Essay: De afkorting van SPH staat voor sociaal pedagogische... - Essay Marketplace

Essay: De afkorting van SPH staat voor sociaal pedagogische…

De afkorting van SPH staat voor sociaal pedagogische hulpverlening. Het is een bachelor opleiding en valt onder social work. De opleiding sph is een brede opleiding en als student leer je om hulp, zorg, behandeling en begeleiding te geven aan mensen van alle leeftijden. Deze mensen hebben ontzettend veel meegemaakt. Ze kunnen problemen hebben in een relatie, het gezin in de eigen ontwikkeling, in de opvoeding maar ze kunnen ook getraumatiseerd zijn of hebben een beperking. Ze krijgen tijdelijke, langdurige of blijvende hulp bij deze problemen, maar deze mensen hebben ook heel veel mogelijkheden. De mogelijkheden die deze mensen hebben ga je als sph’er optimaal benutten, optimaliseren en bekrachtigen. Om dit te kunnen verrichten heb je als student bepaalde vaardigheden geleerd op de opleiding zoals; ”communiceren, reflecteren, creatief zijn, oplossingsgericht werken, daadkracht, humor, menselijkheid, samenwerken, flexibiliteit enzovoort” . Als sph’er kun je zorg/begeleiding of ondersteuning bieden bij de cli??nten thuis of in een instelling.

De missie van de sph’er:
”Het is de missie van de sph’er om cli??nten/hulpvragers volwaardig en menswaardig te laten functioneren in hun primaire leefsituatie en sociale omgeving, juist met en voor die mensen die niet in staat zijn om hieraan zelfstandig en autonoom vorm te geven” .

Sociaal pedagogische hulpverlening is verdeeld in drie begrippen. Sociaal, pedagogisch en hulpverlening. Dit is een uitgangspunt in de definitie van het werk en de werkwijze.

Sociaal:
Het eerste begrip is sociaal. De sph’er richt zich op het cre??ren van de verbinding in de samenleving door die cli??nten/ hulpvragers om hun eigen leven in te delen. ”Het sociale van de sociaal pedagogisch hulpverlener is dat hij de context, het netwerk van de hulpvrager zodanig bewerkt dat het ondersteunend is voor de hulpvrager” (de creatieve professional met afstand het meest nabij, blz. 21, 2009”). Waar de samenhang ontbreekt, cre??ert de hulpverlener de leefomgeving van de cli??nt, dit gebeurt in een instelling.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.