Guide: Essay: Achter een succesvolle man staat altijd een vrouw

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 18 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 23, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Achter een succesvolle man staat altijd een vrouw
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 5132 words. Download the full version above.

Inleiding
Dit essay gaat over de stelling: Achter een succesvolle man staat altijd een vrouw. Omgekeerd geldt deze stelling natuurlijk ook. Deze stelling heb ik gekozen, omdat ik dit mensen vaak hoor zeggen. Alleen heb ik nooit duidelijk geweten waar dit op gebaseerd is. Het lijkt zelfs een beetje op aandacht zoeken of zich belangrijk willen voelen. Vooral van vrouwen hoor ik dit. Ik denk zelf dat ze graag willen horen dat ze deel uitmaken van het succes van de man. Soms is het maar illusie. Met dit essay ga ik hier meer inzicht in cre??ren. Emancipatie is hier sterk aan gekoppeld.
Ik begin met een stuk theorie en een paar feiten. Dit is ter verhelderingen en voorbereiding op wat erna komt. In het tweede deel komt mijn eigen mening aan bod en zal er dieper ingegaan worden op de stelling.

Theorie
De stelling die ik heb ingenomen is, volledig: ‘Achter een succesvolle man staat altijd een vrouw en achter elke succesvolle vrouw staat een man’. Om te beginnen met de theorie: het is heel lang zo geweest dat de vrouw minderwaardig is vergeleken met de man. De vrouw mocht niet werken en wanneer ze mochten werken (en stemmen), verdienden ze minder geld dan de man, terwijl ze evenveel werken. Dit is nog steeds het geval. Vrouwen waren volgens de wet niet bekwaam tot handelen en hadden geen normale burgerrechten. Ook had de vrouw helemaal geen inspraak over het inkomen en over de kinderen. De vrouw was het bezit van de man. Een vrouw kon niet ‘simpelweg’ scheiden van de man omdat het huwelijk niet werkt. De man moet met overspel plegen of met een andere vrouw/minnares thuis komen, wil de vrouw van de man kunnen scheiden. Het was in de wet vastgelegd dat de vrouw gehoorzaam moest zijn aan de man. De man was ook de enige die een vervolgopleiding mocht doen. Vrouwen konden niet doorstuderen. Door de vrouwenemancipatie werden de rechten voor mannen en vrouwen op juridisch, politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied min of meer gelijkgesteld. Hier wordt tot op de dag van vandaag nog aan gewerkt. De vrouwenemancipatie begon rond 1900. Dit was de eerste golf van het feminisme. Het behaalde zijn piek in de jaren 60 en 70. In 1917 kwam er passief kiesrecht voor vrouwen. Dit wil zeggen dat je het recht hebt om gekozen te worden in een bepaalde vertegenwoordigende functie. Vrouwen konden zich dus verkiesbaar stellen in de politiek. In 1918 zat de eerste vrouw ‘ genaamd: Suze Groeneweg ‘ in de Tweede Kamer. Er zaten ongeveer 100 vrouwen in de verschillende gemeenteraden. In 1919 werd uiteindelijk het actief kiesrecht ingevoerd voor vrouwen. Vrouwen konden dus zelf naar de stembus. De situatie veranderde min of meer voor de vrouwen, maar het was nog steeds niet optimaal. Slechts 16 % van de vrouwen had een betaalde baan. Dit kwam doordat er nauwelijks kinderopvang was. Iemand moest voor de kinderen zorgen, dus moest de vrouw dat maar doen, aangezien dat toch altijd al gebeurde. Vrouwen verdienden overigens minder dan mannen met dezelfde functie en ervaring. Ook presteerden ze minder goed op school. Het gevolg hiervan was dat in de jaren 60 en 70 ‘ de piek van de vrouwenemancipatie ‘ Nederland actiegroepen kreeg, bijvoorbeeld ‘Dolle mina’ die slogans had als: ‘Baas in eigen buik’. Dit wilde zeggen dat vrouwen zelf mochten bepalen of ze een kind zouden baren of dat ze het weg zouden halen. Dit was overigens de tweede feministische golf. Er waren twee hoofdstromingen. De ene zegt dat vrouwen niet samen horen te werken met mannen, die als onderdrukker werden gezien. De andere stroming zegt dat vrouwen zicht juist een weg moeten banen op de arbeidsmarkt en tussen de mannen en plek moeten vinden. Ze willen dus als het ware de mannenwereld infiltreren en vandaaruit veranderingen aanbrengen. Het is niet meer zo dat de man of de samenleving bepaalt wat er met de vrouw en haar kind gebeurt op het moment dat ze zwanger is. Eigenlijk wordt abortus deels ‘gepromoot’ op dat moment. In 1981 kwam dan ook de Abortuswet. In 1975 kwam overigens de Wet Gelijk Loon voor Vrouwen en Mannen pas in 1980(!) werd de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen ingevoerd.
