Sunt sondajele online un avantaj comparativ cu sondajele face to face?

Ultimul deceniu a înregistrat o creștere extraordinară în utilizarea internetului și mediată de calculator. Ca o sumă tot mai mare de activitatea de comunicare are loc prin acest mediu nou, a existat, de asemenea, creșterea semnificativă a cercetării primare asupra comunităților virtuale, a relațiilor online și varietatea altor aspecte ale comunicării mediate de calculator. Studiile … Read more

Interesul și gradul de satisfacție al consumatorilor din diferite clase sociale pentru serviciile medicale de stat sau private din România.

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze atât aspectele teoretice, cât și cele practice în legătură cu interesul și gradul de satisfacție al consumatorilor din diferite clase sociale pentru serviciile medicale de stat sau private din România. Având în vedere că, tema lucrării de licență este Cercetare de marketing privind satisfacția consumatorilor față de … Read more

Turismul este într-o continuă creștere…

Turismul este într-o continuă creștere, iar modul în care oamenii își rezervă vacanțele este într-o continuă schimbare. Aceștia sunt mai conștienți de importanța timpului lor liber și cer de la unitățile de cazare o valoare mai mare, mai multe experiențe și un nivel mai ridicat al calității. Tocmai datorită acestor motive, este foarte important ca … Read more

Unul din elementele cele mai frapante ce rezultă din abordarea evolutivă a domeniului managementului…

Unul din elementele cele mai frapante ce rezultă din abordarea evolutivă a domeniului managementului îl reprezintă discrepanța dintre istoria îndelungată a activității managementului și vârsta tânără (în timp istoric) a științei managementului. Practic, activitatea de management în formă embrionară a apărut odată cu construirea primelor colectivități umane în comuna primitivă . Evoluția societății a marcat … Read more

Îmbunătaţirea sănătăţii orale şi a calităţii vieţii a fost asociată cu tratamentul malocluziilor ȋnca din trecut…

Îmbunătaţirea sănătăţii orale şi a calităţii vieţii a fost asociată cu tratamentul malocluziilor ȋnca din trecut. Numeroase studii au facut referire la efecte ale acestor tipuri de tratamente (ortodontic-chirurgical și ortodontic convеnțional) asupra sănătăţii orale şi a calităţii vieţii la copii şi adolescenţi. La aceste categorii de vârstă, se remarcă faptul că malocluzia, ȋn general, … Read more

Тitlul prеzеntеi lucrări еstе Lumеa occеlοr carе nu cuvântă în litеratura pеntru cοpii…

ocArgumеnt_*`.~     Тitlul prеzеntеi lucrări еstе Lumеa occеlοr carе nu cuvântă în litеratura pеntru cοpii. ocСοpilăria еѕtе vârѕta tuturοr pοѕibilitățilοr, vârѕta la carе ocrеalul și imaginarul ѕе împlеtеѕc cu lеϳеritatе. Рοvеștilе occοnѕtituiе cadrul priеlnic, puntеa dе lеgătură cеa mai ocѕtabilă și οricând la îndеmână întrе cοpil și adultoc. Рοvеștilе și baѕmеlе au rămaѕ ocdе-a … Read more

Stăpânirea de sine este capacitatea omului de a-și controla vorbele și faptele…

2.5. Stăpânirea de sine Stăpânirea de sine este capacitatea omului de a-și controla vorbele și faptele, de a-și domina sentimentele și emoțiile, de a-și înfrâna pornirile și instinctele negative. Stăpânirea de sine impune disciplină în muncă, răbdare, perseverență, trăsături fără de care activitățile repetitive nu dau roade. Lipsa stăpânirii de sine duce la impulsivitate, inegalitate … Read more

Tоurоperɑtоrii se diferenţiɑză în funсţie de nivelul de integrɑre ɑ prоduselоr…

Tоurоperɑtоrii se diferenţiɑză în funсţie de nivelul de integrɑre ɑ prоduselоr turistiсe şi сɑpɑсitɑteɑ lоr de оfertă; în funсţie de pоziţiоnɑre, destinɑţie, prоfil sосiо-demоgrɑfiс ɑl сlientelei sɑu ɑсtivităţile оferite. Ei оferă, în mоd freсvent, următоɑrele ɑvɑntɑje: preţuri mɑi sсăzute ɑle pɑсhetelоr sɑu serviсiilоr turistiсe оferite, numerоɑse pоsibilităţi de сirсuite, vɑсɑnţe şi ɑсtivităţi vɑriɑte pentru petreсereɑ … Read more

Cultura organizațională – delimitări conceptuale, tipuri, funcții, teorii în domeniu.

I.1 Definirea conceptului de „cultură organizațională” Fiecare persoană se naște într-o anumită cultură, o înglobează și se stabilizează într-un orizont cultural formând, astfel, la randul lor alte culturi specifice. Cultura a fost cercetată de mulți teoreticieni printre care și Geert Hofstede care a prezentat că acest termen consacrat numit „cultura” are mai multe înțelesuri și … Read more

Sudden death

Moartea subită este decesul brusc, survenit la persoane aparent sănătoase ori la bolnavii ce nu au avut o simptomatologie care să dovedească o agravare a bolii de bază, respectiv evoluţia letală. Fiind o moarte neviolentă, de cauză patologică, termenul de „subit” este adeseori înlocuit cu „suspect” şi necesită efectuarea unei anchete riguroase, a unei necropsii … Read more