Essay: Beleggen - Essay Marketplace

Essay: Beleggen

Inleiding

De praktische opdracht was om een werkstuk te maken over een vrij economisch onderwerp. In eerste instantie was het onderwerp de haven van Rotterdam alleen is deze veranderd omdat er weinig goede bronnen waren voor de vraagstukken die aanwezig waren.

Het oog is gevallen op beleggen omdat het een onderwerp is met veel informatie en bovendien wordt er veel geld verdiend in de beleggingswereld. Dit laatste maakt het toch een stuk interessanter. Eigenlijk is er bij mij weinig bekent over het beleggen en het lijkt me toch wel boeiend hoe dit allemaal werkt.

In dit verslag moet duidelijk naar voren komen wat beleggen is en hoe dit het beste gedaan kan worden. Om dit uit te vinden moet er genoeg informatie zijn over welke soorten beleggingsvormen mogelijk zijn, welke risico’s hieraan zijn verbonden en hoe je deze het beste kunt vermijden. Ook wordt beschreven wat de voor- en nadelen zijn van het beleggen.

Nadat alle deelvragen aan bod zijn geweest en duidelijk is wat alles betekent, wordt de geschiedenis van een aantal dingen verteld waardoor het verhaal nog duidelijker wordt.

Adviezen over beleggen

Wat is beleggen en wat maakt het interessant?

De vrije vertaling van beleggen is: geld in waardepapieren omzetten om de waarden te behouden of te vergroten. Het doel is dus al een stuk duidelijker geworden, namelijk je geld in waarde laten toenemen. Wanneer het geld in waarde toeneemt wordt dit rendement genoemd. Rendement behalen gaat natuurlijk niet zomaar en gaat gepaard met hoge risico’s. De belangrijkste afweging met het beleggen is dan ook de afweging tussen het rendement en het daaraan verbonden risico.

De makkelijkste manier van rendement behalen is geld op de spaarrekening zetten, alhoewel dat is deze tijd misschien niet helemaal waar is. De rentes zijn bijna gelijk aan 0% terwijl de huidige inflatie rond de 1% ligt. Aan het sparen van geld op de spaarrekening zit dan ook weinig risico verbonden. Natuurlijk zijn er risico’s zoals het faillissement van de bank maar dit gebeurt niet van de een op de andere dag.

Een iets lastigere manier van rendement behalen is het geld beleggen. Het is lastiger rendement te behalen, maar het rendement ligt ook hoger wanneer er succesvol belegd wordt. Op langere termijnen leveren aandelen ook meer geld op dan na een periode van sparen. Dit is logisch omdat je geen aandelen koopt als er daarmee net zoveel verdiend wordt als op de spaarrekening. Een aandeel is een bewijs dat je recht geeft op een deel van de onderneming, dit betekent echter niet wanneer je ‘?n aandeel bezit van een bedrijf of onderneming dat je ook daadwerkelijk directe inspraak hebt in het desbetreffende bedrijf onderneming. Wel worden er, verschillend per bedrijf, aandeelhoudersvergaderingen georganiseerd. Bedrijven hebben als doel het maken van winst, als aandeelhouder profiteer je mee van deze winst. Want jij als aandeelhouder bent een mede-eigenaar van het bedrijf. Des te hoger de winst van het bedrijf des te hoger de winst per aandeel. Dit betekent dus ook dat hoe meer aandelen je van een bedrijf hebt hoe meer winst je maakt uit je aandelen. Het uitkeren van geld door een bedrijf heet dividend uitkeren. Wanneer een bedrijf winst maakt wordt dit bedrijf populairder onder andere aandeelhouders. Doordat de aandelen gewilder worden zullen deze daarom ook in waarde toenemen. Als de aandelen dan worden verkocht aan andere beleggers zal het rendement dus weer stijgen. Een voordeel van beleggen is dat de waarde van je geld groeit naarmate de winst van een bedrijf groter wordt. Dit in tegenstelling met een spaarrekening waar het rentepercentage aan het begin van het jaar al vastgesteld staat.