De acties van deze feministische groepen hadden verschillende doelstellingen, zoals een gelijk salaris in verhouden tot mannen, kiesrecht, gelijke behandeling in het gezin en in de rechtszaal en recht op seksuele vrijheid. In 2004 zijn sommige van deze doelstellingen deels behaald in Europa en Noord-Amerika. Er zijn ook genoeg mensen die dit nog lang niet zien als behaald en nog veel verder willen gaan. Sommige vrouwen verliezen zich er ook wel een beetje in. Ze willen te veel en misschien zelfs boven de man staan. Vrouwenemancipatie is over de hele wereld nog in een jong stadium. In Nederland en Belgi?? verdienen mannen en vrouwen nog niet evenveel en is er nog een relatief laag percentage vrouwen in de politiek. Er komen langzaam, maar zeker steeds meer allochtone vrouwen in West-Europa. Na de Tweede Wereldoorlog waren er veel mensen om het leven gekomen en bloeide de economie weer op, waardoor er meer werkgelegenheid kwam. Bedrijven, zoals Verkade gingen zich richten op vrouwen. Een van hun slogans: ‘Meisjes kom werken bij Verkade en neem gerust je moeder mee’. Rond de jaren ’80 kwamen er meer deeltijdbanen. Hiervoor was door de overheid een beleid ingevoerd. In de jaren ’90 werd het begrip (en het recht op) ‘deeltijdbanen’ officieel gemaakt. Zo werd het voor vrouwen ook makkelijker om te werken terwijl ze ook kinderen hebben. Daarvoor mochten vrouwen niet werken of werden ze geacht te stoppen met werken, zodra ze hun eerste kind kregen. Veel zat er dus niet in voor vrouwen. Vanaf de jaren ’70 waren vrouwen dan weer wel steeds hoger opgeleid en dit werd steeds meer geaccepteerd. Ook werd de anticonceptiepil steeds makkelijker verkrijgbaar.
Dubbel vrouwbeeld
Er is een dubbel vrouwbeeld door de geschiedenis heen. Vrouwen zijn een symbool voor goedheid en vruchtbaarheid. Dat is het ene vrouwbeeld. Het tweede, negatieve vrouwbeeld – dat vaak beklemtoond werd ‘ is dat de vrouw minderwaardig was aan de man. Ook was er een soort vrouwenangst. Dit komt doordat verleidsters zoals Pandora en Eva verantwoordelijk werden gesteld voor het leed van de mens. Eva ‘ de vrouw ‘ werd gezien als minderwaardig, omdat zij geschapen was vanuit de rib van Adam. De menstruatie maakte haar een bron van raadsel en geheim. Vrouwen waren er best slecht aan toe. Er werd gezegd dat de man de enige was die een positieve rol speelde bij de voortplanting, wat volkomen onlogisch is, aangezien de vrouw het kind negen maanden lang draagt en het daarna baart. Ik wil wel ter aandacht brengen dat ik nog steeds objectief ben of daar erg mijn best toe doe en ik in mijn vorige zin slechts een feit aan het licht breng. De vrouw maakt de meeste veranderingen door, voelt het meest en lijdt de meeste pijn in het voortplantingsproces. Ook wordt gezegd dat de vrouw slechts een ontvanger is tijdens de voortplanting. Ze doet niks, ze krijgt alleen het zaad van de man en daar wordt het kind mee gemaakt. Ten slotte zei men dat alleen mannen over een geslacht bezitten en een vrouw niet. Wat hiermee werd bedoeld, is mij niet helemaal duidelijk. De denkwijze van die tijd (13e eeuw) was heel anders en vergt een andere mindset, wil je precies snappen wat er bedoeld wordt met de uitspraken die gedaan worden. Ik wil ook iets meer verdieping in het verhaal van Pandora.
