Essay: Bouwfysica is "de fysica van de gebouwde omgeving". - Essay Marketplace

Essay: Bouwfysica is “de fysica van de gebouwde omgeving”.

Deze betreft de fysische aspecten van de gebouwde ruimte en van gebouwconstructies en installaties. De fysische aspecten zijn licht, warmte, lucht, vocht en geluid. De gebouwde ruimte omvat zowel de door mensen gecre??erde buiten- als de binnenruimte. Het gaat dan om de gebruiksprestatie van de ruimte voor zover het de genoemde fysische aspecten betreft.
In het rapportonderdeel bouwfysica staan al onze keuzes beschreven op bouwfysisch gebied, namelijk:

‘ Rc-waarde
‘ U-waarde
‘ Daglicht
‘ Glaser
‘ Geluid
‘ Installaties

Door middel van detailtekeningen, plattegronden etc. worden de genomen keuzes onderbouwd.


1.Gevel opbouw
Thermische Isolatie

De bestaande gevel heeft een rc waarde van 0,6m??K/W. Om de EPC-waarde te verglagen is een hoog rc-waarde noodzakelijk. We gebruiken voor de gevels HR++ glaswol isolatie. Deze wordt in de luchtspouw gespoten door eerst gaten in de binnenspouwblad te maken. De reden waarom we deze isolatie hebben gekozen is, om geen isolatie aan de binnenzijde te plaatsen omdat hierdoor de BVO kleiner wordt. De tweede reden is, is dat wanneer de isolatie aan de buitenzijde geplaatst wordt, moet er rekening gehouden worden met de buren. Om geen rekening te houden met de buren, is er besloten om in de luchtspouw te isoleren. De isolatie loopt een klein stuk door naar de buren om zou koudenbruggen te voorkomen. Ook is er gekeken naar de lambda waarde. Er is gekozen voor een erg laag waarde waardoor er een totale rc waarde kond worden bereikt van 5,3 m??K/W. Ook wordt de spouw ge??soleerd van de woningscheidende wanden om zo de rc-waarde hoog te houden en geluidsoverlast te voorkomen. Ook wordt er brandwerende- en akoestische isolatie gebruikt bij de verdiepingsvloer, verdiepingsvloer met de boven buren en het terras.

Bestaande gevel

Technische Productinformatie Dikte (m) Warmtegeleiding ?? (W/m??K)
Baksteen 0,22 1,10
Luchtspouw 0,11 0,04
Baksteen 0,11 1,10

Berekening:
R= d / ??

R1 Baksteen = 0,22 (m) / 1,10(W/m??K) = 0,20(m??K/W)
R2 Luchtspouw = 0,11 (m) / 0,4(W/m??K) = 0,30 (m??K/W)
R3 Baksteen = 0,11 (m) / 1,10(W/m??K) = 0,10 (m??K/W)

Rc totaal = 0,60 m??xK/W

Nieuw gevel

Technische Productinformatie Dikte (m) Warmtegeleiding ?? (W/m??K)
Baksteen 0,22 1,10
Isolatie 0,11 0,022
Baksteen 0,11 1,10

Berekening:
R= d / ??

R1 Baksteen = 0,22 (m) / 1,10(W/m??K) = 0,20(m??K/W)
R2 Isolatie = 0,11 (m) / 0,022(W/m??K) = 5 (m??K/W)
R3 Baksteen = 0,11(m) / 1,10(W/m??K) = 0,10 (m??K/W)

Rc totaal = 5,30 m??xK/W

Bij de dak(terras), verdieppingsvloer en verdiepingsvloer aangrenzend met de buren,(zie bijlage: woningscheidende wanden en verdiepingsvloer bestaand/nieuw), wordt er ook HR++ glaswol isolatie gebruikt, omdat dit een geluid- en brandwerende isolatie is. Om een minimale rc van 3,5 te bereiken is er 8 cm isolatie nodig.

R1 Isolatie = 0,08 (m) / 0,022(W/m??K) = 3,6 (m??K/W)

2.U- waarde

Bij de kozijnen in de bestaande situatie wordt er enkel glas gebruikt. Omdat hierdoor de EPC-waarde niet aan de eis voldoet, wordt de enkelglas vervangen door dubbelglas. Hierdoor wordt er naar een zo laag mogelijke U-waarde gestreefd. Doormiddel van een berekening is te zien wat de nieuwe U-waarde zal worden.

