De elektrische auto

Iedereen kent ze wel, de elektrische auto’s. Het is een echte rage. De elektrische auto’s komen op de markt. Van de bekende Toyota Prius naar de minder bekende Renault Twizy. Er kwamen zelfs snelle elektrische auto’s, denk maar eens aan de Tesla. De Tesla is super snel en elektrisch. Ze zijn milieu vriendelijk. Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst door het versterkt broeikaseffect. Daardoor kwam er een oplossing, voor de vele uitstoot van fossiele brandstofauto’s. De elektrische auto. Het is ware vooruitgang, maar daardoor komen er ook nadelen. Wij zijn altijd bezig om de geluidsoverlast van snelwegen minder te maken. Nu is het omgekeerd, de elektrische auto’s zijn gevaarlijk stil. Ja, de zo milieu vriendelijke elektrische auto’s zijn gevaarlijk. Voor de mensen die navigeren met hun oren is het levensgevaarlijk. U heeft het wel eens gedaan, navigeren met de oren. Luisteren of er een auto aankomt in een bocht waarbij u auto’s slecht kunt zien. Of denk bijvoorbeeld aan blinden of slechtzienden die luisteren naar het verkeer om ergens te komen. Elektrische auto’s kunnen voor hen een gevaar vormen. Ze kunnen ze slecht/niet horen aankomen. Ik vind het levensgevaarlijk voor die mensen. Moet de overheid hier wat tegen doen of de bedrijven die de elektrische auto’s zelf maken. Wie wil het verbieden? Leest het verder in dit betoog.

Het verkeer veroorzaakt geluid, dat kan soms tot overlast leiden. Tot ongeveer 50 km/uur is het motorgeluid wat veel geluid maakt, daarna is het de banden die over de weg rollen. Vrachtverkeer geeft de meeste overlast. Het geluid kan worden weerkaats of vervormd door harde oppervlaktes. Dat kunnen dan trottoirs zijn, wegverharding. Geluidschermen die je veel langs de snelweg ziet. Woningen en wateroppervlaktes vervormen of weerkaatsen geluid ook goed. Het wegdek waarop verkeer rijdt kan de mate van geluid ook van variëren. De snelheid is ook van toepassing op de hoeveelheid geluidsoverlast. Er is een wet waarin normen zijn aangegeven over het hoeveelheid geluid dat het verkeer mag maken. Nederlandse Stichting Geluidshinder (2005) wil rechters inschakelen, omdat uit onderzoek van TNO en RIVM blijkt dat 29% van de Nederlanders gehinderd wordt door geluidsoverlast. Geluidsoverlast is de laatste 10 jaar sterk toegenomen. De overheid faalt er sterk in om geluidsoverlast tegen te gaan. Maar dan is er nog een betere oplossing op de markt gekomen, de elektrische auto. Een elektrische auto is stil, maakt geen geluid op hoge snelheden. Alleen op lage snelheden hoor je de banden over de weg rollen. Maar dat is zo weinig decibel dat er bijna geen geluidsoverlast is. Het is ideaal om geluidsoverlast tegen te gaan. Het kost de overheid weinig geluidswallen en iedereen is tevreden want er komen geen lelijke geluidwalen en er is weinig geluidsoverlast. Maar ieder voordeel heeft zijn nadeel. De elektrische auto is zo stil dat het zelfs gevaarlijk kan zijn. Er zijn veel mensen die luisteren naar het verkeer of er een auto aan komt om zo veilig over te steken. En je hebt ook slechtziende mensen die niet anders kunnen dan luisteren om veilig over te steken. De elektrische auto is zo stil dat je hem niet hoort aankomen. Dat vindt het NHTSA (2013) ook, het Amerikaanse overheidsagentschap voor verkeersveiligheid. Daarom vind NHTSA ook dat elektrische auto een minimum aan geluid moet maken, zodat voetgangers en fietsers de elektrische auto’s horen aangeven. Waarschijnlijk wordt wereldwijd verplicht dat elektrische auto’s geluid moet maken.

Tot de 30 km/uur moet de auto dan geluid maken, sneller dan dat overheerst het bandengeluid en windgeruis. Volgens Automotive News Europe (2014) wil BMW en Volkswagen pas geluiden toevoegen aan hun BMW i3 en Volkswagen e-Up als het wettelijk verplicht wordt. Maar andere automerken zien de gevaren in en voegen ze geluiden toe aan hun auto’s.

Dus de elektrische auto is levensgevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Er wordt al jaren gewerkt om geluidsoverlast te verminderen. De elektrische auto leek een mooie oplossing, maar die is gevaarlijk stil. Organisaties willen dat er regels komen, zodat elektrische auto’s geluid gaan maken. Dus wees slim, als u een elektrische auto koopt, neem meteen goede boxen, zodat voetgangers en fietsers u horen aankomen.

2016-1-25-1453719435

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.