Economics in Business

1.Giris Günümüz ekonomik koşullarında bakıldığı zaman varolan bireyin hayatını devam ettirebilmesi,rekabet koşullarına ayak uydurmabilmesi için çok çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bu rekabet koşullarına tam olarak adapte olmaya çalışan birey hayatının büyük bir kısmını iş hayatında geçirdiğinden dolayı , insan olmanın getirdiği sosyal aktivitelerden de zamanla uzaklaşmış.İş ve ev arasında mekik dokumaya başlamıştır.Vaziyet böyle iken daha çok … Read more

Population increase

Yirmi birinci yüzyılda bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, önlenebilir hastalık ve ölümlerin azalması ve yaşam standartlarının yükselmesi, doğumdan beklenen yaşam süresinin uzamasına, yaşlı nüfusun ise giderek artmasına neden olmuştur (ÖZER M). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Nüfus Sayımı Bürosu’nun 2012 yılı verilerine göre, 7 milyarı aşan dünya nüfusunun yaklaşık 550 milyonu yaşlı bireylerden oluşmaktadır. Aynı kurum … Read more

The Mediterranean diet and obesity

ÖZET Bu çalışma Akdeniz diyeti ile obezite arasındaki ilişkiyi, obezitenin yol açtığı hastalıklar ve Akdeniz diyetinin bu hastalıklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini inceleyip, değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Akdeniz diyetinin öncelikle obezite ve buna bağlı olarak diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, karaciğer yağlanması ve hipertansiyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Obezite, besinlerle alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla … Read more

Pursuit of happiness

Aristo’dan itibaren, “mutluluk arayışı” ve “iyi yaşam” kavramı filozoflar ve teologlar arasında bir tartışma konusudur. Pozitif psikolojinin de gelişimiyle, psikolojinin optimal işlevsellik ve mutlulukla ilişkili alanlara hitap etme eğilimi artmıştır. Bu durum ise mutluğun ve yaşam doyumunun yeniden ilgi çekici birer araştırma konusu olmasını sağlamıştır (Seligman 2002; Seligman and Csikszentmihalyi 2000).   Yaşam doyumu, kişinin … Read more

Takım tezgâhı sektörü

BÖLÜM BİR GİRİŞ Takım tezgâhı sektörü, tasarım ve imalatı kapsayan temel bir mühendislik alanıdır. Bu sektör otomotiv ve elektronik sanayisinden, savunma sanayisine, tekstilden tarıma, havacılık sanayisinden inşaata kadar pek çok sektör ile direkt ilişkilidir. Bu tezgâhlar, çalışılan sektörde bulunan bütün makinaların üretiminde rol almaktadır. İmalatı tamamlanmış her ürün, bir takım tezgâhı veya yine takım tezgâhları … Read more

DESELÜLERİZASYON YÖNTEMLERİ VE DOKULARDA KULLANIMI

ÖZET Deselülerize edilmiş doku ve organlar çeşitli doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamalarında başarıyla kullanılmaktadır. Ekstraselüler matristen elde edilen biyolojik bir iskele, işlem görecek dokudan hücreleri etkin bir şekilde ortadan kaldıran çeşitli deselülerizasyon yöntemleri ile üretilebilir. Kullanılan deselülerizasyon yöntemleri dokuların ve organların yapısına göre değişir. Hücrelerin bir dokudan çıkarılması, dokunun kaynağına ve kullanılan spesifik fiziksel, … Read more