şi nici o parte nu este interesată să irosească timpul pe acest aspect informativ.

Grupul ţintă vizat este format din doua categorii principale de utilizatori: angajatul/administratorul magazinului de prestări servicii și clientul, fiecare având drepturi diferite asupra informaţiilor stocate în baza de date, oferite de specificul contului.

Administratorul/angajatul va putea adăuga oferte noi, edita şi şterge imobile deja existente în baza de date, cauta imobile în funcţie de cerinţele şi preferinţele clientului și consultarea istoriei ofertelor companiei. Totodată, administratorul va avea posibilitatea de a adăuga noi utilizatori, a şterge şi modifica utilizatorii şi de a vedea informaţiile despre aceștia.

Clientul va avea acces la paginile magazinului putând vizualiza ofertele/noutățile pe care această firmă le oferă, își va putea face un cont de utilizator însă nu va avea acces la panoul de control care este administrat de angajatul/administratorul magazinului online care are această responsabilitate.

Lucrarea aceasta este structurată pe 7 capitole.

Capitolul 1 cu titlul “Identificarea și Descrierea Problemei” schițează în prima parte profilul firmei dar și de ce este nevoie pentru ca aceasta să își îndeplinească scopul cu succes și la capacitățiile ei maxime. Subcapitolul intitulat “Motivația” ne ilustrează argumentele pentru care această aplicație a fost realizată cuprinzând atât cauzele care au generat scăderea profitului cât și stabilirea obiectivelor pentru o companie care doreşte să îşi eficientizeze serviciile prestate pe piaţă în domeniul construcțiilor. Tot în acest capitol am vorbit puțin despre contextul sistemului și cele patru fațete ale acesteia (Fațeta Utilizare, Fațeta Subiect, Fațeta IT și Fațeta Dezvoltare) dar și despre baza informațională pentru a se cunoaște şi respecta prevederile legale impuse persoanelor juridice care activează pe piaţa construcțiilor din România. Capitolul 1 l-am încheiat prin declararea utilizatorilor beneficiari ai acestei aplicații și redarea bazei tehnice care presupune existenţa unei baze constituită din totalitatea mijloacelor tehnice de culegere, transmitere, stocare şi prelucrare a datelor.

În capitoulul 2 intitulat ”Cerințe de sistem” am prezentat sursele de cerințe indentificate, apoi metodele de elicitaţie pe care le-am utilizat și anume: metoda cazurilor de utilizare, brainstorming, chestionarului şi a interviului. Aceste metode de elicitaţie sunt folosite pentru a înţelege şi în acelaşi timp, a extrage necesităţile stakeholderilor. Partea de formulare a cerințelor le-am împărţit în cerinţe funcţionale şi cerinţe calitative. Am încheiat acest capitol cu “Procese și activități” prin care au fost ilustrate și diagramele de activitate aferente.

În capitolul 3 este ilustrat modelul de dezvoltare utilizat în această aplicație – Modelul de dezoltare în cascadă care cuprinde mai multe etape: identificarea şi analiza cerinţelor de sistem, proiectare, implementare, integrare şi mentenanţă. Am încheiat acest capitol printr-un glosar în care am prezentat definiții, explicații, descrieri detaliate ale conceptelor importante care caracterizează spațiul problemei abordate.

De la capitolul 4 începe proiectarea logică a sistemului. Aceasta cuprinde arhitectura sistemului și contextul de funcționare a acestuia atât la nivel general cât și pe componente în acest scop fiind utilizată diagrama de componente. Am continuat acest capitol cu ARHITECTURA MODEL-VIEW-CONTROLLER – MVC, un model arhitectural software pentru implementarea interfețelor utilizator pe computere. El împarte o aplicație dată în trei părți interconectate, pentru a separa reprezentările interne ale informațiilor de modalitățile în care informațiile sunt prezentate și acceptate de la utilizator. În încheierea capitolului 4 am ilustrat baza informațională prin diagrama entitate relație și am redat structura fizica a datelor.

