Essay: Discriminatie - Essay Marketplace

Essay: Discriminatie

1. Wat is het probleem?
Het probleem is ”discriminatie”. Mensen worden gediscrimineerd om hun geloof, afkomst, of je groot/klein bent, dik/dun, en zo kan je nog veel meer redenen voor discriminatie opnoemen. Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid”. De oorspronkelijke betekenis van discriminatie is: ‘in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke, letterlijke betekenis. Het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. Het gaat er om dat je in gelijkwaardige situaties niet gelijkwaardig behandelt wordt.
2. Wie of welke groepen zijn erbij betrokken?
Er zijn allerlei soorten groepen bij betrokken. Een van deze groepen zijn bijvoorbeeld: gehandicapte mensen, mensen met een chronische ziekte, mensen met een andere seksuele voorkeur dan wat door de meeste mensen als ‘normaal’ wordt ervaren, mensen met een andere huidskleur, mensen met een ander geloof, mensen die of te jong of te oud zijn om iets te mogen (bijvoorbeeld: geen alcohol onder de achttien jaar), mensen die geen vast contract hebben op hun werk en er dan zogenaamd niet helemaal bijhoren. Er zijn veel mensen slachtoffer van het begrip discriminatie. Onder deze groepen valt natuurlijk ook de groep mensen die discrimineert. Dit zijn meestal mensen die het tegenovergestelde zijn van de groep die wordt gediscrimineerd.
3. Welke normen en waarden hebben deze mensen?
Een norm is een gedragsregel die gebaseerd is op een waarde. De manier waarop je je gedraagt heeft hier veel mee te maken. Mensen vinden geluk het belangrijkst omdat ze dan direct verbonden zijn met de mens en de zin van het bestaan, ook vind de mens liefde belangrijk omdat ze hun innerlijke kwetsbaarheid kunnen uiten. Er zijn nog een aantal andere zeer belangrijke waarde zoals: vrede; ze willen graag het gevoel van verbondenheid hebben en niet met elkaar in oorlog leven, vrijheid; mensen vinden het prettig zelf te bepalen wat ze willen doen en laten, rechtvaardigheid; mensen willen graag een eerlijke verdeling van middelen en een gelijke behandeling hebben, gelijkheid; mannen en vrouwen willen in gelijkwaardige situaties gelijkwaardig behandelt worden, democratie; ze willen graag veel inspraak over het bestuur van het land, universele mensenrechten; mensen willen beschikken over basisrechten die gelden voor de hele wereld. Een voorbeeld van een organisatie die hiervoor zorgt is Amnesty International. Als belangrijkste morele norm heb je respect voor je medemens.
4. Wat is hun belang?
Hun belang is dat zij kunnen doen wat zij willen, zonder er een vooroordeel over te krijgen van andere mensen. Wat ze dus graag willen is gerespecteerd te worden door de samenleving. Het is toch te gek als je niet gewoon voor je mening, geaardheid of bijvoorbeeld je eigen kledingstijl kunt uitkomen. Je voelt je meestal gelukkiger als je gewoon jezelf kunt zijn. Niemand wil immers veroordeeld worden op zijn/haar voorkeuren.
5. Welke waarden, normen en belangen botsen met elkaar?
Er zijn drie grondwetten die met elkaar kunnen botsen.
– Het verbod op discriminatie.
– De vrijheid van godsdienst.
– De vrijheid van meningsuiting.
De grondwetten kunnen tegenstrijdig zijn aan elkaar. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld een conflict. Je hebt het recht om voor je eigen mening uit te komen. Soms kun je hiermee mensen kwetsen, die mensen kunnen zich daardoor gediscrimineerd voelen. Dit word dan toch opgevat als discriminerende opmerking in plaats van het uiten van je mening. Met deze grondwetten kom je vaak botsingen tegen die niet makkelijk op te lossen zijn als je de wet navolgt.
6. Wat zijn de oorzaken van het probleem?
Er zijn meerdere oorzaken voor discriminatie.
Een oorzaak hiervan is dat mensen vooroordelen hebben over andere bevolkingsgroepen. Een voorbeeld hiervan is dat we wel eens zeggen dat alle Marokkanen criminelen zijn. Dit komt ook omdat er vaak bij vermeld wordt dat het om een Marokkaan gaat, terwijl dit niet altijd noodzakelijk is. Door deze opmerkingen lijkt het alsof Marokkanen meer crimineel zijn dan de gewone Hollander omdat het nadrukkelijker wordt vermeld.
