Essay: Essay: Een andere dag, andere personen tegenover…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Een andere dag, andere personen tegenover...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 363 words. Download the full version above.

Een andere dag, andere personen tegenover je had misschien een hoger (of lager) cijfer kunnen opleveren.
Maar het gaat er toch vooral om wat er door jou is ingebracht en dat door ons is gewogen. Overigens, in eerste instantie was hetgeen wij opmerkten ook herkenbaar voor je omdat men in de praktijk dezelfde observaties over jou had.

Ons oordeel heeft te maken met het onderscheid dat in de GGZ wel gemaakt wordt tussen de begrippen ‘Verklaren’ en ‘Begrijpen’.
De mens (dus ook een psychiatrische pati??nt) is een totaliteit die via een wetenschappelijke methode nooit geheel in begrippen (bv. ‘schizofrenie’) gevangen kan worden.
De mens is een open en onvoltooid wezen en een omvattende theorie van de mens is niet mogelijk, ook al pretendeert de psychiatrie van alles en nog wat.

Het rationeel verklaren is gericht op het ontdekken en ontleden van iets gemeenschappelijks door een abstractie van regels en samenhangen die ook buiten het individu gelden. Bijvoorbeeld: als pati??nt X een bepaald soort gedrag vertoont of klaagt over verschijnselen dan heeft hij dat gemeen met andere mensen met dezelfde klachten en dat noemen we dan vervolgens schizofrenie. En dat is gebaseerd op (weliswaar niet bewezen) onderliggende dysfuncties in het brein.

Begrijpen echter betreft het invoelen en meebeleven van iets persoonlijks via een combinatie van empathie en introspectie waarbij je elkaar ontmoet en leert kennen. Bij het begrijpen gaat het om onderlinge relaties en zingevingsvraagstukken; bij het verklaren draait het om wetmatigheden en regels die buiten het individu liggen, bij het begrijpen draait het om de unieke subjectiviteit van het individu.
Uiteindelijk hebben Verklaren en Begrijpen elkaar nodig in de GGZ maar in eerste instantie vinden we voor verpleegkundigen de begrijpende dimensie noodzakelijk.

In jouw betoog vonden we teveel nadruk op het verklaren, op het objectiveren van de ander en we waren nieuwsgierig naar de subjectieve relationele aspecten van je werk. Die kwamen minder uit de verf. Illustratief was je antwoord op de vraag wat je nog te leren had. Je zei toen dat je je meer wilde verdiepen in ziektebeelden.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Een andere dag, andere personen tegenover…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-een-andere-dag-andere-personen-tegenover/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.