Guide: Essay: De werkgelegenheid in de toekomst

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 20, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: De werkgelegenheid in de toekomst
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 743 words. Download the full version above.

Nu we midden in de economische crisis zitten, zijn we allemaal benieuwd hoe het gaat lopen in de komende jaren of anders gezegd: in de toekomst. Gaat het beter worden of misschien juist slechter? Wij gaan met behulp van krantenknipsels dit onderwerp onderzoeken. Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat wij nu jong zijn en het dus belangrijk voor onze toekomst is, hoe het dan met de werkgelegenheid is. Hoe gaat de werkgelegenheid veranderen in de toekomst?

Nemen machines de arbeid van de mens over?

E??n ding is zeker: de economie verandert altijd, nooit is de economie lang hetzelfde. De technologie is hierbij erg belangrijk. Er worden nieuwe ontdekkingen gedaan en de machines gaan steeds meer het werk overnemen van de mensen. De mens wordt voor een deel overbodig. Alleen de mensen die de machines aanzetten zijn op een gegeven moment nog nodig, maar of je dat echt werk kunt noemen, daar valt nog over te discussi??ren. Natuurlijk zijn er altijd nog banen die niet overgenomen kunnen worden door machines maar een groot deel wel en dat betekent dat er minder werkgelegenheid komt. Wel is zeker dat er een aantal hele grote veranderingen komen in belangrijke sectoren. Kijk hier bijvoorbeeld naar de energiewinning. We gaan steeds meer toegroeien naar de windenergie en de zonne-energie. Hierdoor komt er een grote vermindering in werk bij kerncentrales. Een ander belangrijk voorbeeld is de zelfrijdende auto’s, die al bijna technisch mogelijk zijn. Hierdoor komen er steeds meer werklozen bij taxibedrijven, buschauffeurs en ander openbaar vervoer diensten. Als laatste willen we graag het voorbeeld nemen van de 3D printer. Nu lijkt het voor veel mensen nog vrij onwaarschijnlijk, maar als dit in de toekomst werkelijkheid gaat worden, betekent dit dat mensen steeds minder naar bepaalde winkels gaan als zij het product ook thuis kunnen ‘uitprinten’.

Misschien ook een positieve invloed?

Gelukkig verdwijnen er niet alleen banen, maar komen er ook banen bij. Een voorbeeld hierbij: 20 jaar geleden bestond de online winkel (webwinkel) nog niet. Nu zijn er tientallen webwinkels en hierbij zijn ook mensen nodig. De voorbeelden die eerder in de tekst zijn genoemd kan je natuurlijk ook vanuit de andere kant bekijken. Voor wind- en zonne-energie zijn er werknemers nodig, en voor de 3D printer zijn er ontwerpers nodig en mensen die deze printer kunnen maken als er iets mis mee is. Ook vrouwen gaan meer werken, vroeger werkten vaak alleen de mannen en bleven de vrouwen thuis als ‘huisvrouw’. Na een tijd gingen steeds meer vrouwen werken en nu werkt er al meer dan 60% van de vrouwen. Er is dus meer vraag naar banen gekomen.

Jongeren zonder baan door vergrijzing?

Meer vraag naar banen kan geen kwaad, zolang er ook veel aanbod is. En doordat wij eerder hebben verteld dat de machines steeds meer het werk van de mensen gaat overnemen kan dit nog wel een probleem worden. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de bevolking van Nederland nog een tijd gaat doorgroeien. Dit betekent dat de beroepsbevolking ook toeneemt. Een probleem hierbij is de vergrijzing. Dit houdt in dat het aantal ‘bejaarden’, anders gezegd: oude mensen, toeneemt. Een gevolg hierbij is dat de AOW leeftijd hoger wordt en de mensen dus langer door moeten werken. Er komen dan minder snel banen vrij voor jonge mensen.

Migranten nemen steeds meer ‘ons’ werk over.

Een ander nadeel voor de werkgelegenheid in de toekomst is, als we gaan kijken naar ons eigen land, de migranten die met grote aantallen naar ons land komen. Door dat er in het verdrag van Maastricht is vastgelegd dat er in Europa een vrij verkeer is van personen en goederen, wat betekent dat in de EU je overal mag werken en wonen. Voor ‘ons Nederlanders’ kan dit dus een groot nadeel zijn. Vooral voor de mensen die wat lager zijn opgeleid. Dit komt omdat de banen dan steeds meer gaan naar bijvoorbeeld Polen, Bulgaren en Roemenen die naar ons land zijn gekomen of nog gaan komen voor werk. Zij zijn vaak al blij met het minimum loon en goed voor bepaalde baantjes. Vooral nu vaak in de kranten staat dat er de komende jaren nog honderdduizenden mensen bij komen uit het voormalige ‘Oostblok’ kan dit nooit goed zijn voor de werkgelegenheid in de toekomst. We zouden hierdoor dus meer werklozen komen. Zit onze generatie later dan zonder baan?

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: De werkgelegenheid in de toekomst. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-de-werkgelegenheid-in-de-toekomst/> [Accessed 17-06-21].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.