Gegevens:
U Kozijn= 2,4 W/m2k
U Vastglas= 1,1 W/m2k

2.1 Voorgevel
Woonkamer & Slaapkamer 2

A Totaal= 5,16 x 2,65 = 13,67 m2
A Valraam= 1,07 x 0,64 x 4 = 2,74 m2
A Vastglas= 1,07 x 0,64 x 8 = 5,48 m2
A Kozijnhout= 13,65 ‘ 2,74 ‘ 5,48 = 5,45 m2

U-gemiddelde= (5,45×2,4)+(5,48×1,1)/13,67 = 1,39 W/m2k

2.2 Achtergevel
Keuken

A Totaal= 8 m2
A Valraam= 2 x 0,57 x 0,64 + 0,64 x 0,83 = 1,3 m2
A Deur= 1,44 m2
A Vastglas= 0,64 x 0,57 x 4 = 1,46 m2
A Kozijnhout= 8 ‘ 4,2 = 3,8m2

U-gemiddelde= (3,8×2,4)+(1,46×1,1)/8 = 1,34 W/m2k

Slaapkamer 1

A Totaal= 2 x 1080 x 2437 = 5,26 m2
A Valraam= 2x880x2000= 3,52 m2
A Vastglas= 0 m2
A Kozijnhout= 5,26 ‘ 3,52 = 1,74m2

U-gemiddelde= (1,74×2,4)+(0x1,1)/5,26 = 0,79 W/m2k

Gemiddelde u-waarde achtergevel= (0,79+1,34)/2= 1,07W/m2k

2.3 Rechterzijgevel
Werkkamer

A Totaal= 0,189+1,69+1,07 = 2,95m2
A Valraam= 0 m2
A Vastglas= 2,76 m2
A Kozijnhout= 2,95 ‘ 2,76 = 0,19 m2

U-gemiddelde= (0,19×2,4)+(2,76×1,1)/2,95 = 1,18 W/m2k

3.Glasermethode
In de Glaser methode wordt de temperatuurverloopvan de gevel weergegeven en indien aanwezig de condensatie.

Glaser methode: Oude situatie met rc van 0,60 m??xK/W.

Glaser methode: Nieuwe situatie met rc van 5,30 m??K/W. In de grafiek is te zien dat er condensatie optreed, maar de gekozen isolatie HR++ glaswol is vochtbestendig.
4.Daglicht toetreding
Om in Nederland een ruimte in huis of kantoor volgens het Bouwbesluit tot een verblijfsruimte te kunnen maken, moet er sprake zijn van voldoende daglichttoetreding. De norm hiervoor is vastgelegd in het Bouwbesluit (NEN 2057). Het Bouwbesluit heeft als vuistregel dat het glasoppervlak minimaal 10% van het beloopbare vloeroppervlak (2,6 m hoog) moet beslaan.

Ook moet er een berekening gemaakt worden voor belemmering. Er bestaat twee soorten belemmeringen, uitstek (bijv: balkon of luifel) en hoekbelemmering. Bij ons geval moesten we hoek belemmering uitrekenen want wij hebben vier hoek belemmeringen.

4.1 Berekeningen

Ramen: Vloeroppervlaktes:
Slaapkamer 2= 8,2 m??
Slaapkamer 1= 7,8 m??
Keuken= 4,2 m??
Woonkamer= 8,65 m??
Werkkamer= 2,52 m??
Slaapkamer 2= 20,1 m??
Slaapkamer 1= 19,83 m??
Keuken= 16,38 m??
Woonkamer= 46,2 m??
Werkkamer= 16,66 m??
Hal= 4,97 m??

Minimale raam oppervlak (10% van de vloer opp.) volgens de bouwbesluit: Minimale raam oppervlak (15% van de vloer opp.) volgens de eisen van de opdrachtgever:
Slaapkamer 2= 2,01 m??
Slaapkamer 1= 2 m??
Keuken= 1,53 m??
Werkkamer= 2,52 m??

Woonkamer= 6,9 m??
Werkkamer= 2,5 m??

Om de hoek belemmering te kunnen berekenen moet je een rechte lijn tekenen in het midden van het kozijn. Vervolgens moet je 5 lijnen van 10?? aan de linker kant het kozijn tekenen en 5 lijnen aan de rechter kant.Als volgende stapmoet je de alfa berekenen van de lijnen die de hoek raken. Daarvoor moet je de afmeting van de raakpunt t/m beginpunt van de straal en hoogte van de gevel weten. Als laatst moet je alle alfa’s bij elkaar optellen en een gemiddelde er van nemen zodat dat je de belemmeringfactor kan op zoeken in de tabel.

Voor elke kozijn is er apart een gemiddelde alpha waarde genomen in de berekening.
Wanneer er geen belemmering is word er een minimale alpha waarde van 20?? genomen in de berekening.

