Essay: Elektrische Keuring - Essay Marketplace

Essay: Elektrische Keuring

Wat?
De elektrische keuring is een controle van een huishoudelijke elektrische installatie om de kans op een lichamelijk letsel of brand te wijten aan een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden en de veiligheid te verhogen.
Wanneer is een elektrische keuring nodig?
Een elektrische installatie dient gekeurd te worden bij :
– aansluiting op het elektriciteitsnet, m.a.w. elke nieuwe installatie dient gekeurd te worden
– belangrijke wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie (bv verbouwing, het plaatsen van zonnepanelen,..)
– iedere aanvraag tot verzwaring van de aansluiting
– iedere overdracht van een eigendom waarvoor geen keuringsverslag ‘ minder dan 25 jaar oud – voorhanden is
Een keuringsverslag is 25 jaar geldig zolang geen belangrijke wijzigingen aan de installatie worden uitgevoerd.
Wat als het keuringsverslag negatief is?
Indien bij de overdracht van een eigendom een negatief keuringsverslag voorhanden is de koper verplicht de elektrische installatie in regel te stellen en een herkeuring aan te vragen. Deze herkeuring dient te gebeuren binnen de 18 maanden na ondertekening van de authentieke akte.
Bij een negatief keuringsverslag zonder overdracht van eigendom dient de elektrische installatie binnen een periode van 1 jaar in regel gesteld worden en herkeurd.
Opgelet! Zonder een ‘?ndraadschema en een situatieschets kan je geen positief keuringsverslag bekomen.
Wie mag keuring uitvoeren?
Enkel organismen erkend door FOD Economie mogen een elektrische keuringen uitvoeren.
Wat kost een elektrische keuring?

Incl.btw Excl.btw
voor de keuring van een elektrische installatie met maximaal 2 130 ‘ 107 zekeringskasten als het ‘?ndraadschema en de situatieschets aanwezig zijn.
bent u niet in het bezit van een ‘?ndraadschema en/of situatieschets dan kan onze expert deze opmaken.
voor de opmaak van een ‘?ndraadschema 55 ‘ 45 ‘
voor de opmaak van een situatieschets 90 ‘ 75 ‘
herkeuring van een elektrische installatie 115 ‘ 95 ‘
voor de keuring vanaf de tweede elektrische installaties op ‘?n adres 115 ‘ 95 ‘

Voor complexe installaties of collectieve wooneenheden zoals een appartementsgebouw, studenten-woningen, waarin meerdere elektrische installaties gekeurd dienen te worden maken wij graag een offerte op maat.

Wat is in deze prijs inbegrepen ?
– verplaatsingskosten
– administratieve kosten
– het controlebezoek ter plaatse
– aflevering van het keuringsverslag n?? vereffening van de factuur

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.