Capitolul 5 cu titlul “ Tehnologii specfice ” ne întâmpină cu o prezentare pe rând a tehnologiilor ce au fost folosite la crearea aplicației web, incluzând cea mai importantă piesă, framework-ul Laravel realizată cu ajutorule serverului XAMPP care este cel mai popular mediu de dezvoltare PHP și are o distribuţie Apache uşor de instalat ce conţine MySQL, PHP şi Perl. Framework-ul Laravel este un cadru MVC (Model View Controller) iar aplicația a fost realizată cu ajutorul limbajelor HTML, CSS și PHP. Baza de date a fost realizată cu MySQL, un sistem de gestiune a bazelor de date relaţional fiind cel mai popular SGBD open-source la ora actuală. Trebuie de asemenea să menționez folosirea framework-ului de tip Bootstrap utilizat pentru o mai bună gestionare a interfeței site-ului, componentele acestuia ajutându-ne la realizarea responsivă a paginii, făcând-o adaptabilă la orice rezoluție de tip: desktop, tabletevdar și telefoane mobile.

Capitolul 6 Acest capitol conține următoarele patru subcapitole: Instalarea Laravel și Composer, Controller, Rute și Views. Al doilea subcapitol este Migrarea în care am amintit și despre Eloquent – modelul pentru baza de date în Laravel. A treia parte a aplicației este partea de autentificare iar în ultima parte am vorbit despre operațiile CRUD folosite pentru a crea, citi, actualiza și șterge o resursă realizate în panoul de administrare.

În capitolul 7 am vorbit despre testarea aplicației. Aici am amintit despre testarea funcțională, testarea de utilizare a aplicației , testarea de explorare și de compatibilitate

Capitolul 1 IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA PROBLEMEI

În oraşele mari, piaţa imobiliară este extrem de bine reprezentată, în prezent, pe piaţă regăsindu-se două categorii principale de operatori: firme de renume, cunoscute (un număr relativ redus) – reprezentând fie sucursale ale unor companii străine, fie locale – cu cifre de afaceri anuale de sute de mii de dolari, care acoperă un segment semnificativ de clienţi (în special din mediul de afaceri – companii multinaţionale) și firme/agenţii de dimensiuni medii şi mici (un număr extrem de mare), care îşi dispută cota de piaţă rămasă – în special orientate către o piaţă de “cartier”.

Aplicaţia realizată vine în ajutorul companiei de prestări servicii Ok Construction, de dimensiune medie, cu sediul în Cluj-Napoca care a luat ființă în anul 2000 care se distinge prin calitatea serviciilor de prestări servicii oferite. Această companie îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcțiilor, având un număr relativ mare de clienţi, astfel având un număr mare de lucrări realizate atât în oraşul Cluj-Napoca cât și în împrejurimi. Lucrarea aceasta are ca și temă construirea unui site virtual de prestări servicii personalizat, cu oferte în domeniul construcțiilor firmei OkConstruction, o afacere mică, dar care prezintă un potențial semnificant în execuția respectivelor servicii. De asemenea pune la dispoziţia clienţilor o echipă de agenţi şi experţi tineri, activi, cu o reputaţie ireproşabilă şi foarte bine pregătiţi pentru a răspunde celor mai exigente cerinţe. Membrii firmei sunt capabili să armonizeze experienţa cu schimbările frecvente ce apar pe piaţa construcțiilor, adaptându-se la situaţia existentă, luând în considerare în primul rând dorinţele clientului.

În acelaşi timp, datorită managementului şi coordonării echipei noastre, pornind de la principii riguroase privind competenţa şi calificarea profesională şi printr-o activitate bazată pe o atentă analiză a pieţei, compania Ok Construction oferă clienţilor săi încredere în capacitatea de a soluţiona problemele în domeniul construcțiilor de orice natură.

Profitabilitatea afacerii poate fi mărită prin considerarea aspectelor legate de diversitatea ofertei faţă de concurenţă – tocmai de aceea, firmele de dimensiuni relative mici au început să ofere produse integrate. Cu cât o firmă de dimensiune mică şi mijlocie

oferă asistenţă în toate etapele derulării unei tranzacţii (Administraţie Financiară, Proiectare, Cadastru, Notariat, etc), cu atât şansele acesteia de a câştiga teren în faţa concurenţei cresc. În prezent compania nu dispune de un site de informare a publicului ceea ce face ca activitatea să nu atingă întocmai un nivel înalt de performanţă. Compania Ok Construction doreşte să se distingă de restul firmelor şi să îşi crească numarul de clienţi prin procurarea unei aplicaţii web, care să utilizeze baza de date existentă şi să permită căutari avansate a lucrărilor înregistrate în baza de date.

