Popülistlere Göre “Halk” ve “Elit” kavramının Anlayışı

1.2. Popülistlere Göre “Halk” ve “Elit” kavramının Anlayışı Popülizm ya da Halkçılık diye adlandırılan “Meta” bir kavrama netlik kazandırmak gayret eden tüm akademisyenler bu hedefe varmak amacıyla popülizmi teşkil eden esas unsurları olan “halk” ve “elitler” kavramlarını açıklamaya çalışmışlardır. Genellikle Popülizm incelendiğinde öncelikle “halk” ardından “elitler” tanımı yapılmaktadır. Taggart (2003) ve Mudde (2004)’e göre popülizmi … Read more

Kişiliğin Değerlendirilmesinde Kullanılan Testler

ÖZET Rorschach mürekkep testi ve tematik algı testinin tarihsel süreci ve kullanımı hakkında detaylı ve toplu bilginin kolay ulaşılabilirliğini sağlaması ve alanda yapılacak literatür taramasına kolaylık sağlamak amacı ile yapılan bu çalışma, testler hakkında yapılan araştırmaları ve bilimsel Türkçe çevirilerini derlemek için literatür taraması şeklinde yapılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk kısmı, Rorschach mürekkep … Read more

Şirketler Arasında Ortaklık Türleri

1.2. Şirketler Arasında Ortaklık Türleri Ülkelerin mevcut coğrafi konumu, komşu ülkelerin ekonomik durumları, sanayileşme, ihraç edilmesini sağlayacak pazarlama fonksiyonuna kadar birçok etken nedeniyle işletmeler potansiyel müşterilerin bulunduğu pazarlara, dolayısıyla bu pazarların bulunduğu ülkelere doğru faaliyetlerini genişleterek uluslararası çapta hizmet etmeye başlamaları ile uluslararası işletme kavramıyla karşılaşılmaktadır. İşletmecilik bakımından gelişmiş ülkelerde bulunan işletmelerin olduğu konuma yükselmek … Read more

KAMU YÖNETİMİ TARİHSEL GELİŞİMİ

Kamu yönetiminin akademik bir disiplin olarak ortaya çıkması 18. Ve 19. Yüzyıllarda başladıysa da aslında devletlerin ortaya çıkmasıyla uygulanmaya başlanmıştır. Zamanla çeşitli düşünürlerin devlet adamlarının dikkatini çeken bir araştırma konusu haline gelmiştir. Konfüçyüs (MÖ 551-479), Sokrates (MÖ 470-399), Platon (MÖ 427-347), Aristo (MÖ 384-322), Nizam’ül Mülk (1018-1092), İbni Haldun (1332-1406) ve Machievelli (1469-1527) bu insanlardan … Read more

KÜLTÜR VE YEREL MİMARİ

Danışman Prof. Dr. Bilal SAMBUR                     Ankara-2017                     ÖZET Yerel Mimari; toplu olarak yaşayan yerleşik insan gruplarının, inançlarına, değer yargılarına, dünya görüşlerine aile ve akrabalık bağlarına, komşuluk ilişkilerine bağlı olarak geliştirdikleri yapıların görsel özellikleri olarak tanımlanabilir. Süreç … Read more

BİTKİSEL YAĞLARIN DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC)….

BİTKİSEL YAĞLARIN DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) ve FOURİER TRANSFORM INFRARED (FTIR) SPECTROSCOPY ALTINDA İNCELENMESİ Transcript Of Diferansiyel Taramalı Kalorimetre DSC (Differantial Scanning Calorimetry) örnek ısıtılırken, soğutulurken yada sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan yada salıverilen enerji miktarını ölçer. Bu teknikte, referans ile örnekten gelen yada uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. Uygulama Alanları: … Read more

27 MAYIS 1960 DARBESİNİN TÜRKİYE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

27 MAYIS 1960 DARBESİNİN TÜRKİYE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ 27 Mayıs Darbesi Türkiye Tarihinde ki ilk Askeri darbe özelliğini taşır. Bu darbe çok partili hayata geçmeye çalışan ve bu geçiş sonucunda uzun süredir tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi yerine gelen Demokrat Parti’nin darbeyle yönetimine el konulmasıdır. Bu tarihsel olayın neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyeceğiz. Çünkü 27 … Read more

Günümüzde her zamankinden daha az hareket edilip, düzensiz beslenilmektedir…

GİRİŞ Günümüzde her zamankinden daha az hareket edilip, düzensiz beslenilmektedir. Bu durumun nedenlerinden birisi internetin yaygınlaşmasından sonra bilgisayar ve cep telefonunun hayatımıza daha etkin bir şekilde girmiş olması ile oturularak geçirilen sürenin uzamasıdır. Aile bireylerinden çocuklara, kentten kırsala kadar zincirleme bir tepkime ile sanki bir virüs gibi tüm dünyayı sarmış olan hareketsizlik ve dengesiz beslenme … Read more

Economics in Business

1.Giris Günümüz ekonomik koşullarında bakıldığı zaman varolan bireyin hayatını devam ettirebilmesi,rekabet koşullarına ayak uydurmabilmesi için çok çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bu rekabet koşullarına tam olarak adapte olmaya çalışan birey hayatının büyük bir kısmını iş hayatında geçirdiğinden dolayı , insan olmanın getirdiği sosyal aktivitelerden de zamanla uzaklaşmış.İş ve ev arasında mekik dokumaya başlamıştır.Vaziyet böyle iken daha çok … Read more

Population increase

Yirmi birinci yüzyılda bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, önlenebilir hastalık ve ölümlerin azalması ve yaşam standartlarının yükselmesi, doğumdan beklenen yaşam süresinin uzamasına, yaşlı nüfusun ise giderek artmasına neden olmuştur (ÖZER M). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Nüfus Sayımı Bürosu’nun 2012 yılı verilerine göre, 7 milyarı aşan dünya nüfusunun yaklaşık 550 milyonu yaşlı bireylerden oluşmaktadır. Aynı kurum … Read more