Formule van daglichtberekening:
Ae,i= Ad,i x Cb,i x Cu,i x CLTA
Kozijn 1 (keuken): Ae,i = 4,2 x 0,51 x 1 x 1 = 2,142 ‘De eis was 1,53 dus het voldoet.
Kozijn 2 (slaapkamer 1): Ae,i = 3,52 x 0,62 x 1 x 1 = 2,1824 ‘ De eis was 2 dus het voldoet.
Kozijn 3,4 en 5 (werkkamer): Ae,i = (1,6 x 0,51 x 1 x 1) + (0,96 x 0,62 x 1 x 1) + (1,6 x 0,8 x 1 x 1)= Tot. opp. werkkamer= 2,7 ‘ De eis was 2,5 dus het voldoet.
Kozijn 6 (woonkamer): Ae,i = 8,65 x 0,8 x 1 x 1 = 6,92’ De eis was 6,9 dus het voldoet.
Kozijn 7 (slaapkamer 2): Ae,i = 8,65 x 0,8 x 1 x 1 =6,92 ‘ De eis was 2,01 dus het voldoet.
5.Geluid

5.1Gevel

Wegens de bouwbesluit moet het geluid die door de gevel heen gaat kleiner dan 30 Db zijn. Er moet geluidsberekeningen gemaakt worden om te kijken of de gevel de eis voldoet. Als het zo is dat de gevel niet voldoet moet er een oplossing voor gevonden worden. (Bijv: Voorzetwand of geluidsisolatie).

Gedeelte R’ dB(A) Oppervlakte m??
Gevel 51 62,3
Raam 27,2 25,48
Totaal 87,78
(bron: bouwfysica blz. 193)

Gevel massa berekening: 1,9(per baksteen kg)x72(per m2 baksteen)x3(3 rijbaksteen)=410,4

Aan de hand van de massa berekening van de gevel hebben
we gekozen voor massa van 400 kg/m??. De Rav van de gevel is 51 dB(A). Deze informatie gaan we gebruiken in de berekening:

‘Rtotaal: -10log'[(Sdeelvlak/Swand)*10(-Rdeelvlak/10)]
Rtotaal: -10log’ [(62,3/87,78)*10-51/10 + (25,48/87,78)*10-31,5/10] = 36,8
Dus RAgevel : 36,8 dB(A)

Geluidwering volgens NEN norm 5077

GA= RA + 10log(V/6(m/s)*T0*Su) -3 + Cg
GA;k = GA + 10log(V/6(m/s)*T0*Su) dus GA;K= RA -3 + Cg
De gevel is vlak, dus de Cg = 0 4

De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie is:
36,8 ‘ 3 = 33,8 dB(A)

De maximale dB vanaf buiten is 50-54, we gaan uit van de 54 dB.
54 dB ‘ 33,8 dB = 20,2 dB

