Essay: Essay: De voedselzekerheid in Sierra Leone en Nederland onderzoeken

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 14, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: De voedselzekerheid in Sierra Leone en Nederland onderzoeken
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1050 words. Download the full version above.

Wij gaan in deze praktische opdracht het verschil tussen de voedselzekerheid in Sierra Leone en Nederland onderzoeken. We gaan kijken hoe het gezin de voedselsituatie ervaart in dit land vergeleken met andere gezinnen? Wij hebben hierbij naar de Puberruil van Teresa en Iris van 2013 gekeken. Om dit te weten te komen hebben wij deze deelvragen behandeld:

1. Op welke manieren wordt er in Sierra Leone voedsel geproduceerd en wat wordt er geproduceerd?
2. Wat is de invloed van het fysisch milieu op de voedselproductie van Sierra Leone?
3. Wat is de invloed van de globalisering op de voedselsituatie in Sierra Leone?
4. Wat is de invloed van sociaal-culturele factoren op de voedselsituatie van Sierra Leone?
5. Wat is de invloed van politiek-maatschappelijke factoren op de voedselsituatie van Sierra Leone?
6. Wat is de invloed van ontwikkelingshulp op de voedselsituatie in Sierra Leone?

Sierra Leone is een land in West-Afrika het is groter dan Nederland maar heeft minder inwoners dan Nederland, Sierra Leone heeft namelijk ongeveer 6 miljoen inwoners. De meeste mensen in Sierra Leone leven van de landbouw en handel en visserij. Rijst, cassave zoute aardappel en vis wordt het meest gegeten en verbouwd.

Sierra Leone is een gebied met tropische regenwouden met moessonwouden en is een gebied met savannes. Er zijn in de wintermaanden stofstormen vanuit de Sahara. Sierra Leone is voor ?? nuttig voor landbouw, dit komt omdat er in het regenseizoen veel regen valt.

Door de globalisering in Sierra Leone ontstond er een burgeroorlog, daardoor werden er in Sierra Leone kinderen gedwongen door rebellen om in de mijnen te werken, hier verdienden de bewoners van Sierra Leone niks aan alleen de rebellen verdienden daaraan. Door deze burgeroorlog is de voedselsituatie niet vooruit gegaan. Nu zijn ze bezig met de wederopbouw van Sierra Leone.

In Sierra Leone zijn vrouwen nog steeds minder waardig, ze dienen vooral als huisvrouw dit is ook een groot verschil met Nederland. En in Sierra Leone hebben vrouwen nog steeds niet dezelfde rechten als mannen. Niet iedereen gaat naar school, en als ze moeten kiezen tussen jongen niet naar school of het meisje niet naar school. En omdat niet iedereen naar school gaat, gaat de technologie niet erg vooruit maar blijft het op hetzelfde niveau zoals het al is, hier wordt de voedselproductie niet beter van.

Na de burgeroorlog nam de stabiliteit in Sierra Leone toe en vond er opnieuw een president en een parlementaire verkiezing plaats. in dit zelfde werd er ook de offici??le vredesverdrag uitgeroepen. Tijdens de burgeroorlog was er geen stabiele voedselsituatie nu is het er ook nog niet maar je ziet een kleine stijgende lijn.

Nu er de ziekte Ebola is uitgebroken in Sierra Leone en naast liggende landen heeft dit helaas effect op de productie, transport en handel in voedsel in het land. De Handel is achterruit gegaan omdat het land zijn grenzen moest sluiten. Het aantal mensen die hierdoor honger lijden is aan het groeien tot 750.000. als de epidemie niet bestreden wordt, kan het aantal mensen die honger lijden oplopen tot 1,4 miljoen. Ook heeft Ebola effect op de veiligheidssituatie, er kan een grote onrust ontstaan en die onrust kan misschien leiden tot geweld.

In Sierra Leone wordt er geholpen om meer scholen te bouwen en onderwijs voor meerdere mensen beschikbaar te maken, 75% van de vrouwen zijn analfabeet dus het is hard nodig. Er word ook gezorgd dat mensen meer kennis krijgen over de landbouw, vooral de chinezen hebben hierbij Sierra Leone geholpen. Zij legden dan nieuwe teeltechnieken uit zodat de mensen voortaan zelf de technieken konden gebruiken om meer te verbouwen. Ook wordt er in Sierra Leone gezorgd dat er meer water beschikbaar is ze bouwen putten zodat mensen zelf water kunnen halen.

Sierra Leone wordt nu ook geholpen met het virus Ebola te bestrijden. Ze krijgen vooral hulpgoederen zoals beschermende kleding; schorten, maskers, handschoenen en overalls voor medisch personeel maar ook ontsmettingsmiddelen en medicijnen

De moeder van Teresa zorgt voor het inkomen in het gezin van Teresa, zij kan voor het gezien zorgen, niet iedereen in Sierra Leone kan voor hun gezin zorgen. Ze wonen in een klein huisje waar geen elektriciteit is. Dit is normaal voor een inwoner in Sierra Leone. Veel kinderen sterven jong in Sierra Leone, dit komt omdat ze niet de juiste verzorging krijgen door hun ouders en omdat de ouders weigeren het gezondheidscentrum te gebruiken. Teresa haar broertje is helaas overleden omdat ze geen geld hadden om medicijnen te kopen. Ze zijn aan het zorgen dat de kindersterfte daalt, alleen ze hebben niet de juiste apparatuur en kennis om dit zo snel mogelijk op te lossen.

De moeder van Teresa gaat naar een grote markt om eten te kopen zodat ze die later nog kan verkopen, haar manier om aan geld te komen is dus handelen. De voedselsituatie van het gezin is niet erg stabiel er kunnen meerdere dingen mis gaan: als Teresa geen eten kan kopen op de markt kan het mis gaan, ook kan het zijn dat er geen mensen naar haar kraampje komen om eten te kopen. Teresa haar moeder moet 6 kinderen voeden, al dit hangt af van hoeveel geld ze verdient op de straat met het eten verkoopt.

Het voedsel dat Teresa haar moeder haalt op de grote markt is niet erg schoon en gevarieerd, dit is ook een groot probleem dat er geen gevarieerd eten is ze eten weinig groenten.

Teresa kan naar school, niet iedereen kan naar school en vooral de meisjes niet, ook al moet ze 1 uur naar school lopen gelukkig kan Teresa wel naar school. Ze wil haar droom waar maken en graag journaliste worden. Dit is ook een verschil met andere gezinnen in Sierra Leone. Dit zorgt er ook voor dat ze later waarschijnlijk meer geld zal verdienen en dat haar voedselsituatie beter wordt en stabieler dan die van haar moeder nu. Hieruit leidden wij dat de meesten mensen in Sierra Leone nog armer zijn dan Teresa haar familie, en zij zullen de komende jaren niet veel verbeteren als niet iedereen naar school gaat. Als Ebola niet snel wordt overwonnen dan zal Sierra Leone weer achteruit gaan omdat ze niet kunnen handelen met andere landen en technologie overbrengen.

Bronnen: Rijksoverheid, Carenederland, Wikitravel en Unicef
Afbeeldingen: Nationsonline en my world

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: De voedselzekerheid in Sierra Leone en Nederland onderzoeken. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-de-voedselzekerheid-in-sierra-leone-en-nederland-onderzoeken/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.