Essay: Beste, Eerst een korte beschrijving van ons bedrijf en het kwaliteitsysteem bij Lutosa Pinguin. - Essay Marketplace

Essay: Beste, Eerst een korte beschrijving van ons bedrijf en het kwaliteitsysteem bij Lutosa Pinguin.

Beste, Eerst een korte beschrijving van ons bedrijf en het kwaliteitsysteem bij Lutosa Pinguin.

Lutosa is een bedrijf van Belgische oorsprong. Het bedrijf werd opgericht door de broers Van den Broecke die specialisten waren in de aardappelhandel. In 2007 begon de samenwerking met Pinguin en veranderde de naam naar Pinguin Lutosa. In 2013 werd Pinguin Lutosa aangekocht door McCain. Het bedrijf is gespecialiseerd in diepgevroren frieten. Een van de pijlers van het bedrijf is kwaliteit en om dit te garanderen is er een continue en doorgedreven kwaliteitszorg in alle bedrijven van Lutosa, wordt de versheid en kwaliteit van de grondstoffen opgevolgd, beschikt men over performante installaties en zijn er naspeurbaarheids- en controlesystemen in werking. Op die manier verzekert Lutosa de klant de beste en constante kwaliteit van het veld tot op het bord.

De kwaliteitscontrole bij Lutosa begint bij controle van de grondstof bij ontvangst, vervolgens vindt er nog een controle plaats bij iedere productiefase (24u op 24u).
Lutosa beschikt over een eigen geaccrediteerd laboratorium, erkend volgens de BELAC ISO/IEC 17025:2005 norm.

ISO (International Organization for Standardization) en IEC (International Electrotechnical Commission) vormen een gespecialiseerd systeem voor wereldwijde standaardisatie. ISO 17025 is een managementsysteem gebaseerd op ISO 9001 en specifiek toegesneden op beproevings- en kalibratielaboratoria. Deze internationale norm stelt bepaalde eisen aan de competentie van labos die een belangrijke rol spelen bij handel, productontwikkeling en productie en bescherming van de consument. Het betreft beproevingen en kalibraties die uitgevoerd worden met behulp van genormaliseerde methoden, methoden die niet genormaliseerd zijn en methoden die door het laboratorium zelf werden ontwikkeld.

De productie-eenheden beschikken over hoogtechnologische machines, waardoor een heel divers gamma aan producten geproduceerd kan worden en dit volgens de meest strikte normen op vlak van kwaliteit en hygi??ne. Ze genieten allen van de certificaten ISO 9001 en IFS – BRC.

ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid gedocumenteerd zijn en het beleid moet bekend zijn bij alle medewerkers van het bedrijf. De organisatie moet zorgen betere klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit tevens kunnen aantonen. Om zo’n certificaat te krijgen moet een externe, onafhankelijke partij vaststellen of het kwaliteitsmanagementsysteem aan alle normen voldoet. De offici??le goedkeuring wordt gegeven door het FAVV (Federal Agency of Food Security). Door middel van onaangekondigde bezoeken van federale inspecteurs wordt Lutosa halfjaarlijks gecontroleerd. Daarnaast is er ook nog een systeem van ‘Self Inspection’. Om de drie jaar wordt het certificaat vernieuwd en vindt er opnieuw een volledig onderzoek plaats.

BRC (British Retail Consortium) en IFS (International Food Standard) hebben enkele voedselveiligheid standaarden opgesteld voor leveranciers van levensmiddelen. Controle gebeurt door een jaarlijkse, onaangekondigde audit door een externe certificatie instelling. Een belangrijk verschil tussen de twee is dat het bij BRC mogelijk is om tot 28 dagen na een audit bewijs te leveren dat er voor de geconstateerde tekortkoming corrigerende maatregelen ondernomen werden. Bij IFS is dit niet mogelijk: het resultaat van de audit is het eindresultaat van de beoordeling.

Lutosa beschikt ook nog over een GMP-certificaat. GMP of Good Manufactering Practices houdt in dat er nauwkeurig gedocumenteerd is hoe en onder welke omstandigheden een product geproduceerd wordt. Alle grondstoffen, tussenproducten en eindproducten worden gecontroleerd tijdens het productieproces en het proces wordt precies bijgehouden op het bereidingsprotocol. Indien er achteraf toch blijkt dat er iets mis is met een bepaalde batch, kan men altijd achterhalen hoe het gemaakt is, wie het getest heeft en welke grondstoffen er gebruikt zijn.

Deze certificaten zorgen voor een hoge kwaliteit van het eindproduct maar zeggen niets over de waarde van het product. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een kwaliteitssysteem dat wel rekening houdt met de voedselveiligheid. Met HACCP loopt een bedrijf zijn volledige productieproces na op eventuele gevaren voor de voedselveiligheid. Deze gevaren worden benoemd en er wordt aangegeven hoe de risico’s beheerst worden. Het is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd. Bij Lutosa wordt het HACCP toegepast op de inkomende goederen, de verwerking en de eindproducten. Er worden drie gevarencategori??n onderzocht: gevaren van microbi??le, fysische of chemische aard.

Tenslotte beschikt Lutosa ook nog over enkele specifieke certificaten. Het BIO-Certisys is specifiek voor bepaald producttype en houdt in dat er organische ingredi??nten en specifiek geselecteerde organische aardappelen gebruikt worden. Specifiek voor een bepaalde doelgroep is het Kosher certificaat. Dit betekent dat er specifieke ingredi??nten, producties en verpakkingen gebruikt worden. Dit wordt gecontroleerd en gesuperviseerd door Rabbi P.A. Meyers. Ten slotte beschikt Lutosa ook over een Halal certificaat, gecontroleerd door Euro Halal en Halal Food Council of Europe.

Betreffende uw klacht over plastic partikels in een batch frieten:

Zou u ons het lotnummer of leveringsdatum van desbetreffende batch kunnen geven opdat wij kunnen controleren of er eventueel andere loten moeten teruggeroepen worden? Wij willen u vragen het resterende lot te blokkeren. Graag zou ik een afspraak maken met jullie bedrijf om ter plaatse de vreemde voorwerpen in de batch te evalueren. Wij zullen het FAVV verwittigen en het volledige lot (zowel opwaarts als neerwaarts) traceren en in samenwerking met hen een recall bij al onze klanten uitvoeren. Hier houdt het voor ons niet op: wij zullen intern een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak. Afhankelijk van het resultaat van de oorzaaksanalyse zullen er corrigerende maatregelen ondernomen worden in ons bedrijf. Dit kunnen herstellingen aan onze machines zijn of extra opleidingen voor het personeel.
Hoewel het resultaat van de oorzaaksanalyse nog niet bekend is, willen wij ons excuseren voor ongemak dat er bij u veroorzaakt werd. Wij zouden het ten zeerste bespijten indien onze samenwerking stopgezet zou worden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de resultaten van het onderzoek en wij kijken alvast uit naar onze verdere samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Eva Persyn

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.