Essay: Essay: Elektrosmog

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 15 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: February 17, 2017
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Elektrosmog
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 4262 words. Download the full version above.

Hoofdstuk 6. Elektrosmog
6.1. Inleiding elektrosmog.

We hebben in het vorige deel vastgesteld dat het lichaam vroeg of laat reageert op een geopathische belasting. Het zijn natuurlijke storingen die ons lichaam opvangen. Wanneer we dit niet meer kunnen verwerken, treedt er een fysisch, emotioneel of psychische verandering op om dit te compenseren. De laatste decennia zijn er nog tal van andere storende factoren bijgekomen die ons lichaam beïnvloeden. De mentaliteit is wereldwijd drastisch veranderd. Willen we mee met de tijd of willen we voldoen aan de eisen die de maatschappij ons oplegt, moeten we mee in de cadans stappen dat ons voorgekauwd is. Als ik naar kantoor rij zie ik, hoogbejaarden niet meegerekend, iedereen met zijn smartphone in de hand aan de haltes van het openbaar vervoer. In het bedrijfsrestaurant, op de luchthavens, iedereen hangt aan zijn smartphone om alle informatie uit de social media te bekomen. Niemand wil nog iets missen en men wil altijd en overal bereikbaar zijn. Als de mensen ’s avonds thuiskomen, stoppen ze vlug nog een diepvriesmaaltijd in de microgolf en willen dan hun honderden vrienden op allerhande social media sites hun activiteiten volgen en “liken”.

Het was 20 jaar geleden ondenkbaar.
Wanneer je eind vorige eeuw een programma had gemist op de televisie, kon je dit nadien bekijken omdat je dat programmeerde op de videorecorder. Je had een lade of een kast vol met videotapes. Wilde je graag naar je favoriete muziek luisteren, dan ging je naar de platenwinkel en kocht je de single of LP. Wat we in de jaren 90 konden, was ook ondenkbaar in de jaren 60. Webshops bestonden niet.
Tegenwoordig hoef je je zetel niet meer te verlaten. Thuis op het bureau staat de computer er tegenwoordig verwaarloosd bij. Bewegen is niet meer nodig. Vanuit je zetel lees je de krant op je smartphone, lees je de binnenkomende mails en via internet kan je bestellingen plaatsen die ze binnen de 24 uren aan je deur afleveren. Vanuit je zetel zie je wat er in de wereld gebeurt, met je familie en je vrienden, met je collega’s en de leden van verschillende verengingen, van sport tot politiek, van religie tot consumptie. Alles, maar dan ook alles, is in handbereik op nog geen 100 vierkante centimeter oppervlakte. Via wifi en bijna gratis smartphones en tablets laat men zien hoe snel je wel kan communiceren met de rest van de wereld. Waar je je ook bevind in ons Belgenlandje, providers en operatoren scanderen de beste en snelste verbindingen. Onze moderne levensstijl maakt gebruik van technieken waarvan de biologische effecten nog lang niet afdoende zijn onderzocht. Maar wat kost ons dat? Kan iedereen zomaar volgen? Zetten we onze gezondheid op het spel om de rat race te volgen?
6.2. Wat is elektrosmog?

Onder elektrosmog verstaat men alle bijwerkingen die ontstaan, wanneer elektriciteit geproduceerd, getransporteerd of gebruikt wordt, wanneer er spanning is, een elektrische stroom vloeit of een zender elektromagnetische golven afgeeft. Er is bijna geen plaats op de wereld te vinden zonder elektrosmog. Om een duidelijk inzicht te bekomen, ga ik eerst enkele technische begrippen verduidelijken over elektrosmog.

6.3. Elektrische en magnetische velden

6.3.1. Magnetische gelijkstroom velden
Een voorbeeld van een magnetisch gelijkstroom veld ofwel een statisch magneetveld is onze aarde. Zoals we reeds besproken hebben, kunnen we met een kompas het noorden vaststellen. De negatieve punt van de kompasnaald wordt door het noorden aangetrokken. Ongelijke polariteiten trekken elkaar aan zoals een kompasnaald zich richt naar de veldlijnen van het aardmagnetisch veld. Gelijke polariteiten stoten elkaar af zoals een magneetzweeftrein die zweeft op het magneetveld van gelijk polige magneten.