Pandora betekent de draagster van alle gaven, maar ook de schenker van alle gaven. Pandora was in de Griekse mythologie de eerste vrouw en werd uit water en aarde gemaakt door Hephaistos, de smit van de Goden. Zeus stuurde Pandora naar de stervelingen om onheil over ze te brengen, omdat Prometheus vuur uit de hemel had gestolen. Prometheus had als de doel om de mens te verlossen uit zijn ongelukkige toestand.
Een vleugje testosteron
Mannen zijn een stuk anders dan vrouwen. Dit is weliswaar niet van nature zo. Mannen worden in de maatschappij anders opgevoed dan vrouwen. Mannen krijgen heel andere dingen mee in hun opvoeding. Meisjes leren met poppen spelen en worden op een bepaalde manier gestuurd, waardoor ze bepaalde gevoelens hebben en op een bepaalde manier reageren op dingen. Jongens spelen met actiefiguren en lego. De ouders kopen voor een meisje ook ander speelgoed dan voor een jongen. Dat kan de denkwijze van kinderen ook erg kneden. Zo gaat een jongen dus meer naar tekenfilms als Spiderman kijken en een meisje naar Winx Club. De hersenen van een vrouw zien er verder gewoon helemaal hetzelfde uit als die van een man. Alleen fysiek is het wel een beetje anders, zoals verschillende geslachtorganen, verschillende lichaamsbouwen en natuurlijk het orgaan waarmee melk wordt gecre??erd om een kind te voeden. Mannen zijn ook meer gebouwd om verre afstanden te lopen en om te jagen. Ze hebben een veel hogere hoeveelheid testosteron in hun lichaam, die ze lichaamshaar en gezichtshaar geeft. Tijdens de eerste tot de 12e maand na geboorte hebben jongens een hoge testosteronspiegel. Vandaar dat je bij baby’s wel eens veel haartjes op het hele lichaam ziet. Daarna hebben jongens een lage testosteron- en oestrogeenspiegel tot hun elfde. Daarna begint de puberteit en schiet de testosteronspiegel weer omhoog in twintigvoud. Jongens krijgen seksuele behoeften en willen graag hun territorium afbakenen. Ze voelen zich aangetrokken tot vrouwelijke figuren en reageren vijandelijk op mannelijke gezichten. Dit zijn de natuurlijke hormonen die een man een man maken en een vrouw dus niet krijgt, ongeacht hoe haar opvoeding is verlopen. Wanneer de man seksueel rijp is blijft de testosteronspiegel hoog. Ze willen ook graag eerst ervaring opdoen op seksueel gebied ‘ ook als ze bij een vrouw zijn ‘ en denken daarna pas aan liefde en een relatie. Ook kunnen mannen vruchtbare vrouwen en potentieel agressieve mannen herkennen. Ze willen een seksuele partner vinden en dan richten ze zich op hun werk, op hun geld en op hun carri??re. Wanneer de partner zwanger daalt de testosteronspiegel weer en wordt prolactine aangemaakt. De man wordt zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en worden scherper. Ze beschermen de moeder en het kind en onderhouden het gezin. Een man met kinderen hoort een baby beter huilen dan een man zonder kinderen. Sommige mannen gaan zelfs zwangerschapsverschijnselen vertonen, zoals misselijkheid. Dit wordt het couvadesyndroom genoemd. Op middelbare leeftijd daalt de testosteronspiegel geleidelijk en gaat de man zich meer richten op het grootbrengen van de kinderen en/of zijn kleinkinderen. De man wil tevens veel macht en een hoge status status hebben op het werk. Seks wordt minder belangrijk in zijn leven. Vanaf zijn 50e jaar begint de andropauze, wat bij de vrouwen de menopauze is. De testosteronspiegel daalt nog meer, maar de man kan zich nog steeds voortplanten. Hij is ook nog steeds gericht op seks en vrouwen. In het lichaam van de man zijn er op gegeven moment relatief meer oestrogenen dan er testosteron aanwezig is. Door de lage hoeveelheid testosteron wordt de man minder agressief. Door de oxytocine die dan vrijkomt, komt de man dichter bij de vrouw dan ooit. De man kan zich openstellen voor emoties en affectie.
