Essay: 1. Wat zijn drugs?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 9 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 29, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • 1. Wat zijn drugs?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2492 words. Download the full version above.

Drugs zijn middelen die worden gebruikt om een fijn gevoel te krijgen. Drugs hebben invloed op je geest en op je gevoel. Het woord drug betekent ‘’medicijn of kruid’’. Drugs bestaan al ruim 7000 jaar. Alle drugs komt oorspronkelijk uit de natuur: hasj van de hennepplant en cocaïne van de coca-plant. De echte drugs kwamen pas rond de jaren 50 en 60 in Nederland. Veel moderne drugs waaronder medicijnen komen niet meer uit de natuur, maar worden vaak gemaakt en ontdekt in een labratorium. Drugs kunnen in drie soorten ingedeeld worden:

• Verdovende middelen:

Van verdovende middelen word je kalm en ontspannen. Hieronder kunnen alcohol, slaap-en kalmeringsmiddelen, opium, morfine en heroïne ingedeeld worden. Ook hasj wordt meestal gebruikt vanwege de ontspannende werking.

• Stimulerende middelen:

Als je stimulerende middelen gebruikt heb je het gevoel dat je meer energie hebt en dat je sneller op iets kunt reageren. Voorbeelden hiervan zijn: cafeïne, nicotine, XTC, cocaïne en speed.

• Waarnemingsveranderende middelen:

Dit zijn drugs die je stemming en waarneming verandert. Voorbeelden hiervan zijn:

Paddo’s, LSD en bij een sterke of grote hoeveelheid, hasj en wiet.

Mensen die drugs gebruiken willen de effecten van drugs ervaren. Mensen beginnen vaak met het gebruiken van drugs vanwege:

– Groepsdruk

– Nieuwsgierigheid en experimenteren

– Ingrijpende gebeurtenis

– Onzekerheid

– Problemen thuisssituatie

– Stress

– Verveling

Drugsgebruik brengt risico’s met zich mee zoals het risico op afhankelijkheid en verslaving aan drugs. De risico’s zijn afhankelijk van het middel. Jongeren zijn zich vaak niet bewust van de risico’s of trekken zich er niks van aan. Er is geen enkele drug waaraan je al bij een keer gebruik verslaafd bent. Drugsverslaving ontstaat door herhaald gebruik. Het ene middel werk verslavender dan het andere. De meeste mensen denken dat drugs een oplossing is maar uiteindelijk worden de drugs het probleem.

Drugverslaving

Je bent verslaafd als je lichaam niet meer zonder drugs kan. En je controle verliest over het gebruik. Drugsverslaving wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren:

– Erfelijke aanleg

– Karakter

– De omgeving

– De manier waarop iemand met zijn problemen omgaat

Je hebt twee soorten verslavingen:

Lichamelijke afhankelijkheid

Je lichaam heeft steeds meer drugs nodig om het zelfde effect te krijgen. Als je stopt met drugs gebruiken gebeuren er dingen die ontwenningsverschijnselen heten. Je gaat trillen, zweten, overgeven en krijgt koorts en diarree. Je bent dus ziek. Je bent lichamelijk verslaafd als je lichaam gaat protesteren al je stopt met het gebruiken van drugs.

Geestelijke afhankelijkheid

Je bent geestelijk afhankelijk als je denkt dat je niets meer kan doen zonder het middel. De drugs worden heel bepalend voor de keuzes de je in je leven maakt. Een van de redenen dat mensen drugs gebruiken is zodat ze hun problemen kunnen vergeten. En hun lastige keuzes in het leven kunnen negeren.

Soms wordt drugs ook om medische redenen voorgeschreven bijvoorbeeld heroïne. Dit gebeurt vooral bij mensen die ernstig ziek zijn en veel pijn hebben.

Behandeling

Hoe een verslaving word behandeld is afhankelijk van de ernst en de duur van de verslaving.

De behandeling heeft 3 fases’s:

• een motivatiefase

• een behandelfase

• een fase waarin aandacht wordt besteed aan het voorkomen van terugval.

Motivatiefase

In de motivatiefase vertel je hoe drugs je leven heeft bepaald en wat de voor en nadelen van gebruik zijn. Door inzicht te geven in je leven kun je motivatie ontwikkelen.

Behandelfase

In de behandelfase wordt gewerkt aan het doorbreken van de verslaving. Er word een doel vast gestelt. Ga je stoppen of minderen. In de gesprekken ga je het hebben over de volgende onderwerpen:

– Afspraken

– Bijhouden van verlangen of gebruik

– Risicosituaties

– Actieplan

Soms kunnen er ook medicijnen worden voorgeschreven. En er kan een gesprek met je partner of familie plaats vinden.