De veldlijnen van onze aarde kan men vergelijken met die van een staafmagneet. Deze magnetische veldlijnen zijn gesloten lijnen en de kompasnaald geeft hun richting aan.
Ook gelijkstroom geeft een magneetveld, waar het kompas zich naar richt. Dit kan men zien langs tram- en spoorlijnen of zelfs bij batterijen wanneer men de + of – van de batterij bij het kompas brengt.

De voornaamste bronnen van blootstelling aan statische magnetische velden zijn bovengrondse leidingen voor elektrisch aangedreven voertuigen zoals treinen, trams en metro’s. In de onmiddellijke omgeving, bijvoorbeeld in een wagon, is de intensiteit van de blootstelling deze magnetische velden vergelijkbaar met de intensiteit van het aardmagnetisch veld. Die intensiteit daalt vrij snel naarmate de afstand tot de bovenleidingen toeneemt. Een ander goed gekend voorbeeld is de elektromagneet in toestellen van nucleaire magnetische resonantie (NMR) die voor medische beeldvorming worden gebruikt. Het magneetveld van zulke magneet bereikt vaak een intensiteit dat 20 000 keer hoger is dan deze van het aardmagnetisch veld (3)

6.3.2. Elektrische gelijkstroom velden
Een atoom is opgebouwd uit een positieve atoomkern bestaande uit protonen en neutronen met daar omheen een negatieve wolk van elektronen. De lading van de elektronenwolk is precies even groot als die van de atoomkern; het atoom is als geheel neutraal van lading. (1)

De meest gekende vorm van statische elektriciteit is door wrijving tussen ongelijke materialen. Als stoffen tegen elkaar wrijven, worden er wel eens elektronen losgerukt. Wanneer het contact plots verbroken wordt, zonder dat de elektronen kans kregen om naar huis terug te keren, blijven de twee voorwerpen elk met een lading achter, de ene negatief, de andere positief. Die lading wordt uitgedrukt in volt, en kan al snel hoog oplopen. Duizenden volt is geen uitzondering.
In Technopolis demonstreren ze een toestel, een Van de Graaff generator, dat speciaal ontworpen is om statische elektriciteit op te wekken. Het mini-model haalt vlot 100.000 volt. Genoeg om uw haren steil overeind te zetten. Gelukkig gaat met die hoge lading nauwelijks stroom (ampère) gepaard, zodat ze perfect veilig is. U voelt hoogstens een schokje als u zich ontlaadt door contact met een geleider.(2)

Iedereen heeft wel eens meegemaakt, dat men een schok krijgt, wanneer men een metalen voorwerp zoals een deurklink vastpakt. In dit geval vloeit een spanning van het lichaam weg. Men hoort het af en toe echt knetteren als men een trui van synthetisch materiaal uittrekt. Elektrische velden van gelijkstroom zijn in woonvertrekken relatief goed beheersbaar, als men er consequent op let dat er natuurlijke materialen worden gebruikt.

6.3.3. Elektrische laagfrequent velden
In iedere huisinstallatie in België heb je een elektriciteitsnetwerk van 230 of 380 Volt. Wanneer de elektrische installatie op het elektriciteitsnet is aangesloten, ontstaat ogenblikkelijk op alle kabels in de muren, plafonds en vloeren een elektrisch wisselveld.

Het snoer van alle apparaten die in een stopcontact steken hebben ook een elektrisch wisselveld zelfs indien het apparaat uitgeschakeld is. Denk aan de kabels uit stopcontacten naast het bed zoals elektrische (radio)wekkers, waterbed, elektrische deken, elektrisch verstelbare bedden, opladers van mobilofoons.

