TINJAUAN LITERATUR – Sains

2.1 Pengenalan Bab ini membincangkan dengan beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan penguasaan kemahiran proses sains dalam kalangan murid. Berdasarkan kajian lepas, pengkaji cuba membincangkan lebih lanjut mengenai pembinaan instrumen, penilaian kemahiran proses sains, tahap penguasaan kemahiran proses sains dalam kalangan murid.   2.2 Perkembangan Sains di Malaysia Sains mula diperkenalkan di sekolah rendah pada … Read more

Sains

1.1 Pengenalan   Sains merupakan pengaplikasian ilmu sains dalam menjalankan eksperimen, ujikaji dan aktiviti amali. Sains juga merupakan salah satu proses yang memberi keutamaan terhadap kaedah pembelajaran inkuiri dan penyelesaian masalah (Hammann, 2008). Disamping itu, sains memberi peluang kepada kita untuk mengkaji sesuatu perkara dengan teliti, mengukur, membuat ujikaji dan menerangkan mengapa sesuatu perkara itu … Read more

Muhammad membangunkan negara Islam Madinah

Madinah adalah negeri yang baru dibentuk dan tidak mempunyai sebarang warisan. Ini adalah implikasi sebenar kehidupan penduduk Madinah pada masa lalu yang selalu dihiasi dengan peperangan antar suku yang tidak pernah berhenti, sehingga Islam tiba di tengah-tengah mereka. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa kondisi masyarakat Madinah tidak dapat diprediksikan dan menunjuk bahawa negara tersebut tidak … Read more

Kesusasteraan

Kesusasteraan adalah menyampaikan ciptaan seni yang melalui bahasa. Akar kata kesusasteraan ialah susastera dan bersama dengan imbuhan apitan ke…….an yang akan menjadi kata kesusasteraan. Perkataan “sastera” berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu castra dan castra bermaksud kitab suci. Su membawa makna yang berikut iaitu baik, indah, cantik, dan berguna. Sastera bermaksud huruf, buku dan karya lisan … Read more

1.0 Pengenalan

Sejak kebelakangan ini, masyarakat kita sering dikejutkan dengan pelbagai kes jenayah yang melibatkan remaja. Jenayah (t.t) merupakan satu perbuatan yang menyalahi undang-undang kerajaan sesuatu tempat. Menurut Kamus Dewan (2016) perkataan ‘jenayah’ didefinisikan sebagai perbuatan yang jahat serta salah di sisi undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan jenayah ini dinamakan penjenayah. Terdapat beberapa faktor-faktor peningkatan kes jenayah … Read more

1.0 pENGENALAN

Dewasa ini jumlah remaja yang terlibat dalam kes jenayah semakin meningkat. Hampir setiap hari kes jenayah yang melibatkan remaja menjadi viral di media massa. Menurut Kamus Dewan (2016) perkataan ‘jenayah’ didefinisikan sebagai perbuatan yang jahat dan salah di sisi undang-undang. Manakala ‘remaja’ pula bermaksud mulai dewasa, sudah akil baligh, sudah cukup umur untuk berkahwin (Kamus … Read more

PENGENALAN

Mutakhir ini, kes jenayah semakin hari semakin meningkat terutamanya jenayah yang melibatkan golongan remaja menyebabkan semua lapisan masyarakat berasa khuatir. Hampir setiap hari, di dada akhbar memaparkan kisah-kisah jenayah yang melibatkan golongan remaja. Pada dasarnya kita dapat lihat, jenayah yang melibatkan golongan remaja kini bukan lagi biasa- biasa lagi, malah makin berat. Seperti yang tersedia … Read more

Essay: Agama Islam merupakan agama fitrah…

Agama Islam merupakan agama fitrah, yang mana Islam lebih mengetahui dan meraikan kewujudan fitrah dalam diri manusia. Contoh fitrah ialah manusia memerlukan kepada pasangan. Oleh yang demikian Allah s.w.t telah mensyariatkan nikah untuk memenuhi semua tuntutan fitrah dan kehendak manusia. Malah nikah juga merupakan sunnah yang telah ditinggalkan oleh oleh para nabi dan merupakan hukum … Read more

Essay: Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai “satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea, …

PENGUASAAN BAHASA MELAYU Perihal menguasai atau me??nguasakan; kemampuan menguasai bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen.Tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan (selain bagi maksud rasmi), atau daripada mengajarkan atau belajar, apa-apa bahasa lain. KOMUNIKASI Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai “satu proses perpindahan maklumat, … Read more