De plek waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten is op de aandelenkoers. Op de aandelenkoers wordt de waarde van een aandeel bepaald. De waarde van aandelen zijn voor het overgrote deel afhankelijk van de winst van een bedrijf en dus brengt het risico’s met zich mee om een aandeel te kopen. Stel dat het bedrijf die aandelen uitgeeft verlies draait, dan zullen die aandelen in waarde dalen. Wanneer de aandelen in waarde dalen, daalt dus het rendement voor de gene die aandelen gekocht heeft. Misschien is het verlies zo laag dat er zelfs helemaal geen rendement wordt behaald. Wel is het zo dat wanneer de prijzen van aandelen laag zijn deze interessanter worden voor de beleggers. Dit is alleen het geval als er vertrouwen is dat het bedrijf weer winst zal maken na het afgelopen verlies.

Om het risico te spreiden zal er dus belegd moeten worden in meerdere bedrijven. Zo raak je niet bij bijvoorbeeld een faillissement van een bedrijf niet al je geld kwijt.

Met welk doel ga je beleggen?

Het doel waarmee men gaat beleggen is per persoon verschillend. Belangrijk is om te weten wat je persoonlijke doel is. Heb je een bepaald doel voor ogen kan je gemakkelijker afwegen of de risico’s het waard zijn. Zo kan je ook bepalen met hoeveel geld je gaat investeren zonder dat je dat bedrag nodig hebt. Handig om nog meer voor jezelf te weten is in hoeveel tijd je dit doel wilt gaan bereiken. Wil je bijvoorbeeld je doel bereiken in ‘?n jaar hoef je niet heel erg rekening te houden met de koersdalingen. Heb je een doel voor ogen die pas na tien jaar behaald kan zijn, moet je w??l rekening houden met koersdalingen. Koersdalingen zijn niets anders dan waardeverminderingen. Deze bovengenoemde punten zijn handig om over na te denken voordat je gaat beleggen.

Zelf beleggen of laten beleggen.

De keuze om zelf het geld te beleggen of om het geld te laten beleggen hangt samen met de persoonlijke voorkeur van hoeveel tijd je kwijt wilt zijn met het volgen van het financi??le en economische nieuws. Wordt er bijvoorbeeld full-time gewerkt zal er naar alle waarschijnlijkheid niet veel tijd over zijn om al het nieuws te volgen. Is er niet veel tijd om dit nieuws te kunnen volgen kan er een deel van het beleggen worden overgedragen aan beleggingsfondsen. Wat zijn beleggingsfondsen? Dit zijn fondsen die met het geld van de beleggers gaat beleggen in bedrijven in een bepaalde sector of regio. Later zal in het verslag verder naar voren komen wat deze fondsen zijn en wat zij doen.

Waarin beleggen?

Wil je deze keuze goed maken moet je goed weten wat je doel is, hoeveel tijd je kwijt wilt zijn aan het beleggen, hoeveel risico je wilt nemen, hoeveel je kunt investeren zonder het bedrag meteen terug te moeten hebben en hoeveel tijd je uit kunt rekken om je doel te behalen. Hoe wordt gereageerd op koersdalingen, dit is ook een handig iets om te weten. Wil je meteen nadat er een koersdaling is geweest alles verkopen of durf je het risico te nemen om te wachten op een koersstijging. Wanneer deze vragen allemaal beantwoord zijn is de keuze alweer een stuk gemakkelijker. Later zal duidelijk worden wat de keuzes zijn om in te beleggen.