De eis voor de gevel is < 30 dB, de 21,93 dB die is berekend komt ver onder de eis en voldoet daarmee. 5.2Woningscheidende wand Voor het berekenen de geluidweerstand van de tussenwanden is er onderzocht waar de tussenwand van is, deze is van baksteen. Hiervan moeten er eerst een aantal gegevens bekend worden: Baksteen = 1800 kg/m3 Dikte = 220mm = 0,22m Hierna reken we de massa uit, dit gaat als volgt; 1800 kg/m3* 0,22m = 396 kg/m3 R500 = 17,5 x ( log 396 ) + 3 = 48,46 dB Vervolgens moet de oppervlaktes berekent worden, dit is in belang voor de totale absorptie: Om de absorptie te berekenen is er voor oppervlak materiaal een geluidsabsorptieco??ffici??nt nodig. Om dit te kunnen bepalen moet er eerst onderzocht worden onder welke geluidsabsorptieklassen het valt. Vloerbedekking ( Zandcementvloer ) = klasse E ' 0,15 Plafond (Gipskartonplaten) = klasse C ' 0,6 Wanden (Baksteen) = klasse E ' 0,15 Wandoppervlak totaal S = 10,62 x 3,30 x 0,5 = 17,523 A vloerbedekking= 10,62 x 4,42 x 0,15 = 7,04 A plafond= 7,51 x 6,94 x 0,60 = 31,27 A wanden= 10,62 x 3,30 x 0,15 = 5,26 Totale absorptie A tot.= 43,57 59,138 m Elke soort gebouw functies hebben een maximale grenswaarde van toelaatbare geluidsbelasting. Uit onze onderzoek bleekt dat het voor woningen maximaal 71 dB is. Deze is nodig om het LP, ontvang uit te rekenen. Lp, ontvang = 71 dB '48,46 + 10 log (17,523 / 43,57) Lp, ontvang = 71 dB '48,46 '3,96 dB = 18,58 dB De eis voor de gevel is < 30 dB Uitkomst van de berekening is 18,58 dB (voldoet) 6.Ventilatiebalans 7.1.2 Ventilatiesysteem D De ongemakken in huis worden vaak veroorzaakt door vervuilde lucht. Symptomen zoals hoofdpijn en sufheid worden vaak veroorzaakt door vervuilde lucht. Daarom is het nodig om de lucht in de woning regelmatig te verversen. Verse lucht zal ook bijdragen aan de productiviteit van personen. Naast ongewenste infiltratie, wat voorkomt bij een gebouw als deze, zal er ook ruimte zijn voor spuiventilatie. De spuiventilatie is mogelijk doordat het gebouw haar kozijnen blijft behouden. We hebben voor ventilatiesysteem D gekozen, omdat het niet mogelijk is om aan de Bouwbesluiteisen te voldoen als er systeem A, B en C wordt gebruikt. In het gebouw werd tot nu toe alleen volgens systeem A geventileerd. Dat was te merken in het gebouw. De lucht in het gebouw was vochtig en voelde onaangenaam. De gemeente staat garant voor een mechanische afvoerkanaal indien er voor een centrale unit wordt gekozen. Dit is niet het geval bij ons en wij schaffen een eigen unit aan. De unit die wij hebben gekozen is de Stokair WHR 930. Het systeem heeft een WTW van 95,2 %. Het systeem heeft ook een CO2 sturing. Hierdoor zal het systeem sterker gaan ventileren als het lucht een CO2 waarde bereikt. Verschillende ventilatiesystemen Middels een ventilatieberekening wordt gecontroleerd of het bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. De ventilatieberekening wordt gemaakt conform NEN 1087. Een ventilatiebalans berekening is een berekening die aangeeft dat de toe- en afgevoerde ventilatie hoeveelheid in balans is. Dat wil zeggen dat de totale toegevoerde hoeveelheid gelijk is aan de totale afgevoerd hoeveelheid. Ventilatiebalans berekening Toevoer lucht: Slaapkamer 1= 0,9x19,83=17,9 L/s Slaapkamer 2= 0,9x20,21=18,2 L/s Woonkamer= 0,9x46,20=41,6 L/s Werkkamer= 0,9x16,66=15,0 L/s Keuken= 0,9x15,28=13,8 L/s Totaal toevoer= 17,9+18,2+41,6+15,0+13,8= 106,5 L/s Afvoer lucht: Slaapkamer 1= 15 L/s Slaapkamer 2= 15 L/s Werkkamer = 10 L/s Washok= 6,5 L/s Toilet= 7 L/s ' verhogen naar ' 10 L/s Badkamer= 14 L/s ' verhogen naar ' 20 L/s Keuken = 21 L/s ' verhogen naar '30 L/s Totaal afvoer lucht= 15+15+10+6,5+10+20+30= 106,5 L/s Totaal toevoer = Totaal afvoer = 106,5 L/s Ventilatievoud: Per uur wordt er afgezogen 106,5x3600= 383,4 m3 Totaal oppervlakte= 128 m2 Hoogte= 3,5 m Inhoud= 3,5x128= 448m3 Ventilatievoud= 383,4/448= 0,86 7.Installaties 7.1 Ventilatiesysteem 7.1.3 Ventilatievouden kanaaldiktes Uit de hoorcolleges van de heer Blonk is af te lezen na een kleine berekening hoe dik de kanalen moeten zijn. Ventilatievoud n = ((Q/1000)*(3600)/inhoud. Woonkamer Q= 0,9 L/s * 46 m2= 41,4 dm3/s N= 3,6 * 41,4 / 161 = 0,93 h-1 Grootte kanaal toevoer-> 100 mm

Keuken
Q= 0,9 L/s *15,3 m2= 13,8 dm3/s
N= 3,6 * 13.8/ 41,2 =0,92 h-1
Grootte kanaal toevoer-> 80 mm
Grootte kanaal afvoer -> 100 mm

Werkkamer
Q= 0,9 L/s *16,7 m2= 15 dm3/s
N= 3,6 * 15/ 41,2 = 1,3 h-1
Grootte kanaal toevoer-> 80 mm
Grootte kanaal afvoer -> 60 mm

Slaapkamer 1
Q= 0,9 L/s *19,8 m2= 17,9 dm3/s
N= 3,6 * 17,9/ 69,3= 0,91 h-1
Grootte kanaal toevoer -> 80 mm
Grootte kanaal afvoer -> 60 mm

