Essay: De echte oorzaak voor jongeren die te weinig bewegen

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • De echte oorzaak voor jongeren die te weinig bewegen
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 573 words. Download the full version above.

Koppen zoals: “Jongeren bewegen te weinig” zien we regelmatig op in de krant en op het internet staan. Er wordt weer eens vertelt hoe lui de jeugd van tegenwoordig is. Computers, games en mobiele telefoons zouden een slechte invloed hebben op hoeveel jongeren sporten. Jongeren zouden te veel bezig zijn met internet en gamen. Uit onderzoek blijkt dat dit niet zo is, maar wat is dan wel de oorzaak? En welke rol hebben ouders en scholen hierin?

Baantjes
Wat opvalt is dat jongeren tot hun 14e wel bezig zijn met sporten en vaak ook aangesloten zijn bij een vereniging, vanaf deze leeftijd neemt de deelname aan sport af. Jongeren gaan tussen hun 14e en 18e minder sporten in verband met een baantje. Ze moeten namelijk steeds meer zelf gaan betalen. Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar wat jongeren zelf moeten betalen. Hieruit blijkt dat 2 jaar geleden 61 procent van de ouders nog alle kleding van hun kinderen betaalde. Dit aantal is nu gedaald naar 48 procent. Dit komt volgens Nibud door de economische crisis. Ouders moeten zelf ook op hun geld letten. Daarom komt het wel goed uit als hun kinderen meer van hun eigen geld kunnen betalen. Jongeren moeten ook vaker hun mobiele telefoon betalen. Van 17- en 18-jarigen betaalde twee jaar geleden 35 procent van de ouders nog voor het abonnement van hun kind, nu is dat nog maar 17 procent.
Ouders zijn het voorbeeld
Het is algemeen bekend dat kinderen het voorbeeld van hun ouders volgen. In onze hersens bevinden zich namelijk spiegelneuronen, deze zorgen dat je onbewust oefent door bij iemand af te kijken. Zo zullen kinderen van niet sportende ouders zelf ook niet genoeg bewegen. Als ouders aan sport doen willen de kinderen meedoen. Ouders worden daarom aangespoord om zelf meer te gaan bewegen, want maar liefst 32 procent van de volwassenen beweegt te weinig. Vooral jongere kinderen worden erg be??nvloed door hun ouders. Als hun ouders ze niet opgeven voor een sport zullen ze er waarschijnlijk zelf nooit zeggen dat ze graag op bijv. voetbal willen. Ouders geven geld als reden dat hun kind niet sport. Verenigingen zijn te duur, daarnaast hebben ze geen tijd of zin om hun kind naar de training te brengen.
Tijd tekort en school
Tijd tekort is een veel gebruikt smoesje om maar niet te hoeven gaan sporten. De lestijden sluiten ook vaak niet aan op de tijden waarop de trainingen beginnen. Als school om half 5 uit is en de training om 6 uur begint maar er moet ook nog huiswerk worden gemaakt. Vaak krijg huiswerk dan de eerste prioriteit en wordt er een training overgeslagen. Scholen kunnen er voor zorgen wel dat jongeren meer gaan bewegen. Er kunnen bijvoorbeeld meer uren gym in het rooster worden geplaatst of meer sportdagen worden gehouden. Ook zien we vaak dat er een bus wordt gehuurd om naar excursies te gaan. Dit zou ook op de fiets kunnen.

Kortom, er zijn veel redenen waarom jongeren te weinig sporten. Werk, ouders en school spelen hier een grote rol in. Jongeren volgen vaak het slechte voorbeeld van hun ouders. Hier kunnen de ouders natuurlijk zelf wat aan doen. Werk en school zorgen ervoor dat jongeren te weinig tijd hebben om te gaan sporten. Ook school kan er voor zorgen dat jongeren meer gaan sporten door meer sportieve activiteiten te organiseren.
567 woorden.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, De echte oorzaak voor jongeren die te weinig bewegen. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-echte-oorzaak-voor-jongeren-die-te-weinig-bewegen/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.