Aplicaţia va conţine o interfaţă care poate fi folosită cu uşurinţă iar datele sunt manevrate în cel mai scurt timp, după placul fiecărui utilizator care o foloseşte.

1.1. Motivația

Poziţia pe piaţă a companiei de prestări servicii poate fi consolidată prin mai multe opţiuni care se pot folosi cum ar fi: publicitate în mass media, prin înscrierea ofertelor în portalurile specializate în construcții, utilizând programe informatice moderne pentru formarea rapidă a bazei de date a companiei, prin trainingul şi selectarea riguroasă a angajaților, prin asocierea cu alte companii (dacă este cazul).

În cazul de faţă s-a ales îmbunătăţirea serviciilor oferite de companie prin crearea şi dezvoltarea unei aplicaţii web care să permită o mai bună gestionare a activităţii acesteia. Această alegere are la bază o serie de factori economici, cum ar fi numărul de clienți, profitul companiei, etc. Această aplicaţie este necesară pentru a învinge concurenţa, astfel putând oferi servicii profesionale clienţilor prin creşterea eficienţei serviciilor oferite şi sporind posibilitatea de a atrage noi clienţi. De asemenea se doreşte reducerea timpului necesar furnizării informaţiilor clienţilor, întrucât „Timpul înseamnă bani” şi nici o parte nu este interesată să irosească timpul pe acest aspect informativ.

Sistemul informatic este astfel conceput, încât să corespundă anumitor cerinţe provenite din diferite grupuri de utilizatori: în primul rând, clienții care apelează la magazinul de prestări servicii, respectiv a administratorului întegii companii care dorește să fie la curent cu informațiile actuale ale vânzărilor serviciilor. Beneficiile acestui proiect sunt următoarele: promovarea serviciilor oferite printr-un contact direct şi interactiv cu clienţii primul avantaj fiind posibilitatea de a oferi informaţii recente şi ample despre acestea, service mai bun pentru clienţi- consultanţa poate fi disponibilă non-stop, relaţiile interumane fiind mai strânse, adaptarea la shimbări poate fi mai rapid şi mai facil efectuată atunci când firma este deja la curent şi utilizează cele mai noi tehnologii ale comerţului electronic, îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii – fiecare client trebuie sa se simtă apreciat, remarcat dezvoltându-se relaţii 1-la-1. Monitorizând atitudinile clienţilor, firma poate obţine informaţii preţioase despre proiectarea noilor produse sau îmbunătăţirea celor vechi. Se adaugă o noutate în ceea ce priveşte aflarea ultimelor noutăți /oferte ale acesteia prin crearea unui cont de utilizator și autentificarea, acestea ducând la creșterea prestării serviciilor oferite. Fiind multe companii care se află în concurenţă, managerii/administratorii doresc să menţină firma pe piaţă printr-o continuă evoluție și dezvoltare prin utilizarea unor tehnici eficiente la nivelul întreprinderii.

Se doreşte creşterea numărului de clienţi dar nu doar de pe un singur segment de piaţă, ci pe mai multe, incluzând atât persoanele fizice interesate de construirea unui imobil, cât şi brokerii şi investitorii, care dispun de sume mult mai mari de bani, decât persoanele fizice obişnuite. Ok Construction doreste să se diferenţieze de concurenţă utilizând această aplicaţie web, pentru a furniza servicii suplimentare şi profesionale faţă de ceilalţi actori de pe piaţă. Concurenţa companiei Ok Construction este într-o continuă creştere întrucât în ultima perioadă, asistăm la o deschidere tot mai mare a băncilor de acordare a creditelor. În plus, acestea au lansat produse standard de creditare în lei tot mai avantajoase, comparabile ca nivel al ratei lunare cu cea generată de un credit prin programul Prima Casă, unele dintre acestea având inclusiv dobândă fixă în primii ani. De asemena, fondurile pentru Prima Casă au fost suplimentate la început de an având în total, un plafon total de peste 2,5 miliarde lei (Monitorul , “Prima casă” 2017). Un alt factor reprezintă rata unui credit, mai mică decât chiria, ducând la o creştere a numărului de actori pe piaţa imobiliară.