De grootte van een elektrisch wisselveld wordt in volt per meter (V/m) weergegeven. Het hoogspanningsnetwerk behoort ook tot de laagfrequent elektrisch wisselveld.

6.3.4. Magnetisch laagfrequent velden
De in het stopcontact ingestoken maar uitgeschakelde lamp op het nachtkastje produceert een elektrisch wisselveld. Wanneer wij het lampje inschakelen wordt er bovendien nog een magnetisch wisselveld opgewekt.
Magnetische wisselvelden ontstaan door elektrische stromen in leidingen, installaties, apparaten en transformatoren.
Het elektriciteitsnetwerk in Europa werkt op 50 Hz en noemt men het laagfrequente veld.

In een dergelijk veld worden in het lichaam kunstmatige stromen geïnduceerd en elektrische spanningen opgewekt. Het biologische risico stijgt sterk met de frequentie en de veldsterkte, met andere woorden, zowel een sterker veld als een hogere frequentie verhoogd de kans op gezondheidsklachten.
Het regelmatig samentrekken van de spiercellen van het hart genereert bij elke hartslag een elektrisch veld dat 40 à 60 maal sterker is dan de hersenen en magnetisch veld van het hart is 5 000 keer sterker dan dat van de hersenen. (3) Deze menselijke velden kunnen sterk verstoord worden en irritaties teweegbrengen door de velden van het elektrisch net.
De grootte van een magnetisch wisselveld wordt in nanoTesla (nT) weergegeven. Ook hoogspanningsleidingen genereren dit magnetisch veld. De grootte van het magnetisch wisselveld is afhankelijk van de heersende stroomsterkte. Hoe groter de stroomsterkte, des te groter is ook het magnetisch veld.

Magnetische velden zijn nauwelijks af te schermen. Er bestaan speciale metalen die deze functie voor 70 tot 90 % kunnen vervullen.(4)

6.3.5. Elektro magnetisch hoogfrequent velden
Bij hoogfrequentie verweven zich de elektrische en magnetische golven en men spreekt dan van elektromagnetische golven. Het hoogfrequent veld begint bij +- 100KHz tot ongeveer 300 GHz.(5)
Elektromagnetische golven worden gekenmerkt door draadloze overdracht via de lucht. Ze worden veroorzaakt door allerlei zenders zoals radio, televisie, mobiele telefonie, satellieten, radar en huishoudelijke apparaten zoals magnetron, PC monitoren, mobieltjes, babyfoon, snoerloze DECT telefoons (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) en dergelijke. Deze elektromagnetische golven kunnen op willekeurige plaatsen ontvangen en uitgezonden worden. Hierdoor is het mogelijk dat je tijdens een autorit kan telefoneren of luisteren naar de radio.
De intensiteit van elektromagnetische golven, de stralingsdichtheid, wordt in microWatt per vierkante meter (μW /m2) uitgedrukt. Ze stijgt met het vermogen van de zender alsook met de verkleining van de afstand tot de zender.

6.4. Soorten netwerken

De techniek voor het draadloos communiceren door middel van gesprekken, sms\’en en data evolueert voortdurend.

– De eerste generatie (1G) dateert van begin de jaren \’80. Ieder land gebruikte toen een eigen manier van draadloze communicatie. Je kon dan ook enkel mobiel bellen in je eigen land.
– De tweede generatie (2G) zorgde voor afspraken over de manier van draadloze communicatie waardoor het gebruiksgemak sterk verbeterde. De massale opkomst van GSM-toestellen volgde dan ook na de tweede generatie. Het is wereldwijd de meest gebruikte draadloze communicatietechnologie. GSM staat voor ‘Global System for Mobile Communications’.
– De derde generatie (UMTS) is bij ons gekend onder 3G. UMTS staat voor ‘Universal Mobile Telecommunications System’. Groot voordeel is de veel hogere datasnelheid waardoor multimediatoepassingen en snelle internettoegang mogelijk zijn. Zo is het mogelijk om films te bekijken, sneller te internetten en sneller foto’s en bestanden te verzenden.
– De vierde generatie LTE is een verbeterde versie van UMTS met nog betere datasnelheden. LTE betekent Long Term Evolution en wordt in Vlaanderen 4G genoemd. Dit is niet zomaar een update van een huidig netwerkt zoals het GSM of UMTS netwerk maar echt een volledig nieuw netwerk met nieuwe masten/antennes en alle andere apparatuur.