Mannen reageren in situaties heel anders dan vrouwen, soms tegenovergesteld. Als vrouwen in een groep werken, denken ze aan wat goed is voor de groep. Waar mannen aan denken is hun status in de groep. Ze reageren anders op stress dan vrouwen. Vrouwen voelen of omarmen het probleem. Man bevechten het of lopen ervoor weg.
Doordat mannen fysiek sterker zijn, werden ze altijd als het sterkere geslacht gezien. Mannen waren de baas en de vrouw was onderdanig aan de hem. De man moest moedig en integer zijn. Ook moest de mannelijkheid echt aanwezig zijn. Een uitspraak die Aristoteles heeft gedaan: ‘Vrouw is er om de man te dienen. Vrouw is goed voor reproductie en huishouden.’ Dat de vrouw was geschapen uit de man zorgde ook voor de neerbuigende houding die mannen hadden op vrouwen. Dit heeft dan weer te maken met religie. De vrouw heeft lang alles gedaan voor de man. De man wil zich graag bewijzen, ook omdat de vrouw veel kwaliteiten zoekt in een man. Veel meer dan een man zoekt in een vrouw. Mannen willen hun mannelijkheid bewijzen en laten zien dat hij veel vrouwen kan krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen gaat de man risico’s nemen, dingen doen die ‘niet nagedaan kunnen worden’ en proberen op te vallen. Dit is in de natuur ook te zien: bij eenden heeft het vrouwtje een bruine schutkleur en het mannetje heeft meerdere en mooie kleuren, zoals een groene kop en her en der wat witte veren om op te vallen.

Terug naar de stelling
Na door de theorie door te zijn gegaan bent u denk ik wel warm gelopen voor mijn betoog. Mijn stelling luidt ‘ nogmaals: ‘Achter een succesvolle man staat een vrouw en achter een succesvolle vrouw staat een man.’ Zelf vond ik eigenlijk van niet, maar ik heb een aantal realisaties gehad de afgelopen tijd, waardoor mijn mening een beetje is verbogen. Ik bekijk het nu slechts vanuit het oogpunt van de man. Ik vond niet dat achter een succesvolle man een vrouw hoeft te staan, want een vrouw wil een man graag voor zichzelf hebben en ziet liever geen bedreigingen hiervoor. Een vrouw wil bijvoorbeeld liever niet dat haar partner in het buitenland gaat werken of een lange tijd zonder haar naar een plek ver weg moet gaan, wat eigenlijk best logisch is. Maar ook bijvoorbeeld een bijbaantje op een driedaagse cruise kan voor sommige koppels een groot obstakel zijn, omdat er van alles kan gebeuren op die plek. De partner (m/v) krijgt allerlei soorten (negatieve) gedachten en wil zijn of haar partner zo dicht mogelijk bij zich houden. Er zijn genoeg vrouwen die hun partner niet of niet makkelijk naar zo’n cruise zouden kunnen sturen, omdat ze bang of jaloers zijn. Jaloezie is hier een grote boosdoener. In veel gevallen is dit zo hoog, dat de man en de vrouw elkaar niks willen gunnen, omdat ze dit zelf niet aan kunnen. Zo kan de man belemmerd worden door de vrouw en zo kan de vrouw belemmerd worden door de vrouw. In plaats van dat de vrouw achter de man staat, belemmert de vrouw de man juist. Dit is dus eigenlijk precies het tegenovergestelde. De man (of vrouw) mist ervaring in zijn (of haar) leven die hij (of zij) nodig zou kunnen hebben of heel mooi op het CV had kunnen zetten. Aan de andere kant kunnen de man en de vrouw elkaar ook in balans houden. Ervoor zorgen dat ze de juiste weg volgen en op de rails blijven. Elkaar aanvulling geven op emotioneel, seksueel en mentaal gebied. Saamhorigheid cre??ren en leven zoals het hoort. Dit is dus een van de realisaties die ik heb gedaan. Ik heb er even over nagedacht en ernaar gekeken. Als ik mijn partner op dit moment niet had, was de kans waarschijnlijk kleiner dat ik deze studie