Essay: De Koerden zijn een volk met... - Essay Marketplace

Essay: De Koerden zijn een volk met…

De Koerden zijn een volk met een eigen taal en cultuur wat in het Midden-Oosten in verschillende staten woont. In het begin van de 20e eeuw, na de Eerste Wereldoorlog, werd het toenmalige Ottomaanse Rijk in verschillende staten opgedeeld. Het was de bedoeling om ook een onafhankelijk Koerdistan op te richten. Dit werd tegengehouden door de Turken, omdat zij anders veel grondgebied zouden verliezen.
Toen in 1924 het moderne Turkije opgericht werd, was er van een Koerdische staat geen sprake meer. Minderheden die in Turkije leefden, zoals de Koerden, werden gedwongen zich volledig aan te passen aan de Turkse taal en cultuur. De Koerdische taal werd bijvoorbeeld verboden.
In 1974 is de PKK door Abdullah ??calan opgericht. De PKK had als doel de oprichting van een onafhankelijk socialistisch Koerdistan. In 1980 kwam door een staatsgreep in Turkije de generaal Kenan Evren aan de macht, die hard optrad tegen linkse bewegingen. In 1984 viel de PKK voor het eerst Turkse soldaten aan. Tot eind jaren ’80 voerde de PKK voornamelijk een guerrillacampagne, maar vanaf ongeveer 1992 veranderde het conflict in een totale oorlog tussen de PKK en de Turkse staat, waarbij de PKK een groot deel van Oost-Turkije in handen had. Ook waren toeristen voor een soms het doelwit van de PKK. Zowel de PKK als het Turkse leger worden ervan beschuldigd in deze periode een groot aantal mensenrechten te hebben geschonden tegen zowel Turkse als Koerdische burgers. Zo wordt het Turkse leger ervan beschuldigd de ‘verschroeide aarde’ tactiek toegepast te hebben door hele dorpen met de grond gelijk te maken of in dorpen een Turskgezinde dorpsleider aan te stellen.
In 1999 werd de leider van de PKK, ??celan, gearresteerd. In diezelfde periode voerde de Europese Unie de druk op Turkije op om de Koerden meer rechten te geven wil Turkije ooit lid kunnen worden van de EU. Sinds 2000 hebben de Koerden daardoor meer rechten toegekend gekregen (zoals het recht op onderwijs in de eigen taal en een eigen televisiezender). In 2002 gaf de PKK aan de eis van een zelfstandige Koerdische los te laten en te willen streven naar de volledige culturele en politieke vrijheid van Koerden in Turkije. Vlak na die verklaring werd de PKK echter tot een terroristische organisatie bestempeld door de Europese Unie en de Verenigde Staten. Tussen 2004 en 2009 laaide het geweld tussen de PKK en het Turkse leger weer op. Gevechten vonden vooral plaats in het zuidoosten van Turkije en in Noord-Irak, waar de PKK verschillende bases heeft.
In 2009 kondigde de PKK aan de wapens te willen neerleggen. Er hebben tot nu toe echter geen onderhandelingen tussen de Turkse regering en de PKK plaatsgevonden omdat Turkije niet met terroristen onderhandeld. In december 2009 heeft het Turkse hof nog de politieke partij DTP verboden vanwege diens connecties met de PKK. De beslissing van het Turkse Hof heeft als gevolg gehad dat vrijwel alle Koerdische partijen stuk voor stuk verboden zijn.
Hoewel de Turkse regering nog steeds weigert te onderhandelen met de PKK, ontvangen sinds 2009 PKK strijders die zich overgeven aan Turkije vaak amnestie. Er vinden echter nog steeds schermutselingen tussen Koerden namens de PKK en het Turkse leger plaats.
De PKK staat op dit moment nog steeds op de terreurlijst van de Europese Unie en op de lijst met terroristische organisaties van de Nederlandse Co??rdinator Terrorismebestrijding (NCTb).

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.