Een ander oorzaak hiervan is dat mensen graag hun positie willen behouden. Een voorbeeld hiervan is dat de Nederlandse schilder/klusser bang is dat zijn werk wordt afgenomen door de Poolse werknemers. Ze verspreiden een negatief beeld over deze mensen. Zo hopen ze hun werk te kunnen behouden.
Dan heb je nog de oorzaak xenofobie. Dit houdt in dat mensen bepaalde angsten hebben voor andere culturen, vooral door hun onbekende manier van leven. Dit wordt vaak beschouwd als slecht of bedreigend. Ze willen dan geen contact hebben met deze mensen.
Als laatste oorzaak hebben we de zondeboktheorie. Dit is andere mensen de schuld geven als er iets fout gaat, of anders loopt als dat men wil. Een voorbeeld hiervan is dat Hitler de Joden de schuld gaf in de tijd van de Tweede Wereldoorlog omdat het slecht ging met de economie van Duitsland.
7. Was het probleem er vroeger ook, en hoe zit het met andere landen?
Dit probleem was vroeger juist erger dan dat het tegenwoordig is. Vroeger was er geen wet dat er niet gediscrimineerd mocht worden. De meeste mensen werden vroeger gediscrimineerd vanwege hun huidskleur en geloof. De slavenhandel is hier een heel goed voorbeeld van. Een misschien nog wel beter voorbeeld is de Tweede Wereldoorlog. In deze tijd ging het vooral om Joodse mensen. Overal hingen bordjes waarop stond dat het verboden was voor Joden om naar binnen te gaan of om het te betreden. Zij werden onderscheiden van de rest van de bevolking door een Jodenster die ze verplicht waren te dragen. Zij werden in concentratie kampen gestopt en uiteindelijk kwamen ze om in de gaskamers. In bepaalde landen is discriminatie nog sterk aanwezig. In Amerika is de dood van Trayvon Martin een zwarte tiener (17 jaar) groot nieuws. Er wordt door de bevolking geklaagd dat de blanke schutter niet wordt vervolgd door justitie, ze vinden dat hem ‘de hand boven het hoofd wordt gehouden’. Trayvon werd door een buurtwacht doodgeschoten, hij werd aangezien als inbreker. Door dit voorval zijn er veel rellen uitgebroken in Amerika. Dit is nu alweer een paar maanden aan de gang.
8. Wat kan de overheid aan het probleem doen?
Ze kunnen er voor zorgen dat de mensen die discrimineren gestraft worden. Burgers kunnen meldingen doen via sites, bureaus of een app als er gediscrimineerd word. Hiermee kan de overheid de discriminatie in Nederland in kaart brengen. Ze proberen dan te zorgen dat de discriminatie wordt verkomen en bestreden.
9. Wat kunnen de (andere) betrokkenen aan het probleem doen?
Zij kunnen ook meldingen aangeven via sites, bureaus of een app. Ook kunnen ze praten met de mensen die discrimineren en ze proberen te overtuigen van hun mening dat iedereen gelijk is en je mensen niet mag veroordelen om wat voor reden dan ook. Je kunt ze laten zien dat stereotypes niet altijd een correcte weergave zijn van bepaalde mensen of groepen. Je kunt bijeenkomsten organiseren waardoor mensen kennis kunnen maken met andere culturen en mensen met andere opvattingen of een ander uiterlijk dan zij zelf hebben. Het is ook een optie om langs scholen te gaan en de jongeren te overtuigen dat discriminatie niet goed is voor de samenleving en dat hun als ‘nieuwe generatie’ dit kunnen verbeteren.
10. Wat kun jij zelf doen aan het probleem?
Ik kan mensen proberen te overtuigen met mijn mening dat ik het totaal niet eens ben met het feit dat mensen worden gediscrimineerd. Ook kan ik net als de (andere) betrokkenen meldingen geven, bijeenkomsten organiseren of bijvoorbeeld langs scholen gaan. Ik kan ook mensen die gediscrimineerd worden opnemen in mijn vrienden groep en laten zien aan andere mensen dat iedereen gelijk is en iedereen wel ergens bij hoort.
11. Wat is volgens jou de beste oplossing en waarom?
De beste oplossing is volgens mij dat iedereen elkaar in hun eigen waarde moet laten en zich niet met andermans leven moet gaan bemoeien op een negatieve manier. Ik denk dat er hierdoor veel minder problemen in de wereld zullen zijn/ontstaan.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.