Vom folosi diagrama Fish-bone pentru a determina factorii care au dus la definirea problemei şi pentru a îndrepta atenţia asupra unor probleme principale. Astfel, putem elimina principalele probleme şi în cele din urmă, vom înţelege mai bine cum funcţionează sistemul.

În cazul companiei Ok Construction diagrama se reprezintă astfel:

Fig. 1. Diagrama Fish-Bone

În Figura 1 au fost reprezentate grafic cauzele care au dus la necesitatea realizării unei aplicaţii web care să eficientizeze serviciile furnizate de o companie de prestări servicii în domeniul construcțiilor şi de asemenea efectele produse de acestea. Principala cauză care a stat la baza deciziei de realizare a unei aplicaţii web a fost tendinţa descrescătoare a profitului datorată pierderii clienţilor, care alegeau să meargă la concurenţii de pe piaţă. Această scădere a numărului de clienţi s-a datorat lipsei unui site în care clienții să vadă ofertele și lucrările realizate până în acest moment. Totodată se doreşte axarea pe mai multe segmente din piaţa construcțiilor pentru atragerea clienţilor noi precum și oferirea unor servicii profesionale şi investitorilor, care au cerinţe mult mai mari de la compania de prestari servicii, în comparaţie cu un simplu client care doreşte să construiască/amenajeze un imobil. Aceștia gestionează foarte mulți bani și avându-i ca și clienți ar crește considerabil profitul companiei.

Concurenţa pe piaţa construcțiilor este în creştere, iar pentru diferențiere este necesară oferirea unor servicii mai complexe şi profesionale decât celelalte companii de pe piață. Pentru a avea clienţi multumiţi este necesar ca şi angajaţii să fie la fel de mulţumiţi şi este importantă și satisfacția angajatului prin oferirea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii în condiţii profesionale, având informaţii actualizate şi concrete.

Fig. 2. Diagrama Pareto

Graficul realizat se utilizează pentru a verifica dacă legea lui Pareto este evidentă pentru situația analizată. Dacă se verifică această lege atunci 20% din categoriile din partea stângă a axei x determină 80% din impactul asupra problemei analizate și trebuie abordate cu prioritate pentru a rezolva respectiva problemă.

Indiferent de mărimea unei afaceri şi de stadiul ei de dezvoltare fiecare conducător al unei afaceri trebuie să cunoască care sunt resursele de care dispune, cum poate să le folosească cât mai eficient pentru a obţine rezultatele dorite (planificare) şi care sunt acţiunile care îi aduc câştig sau pierdere pentru a putea lua deciziile corecte.

Stabilirea obiectivelor este necesară pentru toate nivelurile strategice ale firmei, inclusiv atunci când se doreşte dezvoltarea unei aplicaţii web care să vină în ajutorul unei companii de prestări servicii, care doreşte să îşi eficientizeze serviciile prestate pe piaţă.

G1: Realizarea unei aplicaţii web pentru a eficientiza serviciile furnizate.

G1.1: Obţinerea facilă a informaţiilor care să aibă la bază criterii cât mai variate.

G1.1.1: Acces rapid la informație.

G1.1.1.2: Afişarea celor mai noi oferte înregistrate în cadrul companiei.

G1.2: Simplificarea și reducerea timpului necesar prezentării portofoliului de lucrări.

G1.3 Reducerea timpului planificării unei întâlniri prin programarea acesteia online.

G1.4: Monitorizarea lucrărilor realizate de compania de prestări servicii în timp.

G1.1.4.1: Câmpuri de autentificare.

Ierarhizarea obiectivelor se face ţinând cont de sfera de influenţă a diferitelor obiective iar punctul de plecare în definirea lor îl constituie misiunea firmei, care într-un anumit sens poate fi considerată cel mai cuprinzător şi important obiectiv. Astfel, în permanenţă trebuie avut în vedere scopul firmei, obiectivele firmei pe piaţa pe care îşi desfăşoară activitatea. Pentru o înţelegere mai amănunţită, ierarhizarea obiectivelor se poate reprezentă grafic.

