Essay: Adolf Hitler

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Adolf Hitler
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 813 words. Download the full version above.

Biografie

Hitler werd geboren op 20 april 1889 in Oostenrijk. Hij had een goede band met zijn moeder. Maar de band met zijn vader was verre van goed. Hitler was vroeger heel erg verlegen. Zijn vader overleed toen hij nog maar een tiener was, maar hij was er niet verdrietig om. Hij hield van dieren en tekenen. Hij vond mensen daarentegen verschrikkelijk. In 1907 overleed zijn moeder, zij was in die tijd de enige met wie hij echt een band had. Ook omdat hij zo van tekenen hield, wilde hij naar de kunstacademie in wenen. Hij wilde kunstschilder worden. Maar dat is hem echter niet gelukt.

Aanraking met nationaalsocialisme

Hitler was een grote fan van de tweede wereldoorlog. Hij wilde dan ook graag meevechten. Dat deed hij dan ook in het jaar 1913. Maar ongeveer zes jaar later ruilde hij het slagveld in voor de politiek. Hij sloot zich aan bij de DAP. De DAP had nationaalsocialistische denkbeelden. Het ging niet goed met de Duitse economie. Dat kwam door de herstelbetalingen die waren opgelegd in het Verdrag van Versailles. Daar maakte Hitler gebruik van, waardoor hij uiteindelijk de meeste macht in handen kreeg. Hitler probeerde die nationaalsocialistische denkbeelden te verspreiden in zijn eigen partij, de NSDAP.

Propaganda

Goebbels

Biografie

Goebbels werd geboren op 29 oktober 1897.

Aanraking met nationaalsocialisme

Goebbels probeerde werk te vinden als journalist. Daarvoor ging hij naar München in de hoop daar werk te vinden. Eenmaal aangekomen in die stad, kwam hij Hitler tegen. Hij besloot op dat moment dat hij zich wilde aansluiten bij Hitler zijn partij, de NSDAP. Door die partij kwam hij in aanraking met het nationaalsocialisme.

Propaganda

Hij gebruikte vooral push-propaganda. Mensen moesten naar de propaganda luisteren of kijken. De propaganda werd gebruikt om Hitler als een goed persoon neer te zetten. Als je je verzette en commentaar had op de propaganda, werd je gestraft. Hij maakte vooral gebruik van de radio als propagandamiddel. Hij liet zelfs een fabriek extra goedkope radio’s produceren, zodat iedereen een radio kon aanschaffen. Men kon zo alles horen over de plannen die Hitler had en andere informatie over de oorlog.

Heinrich Himmler

Biografie

Hij werd geboren op 7 oktober 1900. Hij werd geboren in Zwitserland. Ook was hij katholiek. Hij ging naar het gymnasium en haalde ook zijn diploma. Maar hij had al vanaf jonge leeftijd een slechte gezondheid. De slecht gezondheid bleef hij houden, ook op latere leeftijd. Hij ging bij de landmacht, maar hij rondde zijn studie pas na de oorlog af.

Aanraking nationaalsocialisme

Nadat Himmler afgestudeerd was, had hij af en toe werk. Maar na een tijd werkeloos te zijn, kwam ook hij in aanraking met de NSDAP. Nadat hij naar een toespraak van Hitler geluisterd had, werd hij meteen lid van de partij. Himmler kwam al wel eerder in aanraking met het nationalisme. Tijdens zijn studie werd hij lid van een nationalistische studentenvereniging.

Propaganda

Hermann Göring

Biografie

Hij is geboren op 21 januari 1893. Hij werd geboren in de buurt van München. Zijn vader was een generaal in het leger. Op jonge leeftijd moest hij een paar jaar naar een pleeggezin. Toen hij weer terug mocht naar zijn ouders, nam hij het hen heel erg kwalijk dat ze hem naar een pleeggezin gebracht hadden. Hij heeft ook twee broers en twee zussen. Hermann moest naar een kostschool, maar dat vond hij niets. Daarom ging hij al snel naar een militaire academie. Daar deed hij vier jaar over. Na die opleiding mocht hij in opleiding bij de cadetten, omdat hij op de militaire academie zulke goede cijfers haalde.

Aanraking nationaalsocialisme

Toen Hermann Göring een keer in München was, hoorde hij dat er drie partijen onstaan waren. En een daarvan was de NSDAP. De NSDAP wilde het Verdrag van Versailles verscheuren en ongeldig verklaren. Er werd een toespraak gehouden over het Verdrag van Versailles. Hitler en Göring waren hier beide aanwezig en ontmoette elkaar. Hitler was vol lof voor Göring door zijn intelligentie en ervaring. Dus hij besloot zich aan te sluiten bij de NSDAP.

Propaganda

Leni riefenstahl

Biografie

Ze werd geboren op 22 augustus 1902.

Aanraking nationaalsocialisme

Ze was een filmregisseur en fotograaf. Ze werd ingehuurd door Goebbels om nazipropaganda te maken voor de NSDAP. Er werden films gemaakt die helemaal in het teken stonden van Hitler en zijn denkbeelden.

Propaganda

Ook zij maakte gebruik van push-propaganda. Ze maakte vooral films. Maar ze paste nieuwe technieken toe. Ze had bewegende camera’s en gebruikte allemaal verschillende montagetechnieken. Ook maakte ze de film Triumpf des Willens. De film gaat over een partijdag van de NSDAP. Bij die film gebruikte ze echte beelden afgewisseld met nagespeelde beelden. De propaganda was dus niet objectief. Ook zag je vaak het hakenkruis en een adelaar in het beeld verschijnen. Ze probeerde de bevolking te manipuleren.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Adolf Hitler. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/adolf-hitler/> [Accessed 19-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.