Voorkomen van terugval

In de laatste fase word aandacht besteedt aan het voorkomen van terugval. Het is van belang dat je bij terugval de draad weer zo snel mogelijk oppakt en kijkt naar waarom je bent teruggevallen. Ook wordt er aandacht besteedt aan hoe je gaat reageren als je een terugval hebt.

Een verslaving kan op verschillende manieren worden behandeld. Je kunt online proberen om van je verslavingen af te komen. En je kunt ook naar zelfhulpgroepen gaan de meest bekende zelfhulpgroep ter wereld zijn de Anonieme Alcholisten (AA). Dit is een zelfhulpgroep waar mensen hun ervaringen kunnen delen en elkaar steun geven bij het stoppen. Iedere grote stad heeft verschillende zelfhulpgroepen waar iedereen heen mag komen.

2. Wat is alcohol?

Alcohol is een verslavende stof in drank die de hersenen beïnvloedt. Alcohol zit in dranken zoals bier, wijn, jenever en mixdrankjes. Alcohol zorgt voor een verdovend effect en wordt al eeuwenlang gebruikt. Alcohol beïnvloedt ons bewustzijn en leidt tot veranderingen in stemming en gedrag. Bij inname ontstaat een brandend gevoel. Pure alcohol is dodend en giftig voor organen

Alcohol ontstaat door het broeien van suikers in granen en vruchten. Het alcoholpercentage in dranken kan erg verschillen. Hoe hoger het percentage hoe sterker de drank.

Alcohol word ondere andere gemaakt van:

– Druiven (wijn)

– Granen (bier)

– Rijst (rijstwijn)

– Aardappels (wodka)

Alcohol wordt via de maag in het bloed opgenomen en verdeelt zich dan over het lichaamsvocht. Via het bloed bereikt alcohol ook de hersens.Wanneer iemand nog in de groei is heeft diegene minder lichaamsvocht dan een volwassene. Meisjes en vrouwen hebben gemiddeld minder lichaamsvocht en vet dan mannen. In het vet verdunt de alcohol niet. Meisjes en vrouwen hebben daarom sneller een hoger alcoholpercentage dan mannen.

Het lichaam went aan alcohol. De eerste keer dat iemand drinkt raakt hij snel onder invloed en daarna kan je steeds wat meer hebben en je raakt je lichaam een beetje gewend aan alcohol. Grote hoeveelheden alcohol kunnen een enorme aanslag op het lichaam hebben. Als je meer gaat drinken vermindert je vermogen om situaties te beoordelen. Je zelfkritiek verdwijnt en je raakt in de war. Als je teveel alcohol drinkt kun je bewusteloos raken of je kunt je zelfs dood drinken.

Mensen drinken alcohol om de volgende redenen:

– Gezzeligheid

– Als dorstlesser

– Omdat iedereen het doet

– Om te ontspannen

– Makkelijker praten (onzekerheid)

– Om problemen te vergeten

Risico’s van alcohol

De risico’s van alcohol bij jongeren ligt niet op het gebied van verslavingen. De problemen liggen op het gebied van agressie, onder invloed deelnemen aan het verkeer en lichamelijke schade. Jongeren zijn gevoeliger voor korte termijn risico’s.

Korte termijn:

– Alcohol ontremt

Kan tot ruzie en agressie leiden.

– Alcohol velaagt de reactiesnelheid

Je reageert slomer en kan afstanden minder goed inschatten

– Alcohol maakt dik

– Alcohol vergiftiging

Bij snel veel drinken kan iemand een alcohol vergiftiging krijgen en bewusteloos raken.

– Schooluitval

Jongeren die drinken spijbelen vaker of presteren slecht op school

Lange termijn:

– Schade aan hersenen

– Schade aan lever

– Afhankelijk

– Levensbedreigend

– Bevatten veel caloriën (slecht voor gebit)

Alcoholverslaving

Alcohol gebruiken is heel normaal in onze samenleving. De meeste mensen drinken regelmatig een glas wijn bij het eten of een biertje voor de tv. Veel mensen drinken ook wel eens te veel, maar dat betekent niet meteen dat je een alcoholprobleem hebt of dat je verslaafd bent.

