Jeg vil udarbejde en PESTEL-analyse for at analysere AFI Marine... - Essay Marketplace

Jeg vil udarbejde en PESTEL-analyse for at analysere AFI Marine…

Jeg vil udarbejde en PESTEL-analyse for at analysere AFI Marine A/S’s politiske forhold, økonomiske forhold, sociale og kulturelle forhold, teknologiske forhold, miljømæssige forhold samt lovmæssige forhold.
 
De politiske forhold.

Danske afgifter som er lovmæssige, kan i høj grad påvirke virksomheder som AFI Marines rentabilitet. Staten kan også pålægge en lang række forskellige opgaver til virksomheden, som blandt andet et forhøjet miljøkrav. Dette vil gøre konkurrencen hårdere for AFI Marine A/S, idet udenlandske konkurrenter med en mildere politik, vil have en bedre chance for større markedsandel.

De økonomiske forhold.

Krisen som ramte i 2008 har presset fritidsmarkedet for lystbåde, forbrugere vil hellere spare sine formuer og derfor prioriterer de deres opsparing højere. Forhandlere der sælger både til erhverv og privat brug, kan især mærke at salget af nye både, slet ikke er på samme niveau med tidligere års salg. En lav rente har dog tiltrukket forbrugernes lyst til at bruge flere penge på udstyr til deres både. Det er en økonomisk fordel for AFI Marine at gamle både holdes sejlende i længere tid, end det hidtil har været tilfældet. Fordi AFI Marine A/S er dannet ved en sammenlægning af to tidligere virksomheder, har de været økonomiske stærke og derfor kan det være en af grundene til at de kom igennem krisen uden at gå konkurs som mange af deres andre konkurrenter gjorde. Virksomheden har også en for høj gearing samt en stor gæld, i forhold til hvad deres omsætning er.

De sociale og kulturelle forhold.

Storbyerne vokser og i samme takt som forbrugerne bliver mere købedygtige, bliver overskuddet til fritid også øjensynligt vigtigere og vigtigere. De mange familier er mere tilbøjelig til at bruge penge på fritidsinteresser. Fordi teknologiske forhold har gjort det mere overskueligt at handle online, er tendensen til e-handel blevet større. AFI Marine A/S har derfor valgt at satse på dette område, og derfor får kunderne 5% når de handler via deres hjemmeside. Det er dog en nødvendighed da priskonkurrencen på nettet er meget påvirket af forskellige rabatter.

De teknologiske forhold.

Det er vigtigt at AFI Marine A/S sørger for at deres leverandører leverer de bedste og nyeste produkter på markedet. Skulle en eller flere konkurrenter overhæle dem på kvalitet og teknologi, hvilket er et af de områder virksomheden brander deres produkt på, kunne de risikere at tabe en stor markedsandel, da de ville blive udkonkurreret. En af virksomhedens kernekompetencer er deres kvalitet og ekspertise, og det er vigtigt at AFI Marine A/S holder ved deres stærke image.

De miljømæssige forhold.

På grund af de miljømæssige udfordringer vi står over for, har mange forbrugere fået øjnene op for hvor meget motorbådene forurener. Det giver en negativ bedømmelse i forbrugernes øjne, på grund af resurseforbruget og miljøbevidstheden. Det betyder at i fremtiden vil der være færre lystsejlere, og derfor er den branche på vej ind i en tid med færre kunder.

Aktuelle positive forhold.

Storbyerne vokser, og de får et større købedygtigt publikum.

Porters Five Forces – Analyse

Leverandører.

En del leverandører af forskellige mærkevarer, står i en stærk forhandlingsposition. Der er omvendt en del grossistkæder der kæmper at få kundernes loyalitet, så de fortrækker deres produkt.

Kunder.

Den individuelle kunde har som sådan ingen forhandlingsstyrke, men samlet i et større omfang har kunderne via deres brugsmønstre, en stor påvirkning af lystbåde branchen. Samlet set er AFI Marine A/S store kompetence og status som eneudbyder inden for både i området dog med til at minimere kundernes forhandlingsstyrke.

Potentielle indtrængere.

Truslen for potentielle indtrængere vurderes at være relativt lille, i og med at virksomheden AFI har en form for monopol, forstået på den måde at det vil være svært for ukendte virksomheder at få en bid af markedsandelen. Markedet er som sagt meget attraktivt, men AFI Marines A/S position gør det altså svært at etablere sig effektivt.

Substituerende produkter.

Ikke eksisterende i dette tilfælde.

Konkurrencesituationen i branchen.

Den individuelle butiks nære lokale tilknytning begrænser konkurrenceintensiteten mellem de nuværende udbydere. Den hurtigt stigende e-handel betyder omvendt, at konkurrenterne fremover skal opfattes i et bredere perspektiv, end det hidtil har været tilfældet.

AFI Marine A/S har hidtil anvendt sig af konkurrencestrategien differentiering. Der er derfor ikke tale om fokuseret differentiering, da virksomheden AFI går efter hele markedet i det geografiske område, som i dette tilfælde er Danmark, hvor den opererer.

Det er denne strategi som jeg vurderer til at være den eneste rigtige mulighed for virksomheden, ud fra deres målsætning. AFI Marine vil aldrig konkurrere på prisen, da kernekompetencen er kvalitet og ikke kvantitet. Sagt med andre ord så er det virksomhedens kompetencer kunderne efterspørger, da de er villige til at betale hvad det koster. Som beskrevet før, så er e-handel en vigtig del for virksomhedens omsætning, og gør naturligvis at prisen spiller en stor faktor, men det er dog ikke den handlingsparameter, som AFI Marine A/S primært tager i anvendelse for at klare sig i konkurrencen. De omkostninger, som hænger sammen ved at drive en virksomhed, er kapacitetsomkostninger. Derfor er det helt og aldeles afgørende for AFI, at de får en så står markedsandel, som overhovedet muligt.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.