succesvol afrond of dat ik mijn propedeuse in een jaar haal. Ik wil het liefst een trotse blik zien in de ogen van mijn partner. Ook wil ik succesvol en zonder mankementen het huwelijksbootje in kunnen stappen en zo het leven als gezin kunnen beginnen. Het praten over de toekomst en het maken van plannen geeft al veel motivatie. Vooral als de plannen je bevallen. Je gaat ernaartoe werken en wil het absoluut niet laten mislukken. Je doet het ook niet alleen voor jezelf, dat verhoogt de druk. Je doet het ook voor haar en je wil geen teleurstelling lezen op het gezicht van je partner. Je wil elkaar gelukkig maken en houden en dat heeft een sterke basis nodig. Wat dat betreft steun je elkaar al heel wat in je onderbewustzijn. Dit geldt dan weer niet voor relaties waar geen sterke basis onder ligt of waar de liefde niet puur genoeg is. Liefde en emoties spelen een grote rol in deze situatie. Als de liefde niet wederzijds is gaat het de man of de vrouw weinig aan wat zijn of haar partner met de toekomst wil doen en doet gewoon zijn of haar eigen ding. Als ik de situatie zou moeten beschrijven als ik mijn partner niet had, zou het erg chaotisch zijn. Ik zou vaker buiten zijn, met andere mensen omgaan en ik zou me minder goed kunnen beheersen om dingen te doen die eigenlijk onverantwoord zijn, zoals een biertje gaan drinken op een terrasje, terwijl ik diezelfde dag een tentamen moet leren. Ik heb niemand iets te bewijzen, dus ik doe waar ik zelf zin in heb. Daar kan ik me nog wel eens in verliezen en kan ik de grip verliezen op het werk dat ik te doen heb. Een man wil graag aan zijn partner laten zien dat hij verantwoordelijk is. Als je partner weet dat je belangrijke dingen te doen hebt en je gaat iets anders doen, zoals ontspannen en gamen’ dan krijg je gezeur. Om gezeur en dat slechte beeld niet te krijgen ga je gewoon je werk doen en kun je genieten. Maar dan kun je ook goed en verantwoord genieten’ Dat is in ieder geval in mijn situatie het geval. Ik ben het deels eens met de stelling, maar deels ook niet’ Want wanneer ben je succesvol?
Ik heb een familielid(m) dat iets is overkomen wat tegen de stelling ingaat. Laten we hem Paul noemen. Hij had de kans om iets te bereiken in de muziekwereld, omdat hij goed was in percussie. Het betreft optreden samen met een band, die ook op feesten speelt. Dat betekent dus ook dat hij aandacht krijgt van andere vrouwen, want vrouwen zijn snel ge??nteresseerd in mannen die iets kunnen wat andere mannen waarschijnlijk niet kunnen. Dat mannen dingen doen wat andere mannen niet kunnen om aandacht te trekken ‘ wat ik in de theorie beschreef ‘ werkt blijkbaar best goed. Zijn vrouw wilde absoluut niet dat hij in die band ging spelen, dus hij heeft het niet gedaan. Hij wilde graag bij haar blijven en gaf daarvoor zijn eigen kansen op. Uiteindelijk heeft hij zijn school niet afgemaakt en is hij een opleiding Beveiliging gaan doen, die hij succesvol heeft afgerond. Paul had erg veel in zich, dus hij had wel door kunnen groeien naar een betere functie. Ook dit had zijn vrouw hem niet echt gegund, aangezien ze hem onderweg naar het werk vaak belde en niet wilde ophangen, terwijl hij al moest beginnen. Zijn vrouw was zwanger en kon hem onder werktijd bellen, maar ze belde om andere redenen. Deze kleine dingen hebben hem onder andere zijn baan gekost. Hij heeft voor andere werkgevers gewerkt, waar hij inmiddels niet meer voor werkt. Paul is als kok gaan werken, wat hem veel beter beviel en hij had ook goede prestaties op het werk. De vrouw deed haar werk thuis niet optimaal, waardoor Paul niet zijn rust kreeg en ook niet de beste voeding