Fig. 3. Diagrama Obiectivelor

1.2 Context

Magazinul prezentat este destinat firmelor care au ca domeniu de activitate prestarea serviciilor în domeniul construcțiilor. Prin acest magazin virtual, clienții pot opta pentru realizarea unor lucrări de prestări servicii de către o firmă specializată, putând vizualiza și alte lucrări realizate de aceasta, dar având posibilitatea și de a deveni un utilizator care este la curent cu toate noutățile prin posibilitatea de a-și face un cont de autentificare. O altă funcționalitate a acestui magazin este comunicarea între client și firmă prin intermediul paginii “Programează o ședință”.

Sistemul urmăreşte următoarele faţete (Moca 2017):

• Faţeta subiect;

• Faţeta utilizare;

• Faţeta IT;

• Faţeta dezvoltare;

Faţeta subiect (Moca 2017) constă în tratarea obiectelor (tangibile/ intangibile) și evenimentelor din contextul sistemului care sunt relevante pentru acesta (concepte cheie).

Aplicația de centralizare a datelor are opțiuni de :

• Adăugare de oferte și lucrări realizate până acum.

• Vizualizarea, editarea și ștergerea datelor din baza de date de către administrator.

Faţeta utilizare (Moca 2017) Un sistem orientat software este utilizat de către utilizatorii săi pentru a atinge un set de obiective. Faţeta utilizare cuprinde toate aspectele legate de utilizarea sistemului de către utilizatorii săi:

-Obiective urmărite de utilizatori

-Fluxuri de date, procese

-Caracterizarea comportamentului per grup de utlilizatori

-Politici de acces la resurse funcţie de rol

Această aplicaţie este utilizată de către angajaţii companiei Ok Construction, în scopul eficientizării muncii şi oferirea unor servicii profesionale clienţilor. Utilizatorii cu drept de administrator doresc ca prin intermediul aplicației să poată insera în baza de date informaţii noi, într-o manieră simplă şi uşor de utilizat, astfel încât să nu fie nevoie de cunoştiinţe avansate de informatică. De asemenea se doreşte să se poată modifica datele deja existente în cadrul bazei de date, prin intermediul unei interfeţe prietenoase.

Faţeta utilizare este determinată de către utilizatorii care interacţionează cu sistemul. Cei care beneficiază de funcţionalitatea întregului sistem sunt atât clienții companiei, cât şi orice utilizator care vrea să afle informații despre aceasta companie.

Interfaţa utilizator este una vizuală, grafică şi interactivă, fiind foarte uşor de manevrat. În acest caz, interfaţa utilizator este o formă web .

Faţeta IT (Moca 2017) Faţeta IT cuprinde toate aspectele legate de tehnica de calcul/tehnologii software existente actualmente în context sau impuse prin reglementări, politici, legi, şi la care sistemul se va supune în faza de deployment(instalare la client).

Această aplicaţie va fi gazduită de un server poziţionat în cadrul firmei. Serverul are urmatoarele caracteristici: Server Dell PowerEdge R520 cu procesor Intel Xeon E5-2407 2.20GHz, 1x8GB, DVD+/-RW, Sursa 2x750W, avand IP-ul 93.125.235.178, DNS 8.8.8.8. De asemenea trebuie să existe pe server o versiune de PHP 5.3 și o versiune de Laravel 5.4.

Pentru a utiliza această aplicaţie este nevoie în primul rând de acces la internet, altfel nu va funcţiona. Provider-ul de internet este foarte important şi din acest motiv acesta trebuie ales cu grijă. Viteza minimă la internet recomandată pentru a funcţiona aplicaţia este de 100 MB/s.

Momentan există o reţea de calculatoare în cadrul firmei care cuprinde un număr de 5 calculatoare si 2 laptop-uri. Acestea folosesc ca şi sistem de operare Microsoft Windows 7 Ultimate. Aplicaţia permite utilizarea sistemelor de operare nu doar Microsoft Windows 7 Ultimate, ci şi alte variante de Microsoft Windows 7 şi Microsoft Windows XP.

De asemenea pentru a fucţiona aplicaţia este nevoie de utilizarea unui browser. În momentul de faţă compania utilizează ca şi browser Google Chrome versiunea 34.0.1847.76 şi Mozila FireFox 28.0.0 . Aceste variante de browser sunt compatibile cu aplicaţia dar se pot utiliza şi versiuni mai nou apărute. Este recomandat să se utilizeze cookie-urile, deoarece acestea ajută utilizatorii să nu mai reintroducă aceleaşi informaţii de foarte multe ori. Pentru siguranță se vor instala, pe calculatorele din reţea, programe de detectare a aplicatiilor malware.

