Essay: Een andere oorzaak van democratisch deficit... - Essay Marketplace

Essay: Een andere oorzaak van democratisch deficit…

Een andere oorzaak van democratisch deficit is dat de zetels onevenredig verdeeld zijn over de landen. Een Nederlandse stem telt 2 keer minder dan die van een Ier of een Kroaat en de stem van een Luxemburger telt 10 keer meer mee dan die van een Duitser. De zetels zijn niet evenredig verdeeld over het aantal inwoners per land. Zo vullen de stemmen van 6,5 miljoen Belgen samen evenveel als die van 2,4 miljoen Tsjechen. Het aantal zetels dat een land kan verdelen is wel . Duitsland heeft 5 keer zoveel inwoners als Nederland en bijna 4 keer zoveel zetels te verdelen. Dit is bewust zo gedaan. Als het aantal zetels evenredig zou zijn met het aantal inwoners, zouden grote landen teveel macht krijgen. Grote landen krijgen nu minder zetels dan verwacht zou worden op basis van het aantal inwoners, en kleine landen krijgen meer.
Nederland krijgt daarentegen niet meer zetels omdat het een klein land is. Nederland is zelfs het land dat het dichtst bij de ‘natuurlijke’ verdeling van de zetels zit. De Nederlandse bevolking heeft relatief weinig invloed. Burgers uit kleinere landen hebben meer invloed. In 2009 stonden in Nederland 659.000 inwoners voor 1 parlementszegel. In Luxemburg stond 1 zetel voor maar 80.000 inwoners. Inwoners van Spanje en inwoners van Frankrijk hebben relatief de minste invloed op wie er in het Parlement komen. Hier staat 1 zetel voor 900.000 inwoners.
Wat ook veel uitmaakt is de verkiezingsopkomst. Belgi?? en Luxemburg zijn de enige landen van de Europese Unie waar stemmen verplicht is. In deze landen is de opkomst dan ook 90 procent. Hierdoor heeft een inwoner van Belgi?? veel minder invloed dan een inwoner van Sloveni??. In Sloveni?? was de verkiezingsopkomst in 2009 het laagst. Maar 19,6% van de inwoners was komen stemmen. Dit had als gevolg dat er in Belgi?? 300.000 keer gestemd moest worden voor een zetel, en in Sloveni?? maar 66.000 keer. Een inwoner van Belgi?? had dus bijna geen invloed vergeleken bij een inwoner van Sloveni??.
Als de zetels zouden worden verdeeld op basis van aantal inwoners, zou er een hele andere uitslag zijn geweest in 2009. De Belgen hebben nu 24 zetels gekregen, maar dan zouden ze er 30 hebben gehad vanwege hun hoge verkiezingsopkomst. Itali?? zou de meeste zetels hebben gekregen, bijna twee keer zoveel als dat ze nu hebben. Polen zou 16 zetels kwijtgeraakt zijn. Dit zou eerlijker zijn omdat landen beloond moeten worden voor een hoge verkiezingsopkomst en niet gestraft.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.