Essay: Essay: De Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC)

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: De Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC)
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 384 words. Download the full version above.

De Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) is een erkende gedragsinterventie voor jongeren (meisjes en jongens) van twaalf tot achttien jaar met een opvoed- en trainingskarakter. (NJI) De jongeren hebben een IQ vanaf 80 en kampen met forse gedragsproblemen, met inbegrip van delinquent gedrag. Er is een bovengemiddeld of hoog recidiverisico en er is sprake van complexe problematiek binnen verschillende leefgebieden van de jongere. De jongeren verblijven veelal in een JJI en zijn in afwachting van een strafproces, dan wel in een jeugdzorgplus instelling op basis van een gesloten machtiging. MTFC geldt als een intensieve behandeling als alternatief voor plaatsing binnen een jeugdzorgplus instelling of een JJI. De behandeling wordt wel opgelegd in een gedwongen kader; MTFC is een onderdeel van een strafrechtelijk vonnis of er ligt een machtiging gesloten jeugdzorg aan ten grondslag. (NJI, Leger des Heils) De jongere volgt voor de duur van 6 tot 12 maanden een intensief gedragsgericht programma, waarbij de jongere individueel uit huis wordt geplaatst en in een speciaal getraind opvoedgezin wordt geplaatst. Dit gezin biedt de jongere een dagstructuur en cre??ert de mogelijkheid om te participeren in het dagelijks gezinsleven. Het opvoedgezin geldt als leer- en oefenterrein, maar de jongere blijft wel naar school en/of werk gaan. Om dit te realiseren wordt intensief samen gewerkt met de school en/of werkgever. De programma-supervisor co??rdineert de activiteiten van de jongere en is tevens contactpersoon. De jongere werkt daarnaast met behulp van een gedragstrainer, een vaardigheidsbegeleider en de opvoedouders aan allerlei sociale en probleemoplossende vaardigheden. (VNG) Het doel van MTFC is dan ook het vergroten van sociale vaardigheden en het aangaan van positieve relaties met volwassenen en andere leeftijdsgenoten. De jongere traint en oefent positieve gedragingen, waardoor de jongere succesvoller kan functioneren in verschillende omgevingen in de omvang met volwassenen en leeftijdsgenoten. Positief gedrag wordt benoemd en beloond, er wordt structuur geboden, ze staan onder volledig toezicht en mogen niet alleen ergens naartoe of alleen thuis zijn en daarnaast wordt er zorg geboden. Positief gedrag wordt beloond met punten voor jongeren en stickers voor jonge kinderen. Gedurende de gehele behandelingen zijn er beperkingen voor de jongeren en een jongere kan geleidelijk aan vrijheden terug verdienen. (MOBIEL, tijdschrift voor pleegzorg).

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: De Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC). Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-de-multidimensional-treatment-foster-care-mtfc/> [Accessed 04-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.