Satiretegninger har eksisteret i flere tusinde år og har igennem årene spillet en kæmpe rolle i verdenshistorien

Satiretegninger har eksisteret i flere tusinde år og har igennem årene spillet en kæmpe rolle i verdenshistorien. Satiretegninger er ikke blot tegninger, satiretegninger er tegninger der lever af provokation blandt diverse personligheder, kulturer, levemåder osv. I dag sætter flere satiretegnere deres liv på spild når de fører blyanten. Som generalsekretæren for organisationen ‘Tegnere for Fred’ … Read more

Skitser nogle væsentlige forskningsmetodologiske forskelle mellem positivisme og hermeneutik

= Eksamens nr.: 15 Anslag: 1. Skitser nogle væsentlige forskningsmetodologiske forskelle mellem positivisme og hermeneutik. Positivismen opstod i 1800-tallet og nøgleordet er naturvidenskab. Inden for positivisme som ideologi beskæftiger man sig ikke med hverken følelser, etik eller religion, man beskæftiger sig med den såkaldte objektive virkelighed, som bygger på empiri – erfaringsbaseret viden. Denne videnskabsteoretiske … Read more

Feminisme har altid været en af de størst diskuterede emner i historien…

Indledning Feminisme har altid været en af de størst diskuterede emner i historien. I det meste af verden har flertallet af kvinder ikke haft mulighed for at sige deres mening og har været igennem undertrykkelse på flere plan. Gennem tiden har denne undertrykkkelse været med til at skabe oprør, om kvindernes retigheder og rolle i … Read more

Jeg har valgt at skrive om den amerikanske uafhængighedskrig….

Indledning Jeg har valgt at skrive om den amerikanske uafhængighedskrig, da den ikke kun har haft indflydelse i Amerika, men også i Europa. USA er i dag nok en af de største verdensmagter, både i politiske indflydelse og militærmæssigt. Det kunne derfor være interessant at se hvordan den amerikanske uafhængighed opstod. Amerika er en meget … Read more

Børn bliver ofte ikke trøstet i vuggestuer og børnehaver

a) Vælg en af de tre medfølgende påstande og formuler en forståelse af påstanden, som 
minimerer eventuelle uklarheder. Jeg har valgt at tage udgangspunkt påstand nummer 1: ”Børn bliver ofte ikke trøstet i vuggestuer og børnehaver” Ny påstand: Pædagoger i fem vuggestuer og fem børnehaver i Odense kommune oplever, at de ikke kan nå at … Read more

Aldersrelaterede forskelle i genoptræning af hjerneskader

Introduktion Aldersrelaterede forskelle i genoptræning af hjerneskader Det er et velkendt fænomen, at børn lettere genoptrænes fra visse hjerneskader, end voksne. 14,17,18Denne aldersrelaterede forskel i genoptræning, har længe været af central interesse i neuro- og lægevidenskaben, idet en kendskab til denne sammenhæng antages, at kunne fremme rehabilitering af senhjerneskader 2,3,14 Denne forskel, skyldes blandt andet … Read more

Redegøre for den historiske baggrund for euroens oprettelse

Redegøre for den historiske baggrund for euroens oprettelse Når vi kigger på den historiske baggrund for euroens oprettelse, kan vi gå langt tilbage i historien. Ideen omkring en fælles valuta har nemlig i mange år været på tale, grundlæggende fordi landene med en fælles valuta bliver tæt forbundet med hinanden. Men kigger vi på hvor … Read more

Denne opgaves hovedfokus er på det tværprofessionelle samarbejde mellem sygeplejersker og fysioterapeuter…

Indledning Denne opgaves hovedfokus er på det tværprofessionelle samarbejde mellem sygeplejersker og fysioterapeuter. Casen omhandler Rita Madsen (1) som er en fiktiv person. Sygeplejersken og andre fagfolk behøver derfor ikke, at anonymisere hende efter sundhedsloven kap 9 § 40 (2). Igennem opgaven vil Rita Madsen fremover blive nævnt som RM. Hvordan kan sygeplejersken i et … Read more