Wifi is de commerciële naam voor een W-Lan (Wireless-Local Area Network). De naam wifi, ook wel geschreven als WiFi of Wi-Fi is gerelateerd aan de bekende term Hi-Fi uit de audiowereld, hetgeen staat voor High Fidelity. Wifi wordt het meest gebruikt naast een kabelverbinding alleen voor het laatste stukje van de meterkast naar je computer. Het is echter ook mogelijk om draadloos te internetten via wifi wanneer je met je laptop, tablet of smartphone op stap bent en je bijvoorbeeld op het vliegveld of in een horecagelegenheid internet toegang wilt.

6.5. Gepulste straling

Men spreekt van gepulste zendervelden wanneer de hoogfrequent draaggolf voortdurend kortstondig onderbroken wordt. Bij de mobiele GSM telefonie is de pulsfrequentie 217 Hz en de pulsduur een fractie van een milliseconde. Tussen de impulsen bevindt zich niets, dus ook geen belasting. Bij deze techniek worden de intensiteiten volgens een gemiddelde waarde berekend en niet volgens de maximale waarden. Wanneer wij een gemiddelde van de 217 sterke signalen, de pieken, berekenen en tussen de pieken is niets, dan levert dit een minimale waarde, bijv. 10 μW die onder de toegestane grenswaarden ligt. Dat de peaks bij een maximale waarde een veelvoud hoger liggen (250 μW) blijft buiten beschouwing. (6)

6.6. Ioniserende en niet-ioniserende stralen

Ioniserende straling wordt uitgezonden door radioactieve stoffen. Ook de aardkorst produceert op natuurlijke wijze ioniserende straling zoals bijvoorbeeld in de vorm van het radioactieve gas radon. Nog een voorbeeld van natuurlijke straling is kosmische straling, die ons bereikt uit de ruimte. Maar ook menselijke activiteit zorgt voor dergelijke straling. Kerncentrales, radiologische onderzoeken of radiotherapie maken allemaal gebruik van ioniserende stralen. Blootstelling aan ioniserende straling kan het risico op de ontwikkeling van kanker verhogen. Ioniserende straling kan ook leiden tot directe beschadiging van weefsel, zoals roodheid van de huid na radiotherapie. Hoewel de kans op deze nadelige effecten bij een onderzoek met medische beeldvorming erg klein is, moeten we toch voorzichtig zijn. Hoe groter de ontvangen stralingsdosis, hoe groter het risico op nadelige effecten.(7)

Niet-ioniserende elektromagnetische straling is een natuurlijk fenomeen zoals bliksem, heeft altijd al heeft bestaan. Met de uitvinding van de elektriciteit en de daarop volgende ontwikkeling van technologieën ontstonden ook kunstmatige bronnen van niet-ioniserende straling. Door de enorme technologische vooruitgang sinds vorige eeuw en gewijzigde leef- en werkomstandigheden nam de blootstelling aan niet-ioniserende straling, afkomstig van deze kunstmatige bronnen, steeds toe. Tegenwoordig wordt iedereen blootgesteld aan deze straling wat dan ook de vraag doet rijzen welke de gevolgen hiervan zijn op de gezondheid.
Niet-ioniserende stralen hebben te weinig energie om de verbindingen van moleculen of hun chemische samenstelling te verbreken, zelfs als hun intensiteit zeer groot is. Dat niet-ioniserende straling minder krachtig is dan de ioniserende variant, wil niet zeggen dat er helemaal géén mogelijke risico’s bestaan. Blootstelling aan niet-ioniserende straling kan andere effecten hebben zoals de opwarming van cellen, het wijzigen van chemische reacties in een organisme of het opwekken van elektrische stromen in cellen of weefsels. Deze effecten zijn niet per definitie schadelijk. Dat hangt immers ook af van de intensiteit waarmee het effect optreedt.
Hoofdstuk 7. Onderzoeken op elektrosmog
7.1. Inleiding

In dit hoofdstuk laat ik twee personen aan het woord die zich intensief hebben ingezet tegen de gevaren van elektrosmog.