Faţeta dezvoltare (Moca 2017) Documentează toate aspectele care influenţează viitoarea dezvoltare a sistemului.

Aplicaţia este realizată dupa modelul cascadă, astfel fazele dezvoltării sunt parcurse succesiv, numai după ce faza anterioară este completă. Dacă cerinţele se formulează clar şi corect în faza de analiză, nu va fi necesară revenirea şi modificarea semnificativă a rezultatelor obţinute în fazele anterioare. Pentru dezvoltarea aplicaţiei, firma va avea nevoie de o persoană care să stabilească cerințele companiei și să analizeze situația actuală și mai apoi sa dezvolte aplicația necesară. Partea de testare are loc între cerinţele din analiză şi rezultatul aplicaţiei. La acest nivel se testează dacă aplicaţia are sau nu bug-uri, dacă rulează corect şi nu se blochează din cauza utilizării necorespunzătoare sau din cauza altori factori.

Sistemul trebuie să aibă o interfață prietenoasă cu utilizatorul, fiind ușor de accesat, fără a fi nevoie ca utilizatorul să dețină cunoștințe informatice pentru a o putea folosi.

Baza informaţională

Eficientizarea activitatea desfăşurată în cadrul unei companii de prestări servicii se poate realiza prin cunoașterea şi respectarea prevederilor legale impuse persoanelor juridice care activează pe piaţa construcțiilor din România. Astfel, avem urmatoarele legi care trebuie avute în vedere :

1. (Monitorul 2002)Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată în Monitorul Oficial nr. 740/10.10.2002

2. (Monitorul, Legea nr. 319- Legea securitatii si sanatatii in munca 2006)Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă. Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006

3. (Monitorul, Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor 2011)Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor.Monitorul Oficial nr. 712/08.11.2001

4. (Monitorul, Hotararea de guvern privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piața 2004)Hotărârea de guvern nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață modificată prin Hotararea Guvernului nr.809/14.07.2005

5. (Monitorul, 5. Hotararea de guvern nr. 300 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile 2006)Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006

6. (Monitorul, Legea 31, privind societăţile comerciale 1990)Legea 31/1990, privind societăţile comerciale

7. (Monitorul, OMAI 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor 2007)OMAI 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Utilizatorii aplicaţiei şi politici de acces la resurse

Aplicaţia are ca utilizatori angajaţii companiei, administrator care va putea adăuga, modifica, şterge, edita informaţiile stocate în baza de date și clienții firmei. Administratorii au un cont personal care le conferă o serie de drepturi asupra datelor stocate în baza de date.

Utilizarea sistemului se realizează diferit în funcţie de tipul utilizatorului:

• Clienții companiei Ok Construction care iși pot face un cont prin care se autentifica și pot fi la curent cu toate ofertele și noutățile oferite de aceasta.

• Administratorii vor putea face modificări în baza de date, şi anume: adăugarea, modificarea, ştergerea ofertelor. De asemenea vor putea administra programările clienților pentru o întâlnire.

Baza tehnică

Implementarea sistemului presupune existenţa unei baze tehnice constituită din totalitatea mijloacelor tehnice de culegere, transmitere, stocare şi prelucrare a datelor:

Reţele:

• Implementarea unei LAN la nivelul agenţiei imobiliare

• Conexiune de viteză mare la Internet

Echipamente:

• Calculator pentru personalul care se ocupă de relații cu clienții folosit pentru utilizarea aplicaţiei

• Un server de baze de date care să asigure stocarea în siguranţă a datelor personale

• Echipamente de comunicaţie (router si switch)

Produse software:

• Sisteme de operare pentru calculatoare

• Sistem de gestiune a bazei de date

Resurse umane:

• Angajaţii companiei trebuie să fie instruiţi pentru a putea utiliza corect aplicaţia web

• Este necesară existenţa unei persoane care să fie capabilă să administreze sistemul

Încheiem acest capitol în care am conturat profilul companiei Ok Construction, motivele pentru care beneficiarii necesită această aplicație, contextul soluției propuse precum și baza informațională care ne ajută în cunoașterea prevederilor legale.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.