binnenkreeg om goed te blijven presteren, wat resulteerde in een burn-out. Het huwelijk heeft geen stand gehouden en ze wonen niet meer samen. Het wordt nog geprobeerd. Dit laat dus zien dat deze stelling niet altijd waar is. Ik heb nog wel twijfels. Antwoord op deze stelling ga je niet vinden door boeken te lezen. Hier komen emoties, gevoelens, herinneringen en ervaringen bij kijken. Als het niet je eigen ervaring is, is het wel de ervaring van anderen. De stelling op zich is ook uit ervaringen van mensen verzonnen. Iets zegt mij dat het een vrouw was die op deze stelling kwam’
Even rondvragen’
Ik heb een aantal interviews afgenomen en daar zijn interessante antwoorden uit gekomen. Er zijn een aantal veronderstellingen die gedaan worden over mannen. Een opsomming: Mannen vertrouwen de TomTom niet, mannen roddelen niet, mannen zijn vaker ontrouw, mannen zijn niet jaloers, mannen willen een ruzie afzoenen, mannen praten liever dan ze luisteren, mannen zoeken meteen naar een oplossing. Mijn respondent vindt deze stellingen niet helemaal kloppen. Mannen zijn juist met technologie bezig en vertrouwen wel op hun navigatiesysteem. Ze willen zelfs pronken met hun apparatuur. Ook roddelen mannen regelmatig. Misschien wel meer dan vrouwen. Mannen zijn ook redelijk jaloers, alleen tonen ze het niet echt. Ze willen ruzies meestal wel uitpraten, duidelijkheid is belangrijk. Ze praten wel liever dan ze luisteren, vooral over zichzelf. Ze proberen inderdaad ook dingen meteen te ‘fixen’.
In een ander interview heb ik een aantal antwoorden gekregen die bijna op een lijn liepen met mijn mening. Om het een duidelijker beeld te geven: de respondent was mijn partner. We wisten niet van elkaar wat we van deze stelling vonden. Zij vond dat er achter een succesvolle man wel altijd een vrouw staat. Een man zal ‘ zoals ik zelf ook min of meer zei ‘ moeite doen om zijn vrouw niet teleur te stellen en om haar gelukkig te houden. De vrouw zal hem daar ook in steunen, zodat hij zijn doelen kan bereiken. Happy wife, happy life zeggen ze ook wel. Maar dat vind ik zelf een beetje afgezaagd. Het gaat erom wat je van voelt van binnen en als je als man niet je eigen ding kunt doen, kun je je vrouw niet gelukkig maken. Ze zei dat er achter een succesvolle vrouw aan de ene kant wel een man staat, maar aan de andere kant ook niet. De vrouw zal laten zien dat ze zonder hulp op twee benen kan blijven staan en zelfstandig haar werk kan doen. Ze heeft haar vent soms wel nodig om haar te stimuleren, advies te geven en te begeleiden. Dit antwoord versterkt wel mijn standpunt over dat deze stelling door een vrouw is verzonnen. Ze zegt wel dat een vrouw soms niet zonder een man kan, omdat emotionele steun belangrijk is. Het kan ook weer zo zijn dat de vrouw de man weerhoudt van succes. De vrouw kan best wel ego??stisch zijn volgens deze respondent. Een man moet veel tijd in zijn werk steken om succesvol te worden en sommige vrouwen vinden geld minder belangrijk dan liefde en aandacht. Liefde en aandacht is ook belangrijker, maar sterk staan in het leven is ook iets waar prioriteit aan gegeven moet worden en daar hechten sommige mensen te weinig waarde aan en dan loopt alles in de soep. Alleen kun je succes op verschillende manieren interpreteren. Een succesvol persoon is iemand die veel geld verdient, maar het kan ook een persoon zijn die zijn of haar gezin goed kan onderhouden en zijn of haar partner gelukkig maakt en houdt.
Actualiteit
Ten slotte ga ik een actualiteit behandelen. Dit is iets dat in het dagelijks leven voorkomt en verschillende meningen over zijn. Zie onderstaande afbeelding.