Slaapkamer 2
Q= 0,9 L/s *20,2 m2= 18,2 dm3/s
N= 3,6 * 18,2/ 70,7= 0,92 h-1
Grootte kanaal -> 80 mm
Grootte kanaal afvoer -> 60 mm

Toilet
Grootte kanaal afvoer -> 60 mm

Badkamer
Grootte kanaal afvoer -> 60 mm

Washok
Grootte kanaal afvoer -> 60 mm

Hoofdkanaal zal 200 mm zijn.
7.1.4 Verwerking kanalen

De kanalen zullen verwerkt worden in een verlaagde plafond. De plafond is in de huidige staat 3,5 m hoog. Hierdoor zijn er geen problemen met regelgeving omtrent het plaatsen van een verlaagde plafond.

De kanalen zullen door de vloer naar de begane grond lopen. Doordat de verdiepingsvloer bestaat uit houtenliggers, zal er zonder problemen een gat gemaakt worden. Daarnaast gaan de kanalen horizontaal door de wanden. De sparingen die gemaakt zullen worden zijn zo minimaal dat er geen mechanische problemen zullen ontstaan voor de stabiliteit van de wanden.

7.1.5 Oude situatie Houtwolcementplaten

In de huidige situatie zijn er houtwolcementplaten gebruikt. Deze platen zijn niet brandwerend. De platen hangen aan de houtenbalken in de verdiepingsvloer. Daarom vervangen wij het door gipskartonplaten.

I.p.v een Gyrocplaat is het een houtwolcementplaat
7.1.6 Gipskartonplaat

Als gipskartonplaat hebben we de Novlam gipskartonplaat gekozen. Novlam is de meest toegepaste gipskartonplaten voor extra brandwerende constructies. Enige voorbeelden zijn brandwerende plafonds, brandwerende voorzetwanden, brandwerende bekleding stalen draagconstructies, etc. De platen worden zowel op een stalen als een houten onderconstructie toegepast.

7.1.7 Geluidisolatie

Om geluidsoverlast van de buren boven te voorkomen, plaatsen we glaswol isolatie van 80 mm dik om dit te voorkomen.

Om het akoestisch comfort in een gebouw te verbeteren kunnen maatregelen getroffen worden om geluid van buiten te weren of om de nagalmtijd in een ruimte te beperken. In beide situaties kan een juist gebruik glaswol resulteren in een optimaal akoestisch klimaat.

7.2.1 Omvormer

De omvormer is gekozen naar een berekening. De nominale vermogensverhouding houdt verband met de maximale piekvermogen. De waarde ligt tussen de 79% en 110% en heeft een rendement van 95%. De gekozen omvormer is de SB 2500TLST-21 en deze is gekozen aan de hand van de sunnydesignweb berekening.

De zonnepanelen hebben een grootte van 1,6 m2 (1559 mm x 1046 mm). Op het deel waar wij ze op gaan plaatsen is er ruim plaats voor 8 panelen. Tijdens de indeling hebben we rekening gehouden met de regelgeving voor de plaatsing, zoals 300 mm vanaf de kant plaatsen. Onze dak heeft een helling van 55 graden en bevindt zich op de zuidwest gevel.

De gekozen omvormer

7.2Zonnepanelen

Om de EPC te verlagen zijn er zonnepanelen toegepast. Tevens horen zonnepanelen tot de duurzame energiebronnen waar de maatschappij naar moet streven. Buiten dit zijn panelen op termijn goed voor het portemonnee. Zonnepanelen hebben een positieve invloed op de omgeving. Als een schaap over de dam is, volgt de rest. Uit dit spreekwoord is op te maken dat de zonnepanelen op het dat anderen ervan kan overtuigen om het ook aan te schaffen.

Het model dat we hebben gekozen is de X21 _ 345 PANEL. Het is gefabriceerd door Sunpower. De zonnepaneel is momenteel ‘?n van de sterkste panelen op de markt. Met een nominale waarde van 345 W, omgerekend 215 W per m2, is dit een van de best presterende modellen.
De maximale DC-vermogen is maximaal 8 x 345 Wp is 2,76 kWp. Dit heeft een correctiefactor nodig om aan de maximale waarde van het zuidwesten en Nederland te doen. De maximale DC-waarde is dus 2,76 kWp * o,8 = 2,2 kWp. De gekozen omvormer heeft een maximale DC-vermogen is 2,65kWp.
7.2.2 Plaatsing

Hierboven is te zien waar de panelen worden geplaatst.

