Binnenlandse migratie in de Verenigde Staten - Essay Marketplace

Binnenlandse migratie in de Verenigde Staten

Inleiding

Wat is eigenlijk binnenlandse migratie? Binnenlandse migratie is het verhuizen van mensen binnen een bepaald land. Wij gaan jullie iets vertellen over de binnenlandse migratie in de verenigde staten.

Heel veel mensen verhuizen naar Amerika, maar binnen Amerika wordt er ook al veel verhuisd.

Amerikanen verhuizen twee keer zo vaak als Nederlanders. Ze verhuizen eens per vijf jaar. Maar meestal blijven ze binnen hun eigen stad of staat. Maar soms verhuizen ze ook naar een andere staat, maar waarom?

Demografisch zwaartepunt

Amerika kan worden opgedeeld in vier regio’s: noordoosten midwesten zuiden en westen. Het demografische zwaartepunt is het punt waarvan te oosten en te westen en te noorden en te zuiden evenveel inwoners leven. De laatste tijd gaat het zwaartepunt in de Verenigde Staten meer richting het zuidwesten. (laat zien met de kaart)

Dat betekent dat het westen vooral populair is in de Verenigde Staten. Maar hoe komt het dat het demografische zwaartepunt verschuift? Dat komt door de binnenlandse migratie. Maar wat zijn de redenen om naar een andere staat te gaan? Daar heb je push- en pullfactoren voor.

Push- en pullfactoren

Push factoren zijn redenen om weg te gaan uit een gebied Bijvoorbeeld: slechte economie, slecht weer, aardplaatverschuivingen etc. Pullfactoren zijn de redenen die een ander gebied aantrekkelijk maakt. Bijvoorbeeld: Beter weer, beter werk en veiligere omgeving.

Snowbelt

In het Noordoosten van de V.S. ligt de Snowbelt. Vanwege de koude temperatuur wordt het de Snowbelt genoemd. De temperaturen in januari zijn bijvoorbeeld tussen de 0 graden en de -20 graden. In juli is het bijvoorbeeld tussen de 10 graden en de 20 graden. De naam Snowbelt komt van de Engelse woorden snow en belt. Die woorden betekenen sneeuw en gordel. Het wordt zo genoemd, omdat het daar vaak sneeuwt. Dit is te verklaren door de koude lucht van de noordpool die in contact komt boven de Grote Meren, oftwel de Great Lakes, met warme vochtige lucht. De koude lucht maakt de warme vochtige lucht koud en daardoor ontstaat er sneeuw. De Great Lakes is de naam voor de vijf grote meren op de grens van Canada en de Verenigde Staten.

Vroeger kwamen er veel mensen naar de Snowbelt. Dat kwam omdat ze daar veel fabrieken hadden waarin de mensen konden werken.

Maar tegenwoordig verhuizen heel veel mensen van het noordoosten naar het westen. Dat komt omdat het noordoosten al zo’n veertig jaar een negatief migratiesaldo heeft. Een negatief migratiesaldo betekend dat er meer mensen vertrekken dan er komen. De negatieve migratiesaldo in het noordoosten komt door een economische pushfactor: De fabrieken raakten verouderd en kregen zware klappen door buitenlandse concurrentie uit Japan, Europa en lagelonenlanden in Zuidoost-Azië. Daardoor gingen veel fabrieken failliet en kwamen mensen zonder werk. Er was ook een sociale pushfactor: de blanken wilden verhuizen vanwege de zwarte woonwijken, want die waren meestal gewelddadig. In de jaren zestig kwam er soms ook rassenrellen voor. Dat was dus voor de blanken een extra reden om weg te gaan uit het noordoosten van de Verenigde Staten.

Sunbelt

Er is ook een Sunbelt. Die ligt in het zuiden en westen van de Verenigde Staten. In de Sunbelt is het bijna altijd warm en droog. Vandaar ook de naam: Sunbelt. In de Sunbelt wonen veel oudere mensen. Die komen daar naar toe om van hun dag te genieten en te ontspannen. Ook komen ze om te genieten van hun pensioen. Er komen zoveel oudere mensen dat er zelfs aparte rustige woonwijken zijn met allemaal oudere mensen. De Sunbelt is ook gericht op dat soort mensen. Veel nieuwe bewoners van de Sunbelt zijn blanke, welvarende gezinnen die een betere leefomgeving willen voor hun kinderen. Een ander pullfactor is dat de Sunbelt een perfectie werkgelegenheid is.

De lichte industrie kan zich overal gemakkelijk vestigen omdat ze geen grondstoffen nodig hebben. En die industrieën noem je ook wel footloose-bedrijven Ze vestigen zich liever in een zonnig gebied dan in een koud gebied. Ook zijn er veel banen in de diensten sector.

In het zuidoosten van de verenigde staten gaat het om welvarende blanken én zwarten. Ook de Spanjaarden en de Aziaten doen steeds meer mee aan de binnenlandse migratie. Vanuit de staten als California, New York en Florida verhuizen zij naar andere staten.

Californië

Californië was altijd dé Sunbelt staat. Eerst verhuisden miljoenen mensen naar steden als Los Angeles en San Francisco. Na 1995 veranderde dat. Er kwam een negatief migratiesaldo in Californië. Elk jaar vertrekken zo’n 175000 mensen uit Californië. Vooral de blanken mensen gingen weg, want ze vonden het te druk en ze vonden dat er teveel Spanjaarden waren. Het verschijnsel dat de blanken weggaan noem je daarom ook wel white flight of white fright. White flight betekend witte vlucht en white fright betekend witte angst. (laat zien via de kaart)

Slot

Alles samengevat weten we nu dat er veel binnenlandse migratie is doordat de snowbelt en sunbelt veel push- en pullfactoren hebben. Daardoor gaan veel mensen weg uit de Snowbelt en naar de Sunbelt toe, omdat de Sunbelt veel welvarender is.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.