Deze afbeelding heb ik gevonden op het internet. Op http://www.upcoming.nl/rick/2665/de-verschillen-tussen-man-en-vrouw-uitgelegd-in-13-illustraties om precies te zijn. Wat de maker met deze afbeelding probeert te zeggen is dat vrouwen na het huwelijk veel beter af zijn dan voor het huwelijk. Bij mannen is dit compleet tegenovergesteld. Deze afbeelding kan zowel letterlijk als figuurlijk genomen worden. Letterlijk: de vrouw komt aan met tientallen kilo’s na het huwelijk. Ze hoeft toch voor niemand meer mooi te zijn en ze is al getrouwd met de man, dus hij zit al vast aan haar. Hij kan haar niet meer verlaten, dus wordt ze maar lekker dik. De man is voor het huwelijk knap en vol en leeft ook volop. Na het huwelijk wordt hij kaalgeplukt door de vrouw. Zijn uiterlijk takelt af en hij ziet er uitgeput uit. Hij valt tientallen kilo’s af en wordt heel mager. De man is dus juist slechter af na het huwelijk dan hij voor het huwelijk was. Figuurlijk: de vrouw is veel beter af na het huwelijk. Waarschijnlijk wordt ze ook dik. De man wordt ook figuurlijk kaalgeplukt. Hij levert zijn geld voor een groot deel in bij zijn vrouw, die daar boodschappen van doet en kleren gaat kopen. Vanuit de klas waren hierop wat reacties gegeven. De klas was het wel eens met dit statement. Zoals ik al zei, de vrouw heeft de man toch al in een ‘headlock’ na het huwelijk, dus kan ze lekker dik worden en veel eten. Deze actualiteit is verder ook best stereotyperend.
Een andere actualiteit die ik heb gevonden is er een over mannen en vrouwen achter het stuur. Deze vond ik op de site van de Telegraaf onder het kopje ‘Vrouw’. Het was een filmpje waarin de camera in het dashboard lag en gericht was naar de bestuurder. Eerst was er een man en daarna een vrouw. De man is heel relaxed achter het stuur en zit er ook heel ontspannen. Hij ergert zich af en toe aan dingen, vloekt eventjes (ook heel rustig) en rijdt weer verder. Bij alles wat hij doet lijkt hij zich goed te voelen. De man focust zich ook echt op de weg en op wat er gebeurt. Verder luistert hij muziek en zingt hij een beetje mee. De vrouw daarentegen is precies tegenovergesteld. Het lijkt alsof de vrouw ook een van de dingen is waar de man die in het stukje ervoor aan het rijden was zich aan ergerde. De man toeterde ook een paar keer. De vrouw stond een paar keer stil te praten met voorbijgangers of ze was haar make-up aan het doen in de auto. De man zou dus naar zo’n type kunnen toeteren. De vrouw was veel met andere dingen bezig. Bijvoorbeeld een puppy die ze buiten ziet lopen, selfies maken met haar telefoon, sms’jes versturen en praten aan de telefoon. Je hoort de vrouw heel vaak sorry zeggen tijdens het filmpje. De man zei toen hij aan het rijden ook een keer: ‘Ugh, sterotypes” of ‘Women” Ik vind dit filmpje ook best wel stereotyperend. Bij de vrouwen waar ik in de auto heb gezeten heb ik zoiets niet meegemaakt, maar dat komt misschien omdat ik niet op zo’n moment bij hun in de auto zat of ze voelden zich niet genoeg op hun gemak om zich tijdens het rijden te gedragen zoals ze zich gedragen als ze alleen rijden. Ik denk eigenlijk wel dat het waar is, want als ik langs een vrouw rijd zie ik ze wel eens hun make-up doen tijdens het rijden.
Conclusie
Ik moet toch echt een conclusie trekken wat betreft de stelling. Ik vind dat de stelling klopt. Achter een succesvolle man staat meestal een vrouw. In je eentje word je snel nalatig en ga je toch je werk laten liggen, maar als er iemand is die elke stap die je zet volgt, ga je die persoon laten zien dat het een stap in de goede richting is. Een vrouw heeft ook echt een man nodig, want vrouwen die alleen zijn zie ik meestal ook niet helemaal gelukkig. Elk mens op de wereld houdt van aandacht en kijkt graag naar andere mensen. Als je succesvol wil worden moet je wel de juiste partner hebben. Anders moet je het maar alleen doen, maar dan moet je wel echt doelgericht en gedisciplineerd te werk gaan. Je moet heel sterk in je schoenen staan en weten wat je wil en waar je voor gaat. Als je niet de juiste partner hebt, is succes helaas niet voor je weggelegd. Kies de juiste en ga ervoor of ga solo.