De leverancier zal voor de plaatsing verzorgen. Daarnaast zorgen zij ook voor de koppeling aan de meterkast. Dit is hoe wij het in gedachten hebben voor de plaatsing. Doordat het dak verdeeld moet worden onder meerdere eigenaren van panelen, hebben we het deel dat boven onze gebouw staat genomen. Er zijn onderlinge afspraken gemaakt tussen de verschillende groepen over de verdeling.

Afmetingen zonnepaneel en dakoppervlak.

7.3Waterpomp en vloerverwarming

7.3.1 Verwarmingskeuze

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de warmtepomp het beste past bij de toekomstige bewoners van het appartement en bij de woning zelf. Door een elektrisch gedreven warmtepomp te gebruiken daalt de EPC-waarde, daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van de oppervlakte van de tuin. De warmtepomp heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere verwarmingsmiddelen. Een warmtepomp haalt energie uit een externe bron. Onze keuze is gevallen op een horizontale systeem. Hierbij wordt er afhankelijk van de oppervlakte dat verwarmd moet worden, gegraven tussen de 0,7 m en 1,5 m. Een warmtepomp verwarmt het water naar ongeveer 350. Om het tapwater op temperatuur te brengen zal het water elektrisch worden verwarmd door de waterpomp. De waterpomp heeft een interne wateropslag voor tapwater. Aangezien het oppervlak van de tuin niet genoeg is om het water op de aangegeven temperatuur op de brochure te brengen, zal het meer energie kosten om het op temperatuur te brengen.De warmtepomp die wij hebben gekozen aan de hand van de EPC-berekening is de Ecostar E C5 OS.

Dit is een voorbeeld dat laat zien hoe het wordt ingegraven.

Warmtepomp
Rendement warmtepomp:
-COP (coefficient of performance) rv = 6,0
-COP tw = 2,5
Primair 0,63 -> E-centrale 0,4 -> 0,25 -> Warmtepomp 0,4 -> 1 Warmte
Besparing t.o.v. HR ‘ketel (1,17-0,63)/1,17= 55%

7.3.4Vloerverwarming

Het systeem waar wij voor hebben gekozen bestaat uit een EPS plaat met daarop de verwarmingsbuizen op vastgeniet. Daaroverheen is weer een zandcement laag gestort. Dit systeem heet de Tackerplaatsysteem. De EPS plaat levert een thermische en een akoestische isolatie. Vooral op de begane grondvloer zal het goed van pas komen. Koude bruggen worden onderbroken. Door dit systeem is het ook niet nodig om de kruipruimte te isoleren met spuitisolatie.
Nog niet zo heel erg bekend in Nederland, maar al jarenlang een beproefd systeem in Duitsland: vloerverwarming op tackerplaten. Tackerplaten zijn EPS-platen van minimaal 20mm dik (max. 50mm dik) waar de vloerverwarmingsbuis op vast geniet wordt met kunststof nagels.

7.3.6 Tackerplaten

1 – Reflector
2 ‘ Bedekking
3 ‘ Zandcementvloer
4 ‘ EPS platen
5 ‘ vloerverwarmingsbuis
6 ‘ Reflector

8. Nibe

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) onderzoekt, adviseert en ontwerpt op het driehoeksvlak van milieu, gezondheid en bouwen/beheren. Het NIBE wil nationaal en internationaal koploper zijn in techniek, wetenschap en haalbaarheid inzake milieubewust en gezond bouwen. De belangrijkste missie van het NIBE is het leveren van een bijdrage aan een vreedzame, gezonde, veilige, duurzame en ethische samenleving, waarin gelijke rechten gelden voor al wat leeft.
Voor enkele materialen hebben wij de milieuclassificaties onderzocht. Deze zijn hieronder te vinden.

Begane grondvloer en verdiepingsvloer
Doordat infrezen geen optie is voor onze woning maken wij gebruik van het tackersysteem om vloerverwarming te realiseren. Het Tackersysteem bestaat uit een EPS plaat met daaroverheen zandcement gegoten.
EPS
De EPS platen fungeren als een onderliggen voor de zandcementlaag (zie details). Tevens fungeert de EPS plaat als koudebrugonderbreking op de begane grondvloer. De EPS hebben een relatief hoge milieubelasting. Echter kunnen de platen niet vervangen worden.

Zandcement
Om de vloerverwarming te kunnen realiseren moet er gebruik gemaakt worden van zandcement. Zandcement heeft hoge schaduwkosten, maar het is niet te vervangen.

Gipskartonplaat
Als plafondafwerking hebben wij gipskartonplaten. De gipskartonplaten die wij gebruiken zijn brandwerend en daarom ook niet vervangbaar door een gelijke materiaal dat ook brandwerend is.

