Essay: Cognitieve gedragstherapie - Essay Marketplace

Essay: Cognitieve gedragstherapie

Dagbesteding

De behandeling zelf, en de opdrachten die de cli??nt meekrijgt zijn een toevoeging voor de dagbesteding van de cli??nt.

Financi??n

Als de cognitieve gedragstherapie wordt uitgevoerd door een therapeut die BIG geregistreerd is, dan wordt de behandeling vergoed via de Zorgverzekeringswet. Het is handig als de cli??nt vooraf met zijn behandelaar en zorgverzekering overlegt over de kosten en het behandelplan.

Sociaal functioneren

Een training die tijdens de behandeling kan worden gegeven is de sociale vaardigheidstraining. Dit is een training waarin de cli??nt actief aan de slag gaat om zijn sociale vaardigheden te verbeteren. In deze training leert de cli??nt zijn communicatieve vaardigheden te verbeteren, het geven en ontvangen van positieve en negatieve feedback en het respecteren van eigen grenzen en die van een ander. Er is ook aandacht voor het maken en onderhouden van contacten. Het gaat hierbij zowel om oude als nieuwe contacten. Verder is er aandacht voor het opbouwen van een steunend, positief sociaal netwerk en voor probleemoplossende vaardigheden, ontspanningsoefeningen en andere manieren die de cli??nt leren om beter om te gaan met stress/spanning.

Wat zijn de consequenties van deze behandeling voor de omgeving van de pati??nt en de behandelaar?

Als de omgeving de cli??nt steunt, is de kans groter dat de positieve veranderingen stand houden. De omgeving kan aanwezig zijn bij de behandeling. De cli??nt kan zelf bepalen wie hij meebrengt, maar ook wanneer hij iemand meeneemt. Hier is dus te spreken van flexibiliteit. Uit onderzoek is gebleken dat het betrekken van gezinsleden op een flexibele manier ervoor zorgt dat de verbeteringen sneller tot stand komen. De verbeteringen duren dan ook langer.

De behandelaar zelf kan tijdens de eerste gesprekken met de partner en/of gezinsleden een genuanceerd en gefundeerd behandelplan opstellen. De rol van de gezinsleden kan afgestemd worden op de problematiek van de cli??nt.

Welke soorten behandelingen zijn er nog meer voor deze problematiek? Geef een beschrijving van minimaal drie vormen van behandelingen.
Geef daarbij ook een overzicht van wat verschillende instellingen in de regio Den Haag te beiden hebben.
Er zijn meerdere behandelingen te vinden voor deze problematiek, namelijk:

– Motiverende interventies
Dit is bedacht door professionele hulpverleners, omdat bij deze problematiek meestal de pati??nten een beperkt ziektebesef hebben. Een tussenstap naar professionele hulpverlening kan contact zijn met zelfhulpgroepen door ervaringsdeskundigen. Hier wordt uitgegaan van een veel gebruikte methode die gebaseerd is op het transtheorie model van Prochaska en DiClemente (Hasler et. A., 2004). Dit model kent vijf stappen in de ontwikkeling van de motivatie tot gedragsverandering.
1. Voorbeschouwing
2. Beschouwing
3. Beslissing
4. Actieve verandering
5. Consolidatie
De pati??nt kan gemotiveerd worden door aan te sluiten bij deze fase om een volgende stap te nemen (IJ.D. J??rgen & J.A.M. Kerstens, Psychiatrie, 2013).

– Systeemtherapie
Dit is een combinatie van relatie- en gezinstherapie. De achterliggende gedachte van deze therapie is dat de psychische klachten of psychiatrische stoornissen nooit op zichzelf staan. Ze hebben zeker te maken met de situatie waarin de pati??nt leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving van de pati??nt vormen een systeem. Mensen kunnen sneller uit hun problemen komen als er aandacht besteed wordt aan het systeem waar ze in leven (VVGI, z.j.).

– Psychomotorische therapie (PMT)
Dit is een lichaamsgerichte psychotherapie. Tijdens deze behandeling is de pati??nt samen met de therapeut bezig met het doen van lichamelijk activiteiten, oefeningen en opdrachten. Bij deze methode ligt de nadruk op het gebied van lichaamservaringen en bewegingen. Het doel van deze methode is het tot stand brengen van of bijdragen aan een gedragsverandering waardoor de psychische klachten van de pati??nt verminderen of verdwijnen (Therapiehulp, z.j.).

– Medicatie
Antidepressivum fluoxetine (Prozac) is geregistreerde medicatie voor de behandeling van boulimia nervosa. In een dosis van 1 dd 60 m geeft het een afname van de frequentie van eetbuien en verminderen van de obsessie met eten en gewicht (Bacaltchuk en Hay, 2003). Met deze medicatie kunnen ook de co-morbide problemen, zoals stemmings- en angststoornissen worden behandeld. Voor anorexia nervosa bestaat er geen medicamenteuze behandeling (IJ.D. J??rgen & J.A.M. Kerstens, psychiatrie, 2013).

– Opname in algemeen ziekenhuis
Dit is geen behandeling van de eetstoornissen, maar het kan ondersteunen om een stap te nemen naar een behandeling. De pati??nten worden opgenomen op een somatische afdeling bij een levensbedreigend ondergewicht, uitdroging of elektrolytstoornissen (IJ.D. J??rgen & J.A.M. Kerstens, Psychiatrie, 2013).
In Den Haag zijn de volgende zorginstellingen te vinden waar men terecht kan met een eetstoornis:
– PsyQ
– HUMANcONCERN
– Rivierduinen Centrum Eetstoornissen Ursula
– Medische Centrum Haaglanden

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.