Dokter Luc Jacobs verteld dat hij geconfronteerd werd met honderden medewerkers die lichamelijke klachten ondervonden enkele maanden nadat ze een nieuwe werkplek hadden gekregen. Hij heeft wetenschappers moeten inschakelen om het probleem op te lossen.

Journalist Chris Vermeire bindt de kat de bel aan. Ze publiceert heel wat artikels in verband met elektrosmog in een tijdschrift en lokt zo heel wat reacties uit.

7.2. Dokter Luc Jacobs

Dokter Jacobs, ziet er veel jonger uit dan zijn biologische leeftijd van 67jaar. Hij staat als huisarts nog steeds paraat voor zijn patiënten. In 1998 stelt hij voor het eerst de beruchte deukdijen vast bij de werknemers van het bedrijf waar hij toen als bedrijfsarts verbonden was. “Lipoatrophia semicircularis” is de wetenschappelijke benaming voor deukdijen. De deukdijen zijn herkenbaar aan een glooiende inkepingen aan de voor- of zijkant van de dijen. De deuken kunnen sporadisch ook aan de knieën, de buik en de armen voorkomen.

Zijn eerste onderzoeken naar de deukdijen heeft hij samen met een vriend uitgevoerd met behulp van een Lecher antenne. De Lecher antenne bestaat uit een kunststof plaatje met een koperen leiding, die voorzien is van een maatverdeling waarop de diverse golflengtes kunnen ingesteld worden. Onder aan het plaatje zijn twee handgrepen bevestigd. In één ervan bevindt zich een magneetstaafje waar de polariteit kan worden ingesteld.
Aangezien meer onderzoeken noodzakelijk waren heeft hij zowel de universiteit ULC uit Brussel als de universiteit Gent mee ingeschakeld.

Bij verscheidene honderden patiënten stelt hij vast dat de aandoening voorkomt bij meestal vrouwen die veel tijd doorbrengen aan een modern uitgerust bureau. Enkele maanden nadat een nieuw kantooromgeving of –installatie in gebruik wordt genomen, verschijnen de deuken.

Ook in het buitenland kenden men dit fenomeen. Dokter Jacobs nam geen genoegen met oorzaken zoals spannende kledij, slechte bureaustoelen of slechte zithoudingen. De onderzoekers van universiteiten gaven hem gelijk.
Voor hem staat het vast dat de schadelijke werking van de moderne geïnformatiseerde kantooromgeving voortkomt. De elektrostatische ontladingen en de elektromagnetische velden zijn daar in ieder geval aanwezig. Met onder andere deukdijen als gevolg. Belgische en Nederlandse universiteiten bestudeerden eveneens over het syndroom alsook het Vito (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek)

Deukdijen was een ware epidemie voor Dokter Jacobs, maar stelt dit fenomeen vandaag niet meer vast bij zijn patiënten. Hij had graag met een heel team de onderzoeken verder gezet naar het verloop van het vetweefsel van deukdijen. Je steekt er heel veel tijd en energie in.

De deukdijen was een fenomeen van magnetische laagfrequent velden. Dit was een duidelijk fysieke vaststelling. Dat is moeilijker te bewijzen met hoofdpijn, concentratieproblemen en slapeloosheid. Je kan concentratieproblemen hebben omdat je bijvoorbeeld oververmoeid bent. Hij waarschuwt om zo weinig mogelijk GSM en Wifi te gebruiken. Hoog frequenties kunnen een thermische effect en stromen ontwikkelen op de weefsels van het lichaam, maar ook vervormingen teweeg brengen in de weefsels. Bij welke intensiteit en bij welke frequentie zijn deze laag- en hoogfrequent velden schadelijk?