Oude situatie, houwolcement
Doordat wij nieuwe materialen hebben zijn de totale schaduwkosten gestegen, maar de daartegen is er sprake van een lagere EPC. In de huidige situatie is er houtwolcement gebruikt. Houtwolcement heeft hoge schaduwkosten en om dit te drukken hebben wij voor gipskartonplaten gekozen.

9.EPC berekening
Zie bijlage 1.
10.Mechanica
Bestaande Situatie
Inleiding
In dit rapport wordt de constructie van de bestaande situatie in kaart gebracht. Dit rapport is verdeeld in informatie over de fundering, vloeren, dak van de werkkamer, wanden. In de bijlage staat informatie over de verschillende liggers en houtenbalken.


Woning 3
De omgevingsvergunning zal betrekking hebben op woning 3. Woning 3 is onderdeel van een woongebouw en valt onder Categorie A: woon- en verblijfsruimte en gevolgsklasse CC2.

Fundering
De steensmuur bij de fundering gaat 3,8m diep de grond in mondt uit in een trapsgewijs gemetselde ondergond. Op basis van deze informatie, de constructie tekeningen, de ligging van het gebouw en het bouwjaar kan geconcludeerd worden dat dit gebouw een Rotterdamse funderings methode heeft. De opbouw is als volgt:
‘ Trapsgewijs gemetselde steensmuur
‘ Schuifhout
‘ Langshout
‘ Kesp
‘ Houten palen

Vloeren
Er zijn 4 verschillende vloeren te onderscheiden. Deze vloeren vallen in 2 typen: systeemvloeren en vloeren met houtenbalken en een stalen ligger. Aan weerszijde van de stalen ligger en de stenen muren ligt in het midden tussen de balken een andreaskruis in de woonkamer.

De beganegrondvloer bestaat uit vloer 1, vloer 3 en vloer 4. De verdiepingsvloer bestaat uit vloer 2 en vloer 3

Vloer 1 Stalenligger en houtenbalken
Constructie: Stalenligger HE240B
Constructie: Houtenbalken 80x200mm
Dekvloer: Houtvloer planken 10mm

Vloer 2 Stalenligger en houtenbalken
Constructie: Stalenligger HE240B
Constructie: Houtenbalken 80x230mm
Dekvloer: Houtvloer planken 10mm

Vloer 3 Tongewelf vloer
Constructie: Stalenligger INP 160 h.o.h 900mm
Vulling: Beton 160mm
Vloerafwerking: Magnesietvloer 50mm

Vloer 4 Tongewelf vloer
Constructie: Stalenligger INP 180 h.o.h 900mm
Vulling: Beton 160mm
Vloerafwerking: Magnesietvloer 50mm

Beganegrondvloer Verdiepingsvloer

Dak van de werkkamer
De werkkamer is een aanbouw op het woongebouw en valt daarom onder gevolgsklasse CC1. De opbouw van het dak van de uitbouw is als volgt:
Constructie: Houtenbalken
Dakbeschot: Houtenplaat
Dakbedekking: Mastiek laag
Dakterras: Betontegels (met betontegel dragers)


Wanden
De gevel is opgebouw uit een buitenspouwblad, een spouw en een constructieve binnenspouwblad. De opbouw van de gevel is als volgt:
Wanddikte van 440mm(binnen naar buiten)
Steenformaat 220x110x50
Voegdikte: 10mm
Metselwerk ‘ kruisverband
Binnenblad: 110mm
Spouw: 110mm
Buitenblad: 220mm

De constructieve binnenwanden zijn opgebouwd als volgt:
Wanddikte van 220mm (geen spouw):
Steenformaat 220x110x50
Voegdikte: 10mm
Metselwerk ‘ kruisverband


Bijlage
HE240B

Wpl HEB240 = Wpl HEA240 * 1.39= (745*103 mm3) * 1.39 = 1035 *103 mm3
Wy= Wel HEB/Wel HEA = 938/675=1,39


INP160 &INP180


Houtenbalk


Constructieve aanpassingen
Sparing tussen hal en werkkamer
Er wordt een sparing gemaakt tussen de hal en de werkkamer van 2300mm hoog en 1050mm breed. De muur is gemaakt van metselwerk en is opgebouwd uit een steensmuur van 220mm, een luchtspouw van 110mm en een steensmuur van 110mm. Voor deze sparing dienen er 2 lateis geplaatst te worden om de krachten van het bovenstaande metselwerk af te dragen. Gekozen is voor een gewapende betonnen latei van 1200x60x100mm en een gewapende betonnen latei van 1200x60x214mm.