Je hebt waarschijnlijk een alcoholverslaving waneer je:

– Man: 21 glazen per week drinkt

Vrouw: 14 glazen per week drinkt

– Drinkt om verkeerde redenen (spanningen kwijtraken of angst wegdrinken)

– Drinkt op ongepaste momenten (Als je nog moet autorijden of s’morgens voor het werk)

– Een slok alcohol belangrijker word dan al het andere in de wereld

Voordelen van stoppen of minderen met alcohol:

– Helderder en actiever zijn

– Betere prestaties tijdens werk/studie of thuis

– Betere conditie en gezondheid

– Minder kans op hart-en vaatziekten

– Verbetering slaappatroon

– Afname gevoelens van somberheid of angst

– Geld overhouden

Je kunt zelfstandig stoppen door online zelfhulp te volgen. Of je kunt in behandeling gaan in een afkickkliniek. Waar verschillende therapie behandelingen zijn die je kunt volgen.

3. Wat zijn de effecten van alcohol en drugs op het lichaam?

Alcohol en drugs kunnen veel gevolgen hebben voor de hersenen en andere organen in het lichaam. Schadelijke gevolgen kunnen al op treden bij kleine hoeveelheden alcohol. Welke organen het meest lijden leest je hieronder:

Hersenen

Er kan hersenschade ontstaan door extreem alcoholgebruik. Langdurig gebruik van drugs verandert de werking van de hersenen. Cocaïne kan tot hersenbeschadiging en herbloedingen leiden. Heroïne kan leiden tot groeiachterstand, vertraagde motorische ontwikkeling en leer- en gedragsstoornissen.

Neus

Door het snuiven van speed kan het neusslijmvlies geïrriteerd en beschadigd raken. Het snuiven van cocaïne kan ontstekingen en bloedneuzen veroorzaken. Jarenlang cocaïne snuiven vreet het neusschot weg.

Gebit

Door xtc en speed kan de gebruiker gaan knarsetanden en bijt- of kauwbewegingen maken, waardoor gebitsslijtage ontstaat. Xtc en speed verminderen de aanmaak van speeksel. Speeksel is de natuurlijke reiniger van het gebit.

Mond en keelholte

Alcohol is een kankerverwekkende stof. De kans op kanker van mond en keelholte, strottenhood en slokdarm verhoogd door het drinken van meer dan drie glazen alchol per dag.

Hart en bloedvaten

Speed verhoogt de hartslag en bloeddruk en is rikant voor mensen met hart- en vaatziekten. Speed verhoogt het risico op hartritmestoornissen. Alcohol kan hart- en vaatziekten veroorzaken.

Longen

Bij langdurig gebruik van cannabis ontstaat schade aan de luchtwegen. Gebruik van gekookte cocaïne leidt tot grote schade aan de longblaasjes. Veel cocaïne gebruikers ontwikkelen chronische longaandoeningen zoals COPD. Als je COPD hebt adem je moeilijker omdat je longen zijn beschadigd.

Maag

Overmatig alcohol gebruik kan het slijmvlies van de maag beschadigen en leiden tot maagvliesontsteking of een maagzweer.

Lever

Na enkele dagen van veel alcohol gebruik kan leververvetting en zwelling verschijnen, met pijn, misselijkheid, braken en soms geelzucht. Langdurig gebruik kan leiden tot alcoholhepatitis en levercirrose. Levercirrose is het gevolg van een chronische leverziekte. En alcoholhepatitis is de meest ernstige alcoholische leverziekte. Mensen die veel drinken hebben meer kans op leverkanker. Ook drugs zoals xtc kan de lever beschadigen.

Darmen

Mensen die veel alcohol drinken hebben meer kans op kanker aan de dikke darm. Mensen die heroïne gebruiken hebben vaak last van obstipatie (verstopping van de darmen).

Botten

Langdurig alcoholgebruik heeft een slecht gevolg op de botaanmaak, vooral bij jongeren en jongvolwassenen. Hierdoor is het risico op osteoporose op latere leeftijd groter. Osteoporose is botontkalking waarbij je hoger risico loopt om botten te breken.

4. Welke wetten zijn er om alcohol en drugs te verbieden?

De volgende wetten gaan over het verbieden van drugs:

• De Opiumwet

• De Geneesmiddelenwet

• Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën

• Wetboek van strafrecht

• De Warenrecht

• De APV (Algemeen plaatselijke verordening)

• De wet BIBOB

De Opiumwet

In de opiumwet staat welke drugs verboden zijn en welke handelingen je moet volgen en hoe deze bestraft moeten worden. Strafbaar zijn: productie, bezit, verkoop, binnenhalen en uitvoeren. In de richtlijnen staat beschreven welke straffen er worden gegeven.

De Geneeesmiddelenwet

In deze wet staat dat het aanmaken en verkopen van geneesmiddelen alleen mag worden gedaan door apothekers of artsen die een apotheek in hun praktijk hebben. Als iemand een middel in de geneesmiddelenwet verkoopt maar geen apotheker is ben je strafbaar.

Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën

Bepaalde stoffen die door chemische fabrieken worden gemaakt kunnen ook worden gebruikt voor de productie van drugs. Deze stoffen vallen onder een vergunningstelsel. Als je deze stoffen in bezit hebt zonder vergunning ben je strafbaar.

Wetboek van strafrecht

In het wetboek van strafrecht staan alle strafbare feiten omschreven en de straffen ervoor. Het wetboek van strafrecht verbiedt het verkopen van goederen die slecht zijn voor de gezondheid.

Warenwet

De warenwet verbiedt het verhandelen van schadelijke eetwaren. De handelaar van een gevaarlijk product is verplicht de verkoper op de hoogte te brengen van dit gevaar.

APV

De APV (algemene plaatselijke verordening) is een regel die de gemeente kan opleggen. Op die manier kan de gemeente in bepaalde gebieden een drankverbod instellen. De APV heeft ook een blowverbod ingevoerd op schoolpleinen.

De wet BIBOB

De wet BIBOB staat voor de wet Bevordering Integriteitsberoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet maakt het mogelijk mensen die een vergunning aanvragen te onderzoeken op eerlijkheid. Als iemand een coffeeshop wil beginnen kan bekeken worden of diegene wel eens de fout in is gegaan.

De volgende wetten gaan over alcohol:

• De Drank-en Horecawet

• De Wegenverkeerswet (WVW)

• De gemeente kan ook extra regels stellen (APV)

De Drank-en Horecawet

Deze wet regelt de verkoop van alcohol. De wet richt zich op verkopers van alcohol in winkels en slijterijen. De gemeente moet de wet controleren. Sinds 2014 is de nieuwe Drank en Horecawet ingegaan. De regels zijn:

• Voor het verkopen van alcohol in café of slijterij is een vergunning nodig. Voor het verkopen van alcohol in een winkel of supermarkt is geen vergunning nodig maar ze mogen alleen dranken met weinig alcohol verkopen.

• Er mag geen alcohol worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.

• Bij overtreden van de wet kan de burgemeester de vergunning van een horeca of slijterij schorsen.

• Bij supermarkten of andere detailhandelaren kan de gemeente het recht om alcohol te verkopen ontnemen als blijkt dat zij binnen een jaar drie keer betrapt zijn op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

• Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze op straat, stations, in winkelcentrums of in cafés, alcohol bij zich hebben (boete 45 euro).

• Gemeenten kunnen voortaan de happy hours of prijsacties beperken.

• Gemeenten moeten regels opstellen met schenktijden in sportclubs, studentenverenigingen, club en buurthuizen.

• Alcohol mag niet verkocht worden bij tankstations en winkeltjes langs de snelweg.

• Voor het schenken van alcohol in de horeca is vakkennis vereist.

• Toelatings- en schenkverbod.

Wegenverkeerswet (WVW)

In de Wegenverkeerswet staat dat iemand die meer dan 5% alcohol in zijn bloed heeft niet in het verkeer mag rijden. Dit percentage kan je al krijgen na 2 glazen alcohol in een uur. Als je een rijbewijs minder dan 5 jaar mag je niet meer dan 2% alcohol in je bloed hebben.

Als je word aangehouden met een te hoog aantal procent alcohol in je bloed dan kan je straf bestaan uit:

• Boete

• Rijverbod

• Taakstraf/gevangenisstraf

• Verplichte cursus over alcohol in het verkeer (kosten 870 euro)

• Verplicht onderzoek naar alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid (kosten 1000 euro)

• Innemen van rijbewijs

Nawoord

Ik vond het heel erg leuk om dit werkstuk te maken. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd over alcohol en drugs.

Ik heb geleerd wat alcohol en drugs nou precies zijn en wat voor effecten ze hebben op het lichaam. Ik heb ook geleerd hoe je van je verslavingen af kunt komen en hoe een behandeling verloopt. Verder heb ik geleerd over de wetten die alcohol en drugs verbieden en hoe gevaarlijk het is om in het verkeer onder invloed te rijden.

Ik vind dat mensen beter moeten worden ingelicht over wat voor effecten alcohol en drugs op je lichaam hebben. En ik vind dat je je niet zo snel moet beïnvloeden door anderen mensen om alcohol of drugs te gebruiken omdat zei dat ook doen. Het kan soms gezzelig zijn om op een feestje wat te drinken maar je moet dan ook weer niet te veel drinken. Ik vind ook dat de wetten op drugs verkoop strenger moeten worden.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, 1. Wat zijn drugs?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/1-wat-zijn-drugs/> [Accessed 03-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.