De evolutie gaat voort en de overheid zegt dat er geen probleem is. Vanaf wanneer is er een probleem? Wanneer moeten ze er mee stoppen?

De Hoge Gezondheidsraad erkent dat Lipoatrophia Semicircularis (L.S.) een aandoening is die wordt gekenmerkt door het verdwijnen van het onderhuids vetweefsel
In 2003 publiceert ze in verband met oorzaken in de elektromagnetische omgeving:” Verschillende denkpistes werden hier gevolgd en tal van proefopstellingen en metingen werden uitgevoerd. Er zijn indicaties dat de oorzaak van de aandoening in de elektromagnetische sfeer dient gezocht te worden.” Op de dag van vandaag heeft de hoge Gezondheidsraad nog geen definitief uitsluitsel gegeven. (1)

De Belgian Bio Elektro Magnetics Group (BBEMG)meldt op haar website:
“Als u van L.S. af wilt, raden wij u aan om de eenvoudige maatregelen die in de papers worden beschreven, toe te passen: airco controleren, van bureau veranderen (ander materiaal), het bureaumeubel op een andere plaats in de ruimte zetten, een teveel aan elektrische kabels of apparaten in de buurt van de werkplaats vermijden, de rand van het bureau isoleren enz. Probeer uit wat er in uw geval werkt.”(2)
Ze vermelden onderaan op hun website dat je een link een rapport kan raadplegen van Verschaeve L., & Maes A. (2009) Support for the hypothesis that electro-stimulation is responsible for Lipoatrophia Semicircularis. Med. Hypotheses, 73, 802-806.
Ze vermelden niet dat in het besluit van het onderzoek staat geschreven dat de hypothese wordt ondersteunt dat inductie van elektrisch stromen de oorzaak zijn van Lipoatrophia Semicircularis. (3)

7.3. Journalist Chris Vermeire

Op een zondagochtend in april mag ik een bezoek brengen bij Chirs Vermeire. Ik heb nog geen 5 stappen in haar appartement binnen gezet en je word onmiddellijk ondergedompeld in de gevaren van elektrosmog. Ze wijst naar buiten, richting GSM-masten die aan de overkant van het plein op een dak van een appartementsgebouw is gemonteerd. “Onbegrijpelijk”, zegt Chris. ”Dat de overheid deze sterke zenders nog steeds toelaat en de honderden wetenschappelijke onderzoeken, die de nadelen aantonen van hoogfrequent en elektromagnetische stralingen, negeert en van tafel veegt”. Onmiddellijk grasduint ze in een stapel papieren en tijdschriften en duwt ze enkele exemplaren in mijn hand.