Bronnen’
Bijlage: interviews
Interview 1
Mannen vertrouwen wel degelijk de TomTom, wat niet verondersteld werd. Ze houden van techniek. Het zijn meer ouderwetse mannen die geen gebruik willen maken van technologie. Ook roddelen mannen redelijk veel. Misschien wel meer dan vrouwen. Dat mannen vaker ontrouw zijn klopt volgens deze respondent ook niet helemaal. Mannen worden alleen vaker gepakt. Vrouwen kunnen het beter geheim houden. Het klopt aan de ene kant ook wel, aangezien mannen seks erg belangrijk vinden. Ze zijn ook wel jaloers, alleen laten ze dit niet echt zien. Ze willen liever ruzies uitpraten in plaats van ze af te zoenen. Afzoenen willen ze liever als het hun eigen schuld is. Mannen willen altijd winnen, maar dat wil bijna iedereen het liefst. Ze praten ook liever dan ze luisteren. Daarom is het zo’n turn-on voor een vrouw als een man goed kan luisteren. Ze zoeken het liefst meteen naar een oplossing voor problemen.
Interview 2
In het kort is het verschil tussen een man en een vrouw dat een vrouw altijd gelijk wil hebben, aandacht wil, liefde wil, gewild wil zijn en heel veel en diep nadenken en dat mannen het liefst willen winnen (geen gelijk geven), niet snel sorry zeggen ‘ vanwege hun ego ‘ en alleen aan het hier en nu denken en niet aan de toekomst. De behoeften van de man zijn seks en die van de vrouw zijn liefde en aandacht. De opvoeding speelt geen rol in het bestaan van typische mannendingen en typische vrouwendingen. Die zijn er gewoon en de mannen willen uiteindelijk nu eenmaal mannendingen doen. Mannen nemen de leiding in huis, kijken naar andere vrouwen, liegen (‘little white lies’) en verbergen dingen. Ze zijn verantwoordelijk en doen leuke dingen met andere mannen. Vrouwen zorgen voor het gezin, zijn een goede vrouw voor hun man en een goede moeder voor hun kinderen, kletsen met andere vrouwen en gaat graag winkelen.
Interview 3
Een man kan als hij het echt wil wel taken van een vrouw overnemen, maar lang niet zoals een vrouw het doet. Een vrouw doet het netter en zorgvuldiger. Mannen en vrouwen begrijpen elkaar moeilijk, omdat ze allebei iets anders willen. Door seksuele en emotionele aantrekkingskracht zoeken ze elkaar toch op. Mannen en vrouwen reageren anders op situaties. Vrouwen denken meer met emoties en mannen denken realistisch en rationeel na. Een vrouw zoekt aandacht bij de man door lief te doen en de man te verwennen. De man doet dit ook’ of hij laat zien dat hij het heel zwaar heeft, waardoor de vrouw hem komt verzorgen.
Interview 4
Achter een succesvolle man staat altijd een succesvolle vrouw. Een man zal zijn best doen om zijn vrouw/geliefde niet teleur te stellen en gaat hard aan het werk. De vrouw zeurt en stimuleert hem, waardoor hij door blijft werken. Achter een succesvolle vrouw kan een man staan, maar het hoeft niet zo te zijn. Een vrouw kan zonder hulp laten zien wat ze kan en ze zal proberen geen hulp te accepteren. De man kan haar aan de andere kant moed inpraten en stimuleren om door te zetten. De man en de vrouw hebben elkaar nodig voor emotionele steun. Ze kunnen niet zonder elkaar. Het kan aan de andere kant zo zijn dat ze elkaar weerhouden van succes. De vrouw is wel eens ego??stisch en wil alle aandacht en liefde van de man. De man heeft aan de andere kant ook aandacht nodig van de vrouw, die het erg druk kan hebben.
Interview 5

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Achter een succesvolle man staat altijd een vrouw. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-achter-een-succesvolle-man-staat-altijd-een-vrouw/> [Accessed 17-06-21].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.