Zie bijlage 4 berekeningen.

Trapgat
In de eerste verdiepingsvloer wordt een trapgat gemaakt. De verdiepingsvloer is opgebouwd uit houtenbalken en een stallenligger. De afmetingen van het trapgat zijn 1100x1762mm. Het trapgat zal 2 balken overspannen en hiervan moeten de krachten opgevangen worden. Om zo min mogelijk belemmeringen in de woonkamer te krijgen zal er gebruik worden gemaakt van een raveelconstructie. De raveelconstructie zal aan de steensmuur en een houtenbalk bevestigd worden. Om te controleren of houtenbalk sterk en stijf genoeg is zal de uiterstegrenstoestand, doorbuiging en afschuiving berekend worden.


Dichtmetselen van sparingen in de bestaande situatie
De volgende sparingen zullen dichtgemetseld worden:
Beganegrond
Tussen de werkkamer en de gemeenschappelijke hal

Tussen woning 3 en woning 4

Tussen de keuken en de woonkamer

Eerste verdieping
Tussen woning 3 en woning 4

In de gevel van slaapkamer 1

Het extra gewicht van dit metselwerk zal via de wanden afgedragen worden naar de fundering. Dit extra gewicht zal geen significante belasting vormen op de draagwanden en funderingen en hiervoor zal het gewicht niet berekend worden.

Openslaande deuren slaapkamer 1 naar het dakterras geplaatst worden
Er zullen openslaande deuren van 1800 mm breed en 2300 mm hoog geplaatst van slaapkamer 1 naar het dakterras geplaatst worden. In de bestaande situatie is bevindt zicht op deze plek een kozijn van dezelfde breedte met een betonnenlatei erboven van 2000 lang. De krachten van het metselwerk worden hierbij al opgevangen en daarom hoeven er geen verdere constructie aanpassingen gedaan worden.

Schuifspui van keuken naar de tuin
In de gevel van de keuken naar de tuin zal een schuifpui van 2m breed en 2300m hoog geplaatst worden. In bestaande situatie zit hier al een kozijn van 3m breed met ramen en deuren die de krachten van het metselwerk erboven opvangt er hoeven hiervoor verder dus geen verdere constructieve aanpassingen gedaan te worden.


Functiewijziging
Doordat de functie van het gebouw gewijzigd wordt zal de correctie bij de belastingberekening van categorie C: bijeenkomstruimtes naar categorie A: woon- en verblijfsruimtes gaan. Zowel bij categorie A als categorie C wordt 0,4 gehanteerd. De gevolgklasse was CC2 en blijft gelijk. Alleen bij de aanbouw wordt gevolgsklasse CC1 gehanteerd omdat instorting van de aanbouw geringe gevolgen zal hebben voor de hoofdconstructie van het gebouw. De functiewijziging zorgt ook voor een andere gebruikersklasse. De gebruikersklasse gaat van klasse C naar klasse A, waarbij de veranderlijke belasting van 4,0 kN/m2 naar 1,75 kN/m2 gaat.
Het gebouw wordt herbestemd van een bijeenkomstruimte naar een woonfunctie en hierbij zullen er ook andere prestatie eisen zijn. Naast de prestatie eisen zal de bewoner ook eisen hebben voor de woning. Dit brengt extra gewicht met zich mee en zal invloed hebben op de draagkracht van de verschillende vloeren. Hiervoor zullen de vloeren op sterkte en stijfheid getoetst moeten worden.

10.Tekeningen
Zie bijlage 2.
11.Welstand
Zie bijlage3.
12.Conclussie

We hebben een onderzoek gedaan naar een oude schoolgebouw op de Noordpolderkade. Er is geconcludeerd dat er veel kleine schades zijn. Dit zijn fysische, biologisch en chemische schades, hier bij moet er worden gedacht aan mos op het metsel merk, of hele lekkende planfonds. De woningen moesten klusklaar gemaakt worden dit betekend dat de woning na de verbouwing aan het Bouwbesluit 2012 voldoet. De r.c. waarde moest minimaal 3,5 zijn en de epc moest 0,25 zijn. Er moest ook een trap worden gemaakt om van de begane grond naar de eerste verdieping te gaan. Hierbij is er gekeken naar welke houten balken moesten worden verwijderd en wat dat voor een gevolgen had. De oplossing die hier uit is gekomen is dat er een raveelconstructie moet worden geplaatst. Na een aantal berekeningen te hebben gedaan is er gebleken dat er een houten balk goed genoeg is. Na een daglicht berekening is er gebleken dat de dag licht voldoet aan de

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.