In de artikels die ze me geeft zie je dat het eerst artikel dat in Humo verschenen is op 11 april 2006. In het artikel lees je dat er al een enorme bezorgdheid was geuit tegen de duisteren kant van de gsm-antennes.
Duizenden artsen, therapeuten en professionals in Duitsland, Finland en Zwitserland verenigen zich in groeperingen, “Appell” genaamd. Zij doen een beroep op politici, pers, onderzoekers en vertegenwoordigers van de gezondheidszorg voor de bescherming van het leven en de gezondheid van de bevolking. Zoals gsm-toestellen ziekenhuistoestellen kunnen ontregelen, kunnen de stralen van een gsm-antenne het lichaam ontregelen. Deze stralen kunnen de hersenactiviteiten verstoren, het zenuwstelsel aantasten, het hormoonsysteem in de war brengen, de immuniteit verzwakken en er kunnen cardio-vasculaire problemen ontstaan. Professor Ulrick Warnke waarschuwt dat het lichaam signalen uitstuurt en gaat lijden door de stralen van gsm-antennes. Niet iedereen reageert op dezelfde manier, als je lichaam verzwakt is, heb je minder weerstand. Kinderen zijn extra gevoelig voor deze straling. Hun lichaam is nog in volle ontwikkeling. Studies tonen leer-, denk- en gedragsproblemen aan. De Franse overheid rapporteerde in 2001 al vaststellingen over verstoringen van de cognitieve functies.
In rapporten van Duitse Appells kon men vaststellen dat de laatste jaren een sterke toename is geweest van zware chronische aandoeningen bij kinderen, zelfs epilepsie en kanker bij jong volwassenen. Zij merken op dat deze problemen zijn begonnen nadat gsm-antennes en DECT-telefoons in gebruik zijn genomen. De metingen op elektrosmog bij de patiënten thuis bewijzen overduidelijk de hoge stralingsdosis die het lichaam constant ontvangt.
De studies op de studies die de overheid laat uitvoeren relativeren de problematiek. De studies die de overheid laat uitvoeren zijn geïnspireerd door de industrie. De honderden wetenschappelijke studies die de gevaren van elektrosmog aantonen met bewijslast, worden geminimaliseerd en genegeerd.

Duitse studies onderzochten hoe koeien reageerden op stralingen. Ze werden ziek totdat men de koeien uit het stralingsveld zette. Wanneer men nadien de koeien terug in het stralingsveld zette, werden ze terug ziek.

Biochemici, neurochirurgen, neuropathologen en milieuexperten uit Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en Spanje onderzochten het effect van gsm-stralingen op mensen en dieren. Men vrees dat het effect van de straling op de hersenen van muizen en ratten zich ook bij de mens zal uiten. Het verontrustende is dat het effect van de straling zou kunnen leiden tot multiple sclerose, Parkinson en vroegtijdige dementie. De resultaten werden gepubliceerd in vakbladen zoals “Elektromagnetic Biology and Medicine” en “Environmetal Health Perspectives”. De Europese Commissie kent naar verluidt de besluiten, maar negeert ze.

Wetenschappers waarschuwen ook voor het onzichtbare gevaar van DECT telefoons.
Bij een rondvraag bij Belgische artsen is dit probleem niet of weinig gekend, of wordt de problematiek onderschat. Veel stralingssymptomen lijken op stressproblemen. De artsen gaan er van uit dat het dan ook psychosomatisch is. “Het zit tussen de oren”, klinkt het dan. Wie zo een DECT-toestel in huis heeft, woont in een stralingsveld dat je kan vergelijken met wonen op 30 meter van een gsm-antenne. Continue worden gepulste elektromagnetische signalen als een kogelregen uit een machinegeweer uitgezonden. Ook wanneer er niet getelefoneerd wordt, zendt het basisstation, de klok rond, deze microgolven uit. Bakstenen en beton houden deze stralen echter niet tegen. Mogelijk ontvang je deze stralen ook van je buren. De effecten van DECT heeft dezelfde reacties als die van gsm-stralen.

Een Duitse kinderarts stelt slaapstoornissen en epilepsieaanvallen vast bij baby’s van zodra er in huis een DECT toestel in gebruik wordt genomen. Wanneer het toestel uit het huis was verwijderd, was het slaapritme na ongeveer een maand terug hersteld en waren de epilepsie aanvallen verdwenen. De studies wijzen er ook op dat er babyfoons die met het DECT systeem werken. Deze toestelletjes worden dan op 1 of 2 meter van het kinderbedje geplaatst.

Deze problematiek is niet voorbij de oren van de verzekeringsmaatschappijen gegaan. Sinds een paar jaar weigeren verzekeringsmaatschappijen nog risico’s te dekken die “rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van blootstelling aan elektromagnetische velden”. Ze kunnen onmogelijk de gevolgen hiervan inschatten.

