Essay: Elke vingerafdruk ziet er anders uit, iedereen heeft een unieke. Je kunt het vergelijken met een barcode; elke barcode is ook uniek (afbeelding 0.2).

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Elke vingerafdruk ziet er anders uit, iedereen heeft een unieke. Je kunt het vergelijken met een barcode; elke barcode is ook uniek (afbeelding 0.2).
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 653 words. Download the full version above.

Fingerprint (Engelse therm) is een methode om uit gevonden sporen, een vingerafdruk te maken. In 1987 werd de test min of meer routinematig ingezet in vooral de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De DNA vingerafdruk is fijn om te gebruiken, omdat elke vingerafdruk identiek is. Het wordt daarom gebruikt als identificatiemiddel.
De DNA fingerprint richt zich op korte stukken DNA, de merkers. Deze bestaan uit heel veel herhalingen van hetzelfde stukje. De merkers die voor het forensisch onderzoek gebruikt worden, bestaan uit herhalingen van een stukje DNA van vier basen ( A, T, G en C). Omdat de lengte van de merkers per persoon varieert, vormen de merker lengtes van een persoon een soort vingerafdruk.
Tegenwoordig vergelijken we zo’n tien tot vijftien STR’s. De kans dat twee personen hetzelfde DNA-profiel hebben, is ongeveer zo’n één op tien miljard.

Vingerafdrukken zoeken d.m.v. een poederkwast
Het zoeken en vastleggen van een mooi complete vingerafdruk is een goede ontwikkeling van de wetenschap geworden. Een vette vingerafdruk op glas is goed met grijs poeder aan te tonen, maar inmiddels is er nog veel meer mogelijk. Er is één plaats in Nederland waar bijna elke vingerafdruk aan het licht gebracht kan worden. Dat is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Vingerafdrukken bestaan uit de zelfde stoffen als gewoon menselijk zweet. In zweet zitten vetten, aminozuren, zouten en vooral water. Daarom heeft een verse vingerafdruk een hele andere samenstelling, dan een oude. Zo’n afdruk is op een andere manier zichtbaar te maken.

Iedereen kent het zichtbaar maken van vingerafdrukken met poeder wel. Je ziet het vaak in films. Het is de bekendste manier. De kwast die wordt gebruikt tijdens het zoeken van vingerafdrukken, is een maraboekwast. Vroeger werd die kwast van veren van de maraboe gemaakt, maar tegenwoordig van andere veren.
De poeders zijn ook speciaal; er bestaan witte, zwarte, en allerlei grijze poeders. Elk poeder geeft een ander resultaat; je hebt er veel oefening voor nodig.

Vingerafdrukken zoeken d.m.v. chemische methodes
Naast de poedermethode bestaan er natuurlijk ook chemische methodes om een afdruk zichtbaar te maken. Je hebt bijvoorbeeld jood damp. Het papier met de vingerafdruk wordt boven jood korreltjes gehouden en de jood wordt verwarmd. De damp is dan opgelost in het vet van de vingerafdruk, die wordt dan geel-bruinig.
Je hebt ook scheikundige kleurreacties en laserbestralingen. Daarmee kun je vingerafdrukken ontzettend scherp mee zichtbaar maken. Deze methode is secuurder dan de poedermethode, want deze methoden maken ook plekken zichtbaar die de poeder heeft overgeslagen.

De zouten die in een vingerafdruk aanwezig zijn, zijn ook aantoonbaar. De manier waarop dat gaat, kun je vergelijken met het ontwikkelen van een ouderwetse foto. Er wordt wat zilvernitraatoplossing op de vingerafdruk gegoten. Zilvernitraatoplossing reageert met chloride-ionen in een vingerafdruk, er wordt daarbij zilverchloride gevormd. Daarna ontleedt men onder een sterke lamp de zilverchloride. De zilveren kleur veranderd dan in grijszwart.

DNA-verwantschapsonderzoek
De DNA-verwantschapsonderzoek toont aan of personen aan elkaar verwant kunnen zijn. Hun DNA profielen worden dan vergeleken.

DNA-verwantschapsonderzoek wordt vooral gebruikt om misdaden op te lossen. als je goed zoekt naar potentiële bloedverwanten van de eigenaar van het gevonden spoor, kan de politie nieuwe aanwijzingen vinden over de dader.

Ook bij onderzoeken waarbij duizenden (of meer) mensen mee moeten doen aan een DNA-onderzoek, is DNA-verwantschapsonderzoek nuttig. Als bijvoorbeeld degene van wie het gevonden spoor is niet mee wil doen aan een DNA-onderzoek, ka bijvoorbeeld zijn broer wel DNA geven. Als je dan bijvoorbeeld een Y-chromosomaal (mannelijk) DNA-onderzoek doet, worden niet alleen matches gevonden met de eigenaar van het gevonden spoor, maar ook matches met personen die in de mannelijke lijn aan hem verwant zijn. Via deze personen kan de politie door middel van tactisch onderzoek de echte eigenaar van het gevonden spoor (en dan in de meeste gevallen de dader) proberen te vinden.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Elke vingerafdruk ziet er anders uit, iedereen heeft een unieke. Je kunt het vergelijken met een barcode; elke barcode is ook uniek (afbeelding 0.2).. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/elke-vingerafdruk-ziet-er-anders-uit-iedereen-heeft-een-unieke-je-kunt-het-vergelijken-met-een-barcode-elke-barcode-is-ook-uniek-afbeelding-0-2/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.