Er is wel een verband met het weer ... - Essay Marketplace

Er is wel een verband met het weer …

Er is wel een verband met het weer en de slechte lucht te zien. Als de temperatuurverloop met de hoogte van een onstabiele atmosfeer overeenkomt, kan de vervuilde lucht zich mengen met de ‘schone’ lucht die daarboven hangt. Er is dan een verdunnend vermogen dat groot genoeg is. Daarentegen is dit niet mogelijk als de atmosfeer stabiel is of als er inversies aanwezig zijn, dan hopen de verkeerde dampen zich op en kunnen niet weg. Het verdunnend vermogen is dan niet groot genoeg. Normaal daalt de temperatuur met de hoogte, bij een inversie is er sprake van een stijging van de temperatuur gelijk met de hoogte. Een inversie houdt niet alleen kou en mist gevangen in de onderste luchtlaag. Bij een inversie is er sprake van een soort ‘deksel’ bovenop de luchtlaag, er kan dan niks meer weg. Verontreiniging is dan ook niet meer mogelijk. dat is problematisch, maar het kan nog erger. Als zo een inversie samenhangt met een hoge druk gebied zijn pas echt de poppen aan het dansen. De lucht zal opwarmen en uitdrogen, dat zal gebeuren door de dalende bewegingen. Deze zogeheten ‘subsidentie-inversie’ kan soms wel dagen en zelfs weken voortduren. De dampen kunnen dan nergens naartoe en die blijven zich maar ophopen, waardoor de lucht alsmaar slechter en slechter wordt.

Dan is er natuurlijk ook nog sprake van een winter in China. Wat gebeurd er dan in een winter? Juist, he is koud en de inwoners zullen meer en meer gaan stoken. De grijsbruine deken zal alsmaar erger worden. China heeft ook nog de pech dat er aan de randen van de bewoonde gebieden grote gebergtes liggen, waardoor de lucht ook nog wordt tegengehouden.

Deze slechte omstandigheden brengen vreselijke gevolgen met zich mee. De inwoners zullen zeer vervuilde luchten en dampen inademen waardoor zich blijvende schade gaat voortdoen. Nog geen 10 jaar geleden werden deze luchtproblemen nog niet zo als bedreigend ervaren, het was dan ook alleen het probleem van een stad die ermee kampten. Vandaag de dag blijkt dat toch wel even anders te zijn. De dikke grijsbruine laag vol met slechte dampen kan zich binnen een week de halve wereld overtrekken. De Chinezen zelf hebben in China nu ook problemen met mislukte oogsten, de laag met dampen houdt wel 30% van het zonlicht tegen! Daar komt nog eens bovenop dat de luchtvervuiling de neerslagpatronen enigszins zou kunnen veranderen, waaronder het neerslagpatroon van de moesson, dat kan grote consequenties hebben voor de landbouw.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.