Wanneer men in het buitenland problemen ondervinden bij leerlingen in scholen, laat men Wifi en gsm-antennes verwijderen, maar in Antwerpen plaatst men gsm-antennes juist in de scholen omdat het een aardig centje oplevert voor de stadskas.
Voor het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid, dat waakt over de gezondheid van de Vlaamse burger, is er voorlopig niets aan de hand. In een folder verspreid over 700 000 exemplaren schrijft men: ”Voortgaande op de huidige wetenschappelijke kennis is bellen met een gsm niet schadelijk voor je gezondheid, ook niet voor die van je kinderen. Om voorzichtigheidsredenen wordt wel aanbevolen het gebruik te beperken.”
De computer infrastructuur in scholen met antennes en laptops houdt geen rekening dat leerlingen en leerkrachten zich dag na dag urenlang in een stralingsveld zitten. Het stralingsveld van een laptop is weliwaar lager dan die van een gsm, maar in één klas kunnen verschillende computers staan. Het effect hiervan is cumulatief.

Wanneer premier Yves Leterme het bezoek kreeg van wetenschappers die wezen op de gevaren van digitale draadloze telecommunicatieapparatuur, beloofde hij de volledig medewerking. Leterme gaf zijn medewerkster de opdracht op dit mee op te volgen. Jammer genoeg heeft hij zijn belofte niet gehouden en uit de Wetstraat is nooit nog een reactie gekomen op de vragen die nadien hierover werden gesteld.

“BioInitiative report 2012” is een publicatie van meer dan 600 pagina’s betreffende mogelijke risico’s van draadloze technologie en elektromagnetische velden. (4) Het rapport is uitgewerkt door 29 wetenschappers en gezondheidsexperts uit 10 verschillende landen. Dit rapport is een update van het rapport uit 2007 en omvat 1 800 nieuwe studies betreffende bioeffecten en nadelige gezondheidseffecten ten gevolge van elektromagnetische velden en draadloze technologie. De conclusie van het rapport luidt: \”Gsm-gebruikers, toekomstige ouders, jonge kinderen en zwangere vrouwen lopen een bijzonder groot risico. Er is een consistent patroon van een verhoogd risico op glioom (een kwaadaardige hersentumor) en akoestisch neuroom ( is een kleine, goedaardige woekering van zenuwweefsel) bij gebruik van mobiele en draadloze telefoons\”, zegt Lennart Hardell, MD aan Orebro University, Zweden. \”Uit epidemiologische gegevens blijkt dat radiofrequentie moet worden aangemerkt als kankerverwekkend voor de mens. De bestaande FCC/IEE (Federal Communications Commission) en ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)openbare veiligheidsgrenzen en referentieniveaus zijn niet toereikend om de volksgezondheid te beschermen.”(5) De FCC is een onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan. Het ICNIRP is een privé-instantie in München die advies verleend aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Volgens een Amerikaanse professor zal het pas stoppen als de mensen op straat neervallen. Ik heb al 2 kennissen die mij in paniek opbelden. Haar man is gewoon op straat neergevallen. De eigenaar van mijn appartement, die steeds heel gezond was, valt gewoon neer op straat. Hij mag nooit meer met de auto of fiets rijden. De dokters hebben alles onderzocht, maar vinden niets.

In Nederland zijn er artsen die dit probleem (h)erkennen, juist zoals in België. Maar die hebben de macht niet om de politiekers te beïnvloeden en krijgen de pers ook niet aan hun kant.
Ik was de enige persoon die Vlaanderen vertegenwoordigde en 1 persoon vertegenwoordigde Wallonië. Maar deze persoon heeft het ondertussen ook opgegeven. Ik geef het niet op. Ik heb mijn plicht gedaan. Ik heb alles neergeschreven wat ik maar kon vertellen op dat moment, maar daardoor heb ik tegenstanders gekregen. De vele reacties van het lezerspubliek was voor mij een hart onder de riem maar ik heb van uit een bepaalde instantie een brief ontvangen die mij schreven dat ik hun speelgoed afpakte terwijl zij eigenlijk onze gezondheid en leven afpakten.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Elektrosmog. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-elektrosmog/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.