Terdapat beberapa institusi fatwa dalam Islam di Malaysia dan beberapa tempat lain…

Terdapat beberapa institusi fatwa dalam Islam di Malaysia dan beberapa tempat lain. Sejarah tertubuh sesebuah institut fatwa adalah berbeza. Antara tempat yang ditulis adalah di India dan Pakistan, ‘Uthmaniyyah (Mesir, Lubnan, Syria, Turki) dan Malaysia (Melaka, Kelantan, Perlis, Kedah, Perak, Johor, Terengganu, Wilayah Persekutuan, Pahang, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan). INDIA DAN PAKISTAN Seorang raja … Read more

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR PENGENALAN ​Foster (1979: p.70) menyatakan bahawa Aristotle telah membuat tanggapan manusia sebagai objek yang selalu bertindak mencari kebahagian dan ini menjelaskan bahawa manusia memerlukan alam sekitar untuk mencapai tujuannya. Manusia banyak melakukan perubahan kepada alam sekitar termasuk kerosakan atau kebaikan. Hubungan manusia dan alam sekitar menjadi topik yang hangat diantara … Read more

Pendidikan merupakan aspek utama dalam pembinaan nilai-nilai yang positif kepada…

Pendidikan merupakan aspek utama dalam pembinaan nilai-nilai yang positif kepada masyarakat ke arah menuju negara yang maju dan moden (Sapie Sabilan, Suhana Lip, Mohammad Fuad Ishak, Shazarina Zdainal Abidin & Suizana Hanini Sulaiman, 2018). Pendidikan tidak akan bermakna dan sempurna tanpa elemen nilai dalam pembinaan sesuatu kurikulum (Zakaria Kasa, Abdul Rahman Md. Arof, Abdul Majid … Read more

Perluasan kuasa asing telah mengakibatkan berlaku transformasi masyarakat di Tanah Melayu.

Perluasan kuasa asing telah mengakibatkan berlaku transformasi masyarakat di Tanah Melayu. Istilah peluasan kuasa asing sebenarnya hanya akan muncul apabila sekurang-kurangnya terdapat dua kuasa pentadbiran atau kerajaan dengan salah satu kuasa itu memasuki hal-hal pentadbiran atau mencampuri, menguasai hak pemerintahan satu kuasa lagi. Selalunya juga, peluasan kuasa ini merujuk kepada aspek politik pentadbiran dan bukan … Read more

Dasar bermaksud pertimbangan seperti cara, sistem dan lain-lain yang asas…

1.0 PENGENALAN Dasar bermaksud pertimbangan seperti cara, sistem dan lain-lain yang asas. Dasar merupakan perkara prinsip, haluan, sikap pandangan serta pegangan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuatu negara atau organisasi. Terdapat banyak dasar yang diwujudkan sejak Malaysia mencapai kemerdekaan. Sesuatu dasar dibentuk untuk memenuhi objektif-objektif sosio-ekonomi sesebuah negara. Dasar menunjukkan inisiatif kerajaan dalam menangani sesuatu masalah … Read more

Profesion perguruan pada masa kini merupakan profesion yang sering menjadi tumpuan masyarakat…

1.0 Pengenalan Profesion perguruan pada masa kini merupakan profesion yang sering menjadi tumpuan masyarakat. Kerjaya sebagai guru dikatakan mencabar dan kebanyakkan anak muda sukakan cabaran. Cabaran yang dihadapi bukan sahaja dari segi mental bahkan melibatkan mental. Guru pada masa kini perlu lebih aktif dalam segala aspek kerana dunia pendidikan kini telah mengalami banyak perubahan. Perubahan … Read more

Kesejahteraan sosial merupakan perkara penting yang perlu…

Kesejahteraan sosial merupakan perkara penting yang perlu wujudkan dalam setiap kehidupan manusia. Kesejahteraan sosial boleh didefinisikan segala keadaan mental dan fizikal seseorang manusia yang ketiadaan penyakit. Ia juga tidak sepenuhnya berkaitan dengan kesihatan. Setiap manusia dalam kehidupan mereka perlu bertanggungjawab dalam peribadi sendiri dan setiap manusia perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk keseluruhan kesejahteraan. Kesejahteraan sosial … Read more

HUBUNGAN MAQASID SYARIAH DENGAN JENAYAH MENCURI DAN MEROMPAK, SATU KAJIAN PERBANDINGAN

  1.0 PENDAHULUAN                           2.0 JENAYAH MENCURI 2.1. DEFINISI CURI Para fuqaha��� telah mendefinisikan curi sebagai mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan cara yang zalim. Mengikut para Khulafa��� Rashidin, definisi curi adalah mengambil harta yang dimiliki orang lain secara sembunyi-sembunyi dan bukan … Read more

TINJAUAN LITERATUR – Sains

2.1 Pengenalan Bab ini membincangkan dengan beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan penguasaan kemahiran proses sains dalam kalangan murid. Berdasarkan kajian lepas, pengkaji cuba membincangkan lebih lanjut mengenai pembinaan instrumen, penilaian kemahiran proses sains, tahap penguasaan kemahiran proses sains dalam kalangan murid.   2.2 Perkembangan Sains di Malaysia Sains mula diperkenalkan di sekolah rendah pada … Read more