Essay: Een korte beschrijving van drie typerende functies voor en binnen de gezondheidszorg. - Essay Marketplace

Essay: Een korte beschrijving van drie typerende functies voor en binnen de gezondheidszorg.

Verpleegkundige
Wat doet een verpleegkundige?
Een verpleegkundige is aansprakelijk voor de verzorging van cli??nten. Wat een verpleegkundige precies moet doen hangt af van de omgeving waarin hij of zij werkt. Het zijn voornamelijk verzorgende taken zoals het wassen van mensen, het helpen aankleden, een infuus aanleggen, medicijnen toedienen enzovoort.

Aan welke functie-eisen moet een verpleegkundige voldoen?
Er zijn een aantal eisen waaraan een verpleegkundige moet voldoen namelijk:
-bezitten over kennis van verpleegkunde op mbo-niveau
-bezitten van sociale vaardigheden, hij of zij moet goed kunnen omgaan met mensen
-betrouwbaarheid, het is belangrijk dat hij of zij om kan gaan met vertrouwelijke informatie van cli??nten
-Oplettendheid, er moet op tijd gesignaleerd worden dat er veranderingen zijn opgetreden in de toestand van de cli??nt.
-gevoel hebben voor het menselijk lichaam

Wat zijn de arbeidsomstandigheden van een verpleegkundige?
Verpleegkundigen blijken een hogere fysieke belasting en werkdruk te ervaren dan mensen binnen andere beroepsgroepen. Ook spelen risico`s als prikaccidenten* en de blootstelling aan cytostatica* een rol.
*Een prikaccident is een ongeval waarbij iemand zich verwondt aan een scherp voorwerp dat mogelijk in contact is geweest is met menselijk bloed, serum, plasma of met kweekvloeistoffen.
*Cytostatica zijn medicijnen die de celdeling remmen, dit kan op verschillende manieren worden toegediend waardoor het mogelijk is dat de verpleegkundige hiermee in contact komt.

Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?
Wanneer je verpleegkundige wilt worden kun je een opleiding verpleegkunde doen op mbo-4 niveau deze opleiding duurt 4 jaar. Je kunt ook een opleiding doen voor verpleegkunde op hbo-niveau.

Wat is het loopbaanperspectief van een verpleegkundige?
Het is van steeds groter belang dat er in de toekomst voldoende personeel voor de zorg is.
Wanneer je als verpleegkundige onderaan begint kun je je steeds meer omhoog werken. Zo zal een verpleegkundige starten met de wat eenvoudiger taken zoals het voeden, aankleden en wassen van mensen. Daarna kan een verpleegkundige leren om medicijnen toe te dienen, een infuus aan te sluiten en testen af te nemen bij cli??nten. Wanneer een verpleegkundige voldoende kennis en ervaring heeft kan hij of zij zich bijvoorbeeld verder ontwikkelen tot teamleider verpleging en verzorging, hoofd verpleging en verzorging of zorgmanager verpleging en verzorging.

De zorghulp
Wat doet een zorghulp?
Een zorghulp is aansprakelijk voor de hulp in huishoudelijke taken van cli??nten. De zorghulp zorgt ervoor dat de cli??nt een prettige leefomgeving heeft. Zo moet de zorghulp bijvoorbeeld: bedden opmaken, stofzuigen, planten water geven en het woongedeeltes schoonmaken. Een zorghulp binnen een instelling moet ook helpen met het organiseren van leuke activiteiten voor ouderen zoals spelletjes.

Wat zijn de functie-eisen van een zorghulp?
Een zorghulp moet over kennis beschikken van huishoudelijke werkzaamheden, op vmbo-niveau.
-kennis over de zorg, zorgproces en afspraken over het werk
-het beschikken over sociale vaardigheden, er moet een goede omgang zijn met de cli??nten om ervoor te zorgen dat er een prettige leefomgeving ontstaat.
-gevoel hebben voor het menselijk lichaam

Wat zijn de arbeidsomstandigheden van een zorghulp?
De zorghulp werkt natuurlijk in de leefomgeving van zijn of haar cli??nten. De arbeidsomgevingen verschillen dus vaak van elkaar, ook dit zal weer afhangen van de instelling waar iemand werkt. Wanneer de zorghulp een goede en vertrouwelijke band met zijn of haar cli??nt(en) heeft opgebouwd zullen de arbeidsomstandigheden vaak ook goed zijn en prettig om in te werken. Wanneer er geen goede verhouding is tussen de zorghulp en de cli??nt zal het voor de zorghulp ook minder eenvoudig zijn om in deze ”omstandigheden” zijn of haar werk te verrichten.

Wat zijn de opleidingsmogelijkheden van een zorghulp?
Om zorghulp te kunnen worden heb je een mbo diploma nodig, de leerweg die je moet hebben is BOL,BBL. Deze opleiding duurt ongeveer een half jaar tot een jaar.

Wat is het loopbaanperspectief van een zorghulp?
Wanneer je een zorghulp bent kun je je niet zomaar omhoog werken tot bijvoorbeeld verpleegkundige. Om verder te komen in dit vak moet je weer een nieuwe opleiding volgen. Je kunt er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat je de teamleider of het hoofd van een groep wordt.

De kraamverzorgster
Wat doet een kraamverzorgster?
Een kraamverzorgster biedt zorg en ondersteuning aan het gezin en geeft daar waar nodig advies. De kraamverzorgster moet rust cre??ren in het gezin en hen helpen de eerste tijd goed door te komen. Als kraamverzorgster neem je vaak ook huishoudelijke taken op je.

Wat zijn de functie-eisen van een kraamverzorgster?
De functie eisen van een kraamverzorgster zijn onder andere:
-het beschikken over kennis van een mbo-niveau 3
-het zelfstandig kunnen werken
-het beschikken over goede sociale vaardigheden
-gevoel hebben voor het menselijk lichaam

Wat zijn de arbeidsomstandigheden van een kraamverzorgster?
Om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor een kraamverzorgster moeten er soms enkele maatregelen getroffen worden, zo moet er soms bij iemand thuis een bed op klossen worden gezet omdat de meeste bedden vaak te laag zijn, er moet met goed materiaal gewerkt kunnen worden en in sommige situaties moet een kraamverzorgster om hygi??nische redenen beschermende materialen dragen.

Wat zijn de opleidingsmogelijkheden voor een kraamverzorgster?
Voor je aan de opleiding voor kraamverzorgster kunt beginnen moet je eerst een opleiding verpleegkunde hebben gevolgd op MBO of HBO niveau. Daarna moet je je verder specialiseren met de opleiding obstetrie verpleegkunde.

Wat is het loopbaanperspectief van een kraamverzorgster?

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.