The Effects of Deprivation of Liberty on Prisoners

Tema acestei lucrări, „Efectele privării de libertate asupra deținuților” are ca obiectiv identificarea elementelor din penitenciar care influențează rezidenții, și în ce fel aceste elemente au repercursiuni asupra acestora din urmă. Este un lucru destul de cunoscut că foarte mulți autori au scris despe acest subiect, mai exact despre modul pozitiv sau negativ în care … Read more

Cultura organizațională – delimitări conceptuale, tipuri, funcții, teorii în domeniu.

I.1 Definirea conceptului de „cultură organizațională” Fiecare persoană se naște într-o anumită cultură, o înglobează și se stabilizează într-un orizont cultural formând, astfel, la randul lor alte culturi specifice. Cultura a fost cercetată de mulți teoreticieni printre care și Geert Hofstede care a prezentat că acest termen consacrat numit „cultura” are mai multe înțelesuri și … Read more

Sudden death

Moartea subită este decesul brusc, survenit la persoane aparent sănătoase ori la bolnavii ce nu au avut o simptomatologie care să dovedească o agravare a bolii de bază, respectiv evoluţia letală. Fiind o moarte neviolentă, de cauză patologică, termenul de „subit” este adeseori înlocuit cu „suspect” şi necesită efectuarea unei anchete riguroase, a unei necropsii … Read more

ASPECTE GENERALE PRIVIND MIGRAȚIA POPULAȚIEI ÎN PERIOADA ACTUALĂ

1.1 INFLUENȚA MIGRAȚIEI LA NIVELUL SECURITĂȚII EUROPENE Încă de la începutul umanității, migrația a reprezentat un fenomen fundamental în societatea umană, având un rol crucial în dezvoltările economice, politice și culturale. Fenomenul migrației, este procesul prin care o persoană sau un grup de persoane se deplasează dintr-o arie teritorială în alta cu scopul de a … Read more

Fertilising vegetables

Nisipurile în stare naturală nu oferă condiţii favorabile culturilor legumicole. Precipitaţiile relativ scăzute şi repartiţia lor neuniformă, fertilitatea naturală scăzută, regimul termic şi eolian au fost factori care au limitatt suprafeţele legumicole în zona solurilor nisipoase. Prin executarea lucrărilor de amenajare şi ameliorare (nivelare, irigare, fertilizare ameliorativă, combaterea deflaţiei eoliene, desecarea) s-au realizat condiţii necesare … Read more

Argument education

“Un bun educator trebuie să cunoască pe copilul său pentru a şti să-l adapteze lumii în care va trăi. Trebuie în acelaşi timp să ştie a se face cunoscut de copiii săi, nu prin mărturisiri şi prin graţia unor fizionomii şi atitudini.” J. Wilbois- “La nouvelle education francaise” -Paris 1922 Lucrarea de faţă pune în … Read more

Tourism is an economic and social activity

Turismul reprezintă o activitate economico-socială care se afla în plina ascensiune, fiind atât un mijloc eficient și plăcut de ocupare a timpului liber, cât și o modalitate prin care se valorifică resursele patrimoniului nostru geografic, știintific, cultural, ș.a.m.d. România beneficiază de un patrimoniu natural și istoric încărcat. Patrimoniul natural este evidențiat prin următoarele elemente: relieful … Read more

ASPECTE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN GUVERNANȚA CORPORATIVA

Coordonator ştiinţific Lect. Univ. Dr. Daniela SOLOMON Antohi Djema Universitatea „Vasile Alecsandri”Bacău Facultatea Științe economice ABSTRACT The internal audit has emerged over the years as a profession trying to always meet the changing needs of the entities. Internal audit focused at the beginning on accounting principles, has now become a powerful tool of detection of … Read more

Violența

Violența, temporar vorbind, există încă din cele mai vechi timpuri, fiind utilizată pentru supraviețuire și apoi pentru a provoca plăcere celui ce o folosește. Fiind o temă recurentă a societății mondene, o găsim răspândită pe toată suprafața terestră și în toate domeniile, pe stradă, în școală, în mass-media, în inimile noastre, fiind din ce în … Read more

Aspecte ale modificarilor constiintei in evolutia Sinelui

Sinele a fost amplu studiat de către psihologii umanişti, fiind pus în legătură cu potenţialul de dezvoltare sau evoluţie a personalităţii. G. Allport (1955) elaborează teoria proprium-ului, unde „Selful reprezintă nucleul fiinţei noastre”, fiind un concept mai larg decât acelea de Eu şi Conştiinţă, iar acesta exprimă procesul de dezvoltare a identităţii proprii, a conştiinţei … Read more