Risico’s

Over het algemeen geldt de regel met beleggen: hoe hoger het risico, hoe hoger de eventuele beloning. Dit is natuurlijk wel logisch want waarom zou je voor veel risico kiezen als daarmee niet veel rendement kan worden behaald. Er zijn dus hoge en lage risico’s. Een voorbeeld van beleggen met lage risico’s is het beleggen in obligaties. Het gemiddelde rendement ligt hiermee rond de 5%. Met een risicovollere belegging kan er meer rendement worden behaald. Beleggen in aandelen is risicovoller maar het rendement ligt gemiddeld dan ook rond de 10%. Percentages kunnen ook ver van het gemiddelde afwijken bij aandelen. Zo kan bijvoorbeeld het ene jaar de aandelen 30% stijgen, en het jaar erop kunnen de aandelen weer 35% dalen. Het is dus goed om te weten of je deze risico’s wilt lopen. Risico’s kunnen worden verkleind door te spreiden met de aandelen.

Geld spreiden.

Het spreiden van geld is een manier om de risico’s van het beleggen te verlagen. Spreiden kan op vele manieren. Zo kan er worden belegd in verschillende bedrijven. Het risico wordt al verkleind als je bijvoorbeeld in twee olie bedrijven belegd. Dit is alsnog niet een goede spreiding. Want wanneer de olie minder waard wordt, zullen die aandelen beide dalen ondanks dat je hebt ge??nvesteerd in meerdere bedrijven. Handiger is dan om in andere sectoren te beleggen. Wanneer het slecht gaat met de ene sector kan een ander dit altijd opvangen. Spreiden betekent echter niet dat er altijd een positieve uitkomst is. Wel dat de eventuele verliezen lager zijn dan wanneer er niet wordt gespreid.
Een andere manier om de risico’s te spreiden is door te beleggen in verschillende beleggingsvormen. Het risico wordt lager wanneer je bijvoorbeeld verschillende obligaties, opties en aandelen hebt.
Het spreiden van het risico kan worden gezien als de kansen in het casino. Wanneer alles wordt ingezet op ‘?n getal is de kans klein dat er wat wordt gewonnen. Komt het balletje net op dat ene getal wordt er wel veel gewonnen. Om de risico’s te spreiden kan er beter worden ingezet op meerdere getallen. De kans dat je wat wint is dan hoger maar er zal dan ook minder worden gewonnen.

Beleggingshorizon

Beleggingshorizon betekent de periode dat het geld bestemd voor de belegging kan worden gemist. De vraag hoe lang je het geld kan missen dat wordt belegd is een van de belangrijkste vragen. Na hoeveel tijd heb je het ingelegde bedrag en de opbrengst hier van weer nodig. De horizon verschilt dus per belegger. Wil je gaan beleggen zodat je wanneer je ouder bent meer geld hebt, heb je bijvoorbeeld een beleggingshorizon van 30 jaar. Wil je gaan beleggen voor bijvoorbeeld een auto voor je kind van van 12 heb je een horizon van 6 jaar. Is de horizon langer dan 10 jaar kan je rustig kiezen voor een belegging die op korte termijn risicovol is. Wanneer het eerste jaar geld wordt verloren heb je met een horizon van 10 jaar nog 9 jaar om dit te compenceren. Het rendement ligt weer hoger met een risicovolle belegging dus als het een van de tien jaar goed gaat compenceerd het ene goede jaar afhankelijk van het behaalde en verloren rendement met de andere jaren.
Is er minder tijd om het doel te halen kan beter op safe worden gespeeld. Tenzij je risico wilt lopen en het geld eventueel gemist kan worden. De hoeveelheid risico die je wilt lopen hangt natuurlijk af van het beleggingsdoel. Beleg je voor extra geld als je ouder bent wil je meer risico lopen dan wanneer je belegd om de studie van je kind te betalen. De studie van je kind moet je op een bepaald tijdstip kunnen betalen, terwijl wanneer je belegd voor extra geld als je ouder bent het niet uitmaakt wanneer je het geld ontvangt.

Emissies

Emissies zijn uitgiftes van nieuwe aandelen of obligaties

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.